31 Μαΐου 2022

30 Μαΐου 2022

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ εα ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CLIMS (στο εξωτερικό) και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΑΜΕΑ

Για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:

Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

(1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει έως του ποσού των 350 € ανά τέκνο.

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιαν 2006 μέχρι και 14 Ιουν 2016. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

(β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

(γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,7%. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στα κατά τόπους Παραρτήματα που ανήκουν ή απ' ευθείας στα Κεντρικά της ΕΑΑΣ (Χαριλάου Τρικούπη 18Α) αίτηση, όπως στο υπόδειγμα στο σύνδεσμο παρακάτω, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται εκεί, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 10 Ιουν 2022, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.

3. Για λόγους ταχύτητας,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν παράλληλα τις αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία της ΕΑΑΣ, στο eaasgrammateia@gmail.com .

4. Συντονιστικές Οδηγίες:

α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.

β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2, τηλ. 210-655-3164, e-mail: gesdendhs2@army.gr. προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση από επιλαχόντες.

γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων (περί τα μέσα Δεκ 22). Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ 👈

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΑΜΕΑ:


Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό σε ειδικές κατασκηνώσεις των τέκνων ΑμεΑ του προσωπικού του ΣΞ, για το τρέχον έτος, με τα ίδια όπως παραπάνω δικαιολογητικά και επί πλέον:

Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:


(1) Η επιδότηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό, ανέρχεται στο ποσό των 52€ ημερησίως για παραθερισμό έως και 15 ημερών. Τυχόν αύξηση/ μείωση (έκδοση νέας ΚΥΑ) του ύψους του τροφείου για το 2022, συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή.

(2) Δικαιούχοι επιδότησης είναι το στρατιωτικό (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) προσωπικό, του Στρατού Ξηράς που υπηρετεί / διαμένει σε Μονάδα – Υπηρεσία της Ελληνικής Επικράτειας με τέκνο ΑμεΑ.
 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έγκριση Δικαιούχων

α. Το ενδιαφερόμενο Προσωπικό να υποβάλλει μέχρι 10 Ιουν 2022 αναφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των τέκνων ως ΑμεΑ, στα Παραρτήματα και στην έδρα της ΕΑΑΣ.

β. Στην αναφορά κάθε ενδιαφερόμενου να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Ονοματεπώνυμο γονέα.

(2) Ονοματεπώνυμο τέκνου

Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού (περί τα μέσα Δεκ 22) Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ 👈

26 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ του ΕΛΙΣΜΕ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) προχωρά στην υλοποίηση της κυκλοφορίας των "Τετραδίων Γεωπολιτικής Ανάλυσης και Μελετών", με σκοπό να παρέχει μια εμπεριστατωμένη και όσο το δυνατόν πιο πλήρη προσέγγιση σε θέματα εθνικού κυρίως αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Στα πλαίσια αυτής της υλοποίησης σας κοινοποιείται η ομαδική μελέτη του Ινστιτούτου μας με τον τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας,Προπαρασκευής και Υλοποιήσης της Επέκτασης των Χωρικών Υδάτων της Ελλάδος" που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ👈

Η έκδοση των "Τετραδίων" δεν θα υπόκειται σε αυστηρή περιοδικότητα, αλλά θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση μελετών αναλύσεων, που θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
 
Ελπίζουμε σύντομα να βλέπουμε τα "Τετράδια" ανηρτημένα στην Ιστοσελίδα του πολύ αξιόλογου Ινστιτούτου.

25 Μαΐου 2022

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗς ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η συμφωνία των Πρεσπών απετέλεσε ένα θέμα που απασχόλησε πολύ και με έντονο τρόπο την Ελληνική Κοινωνία, κυρίως λόγω της έντονης πολιτικής υπόστασής του. Το όλο πλέγμα γεγονότων, είναι γνωστό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βάθος, στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων.

Η ΕΑΑΣ, σε νεκρό πολιτικά χρόνο, αποφάσισε με ψυχραιμία και περίσκεψη να ενημερώσει τα μέλη της επί του θέματος σε όσο βάθος είναι δυνατόν, μακρυά από κομματικές παρωπίδες, διερευνώντας τη νομικά επιστημονική πλευρά του και αναδεικνύοντας κατά το επιστημονικά δυνατόν όλα τα σημεία της, ισχυρά και ασθενή.

Διοργανώνει λοιπόν, την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, από 17.00 μέχρι 21.30ω, στο  Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Επιστημονική Ημερίδα για το αντικείμενο.

Η κίνηση των Μελών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα γίνει με λεωφορεία που θα μισθώσει η ΕΑΑΣ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν τηλεφωνικά ή μέσω Viber στον Πρόεδρο του Παραρτήματος, μέχρι το μεσημέρι της 2ας Ιουνίου 2022. 

Δεδομένου ότι θα γίνουν συνδεδυασμένες κινήσεις με γειτονικά παραρτήματα στον άξονα της Εγνατίας, η σειρά δηλώσεως είναι και σειρά προτεραιότητας για συμμετοχή.

23 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους

Τα ιερά λείψανα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου για πρώτη φορά στην Βουλγαρία
Σήμερα Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή των ιερών λειψάνων των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, φωτιστών των Σλάβων και ισαποστόλων, στην Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Η υποδοχή των ιερών λειψάνων έγινε από τον εκπρόσωπο του Πατριάρχου Βουλγαρίας επίσκοπο Λευκουπόλεως κ. Πολύκαρπο και ακολούθησε λιτανεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έως τον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Κυριακής.

Παρόντες στην λαμπρή υποδοχή ήταν ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεβ και η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η δήμαρχος της Σόφιας Ιορντάνκα Φαντίκοβα, οι πρέσβεις της Ελλάδος και της Σερβίας, και πλήθος κόσμου, οι οποίοι με έκδηλη χαρά ανέμεναν την έλευση των ιερών λειψάνων.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον λαό της Βουλγαρίας, καθώς για πρώτη φορά έρχονται λείψανα των δύο μεγάλων Αγίων στην χώρα για προσκύνημα.

Στο τέλος της εκκλησιαστικής υποδοχής ο Επίσκοπος Λευκουπόλεως ανέγνωσε μήνυμα του Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου, στο οποίο μίλησε για την σημασία της ελεύσεως των ιερών λειψάνων στην Βουλγαρία και ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου αρχιμ. Βαρθολομαίο για την αποδοχή της πρόσκλησης και την μεταφορά των ιερών λειψάνων των Αγίων.

Μεταξύ άλλων, το μήνυμα του Πατριάρχου κ. Νεοφύτου έλεγε τα εξής: «Ας δοξάσουμε τους αγίους αδελφούς της Θεσσαλονίκης, γιατί ο λαός μας ήταν στο σκοτάδι, και εκείνοι αναπτέρωσαν τη χώρα μας και φώτισαν τον λαό μας με θείες γραφές! Χάρη σε αυτούς, η Βουλγαρία είναι και θα είναι χώρα του πνεύματος, γιατί από την αρχή των Σλάβων αδελφών, μέσω των μαθητών τους και μέχρι σήμερα, το έργο τους συνεχίζεται από πολύτιμους ανθρώπους, που με χαρά διατηρούν το φως της παιδείας και του πολιτισμού».

Στην συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Βουλγαρίας κ. Ράντεβ, ο οποίος αναφέρθηκε στον συμβολισμό που έχει η έλευση των ιερών λειψάνων για πρώτη φορά από το Άγιο Όρος στη Βουλγαρία και ευχαρίστησε προσωπικά τον καθηγούμενο της Ι.Μ. Εσφιγμένου για το «ανεκτίμητο δώρο που μας προσφέρατε», όπως χαρακτηριστικά είπε, για την μεταφορά των ιερών λειψάνων.

Ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Βαρθολομαίος, μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ, είπε πως «οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος έφεραν  πνευματική επανάσταση με την δημιουργία σλαβικού αλφάβητου. Βοήθησαν στην διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου στην γλώσσα του απλού λαού. Έτσι το ευαγγελικό μήνυμα μπόρεσε ευκολότερα να γίνει κατανοητό, φωτίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων βιωματικά. Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι κοινό κτήμα όλων, ανεξαρτήτως γλώσσας».

Το παλλαϊκό προσκύνημα των ιερών λειψάνων των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 25 Μαΐου, προς ευλογία του βουλγαρικού λαού.

Η 24η Μαΐου είναι αργία για την Βουλγαρία, προς τιμήν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που θεωρούνται άγιοι των γραμμάτων και προστάτες των μαθητών και σπουδαστών και γενικά των ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων.

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιοι ήταν μαθητές του Οικουμενικού Πατριάρχη Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, ο οποίος τους απέστειλε στα σλαβικά έθνη. Μετά την κοίμηση των αγίων, πλήθος μαθητών τους συνέχισε το έργο τους.


Δείτε φωτογραφίες στο:
https://album.esphigmenou.gr/2022/Sofia-23052022
 
Ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας κ. Ράντεβ και τον επίσκοπο Λευκουπόλεως κ. Πολύκαρπο
Υποδοχή ιερών λειψάνων Αγ.Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Σόφια. 23.5.2022

Θερινό τεύχος των PARAMETERS

Δημοσιεύθηκε το θερινό τεύχος του περιοδικού PARAMETERS που εκδίδεται από τη Σχολή Πολέμου του Αμερικανικού Στρατού (US Army War College).
 

Δείτε το πλήρες τεύχος ΕΔΩ 👉

https://press.armywarcollege.edu/parameters/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΑΦ Β-Α-Ν

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 01 Iουνίου 2022 θα λειτουργεί η θερινή Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Bέροιας Aλεξάνδρειας Nάουσας (ταβέρνα - κυλικείο) και από το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 η πισίνα.

Την τρέχουσα θερινή περίοδο στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό αναβαθμίστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως παρακάτω:

  • Θα λειτουργήσει χώρος προβολής ταινιών για την απασχόληση των ανήλικων τέκνων κατά τις απογευματινές νυκτερινές ώρες.
  • Επισκευάστηκαν/αντικαταστάθηκαν όλες οι καρέκλες σκηνοθέτη, ξαπλώστρες, ομπρέλες και θα καταβληθεί προσπάθεια προμήθειας επιπλέον εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Για τον λόγο αυτό θα υπάρχει μικρή χρέωση όπως και στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς για τη χρησιμοποίηση κάθε σετ ομπρέλας στο χώρο της πισίνας, που θα περιλαμβάνει μία (1) ομπρέλα, δύο (2) ξαπλώστρες, μία (1) καρέκλα. Επιπλέον μία (1) καρέκλα και μία (1) ξαπλώστρα ανά ομπρέλα, εφόσον υπάρχει χώρος και δυνατότητα, θα είναι δωρεάν. Ως μέγιστος αριθμός εξυπηρέτησης ανά ομπρέλα καθορίζονται τα πέντε (5) άτομα. Παραπάνω άτομα θα απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουν δύο (2) σετ ομπρελών.
  • Θα υπάρχουν δύο (2) τηλεοράσεις με NOVA και COSMOTE TV για παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων ή/και ταινιών.

Θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των δικαιούχων με: 

  • Καφετέρια - μπαρ, ψησταριά, είδη Πρατηρίου.
  • Παιδικά παιχνίδια, πινγκ πονγκ, επιτραπέζια παιχνίδια (σκάκι, τάβλι κλπ).
  • Ασφάλεια λουομένων με ιατρό, ασθενοφόρο και ναυαγοσώστη.

Διευκρινίζεται ότι: 

  • Κάθε δικαιούχος δύναται να εισέλθει στον χώρο της θερινής ΛΑΦ με δύο (2) το πολύ αυτοκίνητα (συμπεριλαμβάνονται οι καλεσμένοι του). Για περισσότερα άτομα απαιτείται τηλεφωνική συνεννόηση/ προέγκριση από τον Δντη της Λέσχης.
  • Στη χειμερινή ΛΑΦ Βεροίας θα λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες στο ισόγειο η καφετέρια παιδότοπος.
  • Θα συνεχιστεί η παρασκευή συσσιτίου με ένα (1) μενού, με κατανάλωση αυτού στον χώρο της θερινής ΛΑΦ ΒΑΝ ή παραλαβή αυτού σε πακέτο από τη χειμερινή ΛΑΦ ΒΑΝ ή από το κυλικείο της Μεραρχίας, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης της ΛΑΦ ΒΑΝ.

Η ασφάλεια των ανηλίκων παραμένει ευθύνη των συνοδών αυτών.

 

18 Μαΐου 2022

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΩΝ Parameters

Με αφορμή τη Ρωσσική εισβολή στην Ουκρανία και του πολέμου που συνεχίζεται εκεί, εκδόθηκε έκτακτο τεύχος του τριμηνιαίου περιοδικού PARAMETERS. 

Δείτε το στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

👉

https://press.armywarcollege.edu/parameters/

 

 

12 Μαΐου 2022

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΑΥΛ έτους 2022

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με διαταγή της αρμόδιας Διοικήσεως, για τον παραθερισμό στο ΚΑΑΥΛ κατά το τρέχον έτος, ισχύουν τα κάτωθι:

1. Τα οικήματα διατίθενται στους δικαιούχους κατά την πρώτη ημέρα κάθε παραθεριστικής σειράς, από 08:00 μέχρι 15:00 και από 17:00 μέχρι 20:00Ω.
Σε περίπτωση μη παραλαβής οικημάτων κατά την πρώτη ημέρα κάθε σειράς, αυτά θα διατίθενται σε αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά από την Ι ΜΠ/9 ο ΕΓ και θα παραλαμβάνουν τα κλειδιά των οικημάτων την επόμενη.

2. Κάθε δικαιούχος, είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το οίκημα ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Α' βαθμού συγγένειας, το οποίο δικαιούται να παραθερίσει στο ΚΑΑΥ.
Κατά την παραλαβή των οικημάτων, οι δικαιούχοι να φέρουν μαζί τους μία φωτογραφία ταυτότητας για κάθε μέλος οικογενείας που θα παραθερίσει στο ΚΑΑΥ (ηλικίας άνω των 14 ετών) , για έκδοση Ατομικού Δελτίου Παραθεριστή.

3. Η διάθεση των οικημάτων, γίνεται κατά σειρά απόλυτης αρχαιότητας, κατόπιν έκδοσης νεότερης διαταγής, συνεκτιμώντας τις έγκαιρες ακυρώσεις.

4. Το ύψος του ημερήσιου μισθώματος των οικημάτων για το έτος 2022, καθορίσθηκε σε:
α. Αντγοι: 5,30€.
β. Υπτγοι – Ταξχοι: 4,90€ .γ. Ανώτεροι Αξκοί: 4,40€
δ. Κατώτεροι Αξκοί: 4,10€
ε. Ανθστές – Υπξκοί – ΠΥΣΥ – Συνταξιούχοι Υπάλληλοι – Ορφανικές οικογένειες: 3,70€.

5. Υπενθυμίζεται ότι:
Το μίσθωμα εξοφλείται με την παραλαβή των κλειδιών των οικημάτων, την ημέρα άφιξης.
Η παράδοση των οικημάτων, πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα της εκάστοτε παραθεριστικής σειράς και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον παραδίδοντα στον Διαχειριστή Οικημάτων του ΚΑΑΥ, μέχρι 18:00 απαρέγκλιτα.
Αιτήματα παράτασης του χρόνου παράδοσης των οικημάτων, δεν θα εξετασθούν.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούμενος δεν μπορεί να παραθερίσει για οποιοδήποτε λόγο στην ορισθείσα γι' αυτόν παραθεριστική σειρά, υποχρεούται να αναφέρει αυτό 15 ημέρες προ ενάρξεως της παραθεριστικής σειράς ή άμεσα (σε περίπτωση αναβολής λόγω έκτακτης ανάγκης), υποβάλλοντας σχετική αναφορά και αφού προηγουμένως για κέρδος χρόνου, ενημερώσει τηλεφωνικά. Διαφορετικά θεωρείται ότι παραθέρισε κανονικά, καταχωρείται σχετική ένδειξη στην καρτέλα παραθερισμού και χρεώνεται τα μόρια παραθερισμού του έτους. 


7. Περισσότερα ΕΔΩ 👈


Θερινές παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το εα προσωπικό του ΣΞ και τον έγκαιρο προϊδεασμό του, σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού θα προβεί στην οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων σε ιδιωτικές θερινές παιδικές κατασκηνώσεις, αφού οι Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις του ΣΞ δεν θα λειτουργήσουν για το τρέχον έτος.

Λεπτομέρειες επί του ποσού επιδότησης, τη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και λοιπών χρονικών λεπτομερειών, θα μας κοινοποιηθούν έγκαιρα.