23 Οκτωβρίου 2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΒΟΕΑ; Θα καταβάλλεται στα 18 αντί των 25;

Οι αλλαγές δεν είναι συνήθως για καλό... ιδίως αν πληρώνεις επί 25 χρόνια για (ανταποδοτικό) ΒΟΕΑ και στο τέλος έχεις(;) λαμβάνειν όσα(;) αντιστοιχούν σε 18 χρόνια... ΜΙΣΑ ΛΕΦΤΑ δηλαδή...

30 Σεπτεμβρίου 2013

Και ξαφνικά... νέα έφοδος στις συντάξεις, στα όρια ηλικίας και στο εφάπαξ

Αναδημοσιεύεται με κάθε επιφύλαξη για το αν αφορά και το δικό μας μισθολόγιο, σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα, ΟΛΕΣ οι μειώσεις αφορούσαν κι εμάς... 

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (;;;;)


24 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ (9%) ΣΤΟ ΜΤΣ.... ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ...

                                             
Το μερίδιο του ΜΤΣ μειώνεται σε σχεδόν 5,2 (μείον 9%), αναδρομικά από 1-1-2013. Οι κρατήσεις θα γίνουν στους μήνες Νοέμβριο για τα αναδρομικά του Α' 6μήνου και Δεκέμβριο για τα υπόλοιπα. Η μείωση έχει επίπτωση στα μηνιαία μερίσματα, καθώς και στα ΒΟΕΑ, ΒΘ κλπ...
~~~~~
ΥΓ: 
Εκτιμώ ότι θα κόψουν κι άλλα για να μας δώσουν πολλά σε λίγα χρόνια...
Κων. Β. Κωνσταντάρας


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                                                 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ
                                                                                                 Τηλ.210-6552403
                                                                                                 Φ.951.1/159/709597
                                                                                                 Σ. 8416
                                                                                                 Αθήνα, 23 Σεπ 13

                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η
                          «Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2013»
                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                                        Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΝΔ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νομοθεσίας και κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168).
(2) Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).
(3) Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241).
(4) Του άρθρου 77 του Ν. 4146/2012 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90).
β. Το υπ' αριθμ. 6/1/1-4-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
γ. Τη Φ.951.1/60/691188/Σ.2772/8 Απρ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ.
δ. Το υπ' αριθμ. 9/5/21-6-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
ε. Την Αριθμ. 251642/4 Ιουλ 2013 Κοινή Απόφαση κ. Πρωθυπουργού – ΥΕΘΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη (ΦΕΚ Β’ 1653).
στ. Το υπ' αριθμ. 11/2/29-7-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
ζ. Το υπ' αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση:
α. Του υπ’ αριθ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά:
(1) Στον καθορισμό της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 στο ύψος των 5,1999 €, ήτοι μειωμένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2012 (5,7142 €) κατά ποσοστό 9%.
(2) Στην υλοποίηση της εν λόγω μείωσης με τη χορήγηση του μερίσματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2013.
(3) Στην παρακράτηση των καταβληθέντων κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τρέχοντος έτους διαφορών, ως εξής:
(α) Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, αυτών (διαφορών) του Α’ Εξαμήνου του ιδίου έτους.
(β) Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, αυτών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
(4) Στην μεταφορά κρατήσεων (Δάνεια, Ν. 2913/2001, οφειλές από ΚΥΑ, κλπ) στο έτος 2014, για όσες περιπτώσεις παραστεί ανάγκη, προς αποφυγή εξαγωγής αρνητικών πληρωτέων ποσών.
β. Της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση, από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεων του Ταμείου (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ).
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2013.
3. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ.

                                                                                                                          Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                       ΥΦΕΘΑ
Τχης (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου                                                                               
Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΕΑΑΣ

Το Φεβρουάριο του 2014, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ. 

Έχει τεράστια σημασία για τη δύναμη της εκπροσώπησης η ολοκληρωτική συμμετοχή όσων έχουν δικαίωμα ψήφου (και υποψηφιότητας).

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι κατέχουν το ανάλογο δελτίο ταυτότητας (για την έκδοσή του χρειάζονται 2 φωτογραφίες, η εγκύκλιος της αποστρατείας και φωτοτυπία της αστυν. ταυτότητας ή ταυτότητας επιτίμου). 

Η ΕΑΑΣ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εκπροσωπεί όλη τη στρατιωτική οικογένεια ... 

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ...


~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Ιουλίου 2013

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Γράφει ο Αλέξανδρος Τρομπούκης


Είναι πλέον γεγονός ότι τα νέα φορολογικά μέτρα, σε συνδυασμό με τις μεγάλες και συνεχείς περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, εξαφάνισαν τη μεσαία τάξη, που ήταν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας.
 
Η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας είναι η τραγική πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται από κανένα. Παρά τις όποιες δημαγωγικές υποσχέσεις των κομμάτων, η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται ν’ αλλάξει ούτε εύκολα ούτε σύντομα, διότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις ούτε χρήματα ως "μάννα εξ ουρανού". 
 
Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε εμείς, ως πολίτες αυτής της χώρας, για να έχουμε μια ελπίδα και πιθανότητα ν' αλλάξει αυτή η ζοφερή κατάσταση έστω και μακροπρόθεσμα. 
 
Προσωπικά πιστεύω ότι η δική μας συνδρομή μπορεί να είναι η αφύπνισή μας και συμμετοχή μας στα κοινά ως ενεργοί πολίτες, ώστε να πιέσουμε τα πράγματα και ν’ αναγκάσουμε το διεφθαρμένο σημερινό πολιτικό κατεστημένο, να τροποποιήσει θεμελιωδώς το Σύνταγμα, ώστε να προκύψουν κόμματα με διαφάνεια και δημοκρατική συγκρότηση. Να επιβληθεί η ουσιαστική διάκριση των τριών εξουσιών και η ισοπολιτεία και ισονομία μεταξύ των πολιτών χωρίς καμία εξαίρεση. 
 
Εν τω μεταξύ, εκτιμώ ότι είναι η κατάλληλη ώρα κι εμείς οι πολίτες, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δουλέψουμε περισσότερο και ν' αλλάξουμε την νοοτροπία μας στο τρόπο που ψηφίζουμε, αλλά και στην κοινωνική μας συμπεριφορά με την υποστήριξη και αποδοχή της αξιοκρατίας όπως και με την υποχώρηση του "Εγώ" προς όφελος του "Εμείς".


08 Ιουλίου 2013

ΣΣ3ΕΑΑ/ 4 ΙΟΥΛ 2013/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429


                                                                                                       Ημερομηνία,  04 Ιουλ 2013 

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημ. Αβραμόπουλο

ΚΟΙΝ   : Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φ. Γεννηματά
               Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Α. Δαβάκη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

     1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των  τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών , το οποίο εκπροσωπεί 100.000 αποστράτους,   επί τη αναλήψει    των καθηκόντων του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας, σας συγχαίρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει την δύσκολη αυτή περίοδο για την Πατρίδα μας. 
Τα ίδια ευχόμεθα στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φ. Γεννηματά, που γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας και στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Α. Δαβάκη.

     2. Θα θέλαμε να σας συναντήσουμε για να σας διατυπώσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. με κυριότερο το οικονομικό, που διαρκώς διογκώνεται. Για τον λόγο αυτό, σας παραθέτουμε στην παρούσα τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα αυτό , ώστε στην συνάντησή μας να γίνει ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση.

      3. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πλέον οι Απόστρατοι είναι η επιβίωσή τους, γιατί με τις μέχρι τώρα περικοπές που έχουν γίνει σε συνδυασμό με τους υπερβολικούς φόρους που καλούνται να πληρώσουν, οι συντάξεις που λαμβάνουν δεν φθάνουν να καλύψουν τα απαραίτητα προς το ζειν. Για το λόγο αυτό οι Απόστρατοι δεν μπορούν να υποστούν νέα μείωση για το 2014 ούτε κατά 1 €.

     4. Πιο συγκεκριμένα :

         α. Οι μειώσεις που υφίστανται οι Απόστρατοι δεν επηρεάζουν τον Π/Υ του Υ.ΕΘ.Α., αλλά τον κρατικό Π/Υ, από τον οποίο πληρώνονται όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, πλην όμως οι συντάξεις τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μισθολόγιο των εν ενεργεία συναδέλφων.

         β. Οι Απόστρατοι :

                (1) Έχουν    υποστεί    μέχρι  τώρα    12   μειώσεις   στις   συντάξεις   τους  με αποτέλεσμα αυτές να περικοπούν μέχρι 60%
                (2) Λαμβάνουν  πλέον , το 40 % του   μισθού   των   εν ενεργεία , ενώ ο νόμος  προβλέπει αναπλήρωση από 80 % έως 70 % το 2017. 
                (3) Έχουν   φτάσει   να   λαμβάνουν   τις   μικρότερες   συντάξεις   από  όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου.  
                (4) Ενώ    όταν      θεσπίστηκε   το   ενιαίο   μισθολόγιο   στο    Δημόσιο,  δεν  περιεκόπησαν   εξ  επαγωγής οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων, στους Αποστράτους  όταν  περικόπτονται  οι  μισθοί των εν ενεργεία αυτομάτως περικόπτονται  οι συντάξεις και σε αυτούς, με αναδρομικότητα.

          γ. Οι Απόστρατοι  ενώ  υφίστανται μειώσεις στις συντάξεις τους εξ επαγωγής , όπως αναφέρθηκε  ανωτέρω, παράλληλα  υφίστανται και τις μειώσεις που επιβάλλονται     στους   συνταξιούχους  του Δημοσίου, με  αποτέλεσμα   να υφίστανται στην ουσία διπλές μειώσεις.

          δ. Με   την   μείωση   κατά 18% μεσοσταθμικά στους μισθούς και τις συντάξεις  των   στελεχών   των   Ε.Δ.   και   των   Σ.Α.,   που   έχουν    συμφωνήσει οι αντιμιλιταριστές    του   Υπουργείου   Οικονομικών , διέπραξαν   ένα μεγάλο λάθος ή  μία σκόπιμη πράξη, να διαλύσουν το ηθικό των εν ενεργεία και να  καταντήσουν     επαίτες     τους     Αποστράτους.   Επιβάλλουν   αυτήν   την μεσοσταθμική   μείωση   όταν   γνωρίζουν   ότι   τα   2/3   των Στελεχών του στρατεύματος        λαμβάνουν     μισθό    κάτω των 900 € και επομένως δεν μπορούσαν   να περικοπούν.  Με   αυτό   τον   τρόπο   για     μεσοσταθμική περικοπή 8% όπως ισχυρίζονται, περιεκόπησαν οι συντάξεις των ανωτάτων και   ανωτέρων   κατά ποσοστά   9 - 20 %.   Πέραν   των   ανωτέρω    επήλθε ισοπέδωση   στις   συντάξιμες   αποδοχές   γιατί  σε συνδυασμό  και  με τις υπόλοιπες  περικοπές  των  συνταξιούχων  του Δημοσίου , όλοι λαμβάνουν την   ίδια    περίπου   σύνταξη.

         ε. Με    τις      επελθούσες         μειώσεις,   εκμηδενίσθηκαν  και τα  επιδόματα κινδύνου    των αποστράτων  (πτητικά , υποβρυχίων   , ειδικών δυνάμεων, κλπ),   γιατί   με   τις   αλχημείες     του   Υπ.   Οικονομικών,  όσο  μεγαλύτερα   ήταν  αυτά  τα  επιδόματα , τόσο  περισσότερο “ κουρεύτηκαν“ οι   οικείες    συντάξεις.  Τι   να   πούμε    στους    φύλακες   των  Ελληνικών  αιθέρων, των   Ελληνικών   θαλασσών   και   στους   άνδρες   των  Ειδικών Δυνάμεων   όταν   μας   παραπονούνται  ότι η Πατρίδα είναι αγνώμων στην προσφορά τους ;

        στ. Κακώς    έχουν  συνυπολογισθεί  στο άθροισμα  των συντάξεων, που στη συνέχεια περιεκόπησαν κατά   5 - 15%  οι  Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. (Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικής   Ενίσχυσης  Μερισματούχων) του Σ.Ξ, του Π.Ν. και της  Π.Α, ενώ  για  αυτά  έχει αποφανθεί το Νομικό  Συμβούλιο του  Κράτους  ότι δεν είναι  Επικουρικά Ταμεία.

         ζ. Το  2014   προβλέπεται  περαιτέρω  μείωση  των συντάξεων μόνο  για τους  Αποστράτους   ύψους   161,8   εκ. € , το  2015    5,1 εκ. €   και  το  2016  5,9   εκ. € ,  ενώ  έχουν  κρατηθεί  από  τις  περικοπές  του   2013 , μόνο για  την προσαρμογή   των   συντάξεων   στους μισθούς  των εν ενεργεία , 241 εκ. €   έναντι  των   66,4 εκ. €  που  προέβλεπε  το   Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα  2013-2016 , άρα  η  Μνημονιακή   απαίτηση έχει  εκπληρωθεί  και  μάλιστα τρία χρόνια πριν από τον στόχο.
Αντιστοίχως  ποσόν  88  εκ. € έχει προβλεφθεί  για  τους εν ενεργεία για το  2014.

         η. Για να ολοκληρωθεί η ζοφερή εικόνα των αποδοχών των Αποστράτων, σας γνωρίζουμε   ότι  και  τα  μερίσματα  που δίνουν  τα Μετοχικά Ταμεία έχουν μειωθεί κατά 60 %..

     5. Για όλα τα ανωτέρω σας επισυνάπτουμε τεκμηριωμένα στοιχεία, ενώ σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε να γίνει συνάντηση με  τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Σταικούρα / Γ.Λ.Κ. και το Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων, παρουσία σας, για επιβεβαίωση των ποσών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 4ζ.

     6. Πιο λεπτομερή στοιχεία, καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους θα τα θέσουμε στην συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας.


Αντιστράτηγος ε.α Παντελής Μαυροδόπουλος                      Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ     
Υποστράτηγος ε.α.  Ευαγ. Δανιάς                              Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.                                  Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν    
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.       Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Ν
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α.                                  Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α
Υποπτέραρχος Κ. Δελλής Π.Α. ε.α.                            Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Α
                                       

                                                         Για την ακρίβεια

                               Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου    
                                    Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.     04 Ιουλίου 2013

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ των ΕΔ

Μισθολόγιο-Συντάξεις Στρατιωτικών: Οι αριθμοί μίλησαν. Οι αρμόδιοι θα μιλήσουν;;

Άρθρο του Ταξχου ε.α.  Βασίλειου Νικολόπουλου
Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ)
Τακτικού Μέλους Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. 

Γενικά
      Το θέμα του μισθολογίου και κατ΄ επέκταση των συντάξεων βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή του.    Για να αποφύγουμε τις νέες άδικες μειώσεις  που έχουν προγραμματιστεί για το 2014, απαιτείται να γνωρίζουμε τις παραμέτρους που σχετίζονται 
με αυτό, να είμαστε οπλισμένοι με επιχειρήματα αποφασισμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά σε κάθε απόπειρα καταπάτησης των δικαιωμάτων μας. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω σε αυτή την κοινή προσπάθεια παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες για το υπόψη θέμα, προκειμένου να αναδειχθεί  η αδικία που έγινε σε βάρος μας.  Σε ότι αφορά το μισθολόγιο και τις συντάξεις οι προσεγγίσεις αναφέρονται σε στελέχη Ε.Δ. και Σ.Α.

Προβλέψεις Μνημονίου
    Το Δεκέμβριο του 2012 υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδας και τρόικας το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», το οποίο προβλέπει:
  Α.  Σε ότι αφορά τους εν ενεργεία συναδέλφους (αποδοχές) τα παρακάτω:
 • προοδευτικές μειώσεις στις μηνιαίες αμοιβές των υπαλλήλων των ειδικών μισθολογίων (δικαστές, διπλωμάτες, γιατροί διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ, ένοπλες δυνάμεις και αστυνομία, υπάλληλοι αεροδρομίων, και γενικοί γραμματείς) με εφαρμογή από 1η Αυγούστου 2012, ως ακολούθως: 2 τοις εκατό κάτω από 1000 Ευρώ, 10 τοις εκατό για 1000-1500 Ευρώ, 30 τοις εκατό για 2500-4000 Ευρώ και 35 τοις εκατό από 4000 Ευρώ.
 • κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. 
  Β.  Σε ότι αφορά τους αποστράτους ( συνταξιούχοι στρατιωτικοί ΕΔ-ΣΑ) τα παρακάτω:  
 • μείωση των συνολικών συντάξεων (κύρια κι δευτερεύουσες συντάξεις) για κάθε συνταξιούχο (μεταξύ 1000-1500 Ευρώ κατά 3 τοις εκατό για 1500-2000 Ευρώ κατά 5 τοις εκατό και πάνω από 2000 Ευρώ κατά 12 τοις εκατό),
 • μείωση συντάξεων ειδικών μισθολογίων κατά αναλογία των μειώσεων των μισθών των ειδικών μισθολογίων,
 • μείωση συντάξεων στρατιωτικών και αστυνόμων λόγω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών,
(Αναλυτικά ολόκληρο το μνημόνιο υπάρχει στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών : hellasmil.gr).

Η διαφορετικότητα του Στρατιωτικού μισθολογίου έναντι των άλλων Ειδικών.
      Τα παραπάνω  αποτυπώθηκαν στον Ν. 4093/2012 που περιλαμβάνει το 4ετές πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής,  με τις μειώσεις που όλοι βιώσαμε. Αυτά εφαρμόστηκαν σε όλα τα ειδικά μισθολόγια και όχι μόνο στους στρατιωτικούς, άρα διπλές μειώσεις, σε σχέση με όλους τους άλλους συνταξιούχους, έγιναν σε όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Η διαφορά μας σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκαοχτώ ειδικά μισθολόγια έγκειται κυρίως στις εξής δύο περιπτώσεις:
Α. Η πρόβλεψη μειώσεων των υπολοίπων ειδικών μισθολογίων σταματά στο τέλος του 2013, ενώ των στρατιωτικών έχει σχεδιαστεί και νέα (η τρίτη κατά σειρά με τον ίδιο νόμο, για το έτος 2014).
Β. Είναι το μοναδικό ειδικό μισθολόγιο που περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο (ΕΔ-ΣΑ) σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια που ανά κλάδο περιλαμβάνουν μόνο το ανώτατο εξειδικευμένο προσωπικό για το συγκεκριμένο κλάδο (Δικαστικός κλάδος μόνο δικαστές–εισαγγελείς, όχι γραμματείς, επιμελητές, υπάλληλοι κλπ, Νοσοκομεία μόνο γιατροί, όχι νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό, οικονομικό κλπ.). Ενδεικτικά σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΕ στα ειδικά μισθολόγια υπάγονται:

 • Στρατιωτικοί (ε.ε.):  156.000
 • Ιατροί ΕΣΥ:   22.245
 • Δικαστικοί και Μέλη ΝΣΚ:  4.215
 • Διπλωμάτες:  885
 • Πανεπιστημιακοί:  11.920
 • Αρχιερείς:  85,    κλπ.  
       Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  τα προσδοκώμενα ποσά εξοικονόμησης που υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων να είναι μεγαλύτερα για τους στρατιωτικούς. Επειδή ΜΟΝΟ στο ειδικό μισθολόγιο στρατιωτικών περιλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι βαθμίδες, κάποιες εκ των οποίων είναι χαμηλόμισθες, σύμφωνα με το μνημόνιο σε αυτές τις βαθμίδες οι μειώσεις θα έπρεπε να είναι ελαχιστότατες. Συγκρίνοντας τους συντελεστές του μισθολογίου παλαιού-νέου, διαπιστώνουμε ότι μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού οι μειώσεις συντελεστών είναι ελάχιστες (υπάρχει και αύξηση…), ενώ από το βαθμό του Σχη και πάνω δυσανάλογα μεγάλες (σχετικός πίνακας ΕΔΩ). Η αλλαγή στους συντελεστές είχε σημαντική επίπτωση στο χρονοεπίδομα, επίσης σημαντικές ήταν οι μειώσεις στα επιδόματα, ενώ καταργήθηκαν τελείως οι ΗΕΕ, με αποτέλεσμα τις μεγάλες μειώσεις που υπέστησαν τελικά άπαντες.
     Βέβαια το να μην μειωθούν οι ήδη χαμηλοί μισθοί των χαμηλόβαθμων στελεχών είναι σωστό. Το πλήθος όμως των χαμηλόβαθμων αποτελεί το 65-70% των στελεχών. Επειδή όπως είπαμε, το κράτος προσδοκά λόγω πλήθους προσωπικού ανάλογη εξοικονόμηση, δεν έλαβε καμία ειδική μέριμνα, με αποτέλεσμα  το προσδοκώμενο ποσό που δεν μπορεί να εξοικονομήσει από τους χαμηλόμισθους (και είναι λογικό, διότι ειδικά εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια μειώσεων)  μετακυλύει το ποσό αυτό και το «εισπράττει» από τους μεγάλους βαθμούς. Έτσι ενώ οι μεγάλοι βαθμοί στην πραγματικότητα έχουν υποστεί ποσοστιαίες  μειώσεις μεγαλύτερες των άλλων ειδικών μισθολογίων, με το «παιχνίδι» των αριθμών («μεσοσταθμικός υπολογισμός»), αυτό δεν αποτυπώθηκε και το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί, λανθασμένα βέβαια, ότι θα πρέπει να προχωρήσει και σε νέα μείωση. Το θέμα θα ήταν ξεκάθαρο και απλό αν είχε ληφθεί η αντίστοιχη μέριμνα των άλλων ειδικών μισθολογίων, όπου οι χαμηλόβαθμοι των κλάδων αυτών (Νοσοκομειακών, Δικαστηρίων, Πανεπιστήμιων κλπ)  υπολογίστηκαν ξεχωριστά, ήτοι ως δημόσιοι υπάλληλοι με το ενιαίο μισθολόγιο, που δεν υπήρχαν περιθώρια περικοπών. Αυτή η στρέβλωση στις αποδοχές των ε.ε., επιδεινώνεται υπέρμετρα στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπου οι συνταξιοδοτικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι  και το αντίστοιχο πλήθος μεγαλύτερο (το 80,89% είναι βαθμού Ταγματάρχη/Αστυνόμου Α’ και πάνω), λόγω εξάντλησης κατά βάση της ιεραρχίας του καθενός, ανάλογα προελεύσεως.  Έτσι διαπιστώνουμε ότι στους ε.α. οι ποσοστιαίες μειώσεις ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (χωρίς το 5-10-15-20%) στους υπόψη βαθμούς  κυμαίνονται από 8,9-20,49%, που καταδεικνύει ότι ήδη έχει υπερκαλυφθεί η απαίτηση του Υπ. Οικονομικών, ξεπερνώντας συνολικά από αρχής κρίσης ακόμη και το 68%, αναλόγως βαθμού.
      Από την παραπάνω συνοπτική ανάλυση σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του τελευταίου μνημονίου που περιγράφτηκαν πιο πάνω, διαφαίνεται ο ομοιόμορφος τρόπος που αντιμετωπίστηκαν και συντάχθηκαν τα ειδικά μισθολόγια από το Υπ. Οικονομικών, ερμηνεύονται οι στρεβλώσεις που παρουσιάσθηκαν μόνο στο δικό μας και βέβαια καταρρίπτονται οι κατά τη γνώμη μου ανυπόστατες (επιεικώς) καταγγελίες κατά της στρατιωτικής ηγεσίας, περί δήθεν σύνταξης του μισθολογίου στρατιωτικών. Τα ειδικά μισθολόγια έγιναν από το Υπ. Οικονομικών, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού, που περιγράφηκαν πιο πάνω, γι’ αυτό προέκυψαν υπερβολές στις περικοπές μας.

Υπερβάλλουσες μειώσεις (το λάθος…)
       Εκεί όμως που υπάρχει ο μεγάλος «εκτροχιασμός» σε βάρος των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α, είναι στους στόχους-προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο Ν.4093/2012 και τροποποιηθεί μεταγενέστερα. Συγκεκριμένα στον πίνακα 4, παράγραφο 4 Συντάξεις προβλέπει:
 • α/α 7 «μείωση συντάξεων εξ αιτίας περικοπών στα ειδικά μισθολόγια»: 99,7 εκατ. ευρώ το 2013 (αρχικά ήταν 100 εκατ.) και συνολικά 116,2 εκατ. μέχρι και το έτος 2016. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ της 18ης Δεκ. 2012, τα 2/3 των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια  αφορούν στρατιωτικές συντάξεις (περίπου 120.000), ήτοι για το έτος 2013 είναι 66,4  εκατ. ευρώ ή 77,46 εκατ. μέχρι και το έτος 2016.
 • α/α 8 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»: 161,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2014 και συνολικά 172,8 εκατ. ευρώ μέχρι και το έτος 2016.

       Αναλύοντας τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, με μία πρώτη εκτίμηση υπολογίσθηκε  ότι έναντι του στόχου των 66,4 εκατ. για το έτος 2013, οι μειώσεις που είχαν γίνει στις συντάξεις μας (δηλ. διαφορά σύνταξης Δεκ 2012-Ιαν 2013), ΜΟΝΟ λόγω περικοπών στο μισθολόγιο των ε.ε. ανήρχετο τουλάχιστον στα 204 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τις μειώσεις συντάξεων 17 μηνών (1/8/2012-31/12/2013). Το θέμα αυτό το ανέδειξα ως Πρόεδρος της ΠΟΣ για πρώτη φορά στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΣ την 5η Φεβρ. 2013, όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός φορέων αποστράτων και οι Πρόεδροι των τριών ΕΑΑ, οι οποίοι και χρησιμοποίησαν τα στοιχεία αυτά, κατόπιν συνεργασίας μας και περαιτέρω διευκρινήσεων, κατά τη συνάντησή τους με τον κ. Πρωθυπουργό την 11η Φεβ. 2013.
       Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αριθμητικούς πίνακες των Μετοχικών Ταμείων και άλλα στοιχεία, υπολογίστηκε το ύψος της συνολικής μείωσης επί των καθαρών ποσών που υπέστημεν όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, στο ποσό των 254 εκατ. ευρώ (με ενδεχόμενη απόκλιση της τάξης του 5-8%) δηλ. μία διαφορά μεταξύ του επιδιωκόμενου στόχου του μεσοπρόθεσμου και της συνολικής εξοικονόμησης από τις μειώσεις, που υπολογίζεται ότι φθάνει πιθανόν μέχρι και τα 188 εκατ., για το 2013, η οποία κατά την άποψη μας δεν δικαιολογείται.
      Όλα τα παραπάνω αναλύθηκαν στη συνάντηση της ΠΟΣ της 11ης Φεβ. 2013 με τον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών  Χρήστο Σταϊκούρα  και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Από αυτή τη συνεργασία φάνηκε να συμβαδίζουν τα στοιχεία, οι αριθμητικοί υπολογισμοί και η μεθοδολογία μας με τους δικά τους, με αποκλείσεις που είχαν σχέση κυρίως με το πλήθος ανά συνταξιοδοτικό βαθμό, επιβεβαιώνοντας  σε μεγάλο βαθμό τη βασιμότητα των εκτιμήσεών μας. Ο κ. Σταϊκούρας δεσμεύτηκε πως θα γίνει λεπτομερής έλεγχος όλων των δεδομένων και των προβλέψεων μηχανογραφικά,  οπότε και θα μας ενημέρωναν. Μάλιστα ο Υπουργός εξουσιοδότησε τους συνεργάτες του για περαιτέρω συνεργασία με την ΠΟΣ, δηλώνοντας «μακάρι να έχει γίνει λάθος για να το αποκαταστήσουμε». Η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς με τον κατ΄ αρχήν προσδιορισμό από το ΓΛΚ του ύψους υπέρβασης που πράγματι υπάρχει και  είναι αξιόλογη η υπέρβαση αυτή που αποδέχεται το ΓΛΚ, πλην όμως εξακολουθούμε να αμφισβητούμε το ύψος της και τον επιμερισμό κατ’ έτος που κάνει. Παράλληλα ζητήσαμε ύψος συντάξεων κατά βαθμό σε συγκεκριμένες περιόδους που άλλαζαν οι συντάξεις (2009-31/12/2012-1/1/2013-1/2/2013),  για συγκρίσεις και εξαγωγή αποτελεσμάτων και μας παρασχέθηκαν μοντέλα συντάξεων κατά βαθμό από Λοχαγό-Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Τέλος ζητήσαμε το πλήθος κατά συνταξιοδοτικό βαθμό και μας παρασχέθηκαν οι  σχετικοί πίνακες.
       Από την ανάλυση των παραπάνω πλέον ακριβέστερων στοιχείων, για προσδιορισμό του ΚΑΘΑΡΟΥ ποσού που προκύπτει  από τις μειώσεις λόγω μισθολογίου, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων επιδομάτων επικινδυνότητας για όσους δικαιούνται, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος που ανέρχεται μηνιαίως σε 14.204.007 ευρώ ή σε 241.458.604 ευρώ για το διάστημα από 1 Αυγ. 2012 έως 31 Δεκ. 2013, έναντι του στόχου 2013 (να θυμίσω) 66,4 εκατ. ευρώ.
       Κατά τη δεύτερη συνάντηση της ΠΟΣ με τον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών την 13η Ιουνίου 2013, αποδέχθηκε ο Υπουργός την υπέρβαση που έχει γίνει στους αποστράτους με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, η οποία προφανώς οδηγεί σε μη περαιτέρω μείωση, αλλά και τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στο μισθολόγιο, τα οποία μπορούν να διορθωθούν σε ένα νέο εκσυγχρονισμένο, εν αναμονή επίσημης τοποθέτησης του Πρωθυπουργού επί του θέματος.
       Σε όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει στενή συνεργασία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), της ΠΟΣ και των εν αποστρατεία τεσσάρων (4) μελών που συμμετέχουν στην επιτροπή μισθολογίου του ΥΠΕΘΑ, που είναι  οι Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. (Πρόεδρος Συντ. Συμβουλίου), ο Ταξίαρχος (Α.Σ.) ε.α. Β. Νικολόπουλος (ΕΑΑΣ), ο Πλοίαρχος (Ο) Ι. Αντωνιάδης Π.Ν. ε.α.(ΕΑΑΝ) και ο Σμήναρχος (ΥΥΟ) ε.α. Α. Πάνος (ΕΑΑΑ). Ταυτόχρονα οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων ενημέρωσαν σχετικά τα Κόμματα της Βουλής και τον ΥΕΘΑ. Παράλληλα η ΠΟΣ είχε επαφές με τον Οικονομικό Κλάδο της ΕΛΑΣ, με τις Ενώσεις και Ομοσπονδίες των Σ.Α. για ενημέρωση. Δυστυχώς, στην επιτροπή του ΥΠΕΘΑ τα ε.α. μέλη έχουν προσκληθεί και συμμετάσχει μία μόνο φορά (22 Απρ. 2013). Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό επιδιώκεται η συνέχιση, επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής, διότι μόνο εφόσον αποτυπωθεί νομοθετικά η διατυπωθείσα βούληση του Υπ. Οικονομικών, θα πιστέψουμε στις διάφορες εξαγγελίες.

Συμπέρασμα.
      Με τα στοιχεία που διαθέτουμε και παραθέσαμε, θεωρούμε ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει με βάση το Ν.4093/2012 και αφορούν ΜΟΝΟ τη σύνδεση με το μισθολόγιο των ε.ε. (πρώτη μείωση από 1/8/2012), υπερκαλύπτουν ήδη από το έτος 2013, τις προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρξει και  τρίτη (3η) μείωση  για το 2014, ΧΩΡΙΣ αυτό να έχει οποιοδήποτε επίπτωση σε άλλες  κοινωνικές ομάδες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εξορθολογισμού του μισθολογίου/συντάξεων των Στρατιωτικών  και των Σωμάτων Ασφαλείας, εντός των πλαισίων του Μνημονίου Συνεννόησης  Δεκ. 2012, ώστε να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των βαθμών.  Ταυτόχρονα δεν επηρεάζεται ο σχεδιασμός του 4ετούς προγράμματος σε ποσά.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
     Σημαντικό ρόλο πλέον έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδιαίτερα ο νέος Υπουργός Δημ. Αβραμόπουλος, στη διαμόρφωση του μισθολογίου χωρίς άλλες περικοπές, για τους εξής κατά τη γνώμη μου  βασικούς λόγους:
 • § Η βαρύτητα που έχει στην Κυβέρνηση και στο κόμμα,  του δίνει το δικαίωμα της διεκδίκησης έως και απαίτησης, ιδιαίτερα μετά την ανάδειξη των αναμφισβήτητων στοιχείων της κατάφωρης αδικίας (λάθους ;) που έχει γίνει σε βάρος των ε.ε. και ε.α. στελεχών. 
 • § Ως προερχόμενος από το Διπλωματικό Σώμα, πρώην  Υπουργός  Εξωτερικών και ο καλύτερος εν δυνάμει  γνώστης των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής διπλωματίας,  θα γνωρίζει τις διαφαινόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στο χώρο της Εθνικής Άμυνας και την ενδεχόμενη προκληθείσα βλάβη στη συνοχή και το ηθικό των εν ενεργεία στελεχών, που βλέπουν την απαξιωτική αντιμετώπιση τους, επιφορτιζόμενοι βάρος που δεν τους ανήκει («…οι Ένοπλες Δυνάμεις έπρεπε να απορροφήσουν τους κραδασμούς από την εφαρμογή αυτής της πολύ δύσκολης πολιτικής, ….» παραδίδων ΥΕΘΑ)
 • § Διότι δήλωσε μεταξύ άλλων, κατά την παραλαβή του ΥΠΕΘΑ  «…να ορθώνουμε ανάχωμα σε οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις από όπου και αν προέρχεται αυτό…. Οι μειώσεις των μισθών τα τελευταία δύο χρόνια έχουν οδηγήσει την διαβίωσή τους στα όρια της αξιοπρέπειάς τους….. Διότι πέρα από τις μηχανές, πέρα από τα εξοπλιστικά, πέρα από τα οπλικά συστήματα υπάρχει ο άνθρωπος…».
 • Εκτιμώ ότι θα υπάρχει η στήριξη της αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φώφης Γεννηματά και συνεργάτιδας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευαγγ. Βενιζέλου, ο οποίος έγινε κοινωνός των αδικιών κατά των στρατιωτικών, στη συνάντησή του με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων την 12η Απριλίου 2013.
 • § Όπως διαφάνηκε ξεκάθαρα, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών αλλά και τα στοιχεία που έχει το ΓΛΚ ενισχύουν την άποψη αυτή.
 • § Τα ποσά που έχουν σχεδιασθεί να εξοικονομηθούν σε βάθος 4ετίας, εξοικονομούνται ήδη μέχρι το τέλος του 2013 (και μάλιστα προκαταβολικά).
 • § Η εκπόνηση του νέου μισθολογίου στρατιωτικών, ώστε να προσομοιάζει ως φιλοσοφία με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια, δεν συμπίπτει με αναθεώρηση άλλο μισθολογίου, ώστε να υπάρχουν εφελκυσμοί.
Δια ταύτα…
     Η κατάσταση των αποστράτων και των εν ενεργεία συναδέλφων είναι ήδη τραγική, λόγω των τεράστιων και αλλεπάλληλων περικοπών που φθάνουν συνολικά (συντάξεις/ μισθοί, δώρα, μερίσματα  κλπ) μέχρι και το 68% από το 2009 και ορθώς θεωρούνται ΑΔΙΚΕΣ, συγκρινόμενες με τις μειώσεις που έχουν υποστεί οι άλλες κοινωνικές και εργασιακές ομάδες, ενώ είμαστε οι μοναδικοί, στους οποίους έχει προγραμματισθεί  και  νέα μείωση για το 2014. Οι εξοντωτικές αυτές και πρωτοφανείς μειώσεις, έχουν πλημυρίσει  από αγανάκτηση, οργή και απογοήτευση το σύνολο των συναδέλφων,  που βλέπουν να χάνουν την αξιοπρέπειά τους και να οδηγούνται σε οικονομικό και ψυχολογικό αδιέξοδο.
Πέραν αυτών θεωρούμε ότι το πολιτικό όφελος για την Κυβέρνηση θα είναι σημαντικό, διότι οι μη περαιτέρω μειώσεις αντανακλούν σε 276.000 οικογένειες (εε και εα των  ΕΔ & ΣΑ). 

    Αυτό που απαιτείται είναι η «πολιτική βούληση» και η διάθεση υλοποίησης της δέσμευσης του κ. Πρωθυπουργού, της 11ης Φεβ 2013 προς τους Προέδρους των τριών Ενώσεων αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), περί «μη άλλων περικοπών το 2014», η ειλικρινής θέλουμε να πιστεύουμε τοποθέτηση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών στην τελευταία συνάντησή του με την ΠΟΣ και η αποφασιστικότητα του νέου ΥΕΘΑ.   Τα οικονομικά στοιχεία μίλησαν. Ας μιλήσουν με βάση αυτά  οι αρμόδιοι και όχι με «διαρροές».