25 Απριλίου 2021

Το Σούλι, Προπύργιο του Ελληνισμού και Στρατιωτικό Σχολείο του Γένους

Toυ Γιώργου Γκορέζη, Υπτγου εα

Η πιο μεγάλη αρετή της ιστορίας είναι η δικαιοσύνη . Πιστεύω ότι ολόκληρη η αλήθεια του ξεσηκωμού του Γένους δεν γράφηκε. Η ακριβής εκτίμηση προσώπων και πράξεων δεν συντελέστηκε.

Ο βράχος του Σουλίου, του αθάνατου κατά τον Παπαρηγόπουλο Σουλίου, εμάχετο δεκαετίες στο βορά, πριν γίνει έρημος βωμός του ηρωισμού, και αργότερα απασχολεί μετά του Αλή Πασά όλη τη τουρκική δύναμη της Ηπείρου και της Αλβανίας. Η συμμαχία του Σουλίου με τον Αλή συμπαρασύρει τους Αλβανούς σε συμμαχικό επί έτος αγώνα κατά των Τούρκων από το Δεκ. 1820, πράγμα που γίνεται λόγω μεν υπέρ του Αλή, έργω δε υπέρ της Ελληνικής Επαναστάσεως. 

Οι αγωνιστές του Σουλίου υπήρξαν στρατιώτες του έθνους, υπήρξαν ασπίδα του. Αγωνίστηκαν μέχρι τελευταίας πνοής και έπεσαν ηρωικά. Έπαθαν ότι παθαίνουν οι προπομποί των στρατών. Μόνον όταν το Σούλι έπεσε, μόνο τότε ήλθαν οι στρατοί του Σουλτάνου ακωλύτως στη Πελοπόννησο.   

Σήμερα, ο αντίλαλος της ιστορίας ξαναλέει τα ονόματά των αγωνιστών. Ο απόηχος του μύθου ξαναθυμίζει τις ανδραγαθίες τους. Ο προβολέας του θρύλου ξαναφωτίζει τις μορφές τους. Του δημοτικού τραγουδιού ο αχός ανανεώνει την υστεροφημία τους.

Σήμερα οι πολεμίστρες του Τζαβελαϊικου σιγομιλάνε :

 « Εάν ο υιός μου δεν μένει ευχαριστημένος να αποθάνει δια την πατρίδα του, αυτός δεν είναι άξιος να γνωρίζεται ως υιός μου», ακούεται η φωνή του Λάμπρου για το γιό του Φώτο, αιχμάλωτο του Αλή. Και η τραγική μάνα Μόσχω, συμπληρώνει : « Το παιδί μου είναι παιδί του Σουλιού. Και σαν γλυτώσει το Σούλι, γλυτώνει και το παιδί μου, και σαν χαθεί το Σούλι, ας χαθεί και το παιδί μου, και εγώ η ίδια».

Σήμερα φεγγοβολάει μπροστά μας η αστραπή της λεβεντιάς του καλόγερου Σαμουήλ στους αγώνες κατά του Αλή, και αχεί η βροντή που ανατίναξε το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής,12 Δεκ 1803. Είναι η ίδια φωτιά που έκαψε αργότερα πολλούς ιεράρχες μας, τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Παπαφλέσσα, τον Δεσπότη της Σμύρνης Χρυσόστομο.

Εκείνη η φωτιά στις 12 Δεκ 1803 έκανε τους τουρκαλβανούς να προδώσουν τους όρους της συνθήκης και να ξεσπιτώσουν τους Σουλιώτες. Κι ενώ το Σώμα του Τζαβέλα φτάνει στη Πάργα, το Σώμα του Μπότσαρη και του Κουτσονίκα χτυπιόνται άνανδρα. Την ίδια στιγμή εξήντα ατρόμητες Σουλιώτισσες αντιτάσσουν στην ατιμία των τουρκαλβανών το χορό του θανάτου, για να μείνουν αιώνιες.

Ο χορός τους, χορός λευτεριάς και αξιοπρέπειας, δεν έκλεισε. Τον έσυρε στις 19 του  Δεκέμβρη και η Δέσπω, που με τις εφτά θυγατέρες και νύφες της θυσιάστηκε στο Πύργο του Δημουλά. Τον έσυραν και οι λοιπές Σουλιωτοπούλες, που έπεσαν αργότερα στο Μοναστήρι του Σέλτσου.  Όλες τους, ενσάρκωναν αγέρωχα την ιδέα της Ελευθερίας, που μετρούσε με βιά τη σκλαβωμένη τούτη Γη, φοβερή και στην όψη της, φοβερή και στου σπαθιού την κόψη. 

Στα αγαπημένα τους βράχια προσβλέπουν οι Σουλιώτες, και επανέρχονται, όταν αργότερα σπρώχνονται στις τάξεις του Αλή. Γράφει ο Κ. Παπαρρηγόπουλος : « Συνωμολογήθη η συμμαχία και την 3η Δεκεμβρίου 1820 εγκατέλιπον οι Σουλιώται το Οσμανικό στρατόπεδο, ουχί βεβαίως ίνα σώσωσι τον Αλήν, αλλ’ ίνα δώσωσι το σύνθημα της μεγάλης σύμπαντος του Έθνους Επαναστάσεως ». Και θεωρήθηκε η 12η Δεκεμβρίου 1820 από τον Κ. Παπαρηγόπουλο και από άλλους σοβαρούς ιστορικούς σαν η αληθινή ημερομηνία που άρχισε η Ελληνική Επανάσταση.

Το Σούλι ήταν παγκόσμια γνωστό σαν ο τόπος των θρύλων. Στο βράχο του ήλθαν και εγκαταστάθηκαν, πριν πάνω από διακόσια χρόνια, πολλοί από τους Έλληνες, που εφλέγοντο από τον πόθο της Λευτεριάς. Αποτέλεσε εστία στρατιωτικής αλκής. Η ψυχή του Γένους περιέσωσε εδώ ψηλά, σε απροσπέλαστο άδυτο, ανόθευτη τη σταγόνα του Ελληνικού αίματος, αμόλυντο το κύτταρο του Ελληνικού πνεύματος.

Δεν υπάρχει κατανυκτικότερο ιστορικό μυστήριο από τη μετεώριση της ιστορίας σε θρύλο. Δεν υπάρχει ωραιότερη ιστορική πραγμάτωση από την υλοποίηση του θρύλου σε ιστορία. Εδώ στο Σούλι ξαναζωντάνεψε ο Ελληνικός μύθος, που θέλει τους Σουλιώτες απόγονους του γένους των αρχαίων Ηρακλειδών :

« Ίσως μένει εκεί πέρα κάποιος σπόρος κρυμμένος

Πού θα δείξει αν δεν είναι Ηρακλείδικο γένος »,

Τραγούδησε ο Λόρδος Βύρων για το Σούλι.

Η φήμη των Σουλιωτών είχε διαδοθεί απ’ άκρου σ’ άκρο της Ευρώπης και ενθουσίαζε ποιητές και λαογράφους. Ο κόμης Πέκιο που τους επισκέφθηκε λέει : « Είδα τους περήφανους Γρεναδιέρους του Ναπολέοντα και τις περήφανες Αγγλικές φρουρές. Μα μου φαίνεται πως οι Σουλιώτες ξεπερνούν και εκείνους και αυτούς ». Η Ρωσία στους ανδρείους Σουλιώτες ητένιζε, και τους εδέχετο στην αυλή της με μεγάλες τιμές, σαν εκπροσώπους ελεύθερου και ανεξάρτητου κράτους.

Ο Ι. Λαμπρίδης γράφει : « Οι Σουλιώτες ήταν λαός αδούλωτος και φιλοπόλεμος. Πείσμονες, τραχείς, τολμηροί, περιεφρόνουν την άνεση, τη πολυτέλεια, και μάλιστα τη δειλία, και τιμούσαν την ανδρεία και πάσαν αρετή προσιδιάζουσα εις τους πολεμικούς και τους γενναίους. Η ανεξαρτησία τους και η αγάπη της πατρίδος ήταν θεμέλιο της ζωής τους, και κατέστησαν το Σούλι Προπύργιο του Ελληνισμού και Στρατιωτικό Σχολείο του Γένους ».

Οι αγωνιστές του Σουλίου με τη λαχτάρα τους για την Ελευθερία έδειξαν την αξία που έχει για τη ζωή τους το ύψιστο αυτό αγαθό. Έκαναν κανόνα και βίωμα της ζωής τους τη γνωστή προτροπή του Περικλή προς τους Αθηναίους: « Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, μη παροράσθε τους πολεμικούς κινδύνους ». Το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα ξύπνησε μέσα τους, και οσάκις το Ελληνικό πνεύμα μεγαλουργεί, κάνει αρχαίους και νέους ήρωες να συμβαδίζουν, και να δημιουργούν ιστορικούς σταθμούς για ολόκληρη την ανθρωπότητα.  

Οι Σουλιώτες ανεβαίνουν σε απάτητες βουνοκορφές για να αποφύγουν τους διωγμούς του κατακτητή προς τους έλληνες  χριστιανούς της περιοχής, που εντάθηκαν μετά την εξέγερση του επισκόπου Διονύσιου του φιλοσόφου. Οργανώνουν εκεί ιδιότυπη κοινοβιακή πολιτεία και χαλκεύουν μαζί, υλικό και ηθικό εξοπλισμό. Διάγουν ελεύθερη, αλλά σκληρή στρατιωτική ζωή. Αγωνίζονται στο πήδημα, στο λιθάρι, στο τρέξιμο, στις ομάδες. Και έχουν δημοκρατία, όπως και ιεραρχία, βαθμούς, άγραφους και όμως αυστηρότατους κανονισμούς. Μάχες και θάνατοι είναι οι καθημερινές τους ασκήσεις. Και καλό βόλι η συνηθισμένη ευχή. 

Η λιτότητα και η σεμνότητα βίου, η γνώση του εδάφους και η άσκηση στη βολή, έγινε το παράδειγμα και για τους λοιπούς αυριανούς μαχητές της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Χάρις στη παράδοση αυτή, που κληροδοτήθηκε σε αρματωλούς και κλέφτες, κατόρθωσε το δουλωμένο έθνος να ετοιμάσει πλήθος εμπειροπόλεμα παλικάρια, που με το γιαταγάνι στο πλευρό, με το καριοφίλι στο χέρι, ξεφύτρωναν πολεμόχαρα, ορμητικά για το γιουρούσι, καρτερικά για την άμυνα, με την ευχή καλό βόλι στο στόμα, με το όραμα της ελεύθερης Ελλάδος στα μάτια.-

 

 


23 Απριλίου 2021

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2021 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και CLIMS)

Ανακοινώνεται, ότι για τις παιδικές κατασκηνώσεις του τρέχοντος έτους ισχύουν τα παρακάτω (ΚΛΙΚ στον αντίστοιχο τίτλο):

Α. ΓΕΕΘΑ/ Πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων CLIMS 2021-22.

B. ΓΕΣ/ Πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2021-22.

Γ. ΕΑΑΣ/ Προκήρυξη κατασκηνώσεων 2021-Επιδότηση.

Γ. Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής.

Μετά από σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με το ΔΣ της Ενώσεως, τα Μέλη μας που έχουν ήδη υποβάλει  αιτήσεις, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο νέο έγγραφο της Ενώσεως.

Παρακαλούμε για την περάτωση της υποβολής, προ της 21ης  Μαΐου 2021.

 


22 Απριλίου 2021

ΚΑΑΥ

Ανακοινώνουμε ότι η 1η παραθεριστική Σειρά που είχε προγραμματισθεί για το διάστημα 13-23 Μαΐου 2021, δεν θα λειτουργήσει στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.

Η έναρξη της παραθεριστικής Περιόδου θα συμπέσει με την έναρξη της 2ης Σειράς (25 Μαΐου 2021).

14 Απριλίου 2021

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Περιήλθε σε γνώση μας, η παρακάτω ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ που αφορά τους εε και εα Στρατιωτικούς. Συμβουλεύουμε τους ενδιαφερομένους να ενεργήσουν ανάλογα.

~~~~~~~~~~~~~~~

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2016

Χορήγηση Οικογενειακής παροχής για άγαμα τέκνα άνω του 18ου έτους της ηλικίας τους που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, σε ΙΕΚ καθώς και στην μέση εκπαίδευση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 11 του ν.3205/2003 και άρθρο 17 του ν.4024/2011 σε συνδυασμό με την παρ.2ε του άρθρου 1 του ν.4024/2011.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ:

α. στη μέση εκπαίδευση και όχι πέραν του 19ου έτους της ηλικίας τους

β. σε ΙΕΚ, στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καθώς και σε ομότιμες Σχολές του Εξωτερικού για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα φοίτησης στη κάθε σχολή σύμφωνα με τον οργανισμό της (π.χ. 2ετής, 3ετής, 4ετής κλπ) ανεξάρτητα από το εάν έχουν πάρει πτυχίο και σε καμία περίπτωση πέραν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ της εν λόγω παροχής για τέκνα που φοιτούν σε κολέγια που δεν ανήκουν στις ανώτερες βαθμίδες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α. Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με τη βεβαίωση Σπουδών της οικείας Σχολής ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κατά το χρόνο της πρώτης εγγραφής στην οικεία Σχολή και ΟΧΙ κάθε χρόνο. Επανυποβολή αίτησης απαιτείται μόνο στην περίπτωση αλλαγής Σχολής.

β. Παρακαλούμε να μην υποβάλλονται άσκοπα αιτήσεις μετά το πέρας του χρόνου φοίτησης που προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε Σχολής ανεξάρτητα αν τα τέκνα σας δεν έχουν πάρει ακόμη πτυχίο.

γ. Σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί δεν χρήζουν ενέργεια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και θα τεθούν αρχείο χωρίς άλλη ενημέρωση σας.


Ο Γενικός Διευθυντής
Σπυρ. Ντάνος

ΚΑΑΥ

Επειδή διαπιστώσαμε λάθος μας στην αρχική κατανομή των διαθεσίμων οικημάτων της 2ης παραθεριστικής σειράς, παρακαλούμε ελέγξτε πάλι οι ενδιαφερόμενοι τη νέα κατανομή, κάνοντας κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια στο Συνοπτικό πίνακα επιλογής παραθεριστών.

MUNICH SECURITY REPORT 2020

Κάθε χρόνο, από το 2015, κατά το "Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου" (Munich Security Conference - MSC), δημοσιεύεται η αντίστοιχη έκθεση (Munich Security Report). Το Συνέδριο πραγματοποιείται από το 1956.

Η έκθεση του 2020 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ (στα Αγγλικά). 

 


 

12 Απριλίου 2021

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΑΥΛ ΕΤΟΥΣ 2021

Ανακοινώνουμε τον τελικό υπολογισμό μορίων (Κανονικών και Ειδικών Καταστάσεων) για τον παραθερισμό στο ΚΑΑΥΛ, όπως στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην (κλειστή) ομάδα "ΜΟΝΟ ΜΕΛΗ ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ" στο Facebook. Ακολουθήστε τις εκεί οδηγίες για να δείτε τους πίνακες.
 
Η κατανομή των δικαιούχων στις παραθεριστικές περιόδους έχει γίνει με την απαραίτητη προϋπόθεση της διάθεσης των οικημάτων όπως στο παρελθόν έτος. Σε άλλη περίπτωση, θα γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις.
 
Όποιος δεν διαθέτει Facebook και έχει κάνει αίτηση, μπορεί να ζητήσει να του στείλουμε τους πίνακες των μορίων.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 11.00ω ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 16 ΑΠΡ 2021.
 
Συνοπτικά ο παραθερισμός έτους 2021, φαίνεται στη σελίδα (tab) "ΚΑΑΥ" ανωτέρω.

 
Καλό καλοκαίρι 🌞
Κωνσταντάρας
 

05 Απριλίου 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Μαρτίου 2021

Το φύλλο Μαρτίου 2021 της Εθνικής Ηχούς αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ ( https://www.eaas.gr/ ).

Το σύνολο των σελίδων είναι 24, λόγω του επετειακού ένθετου.


Το φύλλο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω ενδιαφέροντα θέματα :

Σελίδα 1 & 16 :
 Συνέντευξη του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου με θέμα ‘’ Καμία υποχώρηση ή υπαναχώρηση στα Εθνικά μας δίκαια ‘’

 Σελίδα 3 :
- Επιστολή της Ενώσεως στον κ. ΥΠΕΘΑ ,για τις κρατήσεις του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με βάση τον ν. 4093/12
- Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων παραθερισμού, για το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

Σελίδα 4 :
 Επιστολή Αντγου ε. α. Χ. Τσιτσιμπίκου, με θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης και απάντηση του Προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Σ. Κουτρή

Σελίδα 5 :
 Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ, στα πλαίσια της αναβάθμισης της Εθνική Ηχούς και της Ιστοσελίδας, για την υποβολή από τα μέλη της άρθρων και κειμένων με Επετειακά-Ιστορικά – Θρησκευτικά θέματα

Σελίδα 7 :
Διπλωματική Επισκόπηση των Γεγονότων

Σελίδα 12 :
Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία με άρθρο για τον '' Δημήτριο Μακρή ''

Σελίδα 19 :
Άρθρο του Υτγου ε.α. Χρήστου Φαραντάτου ‘’Το Αιγαίον Πέλαγος ‘’ Β΄Μέρος

Σελίδα 20 & 21 :
Στήλη ΄΄ Υγεία ΄΄

02 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ


Το ΥΠΕΘΑ προσκαλεί το εν αποστρατεία προσωπικό που υπηρέτησε στο Υγειονομικό Σώμα, σε εθελοντική προσφορά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 13 Απρ 2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ 👈