Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Σοκ για τους νέους συνταξιούχους. Αρμαγεδδών η «προσωπική διαφορά»


Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης, Σχης εα

· Τερατούργημα ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/2016)
· Σοκ για νέους συνταξιούχους
· Μειώσεις ακαθάριστων συντάξεων μέχρι και 900 ευρώ
· Αβεβαιότητα για παλαιούς συνταξιούχους, όσο πλησιάζει ο «κόφτης»

Καταρχήν πρέπει να γίνει κατανοητό, όπως πολύ σωστά αναφέρει, στην από 6.9.2016 ανακοίνωση, το Συντονιστικό Συμβούλιο των θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, ότι η φιλοσοφία του ν.4387/2016, το δημιούργημα των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, βασίζεται στην αποδέσμευση της σύνταξης από το μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων μας και ότι ο νόμος αυτός αφορά άπαντες, αφού όλες πλέον οι συντάξεις θα ενταχθούν από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ. Όπως επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το τερατούργημα του νόμου Κατρούγκαλου, πέραν της εγκληματικής ενέργειας στις συντάξεις χηρείας έχει ήδη δημιουργήσει τουλάχιστον πέντε κατηγορίες συνταξιούχων. Μία για τους παλαιούς συνταξιούχους και τέσσερις για όσους συνταξιοδοτούνται από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και μετέπειτα.
Για τους παλαιούς συνταξιούχους θα επανυπολογισθούν όλες οι συντάξεις μέχρι 31.12.2018 και θα αναπροσαρμοσθούν την 1.1.2019. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, ο επανυπολογισμός διενεργείται σταδιακά, με έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και ολοκλήρωση έως 30.09.2017 (Το 10% έπρεπε να είχε καταλογισθεί μέχρι 30.09.2016, το 40% μέχρι 31.12.2016 και το 70% μέχρι 31.03.2017). Αυτή θα αποτελείται από την «Εθνική Σύνταξη», την «Ανταποδοτική Σύνταξη» και αν απαιτείται την «Προσωπική Διαφορά». Σύμφωνα με το νόμο, μέχρι 31.12.2018 θα καταβάλλονται όπως είναι σήμερα. Από 1.1.2019 η διαφορά μεταξύ της παλαιάς και αναπροσαρμοσμένης σύνταξης θα  εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενη κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ο καθένας μας μπορεί να υπολογίσει ποια θα είναι η νέα βασική - ακαθάριστη σύνταξη του. Για τον υπολογισμό χρειαζόμαστε μόνον την τελευταία συνταξιοδοτική πράξη. Πολλαπλασιάζουμε τις συντάξιμες αποδοχές (φαίνονται στη συνταξιοδοτική πράξη) με το ποσοστό αναπλήρωσης που προκύπτει από τις κλίμακες του πίνακα του άρθρου 8 του ν.4387/2016, που αναφέρεται σε έτη ασφάλισης και συντάξιμα χρόνια (φαίνονται στη συνταξιοδοτική πράξη). Αυτή είναι η αναλογική σύνταξη στην οποία προστίθεται η εθνική και έχουμε τη νέα μικτή σύνταξη. Συμβουλή: Να είμαστε καθιστοί και τα χάπια μας δίπλα. Διασώζονται μερικώς όσοι έχουν πολλά συντάξιμα χρόνια και υψηλές συντάξιμες αποδοχές, αν και αυτούς τους περιμένει ο κόφτης των 2.000 ευρώ για μία σύνταξη.
Για να έχουμε μια εικόνα ο μισθολογικός βαθμός Υποστρατήγου με 35 συντάξιμα χρόνια, με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, είχε βασική (μικτή) σύνταξη 2.145 ευρώ. Με το νόμο Κατρούγκαλου η νέα βασική σύνταξη θα γίνει 1.291 ευρώ (384 ευρώ η Εθνική Σύνταξη και 907 η Αναλογική Σύνταξη). Το υπόλοιπο ποσό των (2.145-1.291=) 854 ευρώ βαφτίζεται «προσωπική διαφορά», ευάλωτο στον «κόφτη» εάν και όποτε ενεργοποιηθεί. Ήδη, όπως ακούμε, το ΔΝΤ απαιτεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης μικρότερη δαπάνη για συντάξεις. Οψόμεθα!
Για τα παραπάνω υπήρξε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΟΣ, Ταξχο ε.α. Βασίλειο Νικολόπουλο, ο οποίος επεσήμανε επίσης ότι,  η ερμηνεία του πλαφόν των 2.000 ευρώ ακαθάριστα για μία σύνταξη, θα επιφέρει νέες μειώσεις σε συντάξεις και ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί η κατάργηση των τριών μνημονιακών μειώσεων, στον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Συνεργασία υπήρξε και με τον Σμχο ε.α. Δημήτριο Σουφλή, ο οποίος συνέταξε, όπως και στο παρελθόν, excel-φυλλο στο ιστολόγιο του http://milpen.blogspot.gr/ για να μας βοηθήσει στον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης. Υπολογίστε [ΕΔΩ] τη νέα βασική σας σύνταξη.
Για τους νέους συνταξιούχους, όπως φαίνεται στον πίνακα που συντάχθηκε από τον συνάδελφο Νίκο Αντωνάκη απόφοιτο ΣΤΥΑ, μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά. Χρησιμοποιήθηκαν οι υπολογιστικοί πίνακες του πάντα αξιόπιστου ιστολογίου enstoloi.net.
Τι βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα; (1) Σύνταξη το 2015 και μέχρι εφαρμογής του ν.4387/2016, υπολογίζεται με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμό. Βασική (μικτή) σύνταξη 1.340 ευρώ. (2) Σύνταξη εντός του 2016 μετά την έναρξη ισχύος του νόμου: Σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της παλαιάς σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, τότε το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Ήτοι, αντί για 1.484 ευρώ μικτή σύνταξη, αυτή θα γίνει 1.219 ευρώ [προσωπική διαφορά (551/2=)275 ευρώ]. (3) Σύνταξη το 2017: Η προσωπική διαφορά θα ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς. Ήτοι, αντί για 1.480 ευρώ θα γίνει 1.123 ευρώ [προσωπική διαφορά (537/3=)179 ευρώ]. (4) Σύνταξη το 2018: Η προσωπική διαφορά θα ανέρχεται στο 1/4 της διαφοράς. Ήτοι, αντί για 1.600 ευρώ θα γίνει 1.114 ευρώ [προσωπική διαφορά (648/4=)162 ευρώ]. (5) Σύνταξη από το 2019 και μετά: Δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά. Το 2019 αντί για 1.671 ευρώ θα γίνει 962 ευρώ [προσωπική διαφορά (708 ευρώ=)0 ευρώ]. Το 2020 αντί για 1.718 ευρώ θα γίνει 971 ευρώ [προσωπική διαφορά (748 ευρώ=)0 ευρώ].
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά αναφέρονται σε μικτές - ακαθάριστες αποδοχές. Το ΓΛΚ, 6 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, δεν έχει ακόμη εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο αν και ποιοι μνημονιακοί νόμοι θα συνεχίζουν να ισχύουν, οπότε κάθε προσπάθεια να μαντέψουμε το πληρωτέο θα είναι ουτοπικό, αφού δεν γνωρίζουμε τι μειώσεις θα υποστεί η βασική (μικτή - ακαθάριστη) σύνταξη πλην βεβαίως της περίθαλψης και της εφορίας.
Ερωτήσεις Κρίσεως: Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων; Αν όχι, πιστεύετε ότι θα αυξηθούν οι νέες συντάξεις ή ότι θα μειωθούν οι παλαιές; Τι επίδραση θα έχει στις παλαιές συντάξεις ο «κόφτης» αν και όποτε ενεργοποιηθεί; Τι θα γίνει με το υπόλοιπο 50% των αποφάσεων του ΣτΕ; Στον Καιάδα; 
Ουδείς επίσης γνωρίζει αν το νέο Ειδικό Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έπρεπε να νομοθετηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2016, ως υποχρέωση του 3ου μνημονίου, βασιστεί στη φιλοσοφία της «προσωπικής διαφοράς» και πόσο θα επηρεάσει περαιτέρω τις νέες συντάξεις.

Υ.Γ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία τους συναδέλφους Βασίλειο Νικολόπουλο, Δημήτριο Σουφλή και Νίκο Αντωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.