Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΚΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
Θέμα: Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης
Ημ/νία : 16/11/2016
Σας ενημερώνουμε ότι :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 και την εγκύκλιο αριθμ. Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήδη από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (σε ποσοστό 6%) , υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και στις μειώσεις που έγιναν με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011, ν. 4051/2012 και ν.4093/2012 και πριν από τον υπολογισμό του φόρου.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες, θα επιστραφούν αναδρομικά τα τυχόν επιπλέον παρακρατηθέντα από 1-7-2016 ημερομηνία ισχύος του άρθρου 44 του ν. 4387/2016.
Ο Γενικός Διευθυντής
Σπυρ. Ντάνος

Θέμα: Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης
Ημ/νία : 05/04/2017
Σας ενημερώνουμε ότι :
Σε συνέχεια της από 16-11-2016 ανακοίνωσης, αναφορικά με κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης, σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από 1-1-2013 έως 30-6-2013 έγινε με βάση το αριθμ. 116931/0092/7-8-2013 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης – Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη επί των συντάξεων του Δημοσίου διενεργούνται επί του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης και των πάσης φύσεως ακαθάριστων ποσών που συγκαταβάλλονται με αυτή, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της περ. α της παρ.10 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, της περ.α της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4051/2012, καθώς και αυτών της περ.α της υποπ.Β3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.
Ο Γενικός Διευθυντής
Σπυρ. Ντάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.