31 Ιανουαρίου 2015

Ενημέρωση Μερισματούχων ΜΤΣ

Αναφέρονται, προς ενημέρωσή σας, τα ακόλουθα:

Η Διοίκηση του Ταμείου, μετά από μία συστηματική και πειθαρχημένη προσπάθεια, κατάφερε:
- Να τακτοποιήσει νομοθετικά την οφειλή του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών ύψους 158.692.652,05 € (Ετών 2009, 2010, 2011 και Α΄ Τριμήνου 2012) με το Ν. 4058/2012 (15ετής διακανονισμός), ο οποίος τελικά τροποποιήθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 8 του Ν. 4284/2014 (20ετής διακανονισμός).
- Να λάβει έκτακτη επιχορήγηση ύψους 179.268.000,00 € από το Υπουργείο Οικονομικών, για να εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τρίτους (ΒΟΕΑ, ΒΘ, ΕΑΑΣ), με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, με το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων ότι δεν θα δημιουργήσει πλέον νέα ελλείμματα (Υποπαράγραφος Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012).
- Να προχωρήσει στη σταδιακή αποπληρωμή:
-- Των οφειλόμενων δικαιωμάτων στον ΕΚΟΕΜΣ (41 εκ ευρώ, περίπου), που ανέρχονται σήμερα σε 13,3 εκ ευρώ, περίπου.
-- Των οφειλόμενων δικαιωμάτων στην ΕΑΑΣ (2,2 εκ ευρώ, περίπου), τα οποία έχουν ήδη εξοφληθεί.
-- Του δανείου που έλαβε από τον ΕΛΟΑΣ (54,5 εκ ευρώ, περίπου), το οποίο έχει ήδη εξοφληθεί.
-- Των οφειλόμενων στο ΝΙΜΤΣ (Έχουν ήδη εξοφληθεί).
-- Του δανείου που έλαβε από την «ALPHA BANK» (10,44 εκ ευρώ), υπολοίπου ποσού με 12-1-2015 ύψους 1.043.996,87 €.
     
Το ΜΤΣ:
- Εφαρμόζει, από την 01-07-2012, το άρθρο 5 του Ν. 4284/2014. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στο Ταμείο να προκαταβάλλει το πλεόνασμα εκάστης τρέχουσας Χρήσης (δηλαδή μετά την αφαίρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού), με μόνη υποχρέωση την παρακράτηση ταμειακού Αποθέματος. Με τον τρόπο αυτό το Ταμείο θα επανέλθει στη διανομή του πλεονάσματος της προηγούμενης Χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας του.
- Καταρτίζει τις οικονομικές του Καταστάσεις, όπως προβλέπεται από το ΠΔ 205/1998 και διανέμει μέρισμα σύμφωνα με τον Απολογισμό επί της ταμειακής βάσεως (η τιμή μεριδίου υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ρευστότητά του). Επομένως η τιμή μεριδίου του μερίσματος εξαρτάται αποκλειστικά από το οικονομικό αποτέλεσμα κάθε έτους και τη δυνατότητα ταμειακής κάλυψης.
     
Επισημαίνεται ότι θα παρέχεται στους μερισματούχους, μέσω της «Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ», η δυνατότητα:
- Ηλεκτρονικής πληροφόρησης επί του καταβαλλόμενου ατομικά μερίσματος και των κρατήσεων επ' αυτού.
- Εκτύπωσης των ετήσιων Φορολογικών Βεβαιώσεων από τη Χρήση 2014 και στο εξής.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

26 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015 ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22ep%22,%22id%22:%2212%22}}

- Κάντε κλικ στην εικόνα για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
- Για να δείτε τους σταυρούς των υποψηφίων βουλευτών, κλικ στο (+) της αριστερά στήλης του πίνακα. Με έντονους χαρακτήρες τα ονόματα των εκλεγομένων βουλευτών.


Σημείωση ΚΒΚ:
Στα προβλήματα των μελών μας ΔΕΝ έχουν δοθεί ή δρομολογηθεί λύσεις. 
Οι διεκδικήσεις μας συνεχίζονται με αναπροσαρμογή των μέσων και μεθόδων μας.
Μόνο δεδομένο ο σκοπός μας.