28 Ιουλίου 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΑΑΣ

Η Ένωση Αποστράτων  Αξιωματικών Στρατού θα παραμείνει κλειστή από 31 Ιουλ 2023  έως και 20 Αυγ 2023. 

Το ίδιο θα ισχύσει και για τα Παραρτήματά της.

Το Παράρτημα Ημαθίας θα εξυπηρετεί τους συναδέλφους σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης, κατόπιν συνεννοήσεως.

21 Ιουλίου 2023

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΑΣ

 

  Κ Α Λ Ο Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο Ι 

Το νεοδιορισθέν, για τα έτη 2023-2026, Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ, φαίνεται στο παρατιθέμενο Απόσπασμα του Παραρτήματος "Α" της :
Φ.956.4/ 8/1 997/ Σ.132/ 20  Ιουλίου 202/ ΕΑΑΣ.

Η καλή του (ή όχι ) θητεία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη συμμετοχή των Μελών του Παραρτήματος.


Παρ/μα Ημαθίας (Βέροια)

 

Αντγος εα

Κωνσταντάρας Κων.

Πρόεδρος

Αντγος εα

Παζάρας Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Ταξχος εα

Τοπαλτζίκη-Βύζα Κατίνα

Μέλος

Σχης εα

Μητρόπουλος Αναστάσιος

Μέλος

Ανχης εα

Πανταζής Ιωάννης

Μέλος

12 Ιουλίου 2023

ΕΚΕΜΣ

 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι στο χώρο του ΣΠΘεσσαλονίκης στο Στρατόπεδο "Πεδίου Άρεως" με είσοδο από την οδό Γ. Λαμπράκη 11  (πίσω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), λειτουργεί το Υποκατάστημα του ΕΚΕΜΣ Θεσσαλονίκης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
2310894480,
2310894485

 

👉ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ👈

 

04 Ιουλίου 2023

Από τον ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ του Ισοκράτους


 

[24] ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν. [25] μόνοις γὰρ ἡμῖν τῶν Ἑλλήνων τὴν αὐτὴν τροφὸν καὶ πατρίδα καὶ μητέρα καλέσαι προσήκει. καίτοι χρὴ τοὺς εὐλόγως μέγα φρονοῦντας καὶ περὶ τῆς ἡγεμονίας δικαίως ἀμφισβητοῦντας καὶ τῶν πατρίων πολλάκις μεμνημένους τοιαύτην τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους ἔχοντας φαίνεσθαι.

[24] Στη χώρα ετούτη κατοικούμε χωρίς να διώξουμε άλλους· ούτε τη βρήκαμε έρημη· ούτε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα ανάκατοι από διάφορα έθνη. Είναι τόσο ωραία και γνήσια, λέω, η καταγωγή μας, ώστε εκεί που γεννηθήκαμε εκεί και κατοικούμε χωρίς καμιά διακοπή, γέννημα–θρέμμα αυτού του τόπου. Έτσι μπορούμε να ονομάσουμε την πόλη μας με τις ίδιες τρυφερές λέξεις που χρησιμοποιούμε για τους στενούς μας συγγενείς. [25] Μονάχα εμείς δηλαδή από τους Έλληνες έχουμε το δικαίωμα να την αποκαλέσουμε τροφό, πατρίδα, μάνα. Και αλήθεια πρέπει να είναι σε θέση να προβάλουν μια τόση λαμπρή καταγωγή αυτοί που έχουν εύλογη περηφάνια, διεκδικούν την ηγεμονία με το δίκιο τους και αναφέρονται συχνά στο παρελθόν τους.

[50] τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.

[50] Τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας όλους τους άλλους στην πνευματική ανάπτυξη και στην τέχνη του λόγου, ώστε οι δικοί της μαθητές έγιναν δάσκαλοι στους άλλους· το όνομα πάλι Έλληνες κατόρθωσε να μη συμβολίζει πια την καταγωγή, αλλά την καλλιέργεια του πνεύματος, και Έλληνες να ονομάζονται πιο πολύ όσοι δέχτηκαν τον τρόπο της δικιάς μας αγωγής και μόρφωσης παρά αυτοί που έχουν την ίδια με εμάς καταγωγή.

~~~~~~~~~~~~~~~

Σημείωση ΚΒΚ:

- Ο Ισοκράτης (436 π.Χ. - 338 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας ρήτορας, ένας από τους δέκα Αττικούς ρήτορες.
Ήταν από τους σπουδαιότερους ρητοδιδάσκαλους της κλασικής αρχαιότητας, που θεωρείται συγχρόνως ένας από τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτική κατάσταση του καιρού του.
Λίγο μεγαλύτερος από τον Πλάτωνα, υπήρξε λογογράφος και ρητοροδιδάσκαλος που έζησε και συνέγραψε στα ίδια με εκείνον πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου και της μετάβασης από τον αποκαλούμενο χρυσό αιώνα στην περίοδο παρακμής της αθηναϊκής πόλης-κράτους.
Η ανάμειξη του στα κοινά ήταν έμμεση, όταν με τους λόγους του προσπάθησε να παρέμβει στην πολιτική της Αθήνας εκφράζοντας πανελλήνιες ιδέες.
Σώζονται 21 λόγοι του, 9 επιστολές και μερικά άλλα αποσπάσματα.

- Όλα τα διασωζόμενα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας τα βρίσκουμε στον ιστότοπο ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ. 
Το παραπάνω απόσπασμα, ΕΔΩ 👈