28 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΑΥ 2019

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις μέχρι τώρα (28 2100 ΦΕΒ 2019) γνωστές λεπτομέρειες επί του θέματος.

Υπενθυμίζουμε την ανάγκη επισύναψης εν ισχύει δικαιολογητικών, ειδικά όταν η αίτηση περιλαμβάνει κάποιο ιδιαίτερο αίτημα.

Με νέα ανάρτηση θα ενημερωθείτε για τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων.


26 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση ΕΑΑΣ

EAAΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΑΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒ. 2019 ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ  ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ.

         Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού θεωρεί καθήκον της και επιβεβλημένη ανάγκη να κάνει γνωστή τη θέση της στα μέλη της, σχετικά με τη  ΜΗ συμμετοχή της στη πρόσφατη συνάντηση της 19ης Φεβ. 2019 του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τις  άλλες ΕΑΑ (ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ), για τη πληρέστερη ενημέρωσή τους και την εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων από αυτά.

        Το Συντονιστικό Συμβούλιο ΕΑΑ (Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ)  δέχθηκε  πρόσκληση από τον κ. Υπουργό  Εθνικής Άμυνας να τον επισκεφτεί,  στα πλαίσια ανάληψης των καθηκόντων του, ώστε  να  τον ενημερώσει για τα θέματα που μας απασχολούν και να  εκθέσει τα όποια προβλήματα χρήζουν αντιμετώπισης – επίλυσης.

        Για την προετοιμασία της επισκέψεως αυτής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
14 Φεβ.2019 ,αρχική σύσκεψη του Συντονιστικού, ώστε να υπάρξει  ανάλογη προετοιμασία και  απαραίτητος συντονισμός  .

      Είναι  αρχή του Συντονιστικού να περιλαμβάνει στις όποιες ενημερώσεις – παρουσιάσεις του, τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα - θέματα που το απασχολούν, όπως οι οικονομικές διεκδικήσεις  και άλλα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν.

      Η ΕΑΑΣ  μεταξύ άλλων, έθεσε και τα παρακάτω δύο (2) θέματα:
- Τη μη χορήγηση των λεγομένων αναδρομικών στους διοικητικά αποκατασταθέντες για το χρονικό διάστημα που κατά τη δικαίωση τους λογίζονται ως εν ενεργεία με αποτέλεσμα συνάδελφοι μας να υφίστανται  οικονομική απώλεια.
- Τη συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής με σκοπό την μελέτη καταμερισμού εσόδων στο πλαίσιο του καταργηθέντος ΑΝ 2141/1938 που προέβλεπε αναλογική κατανομή των πόρων του ΥΠΕΘΑ, ώστε οι κρατήσεις των “κοινωνικών πόρων” των ΕΔ να συγκεντρώνονται σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ και στη συνέχεια να διανέμονται στα ΜΤ, αναλόγως του αριθμού των μερισματούχων.

      Και για τα δύο υπόψη θέματα δεχθήκαμε την άρνηση να συμπεριληφθούν, για δε  το πρώτο λάβαμε ως απάντηση: «να κάνουμε …ένα χαρτί προς το ΓΕΣ και να το αναφέρουμε», σαν αυτό να μην αφορά ε.α. στελέχη και των άλλων κλάδων και για δε  το δεύτερο : «ότι αφορά την ΕΑΑΣ και μόνο»  και δε μπορεί να συμπεριληφθεί ως θέμα, γιατί  μερισματούχοι είναι και οι προερχόμενοι από την ΕΛ-ΑΣ.

      Εμείναμε ως ΕΑΑΣ στη θέση μας να συμπεριληφθεί και δεχθήκαμε να το τροποποιήσουμε ώστε να αναγράφει «…   ανάλογα του αριθμού των μερισματούχων των ΕΔ.» και να αναγραφεί ότι ,επί του υπόψη θέματος δε συμφωνούν οι άλλες ΕΑΑ, ώστε να έχουμε τη τοποθέτηση του κ. Υπουργού , για να ενημερώσουμε τα μέλη μας για το  μείζον αυτό θέμα.

      Και πάλι δεχθήκαμε την άρνηση τους, κάτι αναμενόμενο καθόσον γνωρίζουμε τη πάγια και διαχρονική θέση τους επί του θέματος, ανεξαρτήτως δικαιούχων, ενώ συμφωνήθηκε  και η αποστολή τυχόν άλλων θεμάτων  ώστε να συμπεριληφθούν στην ενημέρωση και καθορίσθηκε νέα σύσκεψη για τη Δευτέρα 18 Φεβ.2018 για  τελική επεξεργασία.

     Εστάλησαν μέχρι τη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και επτά (7) ακόμη θέματα, οικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος, που στη παρούσα φάση είναι μείζονος σημασίας,  από τον οικονομικό σύμβουλο του Συντονιστικού, στα οποία η ΕΑΑΣ συμφωνούσε απολύτως.

     Στη τελική σύσκεψη της Δευτέρας και  στο κείμενο που μας παρουσιάσθηκε δεν είχαν συμπεριληφθεί τα δύο (2) παραπάνω θέματα της ΕΑΑΣ και από τα επτά (7) θέματα του οικονομικού συμβούλου  μόνο ένα (1) είχε συμπεριληφθεί  και αφορούσε το άρθρο 12 του ν.4387/2016 περί συντάξεων χηρείας.
     Αντιθέτως είχαν συμπεριληφθεί ως θέματα:
    - Τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και
    - Η Νέα ΚΥΑ  για εκλογή ΔΣ/ΕΑΑΝ.

     Η ΕΑΑΣ δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συμπεριληφθούν τα παραπάνω , αν και ήταν αποκλειστικά θέματα του κλάδου του Ναυτικού, αν εφαρμόζονταν το ίδιο και για τα δύο (2) θέματα της τα οποία προσχηματικά τα χαρακτήρισαν ως θέματα μόνο ΕΑΑΣ καθώς επίσης και τα έξι (6) θέματα που…ξεχάστηκαν.

    Η ΕΑΑΣ τότε έθεσε ως απαράβατο όρο για τη συμμετοχή της στη συνάντηση συμπεριληφθούν τα δύο (2) υπόψη θέματα,  σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από τη τελική  σύσκεψη, λόγω μη συμφωνίας, πράγμα που και τελικά έγινε. Η αποχώρηση μας και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή, άμεσα έγιναν γνωστά στα μέλη του  ΔΣ/ΕΑΑΣ και έτυχαν της απόλυτης αποδοχής των.

     Και εδώ τώρα αρχίζουν τα παράξενα που δεν τιμούν καθόλου τη λειτουργία του Συντονιστικού και  συγκεκριμένα:
- Η πρόσκληση για συνάντηση με  τον κ. Υπουργό αφορούσε  το Συντονιστικό και όχι τις Ενώσεις .
- Στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 849, 10 Οκτ.1995 είναι δημοσιευμένη υπουργική απόφαση αρ. Φ.454/ 132558, όπου στη παρ. 5δ αναγράφεται  : «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα».
- Η μη συμμετοχή της ΕΑΑΣ  στη συνάντηση με το κ. Υπουργό, λόγω ασυμφωνίας μας, θα έπρεπε αυτομάτως να αναβάλει αυτή για μεταγενέστερο χρόνο, με ταυτόχρονη  ενημέρωση του κ. Υπουργού περί τούτου,  ώστε στο μεταξύ να επιτευχθεί μια ελάχιστη συναίνεση, καθόσον οι αποφάσεις του Συντονιστικού πρέπει να είναι ΟΜΟΦΩΝΕΣ, γεγονός που δεν υπήρξε λόγω της αποχώρησής μας.
-  Η ΕΑΑΝ και η ΕΑΑΑ (Πρόεδροι και Δ. Σύμβουλοι αυτών) λειτουργώντας κατά παρέκκλιση του τρόπου λειτουργίας του Συντονιστικού, λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης που δεν υπήρξε, έκαναν καταχρηστική χρήση της πρόσκλησης και την μετέτρεψαν αυθαίρετα σε πρόσκληση προς την ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ και συμμετείχαν   ως Ενώσεις , κατά δήλωσή τους .
- Η συνάντηση τους  ως μεμονωμένες Ενώσεις  με τον κ. Υπουργό , δεν προέκυψε από πρόσκληση του κ. Υπουργού, δεδομένου ότι τέτοια πρόσκληση δεν έστειλε ,αλλά εάν ισχύει κάτι τέτοιο ,τότε γιατί  δεν εστάλη  και στην ΕΑΑΣ.
- Στο έγγραφο που υποβλήθηκε , τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας της συνάντησης, με τα θέματα στον κ. Υπουργό, περιλαμβάνονταν  και τα ονόματα του Προέδρου και Δ. Συμβούλου της ΕΑΑΣ, ενώ από τις 10.00 π.μ. ήταν γνωστή η θέση μας στις δύο άλλες Ενώσεις.
- Επί πλέον σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης  ο Πρόεδρος του Συντονιστικού και της ΕΑΑΝ έγραψε πως : « εκείνος (ο κ. Υπουργός)  περίμενε όλο το Συντονιστικό», ενώ στο τέλος του ίδιου εγγράφου αναγράφεται: «Σημείωση; Οι εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ στο Συντονιστικό Συμβούλιο δεν μετέχουν γιατί επιθυμούν να περιληφθεί προς συζήτηση και το θέμα επανακαταμερισμού των κοινωνικών πόρων στα Μ.Τ. στο οποίο είναι αντίθετα τα Μέλη της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ».  
- Επομένως   ο κ. Πρόεδρος του Συντονιστικού  ή δεν λέει την αλήθεια ή για μια ακόμη φορά εκθέτει τον κ. Υπουργό, ότι δηλαδή δε διάβασε το έγγραφο που του απέστειλε,
ενώ οι  κύριοι συνάδελφοι της ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, αρνήθηκαν να το συμπεριλάβουν ως θέμα το παραπάνω , μεταξύ και άλλων αποκλεισθέντων,  εν τούτοις το αναφέρουν ως αιτία της μη συμμετοχής μας!
- Είναι απορίας άξιον τι θα πείραζε, να συμπεριληφθεί το υπόψη θέμα , αφού με τον έναν ή άλλο τρόπο τελικά αναφέρθηκε στον κ. Υπουργό;

      Είναι έκθετοι λοιπόν οι κύριοι εκπρόσωποι του Συντονιστικού της ΕΑΑΝ  και ΕΑΑΑ, για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το Συντονιστικό και τη λειτουργία του. Στη κυριολεξία   καταστρατήγησαν πλήρως τον κανονισμό λειτουργίας του, αυθαιρετώντας και συμπεριφερόμενοι αλαζονικά. Από πού πηγάζει το δικαίωμα αυτό, ώστε να προσβάλλεται η μεγαλύτερη ΕΑΑ η ΕΑΑΣ, την  οποία αριθμητικά  η  ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ μαζί, ούτε καν προσεγγίζουν.

      Η ΕΑΑΣ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τους κ.κ. συναδέλφους των ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ στο θεσμικό ατόπημα τους, ούτε να χαϊδέψει τα αυτιά των εκάστοτε αρμοδίων Υπουργών, ούτε «θα ρίξει τους τόνους»  και δεν επεκτεινόμαστε επί του παρόντος επί αυτού,  αλλά θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα και μεθοδικότητα να προασπίζουμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και να απαιτούμε απόδοση δικαιοσύνης και ειλικρινούς συναδελφικότητας, ανεξαρτήτως κλάδου προέλευσης.

      Η ΕΑΑΣ θα συνεχίσει να συμμετέχει του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ,  υπό όρους αμοιβαιότητας, ισοτιμίας, σεβασμού, σε άλλο από το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο χώρο, με προϋπόθεση την ειλικρινή και δημόσια έκφραση συγνώμης από τον Προέδρου του  , για την  αχαρακτήριστη  και απαράδεκτη λεκτική επίθεση προς το Πρόεδρό της ΕΑΑΣ: «βρε άντε φύγε… και μη ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα…»  και των υπολοίπων μελών αυτού που δεν αντέδρασαν  στη συμπεριφορά αυτή,   που προσβάλλει βάναυσα, όχι μόνο το Πρόεδρο της ΕΑΑΣ και το Δ.Σ  της, αλλά κυρίως τα χιλιάδες μέλη της.

    Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι η ΕΑΑΣ απέστειλε ήδη έγγραφο  για συνάντηση με τον κ. Υπουργό, προκειμένου να αναπτύξει τις θέσεις της και να του μεταφέρει τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλανίζουν.

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
                                                                                Ο
                                                                     Πρόεδρος
                                                                      Βασίλειος Ροζής
                                                                           Αντγος ε.α.

20 Φεβρουαρίου 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 ("Τσίπρα-Κατρούγκαλου") στις συντάξεις

Σε συνέχεια πρόσφατων αναρτήσεών μας, ΕΔΩ👈της 17ης Φεβ 2019 και ΕΔΩ👈της 18ης Φεβ 2019, αλλά και κυρίως από πρόσφατα-αναλυτικά και προσεγμένα δημοσιεύματα σε έντυπα, όπως στη φωτογραφία από τον Ελεύθερο Τύπο,  


και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, όπως το εμπεριστατωμένο στα ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ (ΕΔΩ👈) έχει δημιουργηθεί κλίμα επείγοντος για υποβολή αναφορών - ενστάσεων - εφέσεων προς το ΓΛΚ, προκειμένου να αντιδράσουμε μαζικά στην "κρυφή" επιβολή του επανυπολογισμού των συντάξεών μας. 

Παρά την επικρατούσα σπουδή, προσωπικά συνιστώ υπομονή, ώστε να δοθεί χρόνος να σκεφτούμε τα πράγματα πιό σφαιρικά, πιό πληροφορημένοι και να πράξουμε ανάλογα.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει οπωσδήποτε να αντιδράσει τώρα, αφενός θυμίζουμε ότι όπως φαίνεται στις παλαιότερες πράξεις αναπροσαρμογής, έχουμε χρόνο 120 ημερών (4 μηνών) από την αναγραφόμενη στην πράξη αναπροσαρμογής ημερομηνία κοινοποιήσεως (σύμφωνα με το Ν. 4055/2012 - άρθρο 68, παρα 8 και άρθρο 110 παρα 16-).

Για την τελευταία δε περίπτωση, διαθέτουμε υπόδειγμα αίτησης προς το ΓΛΚ, ΕΔΩ 👈, όπως προτάθηκε από το Ιστολόγιο ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ.

Κων. Β. Κωνσταντάρας 
Αντγος εα - Πρόεδρος ΤΣ Ημαθίας

~~~ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ σε ΥΕΘΑ (19.2.2019)

Οι ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ επισκέφθηκαν τον ΥΕΘΑ. Ακολουθεί η εκ μέρους τους ανακοίνωση των θεμάτων συζήτησης:19 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΣΣ3ΕΑΑ (πλην ΕΑΑΣ) ΣΤΟΝ ΥΕΘΑ (ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ)


~~~
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΣ/ΕΑΑΣ π. ΗΜΑΘΙΑΣ:

Θεωρούμε μη ισορροπημένη την απόφαση να μην συμπεριληφθεί το κλαδικό αντικείμενο της ΕΑΑΣ στα προς συζήτηση  θέματα, τη στιγμή που περιλαμβάνεται στο ανακοινωθέν, το κλαδικό αντικείμενο της ΕΑΑΝ (στην παράγραφο 2.η.). 

18 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΜΑΣ - 2

Χωρίς λόγια:
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΜΑΣ

Από τις πρώτες εβδομάδες του Δεκεμβρίου 2018, οπότε δεν μας κοινοποιήθηκαν τα ενημερωτικά φύλλα συντάξεων και τα αναλυτικά σημειώματα των επιστρεφομένων, εκφράσαμε ανοιχτά την άποψή μας ότι αυτά ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ για να μην αντιληφθούμε ως συνταξιούχοι το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεών μας, για να μην φανεί (κυρίως) η προσωπική διαφορά (τότε δεν ήταν βέβαιη η αναβολή της  περικοπής των συντάξεων) και ότι θα δούμε τα ενημερωτικά φύλλα των συντάξεών μας, ΜΕΤΑ τις εκλογές...
Τώρα το διακηρύσσει και ο κ. Ρωμανιάς, από την ελίτ των εργατολόγων, σε πανελλήνια κλίμακα:

11 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ - 2

Ανακοινώνουμε ότι το Παράρτημά μας έχει συγκεντρώσει προτάσεις αριθμού δικηγόρων που θα ασχοληθούν με τη δικαστική διεκδίκηση επιστροφής μειώσεων που μας έχουν παράνομα και αντισυνταγματικά επιβληθεί, με κύριο αντικείμενο τη διεκδίκηση των Δώρων (αναδρομικά-επαναχορήγηση) που είχαν μειωθεί και στη συνέχεια καταργηθεί, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ, όπως της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Οι αναλυτικές προσφορές των δικηγόρων βρίσκονται στη διάθεση των μελών μας, προκειμένου, όσοι επιθυμούν, να επιλέξουν συνήγορο για τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους.

Συνιστούμε στα Μέλη μας να επιλέξουν δικηγόρο και να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, ΠΡΙΝ τα μέσα Μαρτίου, ώστε να προλάβουν ακέραιες τις διεκδικήσεις.


09 Φεβρουαρίου 2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9-2-2019

1.     Κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα μας που είχε ανατεθεί στο Γερμανό καθηγητή Johann Georg Goldammer. Στο πόρισμα καταγράφονται οι λόγοι που συντελούν στην πρόκληση πυρκαγιών στην Ελλάδα, προτείνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την εκ βάθρων αναδιοργάνωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αλλά και ένα ευρύ πλαίσιο προτάσεων για την πρόληψη και αποφυγή τους. Το πόρισμα κάνει λόγο για άμεσες ενέργειες, αλλά και για μακροχρόνιες αλλαγές.
2.     H επιδημία γρίπης στη χώρα μας εξελίσσεται με αυξητικούς ρυθμούς και έχει στοιχίσει ήδη τη ζωή 39 ανθρώπων, 21 εκ των οποίων τις τελευταίες 10 μέρες. Σε όλες τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 165 ασθενείς με επιπλοκές εξαιτίας του ιού της γρίπης. Η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όπου οι νεκροί έχουν φτάσει τους 90, αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα πανευρωπαϊκά. Όπως έγινε γνωστό στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του ΚΕΕΛΠΝΟ, από τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, το 85% ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αλλά μόλις το 15% αυτών είχαν εμβολιαστεί. Πάντως, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι κάθε χρόνο η γρίπη επηρεάζει ένα ποσοστό 10-15% του πληθυσμού και ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί η πιθανότητα ορισμένοι ασθενείς να εμφανίσουν επιπλοκές. Οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας συστήνουν επαγρύπνηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς, προτείνουν τον εμβολιασμό, ειδικότερα σε άτομα υψηλού κινδύνου, τη σχολαστική καθαριότητα και την αποφυγή συνηθειών που ευνοούν τους ιούς, και τέλος την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αν τα συμπτώματα επιμένουν.

3.     Οι εφημερίδες σήμερα  

05 Φεβρουαρίου 2019

Τα αναδρομικά για όλο το Δημόσιο - Ποιοι θα πάρουν και πόσα

Στο ποσό των 3,9 δισ. ευρώ ανέρχεται ο λογαριασμός των αναδρομικών από τα κομμένα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων.
Αυτό αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην πρόσφατη συζήτηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το θέμα. Στο έγγραφο αποτυπώνονται τα ποσά που αναλογούν σε καθεμία από τις 11 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

Το μεγαλύτερο ποσό επιστροφών αφορά στους εργαζόμενους που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο (2,8 δισ. ευρώ). Στο ίδιο έγγραφο επίσης αποκαλύπτεται το ετήσιο κόστος από την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας ανερχόμενο σε 712 εκατ. ευρώ για το 2019 και 733 εκατ. ευρώ για το 2020. 
Εκτός από τους αμειβόμενους με ενιαίο μισθολόγιο που θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος, είναι και τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις με το ποσό να ανέρχεται στα 885 εκατ. ευρώ, οι γιατροί (101,9 εκατ. ευρώ) και οι Πανεπιστημιακοί (55,1 εκατ. ευρώ). Στο έγγραφο το ΥΠΟΙΚ απευθύνει προειδοποίηση ότι σε περίπτωση που δοθούν αναδρομικά τα επιδόματα στους δημοσίους υπαλλήλους, διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία και θα αυξηθεί η φορολογία καθώς δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα και δεν θα είναι βιώσιμο το χρέος.

Η ετήσια επιβάρυνση 2019 όσον αφορά στα αναδρομικά των αρχιερέων είναι 135.169, των δικαστικών 644.106, των δικαστικών υπαλλήλων 6.873.000, των διπλωματών 210.899, των αμειβόμενων με ενιαίο μισθολόγιο πλην των δικαστικών 513.271.975, των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων 161.781.041, των ερευνητών 878.848, των ιατροδικαστών 12.216, των γιατρών 18.626.584, των μουσικών 328.022 και των Πανεπιστημιακών 10.073.699 ευρώ με το σύνολο της ετήσιας επιβάρυνσης να φτάνει τα 712.838.588 ευρώ.

Τι πρέπει να ξέρετε για δώρα, επιδόματα και προσφυγές

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Γιατί δεν δίνονται τα αναδρομικά με πολιτική απόφαση και η κυβέρνηση στέλνει χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους στα δικαστήρια
Παρά το γεγονός ότι η ΑΔΕΔΥ το έχει ζητήσει από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο εδώ και 2 μήνες αυτός το αρνήθηκε για δημοσιονομικούς λόγους. Μάλιστα ,πριν από την πρόσφατη εκδίκαση στο ΣτΕ η ΑΔΕΔΥ είχε ζητήσει νέα συνάντηση, την οποία αρνείται. Σε κάθε περίπτωση η ΑΔΕΔΥ θα επιμείνει να δοθεί λύση με πολιτική απόφαση όπως έγινε με τους ενστόλους.

2. Γιατί δεν προσφεύγουν η ΑΔΕΔΥ, η ΔΟΕ , η ΟΛΜΕ και οι άλλοι
Γιατί εκ του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει συλλογική προσφυγή. Οι προσφυγές είναι πάντα ατομικές. Απλώς υπάρχει η δυνατότητα να ομοδικήσουν ανά 50 ομοειδείς αιτήσεις , κάτι που μειώνει το κόστος.

3. Μέχρι πότε υπάρχει περιθώριο δικαστικής προσφυγής
Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ. Η δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ παίρνει περίπου 5 έως 6 μήνες για λόγους περισσότερης ασφάλειας η νομική σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ λέει ότι μέχρι 15 ή 30 Μαρτίου πρέπει να γίνουν οι προσφυγές.

4. Δεν έχουν καθολική ισχύ οι αποφάσεις του ΣτΕ
Έχουν για το από εδώ και πέρα για τα αναδρομικά δυστυχώς υπάρχουν δυστυχώς υπάρχουν δύο αποφάσεις του ΣτΕ, του 14’ και του 15’ που λένε ότι δεν έχουν αναδρομική ισχύ, πάρα μόνο για όσους έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, για αυτό γίνεται λόγος για δικαστικές προσφυγές.

5. Μπορεί η κυβέρνηση να μην εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ
Συνταγματικά όχι.. Είναι υποχρεωμένη να επανανομοθετήσει τα δώρα και να δώσει αναδρομικά αν η αυριανή απόφαση του ΣτΕ είναι θετική.

6. Πότε θα γνωρίζουμε την απόφαση του ΣτΕ
Η απόφαση θα βγει αφού το δικαστήριο κάνει αρκετές διασκέψεις. Η δε δημοσίευσή της κάνει συνήθως ένα εξάμηνο.

7. Πόσα χρήματα αντιστοιχούν σε κάθε υπάλληλο
Τα «κομμένα» δώρα που δίνονταν έως το 2012 ήταν 500 ευρώ τα Χριστούγεννα και από 250 ευρώ το Πάσχα και το καλοκαίρι. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή για παραγραφή στην 5 ετία από το 2013 μέχρι και το 2018 είναι 6000 ευρώ ( 1000 ευρώ κατ’ έτος). Αν δεν γίνει δεκτή η 5ετία, τότε μιλάμε για 3 χρόνια, δηλαδή 3000 ευρώ :το 2017 και το 2018 καθώς και το 2016 που διακόψαμε την παραγραφή με τις αιτήσεις που κάναμε.
Με πληροφορίες από εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ

ΠΗΓΗ: staratalogia
~~~

Ενημέρωση Συναδέλφων αναφορικά με τις διεκδικήσεις για τα Δώρα-Επιδόματα ΑδείαςΕνημέρωση από τον Οικονομικό Σύμβουλο Συντονιστικού 3 ΕΑΑ κ. Αντωνιάδη Ιωάννη:

(Το θέμα αυτό & μεταξύ άλλων αναμένεται να αναλυθεί λεπτομερώς και με τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει έως τότε, κατά την προγραμματιζόμενη ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο την Τετάρτη 20/2/2019, με ομιλητές τον γράφοντα και τους κ.κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΡΩΜΑΝΙΑ, ΡΟΜΠΟΛΗ & ΜΠΟΥΡΛΟ...)

1) Όπως όλα δείχνουν και με βάση τη θετική εισήγηση στη χθεσινή εκδίκαση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση θα είναι ευνοϊκή για τους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους & τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, που είδαν να μειώνονται στην αρχή και στη συνέχεια να καταργούνται τα δώρα και τα επιδόματα αδείας τους.

2) Στην έκδοση της απόφασης θα πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι εκδοχές που τυχόν θα ληφθούν υπόψη, τόσο ως προς την αναδρομικότητα ισχύος αυτής , όσο και στο ποσό που θα ορίζεται αν θα οριστεί ως επαναφορά (μπορεί δλδ να δώσει η ερμηνεία της απόφασης, τη δυνατότητα στο Δημόσιο να μην επαναφέρει πλήρως τα Δώρα και τα επιδόματα αδείας στο 100% (1.000 ευρώ) αλλά στο 50% αυτών κ.ο.κ..

3) Για τα ειδικά μισθολόγια (μεταξύ αυτών και το δικό μας) που άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών τους, από 1-1-2017 και επειδή στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο δεν γίνεται καμμιά αναφορά σε δώρα και επιδόματα αδείας, αναμένουμε & ευελπιστούμε (για να μην ξαναμπούμε σε νέες νομικές διεκδικήσεις) να δούμε την τοποθέτηση του ανωτάτου δικαστικού οργάνου με δεδομένα όμως πως:

α) ήδη το δημόσιο έχει φανεί αφερέγγυο, τόσο στην επαναφορά αποδοχών εν ενεργεία και συνταξίμων αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

β) υπάρχουν ήδη αποφάσεις του ΣτΕ, που κάνουν λόγο για χορήγηση των ανωτέρω ποσών από τον Ιούλιο του 2015 και εντεύθεν, τουλάχιστον σε όσους έχουν προσφύγει αλλά και προτρέπει τη Δημόσια Διοίκηση για συμμόρφωση, αλλά δεν το έπραξε έως σήμερα.

γ) ακόμα και η αναδρομικότητα της παρελθούσης 2ετίας (κάθε επίδομα παραγράφεται 2 χρόνια αφότου καταστεί απαιτητό), είναι υπό αμφισβήτηση με δεδομένη την ύπαρξη νομολογίας για διεκδίκηση πέραν αυτής.

δ) σε περίπτωση κατάθεσης αγωγών - νομικής διεκδίκησης θα απαιτηθεί διαφοροποίηση της νομικής βάσης της διεκδίκησης τους.

4) Για την περίπτωση που (ΚΑΙ ΑΥΤΗ) η απόφαση του ΣτΕ, κάνει λόγο για μη αναδρομικότητα, σε όσους δεν είχαν προσφύγει μέχρι την ημερομηνία έκδοσής της, γεννούνται όντως εύλογοι προβληματισμοί για τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου κινηθούν νομικά με ατομικές ή ομαδικές αγωγές για το θέμα, άμεσα !!!. Το πως όμως σκοπεύει να κινηθεί κάθε συνάδελφος είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ επιλογή σταθμίζοντας όλους τους παράγοντες, βάσει των ενημερώσεων που έχει και των οικονομικών του δεδομένων. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό ούτε των Δικαστικών ούτε των δικηγορικών εταιρειών, ενώ δεν διαθέτουμε μαντικές ικανότητες…).

5) Επειδή μετά από αυτό θα εκδικαστούν και οι αντίστοιχες προσφυγές των συνταξιούχων (ως άμεσα εξαρτωμένων με τις αποδοχές των εν ενεργεία, αλλά και παράλληλα θιγόμενοι με το αντισυνταγματικό αυτό μέτρο κλπ), σε συνάρτηση δε με τις αναμενόμενες αποφάσεις της επιτροπής συμμόρφωσης του ΣτΕ για την μη υλοποίηση των αποφάσεων για τις κανονιστικές διατάξεις του ν.4093/2012 που κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές και την εκδίκαση της αντισυνταγματικότητας των αντιστοίχων διατάξεων του ν.4387/2016, θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια και συνέπεια πάνω στο πνεύμα ΟΛΩΝ αυτών των αποφάσεων, γιατί η Δικαιοσύνη σε αυτήν την χώρα οφείλει και είναι υποχρεωμένη να προστατεύει το κύρος των αποφάσεων της άρα και τους ίδιους τους Πολίτες, που προσβλέπουν σε αυτήν.
Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
(εκφράζων προσωπικές απόψεις)
~~~