28 Ιουνίου 2016

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΥΑΓ. ΦΛΩΡΑΚΗΤην 7η Ιουλίου '16 ώρα 10.00πμ, στο Στρατηγείο της ΙΜΠ θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη, Επίτιμου Διοικητού Β' ΣΣ και τέως Αρχηγού ΓΕΕΦ.

Τα Μέλη μας και οι οικογένειές τους προσκαλούνται να τιμήσουν τη μνήμη του με την παρουσία τους.

27 Ιουνίου 2016

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (σύσκεψη για την κατάρτισή του)

misthologio
Σύσκεψη σε υψηλό επίπεδο, καλεί ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος για το νέο μισθολόγιο των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η σύσκεψη θα γίνει  μεταξύ ανώτατων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), των Υπαρχηγών των Κλάδων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπαρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, “προκειμένου να αποφασισθούν οι βασικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και παράλληλα να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων εγγενών αδυναμιών και στρεβλώσεων”. Το κείμενο του εγγράφου:

Σας γνωρίζουμε, εν όψει κατάρτισης των Ειδικών Μισθολογίων που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και κατόπιν του (θ) σχετικού, τα κάτωθι :

α. Η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως εξειδικεύεται στους εκτελεστικούς, του άρθρου 45 του Συντάγματος, νόμους, συνίσταται στη διασφάλιση της Εθνικής Άμυνας, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η προστασία των ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας είναι η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των διεθνών συνόρων και συνθηκών, η τήρηση του διεθνούς δικαίου και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

β. Πλέον όμως των παραπάνω, οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης έχουν ως αποστολή και την κοινωνική προσφορά, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό έργο τους. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, παρέχουν καθοριστική συνδρομή στην υποστήριξη του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, με διάθεση προσωπικού και μέσων, με την παροχή υγειονομικής υποστήριξης και την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών, καθώς και με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.

γ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μέρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών έχει αναληφθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ένα βασικό εργαλείο που διαθέτει το Κράτος για τη διενέργεια μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεων, τη διαχείριση κρίσεων, τη κινητοποίηση και συντονισμό εφοδίων και ενεργειών σε ευρεία κλίμακα κ.α.

2. Επιπλέον, γνωρίζεται ότι από το έτος 2009 ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ έχει υποστεί μείωση σε ποσοστό 51,75% ή σε απόλυτες τιμές μείωση κατά 3.375.450.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ο λειτουργικός Π/Υ έχει μειωθεί από 1.448.534.000 ευρώ σε 567.970.000 ευρώ, ήτοι κατά 60,79%. Για να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο του το ΥΠΕΘΑ, έχει δραστηριοποιηθεί όλο το στελεχιακό δυναμικό, το οποίο με προσωπικό κόστος μη φειδόμενου χρόνου συντηρεί το επιχειρησιακό υλικό, τα μέσα μεταφοράς, τα έργα υποδομών.

3. Η κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών και μη αποστολών – δράσεων είναι το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία οποιασδήποτε αποστολής, σε ειρήνη και πόλεμο.

4. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκεινται, πέραν των γενικών περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος και σε ειδικότερους πρόσθετους περιορισμούς που δικαιολογούνται από τη φύση της σχέσης τους με το κράτος και τις απορρέουσες από τη σχέση αυτή υποχρεώσεις (ΣτΕ 1571/2010, 1680/2007, 1560/2005, 573/2005 κ.α.). Λόγω, εξάλλου, της ιδιαίτερα επικίνδυνης αποστολής τους, συνεπαγόμενης εμπλοκής σε γυμνάσια και ασκήσεις, συμμετοχής σε ειρηνευτικές, ενδεχομένως και σε πολεμικές επιχειρήσεις, οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς δικαίου.

5. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς έχει ως απόρροια τις αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις των στελεχών, όπως οι συχνές μεταθέσεις εκ των οποίων το 1⁄2 περίπου της σταδιοδρομίας τους σε περιοχές παραμεθορίου, η εμπλοκή σε ασκήσεις, οι 24ωρες υπηρεσίες, οι επιφυλακές και λοιπές έκτακτες ανάγκες πέραν του ωραρίου και ανεξαρτήτως αργιών, η συμμετοχή σε κοινωνικές προσφορές χωρίς ωράριο και υπερωρίες. Παράλληλα, στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασης των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι, μεταξύ άλλων και η διαρκής ετοιμότητα και η αυξημένη επιφυλακή.

6. Τα ανωτέρω καταγράφονται και στο σκεπτικό των υπ’ αρίθμ. 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν.4093/2012, σε εκτέλεση των οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για τους λόγους που αναπτύσσονται στις εν λόγω Αποφάσεις. Σημειώνεται δε ότι σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, αναπροσάρμοσε, με τις διατάξεις του άρθρου 86 του

ν.4307/14, τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά από 1-8-2012 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.4093/2012), όχι πλήρως αλλά μόνο κατά το ήμισυ (50%).

7. Επίσης, είναι γνωστό στο ΥΠΕΘΑ ότι στο ισχύον μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων υφίστανται στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν με την καθιέρωση ενός σύγχρονου και ορθολογικότερου μισθολογίου. Οι στρεβλώσεις αυτές αφορούν κυρίως στην καταβολή ορισμένων επιδομάτων, στην άνιση διαμόρφωση των αποδοχών των στελεχών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προέλευση και εκπαίδευσή τους, κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα στο μισθολόγιο του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα, στη μικρή απόκλιση των βασικών μισθών μεταξύ εισαγωγικών και καταληκτικών βαθμών, στην έλλειψη κινήτρων για την παραμονή στο στράτευμα, στην εξάντληση του μέγιστου ποσοστού του ΕΧΥ (60%) με τη συμπλήρωση 29 ετών υπηρεσίας. Στρεβλώσεις πιθανόν να υφίστανται ακόμη και μεταξύ του βαθμολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

8. Κατόπιν των προεκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε επίπεδο επιχειρησιακού έργου και κοινωνικής προσφοράς, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες απαγορεύσεις, τους περιορισμούς και τις ειδικές συνθήκες εργασίας, που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και τη ψυχική υγεία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την άποψή μας απαιτείται η καθιέρωση ενός νέου σύγχρονου μισθολογίου, ανταποκρινόμενου στις τρέχουσες απαιτήσεις, συνθήκες και πρακτικές, με το οποίο, πλην των άλλων, θα εξορθολογίζονται και οι υφιστάμενες στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες.

9. Σημειώνεται δε ότι με το (η) σχετικό σας γνωστοποιήσαμε τις βασικές αρχές από τις οποίες πρέπει να διέπεται το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο εγκρίθηκε από τις πολιτικές Ηγεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων. Η δε επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ (μετά την αναπροσαρμογή των αποδοχών κατά του υπολοίπου 50%, λόγω απόφασης ΣτΕ) θα ανέλθει στο ύψος προ ισχύος του ν.4093/2012, ήτοι περίπου 49 εκ. ευρώ (51 εκ. ευρώ μικτά αφαιρουμένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ύψους 2 εκ. ευρώ), στο οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να διαμορφωθούν οι αποδοχές μετά την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.

10. Για τους ως άνω λόγους, θεωρούμε απαραίτητη την πραγματοποίηση σύσκεψης σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ ανώτατων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), των Υπαρχηγών των Κλάδων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπαρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να αποφασισθούν οι βασικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και παράλληλα να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων εγγενών αδυναμιών και στρεβλώσεων.

11.Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε για την ημερομηνία διεξαγωγής της εν λόγω σύσκεψης.
12. Χειριστής του θέματος ....

ΠΗΓΗ: militaire.gr
___________________________________
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:
Αφενός σωστή η επιχειρηματολογία, αφετέρου είναι απλά ενδοκυβερνητικό στην ουσία έγγραφο. 
Δεν καλεί σε δημόσια διαβούλευση, πχ δεν καλεί τις ΕΑΑ.
Θυμίζουμε ότι λίγο καιρό πριν, ο ΥΕΘΑ δήλωσε στη Βουλή, αναρμόδιος για το μισθολογικό των Στρατιωτικών.

24 Ιουνίου 2016

Προβολή "διαφωνίας" Κατρούγκαλου-ΚαμμένουΤης ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ

Διάσταση απόψεων το θέμα της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάρχει μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου.

Η διαφορά στις απόψεις τους έγινε κατανοητή μετά την συνάντηση αντιπροσωπείας της
 Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας με τον υπουργό Εργασίας.

Εκεί διαφάνηκε ότι
 παρά τις εξαγγελίες του κ. Καμμένου ότι υπάρχουν τα χρήματα για την επιστροφή του υπολοίπου 50% λόγω αποφάσεων του ΣτΕ ο κ. Κατρούγκαλος επικαλέστηκε αδυναμία (οικονομική) της Δημόσιας Διοίκησης για να ανταποκριθεί σε αυτήν την επαναφορά και συγκεκριμένα στις αποδοχές του Αυγούστου του 2012.

Οι απόστρατοι αξιωματικοί για άλλη μια φορά άκουσαν το "μπράβο για το έργο που επιτελούν" οι Ένοπλες Δυνάμεις και ότι αναγνωρίζει ότι οι Στρατιωτικοί , εν ενεργεία και εν αποστρατεία,είναι οι πλεόν αδικημένοι,ως εργασιακή ομάδα, έχοντας υποστεί τις περισσότερες κυρώσεις ως προς τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Από την συνάντηση όμως
 δεν δόθηκε υπόσχεση για λύση στα προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των ΕΔ και ο κ. Κατρούγκαλος ξεκαθάρισε ότι επιδίωξη του Υπουργείου του θα είναι να υπάρξει ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης όλων των ασφαλισμένων και ένας τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και επιπλέον τους ενημέρωσε ότι τα στελέχη των ΕΔ θα υπαχθούν κανονικά στον ΕΦΚΑ , καθώς δεν πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς υπαγωγής τους. 

Όσον αφορά τα
 θέματα αναγνώρισης πλασματικών ετών είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ευνοϊκή μέριμνα και ό,τι γίνει στο μέλλον θα είναι στο πλαίσιο ενιαίας πολιτικής αναφορικά με το ασφαλιστικό στο σύνολο των εργαζομένων.

Αλλά και για τις κρατήσεις-μειώσεις των μνημονιακών νόμων διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνουν και ότι θα επικαλυφτούν μέσω της προσωπικής διαφοράς, για την οποία ευελπιστεί πως, με την ανάπτυξη της οικονομίας αυτή θα εξαλειφθεί πλήρως.

Το μόνο
 θετικό που έλαβαν ως υπόσχεση οι εκπρόσωποι της ΕΑΑΑ ήταν ότι θα κάνει δεκτό το αίτημα να στελεχωθεί και η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΕΣΥΚΑ) από έναν εκπρόσωπό των Ενώσεων Αποστράτων.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο
 Ι. Αντωνιάδης, ως Οικονομικός Σύμβουλος των ΕΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, αναφέρει στην ιστοσελίδα της:

Ο Υπουργός ήταν εξ αρχής κατηγορηματικός ως προς το ότι οι Στρατιωτικοί , εν ενεργεία και εν αποστρατεία, είναι οι πλέον αδικημένοι, ως εργασιακή ομάδα, καθόσον έχουν υποστεί τις περισσότερες κυρώσεις , ως προς τα συνταξιοδοτικά. και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι έχουμε υποστεί 11 μειώσεις. Στην επιμέρους ανάλυση των θεμάτων-προβλημάτων, που του ανεδείχθησαν, μας γνωστοποίησε τα παρακάτω :

Δεν πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς υπαγωγής των στελεχών των ΕΔ & ΣΑ στον ΕΦΚΑ, όπως ακριβώς προβλέπεται στο ν. 4387/2016.

Ήταν απόλυτα
 σύμφωνος με το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται με την απεμπλοκή των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών με αυτές των εν αποστρατεία.

Επικαλέστηκε
 οικονομική αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης για τη συμμόρφωση της με τις αποφάσεις του ΣΤΕ δηλαδή για την επαναφορά των συντάξεων στις αποδοχές του Ιουλίου του 2012. Διαβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις επιμέρους δικαιώσεις από τις αγωγές των στελεχών.

Δεν έκρινε δόκιμη και δεν συμφώνησε με την πρόταση-προτροπή μας , για συμψηφισμό των απαιτήσεων μας έναντι του Δημοσίου, στις μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής ΕΝΦΙΑ, ΦΕ, τελών κυκλοφορίας κλπ.

Οι κρατήσεις-μειώσεις των μνημονιακών νόμων παραμένουν, πλην όμως θα επικαλυφτούν μέσω της προσωπικής διαφοράς, για την οποία ευελπιστεί πως, με την ανάπτυξη της οικονομίας θα εξαλειφθεί πλήρως, στην λογική της επαύξησης των συνταξίμων αποδοχών.

Μας διαβεβαίωσε πως τα Μετοχικά μας Ταμεία δεν θα συμπεριληφθούν (ως επικουρικά) στις διατάξεις περί μειώσεις των συνολικών συνταξίμων αποδοχών.

Συμφώνησε με την πρότασή μας, προκειμένου
 η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΕΣΥΚΑ) στελεχωθεί και από έναν εκπρόσωπό μας

Μας ενημέρωσε πως για να αποφευχθούν περιπτώσεις υπαγωγής (από 1/7/2016) στο νέο τρόπο υπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών, είχαν ήδη δοθεί κατευθύνσεις σε συνεργασία με το Υ.ΕΘ.Α., για να υπογραφούν τα σχετικά ΦΕΚ αποστρατείας πριν την ανωτέρω ημερομηνία, παράλληλα με τις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί , για το νέο μισθολόγιο.

Στο πλαίσιο ενιαίας πολιτικής αναφορικά με το ασφαλιστικό στο σύνολο των εργαζομένων, θα επιλυθούν όπως μας πληροφόρησε, τα θέματα αναγνώρισης πλασματικών ετών, βαρέων κα ανθυγιεινών κλπ και για τα στελέχη των ΕΔ.

Για την παράλληλη ασφάλιση των εργαζομένων στελεχών μας, αποσαφήνισε πως για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, επί του εισοδήματος που θα επιφέρει, η ενασχόληση αύτη.

Για το καθεστώς των συνταξίμων αποδοχών και τη μείωση αυτών κατά 60%, σε περίπτωση εργασίας τους ως απόστρατοι, εκδήλωσε ενδιαφέρον να επανεξετάσει τουλάχιστον αυτό των αυτοαπασχολούμενων και να επανέλθει. Αναγνώρισε το λάθος στο άρθρο 20 (αναγραμματισμός), δήλωσε πως θα εξαιρεθούν από την μείωση οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά θα διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης κ των πολυτέκνων.

Για τις συντάξεις χηρείας των κάτω των 55, μας γνωστοποίησε πως υφίσταται τροπολογία, για εξαίρεση των Στρατιωτικών.

Το θέμα της μειώσεως του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, μας μετέφερε πως θα επανεξετάσει τους λόγους σκοπιμότητας κατάθεσης της συγκεκριμένης τροπολογίας.

Για τα 40 έτη ασφάλισης και τη δυνατότητα καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς, μας διαβεβαίωσε πως θα ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και στον πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης.

Επιδίωξη του Υπουργείου του θα είναι να υπάρξει ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης όλων των ασφαλισμένων και ένας τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Σε αυτό το σημείο συμφώνησε πως πλέον πρέπει να καταργηθεί για τα στελέχη των ΕΔ η αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εφόσον επιθυμούν τα στελέχη, να μπορούν να παραμείνουν.


23 Ιουνίου 2016

Μισθοδοσία: Έτσι έγιναν οι μειώσεις έως 50 ευρώ (ΟΝ ΑLERT)

Οι μειώσεις έως 50 ευρώ που έγιναν αντιληπτές στη μισθοδοσία ήταν το πρώτο σοκ από τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Οι κρατήσεις έγιναν με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 30 Μαϊου.

Και αυτό είναι το πρώτο σοκ, καθώς όπως σημειώνει ο Οικονομικός Σύμβουλος του ΠΑΣΕΔ Λοχαγός ε.α. Ηλίας Νατσιούλας, που από καιρό είχε επισημάνει μέσω του Onalert.gr αυτές τις επιπτώσεις, η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης αφορά μόνο για το διάστημα από 27-5-2016 και μετά.

Οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που 4 αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Τα επιπλέον ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αφορούν το διάστημα από 1 Ιαν 2016 έως και 27 -5-2016 θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται το 2017.

Δείτε την εγκύκλιο και τους σχετικούς πίνακες
“Κάντε αγωγές για να πάρετε τα λεφτά του ΣτΕ”, λέει ο Κατρούγκαλος

naytiko_aspomayri_nick

“Κάντε αγωγές για να πάρετε τα χρήματα σας από την απόφαση του ΣτΕ”! Αυτή είναι επί της ουσίας η συμβουλή-προτροπή του υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου, προς τους στρατιωτικούς! Από που προκύπτει; Στην συνάντηση που είχε με την αντιπροσωπεία της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας, ο κ. Κατρούγκαλος είπε, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τους απόστρατους:
“Ήταν απόλυτος ως προς το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται με απεμπλοκή των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών, με αυτές των εν αποστρατεία, ενώ αναφορικά με τις δικαιώσεις μας στο ΣτΕ, επικαλέστηκε την αδυναμία (οικονομική) της Δημόσιας Διοίκησης να ανταποκριθεί στην επαναφορά στις αποδοχές του Αυγούστου του 2012, πλήν όμως θα συμμορφωθεί με τις επιμέρους δικαιώσεις απο τις αγωγές των στελεχών”.

Τα όσα είπε ο Κατρούγκαλος,τα έχει πει εδώ και καιρό ο δικηγόρος της ΠΟΕΣ Γιώργος Αντωνακόπουλος στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Militaire.gr. Συνεπώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να δώσει τα χρήματα σ΄ όσους δικαιωθούν -που θα δικαιωθούν βεβαίως-  μέσω αγωγών. Πιστεύουν προφανώς στην κυβέρνηση ότι δεν θα προσφύγουν όλοι οι στρατιωτικοί κι έτσι θα …έρθει φθηνότερα η υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ.

Βέβαια αυτό το σενάριο εκθέτει τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος δύο φορές έχει υποσχεθεί υλοποίηση της απόφασης, χωρίς άλλες δικαστικές διαδικασίες.

ΠΗΓΗ: Militaire.gr

22 Ιουνίου 2016

ΒΕΡΟΙΑ ΕΥΗΧΗ ΠΟΛΗ (24-27 Ιουνίου 2016)

Σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων "Βέροια - Εύηχη πόλη '2016", τα γραφεία του Παραρτήματος θα είναι ανοικτά για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων στην Πλατεία Ωρολογίου, εφόσον εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τα Μέλη μας και τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων: 

Παρασκευή 24 Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ.
 Think Sax sextet
Σεξτέτο Σαξοφώνων
Η ομάδα σαξοφώνων του Τάσου Φωτίου, πλαισιωμένη από εξαίρετους μουσικούς με ιστορία στο χώρο της Jazz, δημιουργούν ένα εκρηκτικό χαρμάνι πλούσιο σε κέφι, ζωντάνια, ρυθμούς και ηχοχρώματα. Μια πανδαισία πνευστών γεμάτη έμπνευση, φαντασία και ρυθμό δημιουργεί μια μουσική περιπλάνηση από τους δρόμους της blues μουσικής και του swing της Νέας Ορλεάνης έως τα funk του Σικάγο και τα μακάμ της Ανατολής.

Με όχημα ένα σεξτέτο σαξοφώνων πλαισιωμένο από ηλεκτρικό μπάσο, τύμπανα και πιάνο, με έργα jazz και έμφαση στις μελωδίες και τους ρυθμούς του blues, του swing και του funk σας προτείνουμε να ταξιδέψετε μαζί μας σε μια μουσική εμπειρία που θα σας απογειώσει . Το σύνολο αποτελείται από τους παρακάτω μουσικούς: Τάσος Φωτίου, τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, Νικήτας Νανίδης, άλτο σαξόφωνο, Κώστας Βασιλειάδης, τενόρο σαξόφωνο, Ηλίας Κόρδας, τενόρο σαξόφωνο, Γιάννης Μεταλληνός, βαρύτονο και άλτο σαξόφωνο, Μπάμπης Κάσσιoς σοπράνο και άλτο σαξόφωνο.
Συμμετέχουν επίσης: Νίκος Βαρδής, ηλεκτρικό μπάσο, Γιάννης Νοταράς, τύμπανα, Γιώργος Κατσάνoς, πιάνο.
Αγορά (πεζόδρομος Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία)
_____________________________________________________________________

Παρασκευή 24 Ιουνίου, ώρα 9:30 μ.μ.
Εδώ είναι του Ρασούλη
Ένα αφιέρωμα στο δημιουργό Μανώλη Ρασούλη
Μανώλης Λιδάκης
Σοφία Παπάζογλου
Ναταλία Ρασούλη
Πέτρος Βαγιόπουλος
Κωνσταντίνος Στεφανής
Επιμέλεια ορχήστρας | Τάκης Φραγκούς
Μετρώντας πέντε χρόνια απουσίας του μεγάλου  δημιουργού, η παράσταση «Εδώ είναι του Ρασούλη», ξεκίνησε με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη συμμετοχή σημαντικών δημιουργών και ερμηνευτών.
Τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με δεκάδες αγαπημένα τραγούδια, εκατοντάδες άρθρα, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικές συνεντεύξεις και αφιερώματα, έχει χαρακτηριστεί ένας από τους καλύτερους στιχουργούς των τελευταίων ετών. Εμβληματικά τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί από σημαντικούς καλλιτέχνες και πολλά από αυτά διαμόρφωσαν μουσικά την εποχή τους.
Ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο Μανώλης Λιδάκης, η Σοφία Παπάζογλου, η Ναταλία Ρασούλη και ο Κωνσταντίνος Στεφανής,  φίλοι, συνοδοιπόροι, συνεργάτες, καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από το έργο και την προσωπικότητα και βρέθηκαν πολύ κοντά στο πνεύμα του Μανώλη Ρασούλη, θα δώσουν το δικό τους στίγμα σε αγαπημένα τους τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριό του.

Σωκράτης Γανιάρης – τύμπανα | κρουστά
Αλέξανδρος Ιακώβου – βιολί
Βασίλης Κετεντζόγλου – κιθάρα
Δημήτρης Λιόλιος – μπουζούκι
Δήμος Πολυμέρης – ακορντεόν
Στέλιος Φραγκούς – πιάνο
Τάκης Φραγκούς – κοντραμπάσο

Επιμέλεια προγράμματος
Ναταλία Ρασούλη & Έλλη Ρουμπέν
Πλατεία Εληάς
_________________________________________
 
Σάββατο 25 Ιουνίου, ώρα 11:30 π.μ.
Παράσταση δρόμου με Μουσικούς και Ζογκλέρ
CIRCO CACHIVACHE
Cachivache στα ισπανικά είναι τα αντικείμενα που μας ξυπνάνε μνήμες από ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας και παρόλο που δεν τα χρησιμοποιούμε πια τα έχουμε καλά φυλαγμένα έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. και άφθονο γέλιο.

Η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο θεάτρου δρόμου από τον Δήμο Αθηναίων . Μια ομαδα ακροβατων ζογκλερ , μουσικων και κλοουν. Ολοι μαζι συνθετουν μια πρωτοτυπη oμάδα που συνδυάζει τα νουμερα του τσιρκο , τη ζωντανη μουσικη και το χιουμορ καταφέρνοντας να ενθουσιασει αλλα και να συγκινησει καθε ειδους κοινο. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μικρούς και μεγάλους, μοντέρνους αλλά και εναλλακτικούς με πολλά ακροβατικά κόλπα, ζογκλερικά, θέατρο, ζωντανή μουσική
Αγορά (πεζόδρομος Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία)
_________________________________________
 
Σάββατο 25 Ιουνίου, ώρα 12:30 μ.
ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ των αδελφών Βαλκάνη
Τα χάλκινα πνευστά έφτασαν στις Βαλκανικές χώρες τον περασμένο αιώνα από τις στρατιωτικές μπάντες της εποχής. Δεν άργησαν να περάσουν από τα στρατόπεδα στα αστικά κέντρα και αργότερα στην ύπαιθρο, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων. Στην Ελλάδα τα σχήματα χάλκινων πνευστών είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Μουσικής παράδοσης της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η μπάντα της Φλώρινας των Αδερφών Βαλκάνη είναι εδώ και πάνω από 30 χρόνια ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτού του σημαντικού τμήματος της Ελληνικής μουσικής παράδοσης.
Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος καταγόταν από το Εμπόριο Πτολεμαίδας του Ν.Κοζάνης, διευθυντή τότε της Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας και μουσικό της λαϊκής παράδοσης. Έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, τον Φλώρο Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπουλο με τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει CD.Πάνω απ’ όλα έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφανίσεις πάντα με ορμητήριο την Φλώρινα, από τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική Συνάντηση της Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ στη Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Ο ήχος του συγκροτήματος και οι χοροί που παίζονται είναι μοναδικοί στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική πλευρά της Μακεδονίας. Η Μπάντα των αδερφών Βαλκάνη έχει κυκλοφορήσει 2CD.
Η Μπάντα της Φλώρινας αποτελείται από τους:
Βαλκάνης Λάζαρος: Κλαρίνο-Σαξόφωνο
Βαλκάνης Γεώργιος: Ακκορντεόν-Αρμόνιο
Βαλκάνης Λ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Βαλκάνης Γ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Σαμαράς Αθανάσιος: Τύμπανα-Κρουστά
Δημοτική Αγορά (Κεντρικής)

Σάββατο 25 Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ.
«Ρομαντισμός για δύο»
Βραδιά Κλασικής Μουσικής
Το φλάουτο και το πιάνο σε έναν αιθέριο και δυναμικό συνδυασμό ήχων μας ταξιδεύουν σε έργα κολοσούς στη ρομαντική κλασική μουσική με λυρικές μελωδίες, με έντονες συναισθηματικές διαθέσεις, με εναλλαγές από την ευαισθησία στην αποφασιστικότητα και από την ηρεμία στην απόλυτη ορμή. 
Μια βραδιά που θα φέρει το κοινό δίπλα στα μεγάλα πνεύματα των F. Chopin, C. Franck, C. Reinecke κλπ, μια βραδία που θα μοιράσει  στο κοινό την πηγή έμπνευσης, την ίδια πηγή που οριοθέτησε και όρισε την καλλιτεχνική ύπαρξη και πορεία μουσικών αλλά και ακροατών σε μια αέναη συνδιαλλαγή ήχων και αποκρίσεων.
Ζαχαρίας Ταρπάγκος, φλάουτο
Βαλέρια Χαριτίδου, πιάνο.
Αρχοντικό Σαράφογλου, Κυριώτισσα

Σάββατο 25 Ιουνίου, ώρα 9:00 μ.μ.
Κουαρτέτο Εγχόρδων
VIAGGIO
Το κουαρτέτο εγχόρδων  αποτελούσε ανέκαθεν το ποιο σίγουρο Εκφραστικό μέσο για τους συνθέτες της λόγιας δυτικό ευρωπαϊκής Μουσικής .
Στη συναυλία θα ακουστούν  στο πρώτο μέρος τα πιο  αγαπητά προς το   κοινό  Έργα του W. A. Mozart Divertimento nr 1 , nr 3
Μια μικρή νυχτερινή μουσική !
Στο δεύτερο μέρος το κουαρτέτο θα ερμηνεύσει τους  χορούς για κουαρτέτο εγχόρδων  του πρεσβευτή της ελληνικής μουσικής παγκοσμίως,
Νίκου Σκαλκώτα.
Το έργο αποτελεί ύμνο προς την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
Γεώργιος Κανδυλίδης, βιολί Α
Γεώργιος Ζαχαρούδης, βιολί Β
Μάριος Δαπέργολας, βιόλα
Χρήστος Γρίμπας, βιολοντσέλο
Βυζαντινό Μουσείο

Σάββατο 25 Ιουνίου, ώρα 10:00 μ.μ.
«Κιβωτός» ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ
Συνεχίζοντας τη μεγάλη περιοδεία τους στην Ελλάδα και την Κύπρο ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, αγαπημένοι του κοινού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, κάνουν μία στάση στη Βέροια, για να επιβιβάσουν στην «Κιβωτό» τους και να ταξιδέψουν το κοινό για ένα ανεπανάληπτο βράδυ. 
Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές θα παρουσιάσουν στο κοινό τη νέα τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου. 
Στην «Κιβωτό» συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια από τις δεκαετίες του ‘80 και του ’90, που υπογράφει η …Εθνική Ελλάδος συνθετών-στιχουργών. Τις συνθέσεις του Λάγιου (Τι πάθος), του Μαχαιρίτσα (Σκόνη), της Αλεξίου (Ψυχές και σώματα), της Νικολακοπούλου (Δικαίωμα) και της Καραΐνδρου (Ταξίδι στα Κύθηρα) μεταξύ άλλων σπουδαίων δημιουργών, ενορχηστρώνει μοναδικά ο Πέτρος Κλαμπάνης. 
Ερμηνεύοντας αυτά τα τραγούδια - μύθους ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής θα συμπαρασύρουν το κοινό που θα παρευρεθεί σε μια βραδιά μέθεξης και θα θυμίσουν σε όλους τη δύναμη της μουσικής. 
Τα σπουδαία τραγούδια της «Κιβωτού», που ο κόσμος θα σιγοψιθυρίζει από την αρχή ως το τέλος της συναυλίας, έχουν γράψει ιστορία γιατί είναι τραγούδια με τα οποία ο κόσμος έχει ερωτευτεί, έχει αγαπήσει, έχει νιώσει ξανά την ελπίδα, έχει πιστέψει στα θαύματα. 
Η «Κιβωτός» θα φέρει την ελπίδα και την καλή μουσική σε πολλές ελληνικές πόλεις αυτό το καλοκαίρι.
Σημειώστε στον χάρτη τη διαδρομή της. 
Πλατεία Ωρολογίου

Κυριακή 26 Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ.
Η Φιλαρμονική σε ρυθμούς rock!
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, υπό τη διεύθνση του μαέστρου Αντώνη Βιγκάτο, κινείται σε ρυθμούς rock.
Να είστε όλοι εκεί!
Πλατεία Ωρολογίου

Κυριακή 26 Ιουνίου, ώρα 9:00 μ.μ.
QUILOMPO - Αφροβραζιλιάνικη μπάντα κρουστών
Quilombo: κ.σ.[κιλόμπο]: κοινότητες που δημιουργήθηκαν στην Βραζίλία την εποχή της αποικιοκρατίας από δραπέτες σκλάβους και κοινωνικά καταπιεσμένους πολίτες που κατέφευγαν στην ζούγκλα και δημιουργούσαν ομάδες αναζητώντας μια ελεύθερη ζωή.
Batucada (κυριολεκτικά σημαίνει «παλμός»)  αποτελεί υπό-είδος της Samba, που γεννήθηκε στο RiodeJaneiro στις αρχές του 20ου αιώνα μέσα από τη μίξη τριών πολιτισμών: του Αφρικανικού, του Πορτογαλικού και του Ινδιάνικου.
Παίζεται με παραδοσιακά βραζιλιάνικα κρουστά όπως: Caixa, Tamborim, Surdo, Repique, Cuica, Pandeiro, Agogo, Chocalio, Reco-Reco. Μια ομάδα κρουστών SambaBatucada ονομάζεται «Batteria» και μπορεί να φτάσει σε πλήθος μέχρι και αρκετές εκατοντάδες άτομα!  Όλοι μαζί οι μουσικοί παίζουν συγκεκριμένους ρυθμούς που συνδυάζονται για να μας δώσουν τελικά  τον ρυθμό της SambaBatucada και των παραλλαγών αυτής.
Στη Βραζιλία η SambaBatucada μαγνητίζει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και καταγωγής. Για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ωστόσο, αποτελεί διέξοδο από τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την εγκληματικότητα.
 
Samba Dance
Ο χορός, αναπόσπαστο κομμάτι της Βραζιλιάνικης κουλτούρας, είναι παρών σε κάθε μουσική εκδήλωση. Στις μπάντες Samba Batucada και Samba Reggae πιστεύουμε ότι η  μουσική και ο ρυθμός περνάει από το σώμα και ύστερα καταλήγει στα χέρια για να μας δώσει ένα ολοκληρωμένο και γεμάτο ήχο. Όλη η μπάντα κινείται συντονισμένη και χορογραφεί τα κομμάτια της δημιουργώντας σχήματα στο χώρο.
Παράλληλα, η ομάδα των χορευτών δημιουργεί απλές ή πιο σύνθετες, αλλά πάντα εκρηκτικές χορογραφίες.
Αφετηρία : Πλατεία Ωρολογίου
Δρόμοι της πόλης - Πλατεία Εληάς (συναυλία 9.30μ.μ)

Κυριακή 26 Ιουνίου, ώρα 10:30 μ.μ.
SOLO FLAMENCO
Cante / Baile / Toque

 
Αυτό είναι το τρίπτυχο που ενώνει το τραγούδι, τον χορό και την κιθάρα στην flamenco κουλτούρα.
Στα Tablaos, που είναι τα cafes που υπάρχουν στην Ισπανία από τα πολύ παλιά χρόνια, µπορεί κανείς να δει από κοντά και να θαυµάσει το µεγαλείο αυτού του µοναδικού χορού.
Στόχος µας είναι µέσα από αυτό το project να φέρουµε το κοινό σε άµεση επαφή µε το αυθεντικό flamenco όπως αυτό υπάρχει και εξελίσεται σήµερα σε ολη την Ανδαλουσία.
Συντελεστές:
Χορός / Baile: Ηλέκτρα Χρυσάνθου, Αργυρώ Τσάπου
Τραγούδι/Cante: Yota “Baron”
Κιθάρα/Toque: Παναγιώτης Καρτίμπελης
Τεχνικός ήχου: Θάνος Μπίκος
Πάρκο Αγίων Αναργύρων

Δευτέρα  27 Ιουνίου, ώρα  9:00 μ.μ.
LUIS BORDA & GEORGIA VELIVASAKI
«Aleli»
 Από την Κρήτη στο Buenos Aires
Ο μαέστρος Luis Borda, ένας από τους σημαντικότερους κιθαριστές και πρωτοπόρους του Tango Nuevo στον κόσμο, συναντά την ερμηνεύτρια Γεωργία Βεληβασάκη. 
Η φλογερή και νοσταλγική μουσική του Μπουένος Άιρες μεταπλάθεται από την ομορφιά των αυτοσχεδιασμών και τη συνθετική δύναμη του Αργεντίνου δεξιοτέχνη, ενώ σμίγει με τη μαγική μεσογειακή φωνή της Ελληνίδας τραγουδίστριας.
Παίζουν οι μουσικοί:
Luis Borda – κιθάρα
Δημήτρης Αραμπατζής- bayan / bandoneon
Ανδρέας Ζιάκας – κιθάρα
Ιάσων Γερεμτζές – κρουστά
Λίγα λόγια για τον δίσκο, την παράσταση, τη συνεργασία: 
Μουσικές του κόσμου που αξίζει κανείς να ακούσει: ένας Αργεντίνος που ζει στο Μόναχο, ο Luis Borda, ο καλύτερος κιθαρίστας, αυτή τη στιγμή, του Tango Nuevo, και μια κρητικιά τραγουδίστρια, η Γεωργία Βεληβασάκη, δημιούργησαν μια εξαιρετική σύνθεση, ένα από τα καλύτερα projects, ένα έργο απαιτητικό, το δίσκο “Aleli – De Creta a Buenos Aires”. Η εκφραστική τραγουδίστρια συγκινεί. Παντρεύει το ισπανικό με το ελληνικό ιδίωμα κι όμως το αποτέλεσμα ακούγεται τόσο φυσικό και αυτονόητο, λες και από πάντα ανήκαν μαζί. Όποιος ακούσει το τραγούδι της νιώθει πόνο και χαρά να τον κατακλύζουν. Το να τη δει κανείς ζωντανά επί σκηνής είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει.
Παλιά εβραϊκή συνοικία  (Μπαρμπούτα)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ σε όλες τις εκδηλώσεις 
Και του χρόνου!

17 Ιουνίου 2016

Αν δεν μπορούν αυτοί που ΠΡΕΠΕΙ, μπορούν αυτοί που ΘΕΛΟΥΝ.

Μετά την 19η Μαίου, παρατηρήσαμε ότι η Ελληνική Σημαία δεν κυμάτιζε στον επί της Πλατείας Ωρολογίου ιστό της πλην Κυριακών, οπότε γίνεται επίσημη έπαρση και υποστολή της από Στρατιωτικό άγημα της Ι ΜΠ. 

Φίλοι και Μέλη μας είχαν την ιδέα της αυτόβουλης αποκατάστασης της έλλειψης, μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνίας με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Κάποιοι λοιπόν, έβαλαν το χέρι "στην καρδιά και στην (άδεια) τσέπη τους, βρήκαν μερικά ψιλά" και η Υπερηφάνεια μας κυματίζει πάλι ψηλά στον κεντρικό ιστό της στην πόλη της Βέροιας. 

Δεν θα αφήσουμε ΠΟΤΕ τη μιζέρια να καλύπτει τα Σύμβολα. 

ΦΕΚ Α' / Νόμος 851/ 22-12-1978Συνάντηση ΔΣ ΕΑΑΣ με τον Τομεάρχη Άμυνας της ΝΔ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αρ. Πρωτ.: 10/2016
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016
 
Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι την 15η Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα συνάντηση του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ. κατόπιν αιτήματος της ΝΔ και της ομόφωνης αποδοχής του από το Δ.Σ. της Ενώσεως.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα μας με την παρουσία της πλειοψηφίας (10 από 11) των Μελών του Δ.Σ., ενώ από την πλευρά του Τομέα Άμυνας/ΝΔ ήταν ο επικεφαλής τομεάρχης Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης (τ. ΥΦΕΘΑ) με τους συνεργάτες του Υπτγο ε.α. Αθανάσιο Κυριακόπουλο και Σχη (Ο) ε.α. Ιωάννη Κοτσαρίδη.
 
Η συνάντηση άρχισε με καλωσόρισμα και μικρή εισαγωγή από τον Πρόεδρο. Ακολούθως έγινε μια πλήρης ενημέρωση για την Ε.Α.Α.Σ. και τα Παραρτήματά της, (Φύση –Σκοποί, Μέλη, Οργάνωση – Διάρθρωση, Διοίκηση και Λειτουργία, Αρμοδιότητες του Προέδρου - Αντιπροέδρου - Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικά και Διάφορα) όπου επισημάνθηκε ο θεσμικός (διττός) ρόλος της Ε.Α.Α.Σ. και η ανάγκη ισχυροποίησης αυτού.  Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η συμμετοχή της σε όλα τα θέματα που αφορούν τα Μέλη της και εν γένει τα Στελέχη των Ε.Δ.  Για τα ειδικά θέματα της Ε.Α.Α.Σ. τονίστηκε ξανά η συνέχιση των ΕΑΑ ως ΝΠΔΔ υπό το ΥΠΕΘΑ με αναμόρφωση του ιδρυτικού νόμου αυτών και αναλύθηκε η ρεαλιστική απαίτηση διάθεσης προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
 
Αναλύθηκαν τρέχοντα θέματα και οι Θέσεις –προτάσεις της Ε.Α.Α.Σ. όπως επιγραμματικά εμφαίνονται παρακάτω.
  • Μη ένταξη των Ε.Δ. στον ΕΦΚΑ, αλλά παραμονή στο Δημόσιο με συνέχιση εξάρτησης της σύνταξης των ε.α. Στελεχών από το ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ των ε.ε. Στελεχών των Ε.Δ.  (Παρομοίως για τα Ταμεία των Ε.Δ.). Απένταξη των μερισμάτων από τον συνυπολογισμό των μερισμάτων στη μηνιαία σύνταξη.
  • Ταυτοποίηση στο νέο ασφαλιστικό των 35/35ων στα 42/42α με αποκατάσταση μισθών και συντάξεων στα επίπεδα Ιουλίου 2012 (πλήρη εφαρμογή αποφάσεων ΣτΕ). Επανυπολογισμός των συντάξεων με αντιστοιχία μισθού εξόδου απ' την Υπηρεσία και συντάξιμων ετών, χωρίς ρήτρες ηλικίας αποχώρησης.
  • Εξάλειψη των μειώσεων λόγω ηλικιακών κριτηρίων που επεβλήθησαν στους αποστρατευθέντες με αίτησή τους ενωρίτερον βάσει νόμου.
  • Άρση της μείωσης του 60% επί των συντάξιμων αποδοχών για εργασία μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου.
  • Επιδίωξη “ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ”  της Στρκης Δικαιοσύνης, της ΣΣΑΣ κα της ΣΣΑΝ.
  • Ενεργοποίηση του ψηφισθέντος από το 2014 ΕΤΕΘΑ, αντί της προτεινόμενης Υπηρεσίας “Στρατιωτικού” ΤΑΙΠΕΔ του προς ψήφιση ν/σ του ΥΠΕΘΑ και υλοποίηση των υποβαλλομένων με διαβούλευση προτάσεων της Ε.Α.Α.Σ. επί του εν λόγω ν/σ.
  • Υποστήριξη ίδρυσης ενιαίου πυλώνα ασφάλισης Ε.Δ. & Σ.Α. στο Δημόσιο με ενοποίηση όλων των Ταμείων υπό οδηγό το ΜΤΣ, έως την ορισθείσα προθεσμία ένταξης στον ΕΦΚΑ της 1ης Ιουλ. 2016.
  • Αποκατάσταση των οικονομικών αποθεματικών των ταμείων λόγω PSI.
  • Διάφορα θέματα ΜΤΣ –ΕΚΟΕΜΣ (με ειδική μνεία στην υπόθεση “PICAR”), ΝΙΜΤΣ και ΑΟΟΑ (πρόγραμμα Πικερμίου).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης γινόταν συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων επί των διαφόρων τεθέντων θεμάτων.  Παράλληλα τονίστηκαν τα σημεία όπου υπήρχε εμφανής ενέργεια ή παράλειψη αυτής από το κόμμα της ΝΔ στο παρελθόν εις βάρος των Στελεχών των Ε.Δ.. Η συνάντηση έκλεισε με την καθιερωμένη ανταλλαγή ευχών και την επιθυμία συνέχισης της επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των θεμάτων της Ε.Α.Α.Σ. και των μελών της.
 
Επισημαίνουμε στα Μέλη μας ότι είναι η πρώτη φορά που προσέρχεται τομέας άμυνας πολιτικού φορέα στην Ε.Α.Α.Σ. για αυτή τη μορφή συνάντησης και αυτό θα συνεχιστεί για οποιοδήποτε πολιτικό φορέα το επιθυμεί.  Αγωνιζόμαστε με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο για το συνάδελφο και τη ρεαλιστική συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων για τα θέματα που μας απασχολούν.
 
 
 
 

16 Ιουνίου 2016

Τηλέφωνο ...παραπόνων και διαμαρτυριών στην ΠE Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας στα πλαίσια της προσπάθειας της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ανακοινώνει τη λειτουργία, για πρώτη φορά, τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης για την καταγραφή και την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της (Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).

"Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας καλούμε τους πολίτες να ανακοινώνουν στα παρακάτω τηλέφωνα της Π.Ε Ημαθίας φθορές σε οδοστρώματα, φωτισμό και σήμανση, καθώς επίσης και προβλήματα ορατότητας από παρακείμενα φυτά.
Οι πολίτες της Ημαθίας μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ώρες και μέρες στους αριθμούς 2331353631 και 2331353661.
Η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια αυτή κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, για την ασφαλέστερη οδική κυκλοφορίας στην Π.Ε Ημαθίας".

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αντγου εα Κων. Β. Κωνσταντάρα:
Συγχαίρουμε την ΠΕ για την πρωτοβουλία της. Προφανώς εκσυγχρονιζόμαστε.
Προτεραιότητα πιστεύουμε πρέπει να έχει το θέμα της εκεί διαβάσης πεζών αλλά και της ασφαλούς πρόσβασης πεζών και ποδηλατιστών από την Επ. Οδό Βέροιας-Βεργίνας  προς τη στέψη του Φράγματος Αλιάκμονος (Λίμνη Ημαθίωνος;) όπου και δημοφιλέστατος χώρος περιπάτου και αθλητικών εκδηλώσεων.