30 Αυγούστου 2018

"Τριήμερο" στη Θεσσαλονίκη. 7, 8 και 9 Σεπ να δώσουμε δυναμικό παρόν...


ΟΔΗΓΙΕΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ κ.ά. ΣΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ:

Aπό 13 Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται πιλοτικά η πλατφόρμα των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ . Σταδιακά θα εμπλουτίζονται οι διάφορες ειδικότητες, μέχρι πλήρους καλύψεως. Παρατίθεται κατωτέρω η οδηγία του ΝΙΜΤΣ για τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρμογή των Ηλεκτρoνικών Ραντεβού.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:
 
 1. Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία, μορφοποίηση και στίξη του εγγράφου.
 2. Η εφαρμογή είναι μέρος του συστήματος "ΦΙΛΙΠΠΟΣ".
 3. Είσοδος στην Πλατφόρμα ΕΔΩ: https://ekelynimts.stag.opsyed.army.gr/
 4. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ. 
 5. Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επεξηγήσεις που δίνονται στο Παράρτημα "Γ".
 6. Ευελπιστούμε για τη διασύνδεση της πλατφόρμας με το TAXIS προς πιστοποίηση των ΛΥ, την επέκτασή της στα ΣΝ της χώρας και γιατί όχι, τα κράτη-μέλη ΝΑΤΟ και ΕΕ.

 
~ ~ ~ ~ ~


ΠΡΟΣ: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  MTΣ

Πίνακα Αποδεκτών Τμήμα : Γραμματεία


Τηλέφωνο : 210-7288277 -176
ΚΟΙΝ.:

Αριθμ.Φ.300 / 6452


Αριθ.Σχεδ.1677


Αθήνα  01 Αυγούστου 2018ΘΕΜΑ:
Διάφορα Θέματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) – Ηλεκτρονικά Ραντεβού)
ΣΧΕΤ.:
α. Φ.008/97/925019/Σ.1293/29 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3ο

β. Πρακτικό Δ.Σ ΝΙΜΤΣ 1279/15/19.12.2017

γ. Φ.008/1/00487/Σ.161/23 Ιαν 18/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Πληρ/κής


1.  Σας ενημερώνουμε ότι, από 13 Ιουλίου 2018,τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού του ΝΙΜΤΣ, σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών.

2.  Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τέσσερα διαφορετικά σημεία του κύριου ιστοχώρου του Νοσοκομείου, www.nimts.gr και σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος «Α».

3.  Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και κλείσιμο των Ηλεκτρονικών Ραντεβού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα «Β». Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), δίνονται στο παράρτημα «Γ».

4.  Hπλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα πλάνα των εξωτερικών ιατρείων που παρελήφθησαν μέχρι και σήμερα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι την πλήρη κάλυψη.

5.  Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

                                                                                                    Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός
                                                 Δντής - Συντονιστής
            Ακριβές  αντίγραφο
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας
Πίππα  Γεωργία
Μ.Υ. ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Εισαγωγή στην Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ραντεβού ΝΙΜΤΣ.
«Β» Κλείνοντας το Ραντεβού σας
«Γ» Οδηγίες-Πληροφορίες για το ΗΚΕΛΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
Ε.Α.Α.Σ
Ε.Α.Α.Α
ΠΑΣΑΕΔ
ΠΟΑΣΑ
ΜΤΣ
Εθνική Ηχώ
Αποδέκτες για πληροφορία
ΝΙΜΤΣ/Γραμματεία
ΝΙΜΤΣ/Τμήμα Πληροφορικής
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας

ΝΙΜΤΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΙΜΤΣ

Βήμα 1ο


1


Βήμα 2ο

2

Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας (usernameκαι password). Τα στοιχεία αυτά
είναι μοναδικά για τον καθένα και αντιστοιχούν στο προσωπικό «προφίλ ασθενούς» (Σημείο 1).
 1. Τα διαπιστευτήρια εκδίδονται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και ισχύουν για κάθε Νοσοκομείο του «Φιλίππου». Σε περίπτωση που έχετε διαπιστευτήρια κάντε «κλικ» στο «Αποκτήστε εδώ» (Σημείο 2). 

3
 1. Ακολουθήστε τα βήματα για να μπορέσετε να αποκτήσετε τα διαπιστευτήριά σας για τη δημιουργία του προφίλ σας δίνοντας,  ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Επώνυμο.

Βήμα 3ο
4
 1. Είσοδος στη ηλεκτρονική εφαρμογή για το κλείσιμο ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ.
 2. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο «Κλείστε Ραντεβού».

Βήμα 4ο
5

 1. Μέσα από την Ατομική Καρτέλα ο κάθε Λήπτης Υγείας (ΛΥ) μπορεί να δει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

Βήμα5ο
6
Βήμα 6ο


7

 1. Στην καρτέλα αυτή παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για το χρήστη.
 2. Επιλέγοντας το «Εγχειρίδιο Χρήσης» ο νέος χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει πλήρες εγχειρίδιο της εφαρμογής ώστε να την κατανοήσει πλήρως σε όλες τις δυνατότητές της.  

Βήμα 7ο

8
                                                          Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας

ΝΙΜΤΣ 


ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Βήμα 1ο
9


 1. Επιλέξτε Τύπο Ιατρείου, Εξέταση (π.χ Τακτική Εξέταση) και Αιτιολόγηση Ραντεβού (π.χ Προς Εξέταση).Κάντε «Κλικ» στα Διαθέσιμα Ιατρεία το Ιατρείο σας (Σημείο 1).
 1. Στο παράθυρο «Σχόλια» καθώς και «Προετοιμασία Εξέτασης» ο ασθενής μπορεί να βρει χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από το Νοσοκομείο. Στην «Προετοιμασία Εξέτασης» η εκάστοτε Κλινική μπορεί να αναφέρει (εγγράφως στο Τμήμα Πληρ/κής ώστε να μπορέσει να το αναρτήσει όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής πριν προβεί σε κάποια εξέταση, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής και βελτιστοποιώντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Κάντε «Κλικ» στο πλήκτρο «Συνέχεια» (Βελάκι 2).


Βήμα 2ο


10
 1. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα και ώρα για το ραντεβού σας.

Βήμα 3ο

11
 1. Εμφανίζεται η τελική καρτέλα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ραντεβού σας. Επιλέγοντας «Καταχώρηση Ραντεβού» το ραντεβού σας έχει ολοκληρωθεί.

                                                         Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα 01 Αυγούστου 2018


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας
ΝΙΜΤΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΚΕΛΥ

 1. Το ΗΚΕΛΥ είναι ξεχωριστό για κάθε Νοσοκομείο που υπάγεται στο σύστημα «Φίλιππος». 
 1. Το ηλεκτρονικό προφίλ του εκάστοτε χρήστη δημιουργείται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ (την αρχική), και έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε ΗΚΕΛΥ από τη στιγμή της δημιουργίας του και μετά.
 1. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ασθενής ή να θέλει να προγραμματίσει ραντεβού για να φτιάξει το Ιατρικό Προφίλ του. Αντιθέτως κρίνεται απαραίτητο να δημιουργήσει ο καθένας μας Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ τόσο για τον ίδιο όσο και για τα προστατευόμενα μέλη αλλά και τους οικείους του.
 1. Το Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ θα ακολουθεί πλέον τον εκάστοτε Λήπτη Υγείας (ΛΥ), σε όλα τα Νοσοκομεία του «Φιλίππου» αρχικά (ασχέτως κλάδου ΕΔ - ΣΑ που ανήκει ή άνηκε κάποιος).
 1. Η εφαρμογή  είναι realtime, πράγμα που σημαίνει ότι το ραντεβού από τη στιγμή που θα κλειστεί αυτομάτως διαγράφεται από τα διαθέσιμα ραντεβού.
 1. Εξοικονομείται χρόνος αλλά και κόπος αν αναλογιστούμε ότι ένας ΛΥ  μέχρι τώρα έπρεπε να περιμένει στην τηλεφωνική αναμονή ή στην ουρά για να προγραμματίσει ένα ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ. 
 1. Το ΗΚΕΛΥ προάγει το έργο, τη μέριμνα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου προς τους ΛΥ.

                                                             Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής

23 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2016 λειτουργεί νέο κατάστημα (Στρατιωτικό Φαρμακείο) στο χώρο του νέου 424 ΓΣΝΕ με σκοπό τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών που επισκέπτονται το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη να λειτουργούν πλέον δύο Στρατιωτικά Φαρμακεία, ένα στο χώρο του παλαιού 424 ΓΣΝΕ (Γρηγορίου Λαμπράκη 3) και ένα στο νέο 424 ΓΣΝΕ (περιοχή Ευκαρπίας).
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, σας ενημερώνουμε ότι:
 

Το φαρμακείο στο ΝΕΟ 424 ΓΣΝΕ θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής τετραμήνου από 27-8-2018 μέχρι και 31-8-2018 (5 εργάσιμες ημέρες)
 

Το φαρμακείο στο ΠΑΛΑΙΟ 424 ΓΣΝΕ θα παραμείνει κλειστό λογω προγραμματισμένης απογραφής τετραμήνου από 3-9-2018 μέχρι και 7-9-2018 (5 εργάσιμες ημέρες)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των απογραφών.
  

20 Αυγούστου 2018

Συμψηφίζουν αυτά που μας χρωστούν από το 2012 στον επανυπολογισμό των συντάξεων για να μη μας "κακοφανεί" η ΝΕΑ μείωση των συντάξεών μας από το ΣΥΡΙΖΑ...ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 18%

Αναδρομικά και... αυξήσεις περιμένουν 125.000 απόστρατοι, με ορόσημο τον Δεκέμβριο του 2018, από δυο αποφάσεις ανωτάτων δικα­στηρίων, την ώρα που είναι πιθανό μέρος αυτών των οφειλομένων να συμψηφιστεί με τις νομοθετημένες και προγραμματισμένες μειώσεις ως 18% που μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα τις αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

Οι απόστρατοι δικαιούνται επιστροφές από 2.460 ευρώ ως και 11.820 ευρώ με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ), η οποία μάλιστα επιβάλλεται στην κυβέρνηση να την εφαρμόσει, με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2018.

Επιπλέον, εκκρεμεί η ακύρωση της ΕΑΣ  (Δείτε ΕΔΩ) που κρίθηκε αντισυνταγματική ύστερα από προσφυγές αποστράτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση του ΣτΕ καθορίζει ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 και να επιστραφούν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν οι περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/2012 τόσο στους εν ενεργεία όσο και στους συνταξιούχους στρα­τιωτικούς.

Το 50% από αυτές τις μειώσεις επιστράφηκε με το νόμο 4307/2014 επί κυβέρνησης ΝΔ.

Όμως, το υπόλοιπο 50% των πε­ρικοπών δεν έχει δοθεί και στην τελευταία του συνεδρίαση το ανώ­τατο δικαστήριο έδωσε διορία στο υπουργείο Οικονομικών ως το τέ­λος του 2018 να βρει τρόπο και να επιστρέφει το υπόλοιπο 50% των περικοπών που εισήγαγε ο νόμος 4093/2012 με τις αναπρο­σαρμογές στα μισθολόγια των ενστόλων.

Οι επιστροφές θα πρέπει να κα­λύπτουν συνολικά 60 μήνες (Δεκέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2017) και τα ποσά που δικαιούνται οι απόστρατοι κατά μήνα κυμαίνονται από 41 ως 197 ευρώ προ φόρου.

Τα αναδρομικά 5ετίας δηλαδή, ξεκινούν από 2.460 ευρώ για χαμη­λόβαθμους απόστρατους αξιωματι­κούς και φτάνουν τα 11.820 ευρώ για τους υψηλόβαθμους.

Στον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλι­ση και Συντάξεις» και βασίζεται στα στοιχεία των αποδοχών μετά την αποκατάσταση του 50% των περι­κοπών, φαίνεται ότι:

Απόστρατος με βαθμό Α/ΓΕΕΘΑ δικαιούται καθαρή αύξηση 197 ευρώ και αναδρομικά 11.820 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Α/ΓΕΣ (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αερο­πορία) δικαιούται καθαρή αύξηση σύνταξης κατά 112 ευρώ και ανα­δρομικά 6.720 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Αντιστρά­τηγου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) έχει λαμβάνειν καθα­ρή αύξηση 77 ευρώ και αναδρομικά 4.620 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Υποστρά­τηγου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) δικαιούται καθαρή αύξηση 72 ευρώ και αναδρομικά 4.320 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Ταξίαρχου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αε­ροπορία) δικαιούται αύξηση 71 ευρώ και αναδρομικά 4.260 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Συνταγμα­τάρχη (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) δικαιούται αύξηση 54 ευρώ και αναδρομικά 3.240 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Ταγματάρ­χη (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 43 ευρώ και αναδρομικά 2.580 ευρώ.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Το κόστος από την επιστροφή του υπο­λοίπου 50% των περικοπών ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Από την κυβέρνηση εξε­τάζεται να συμψηφιστούν οι αυξήσεις ή και μέρος των αναδρομικών με τις μειώ­σεις του 2019, δηλαδή με τις περικοπές ως 18% που φέρνει ο επανυπολογισμός συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου. Για παράδειγμα, στρατιωτικός που θα πρέπει να λάβει αναδρομικά 4.630 ευρώ εξετάζε­ται να πάρει το ποσό αυτό με συμψηφισμό της μείωσης που θα έχει τον Δεκέμβριο του 2018, ώστε για όσο διάστημα έχει λαμβάνειν αναδρομικά να έχει και αναλόγως μικρότερη ή και καθόλου μείωση σύνταξης.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΚΑΙ Η ΕΑΣ


Αν καταργηθεί η ΕΑΣ, θα ισχύσει για όλους τους συνταξιούχους που έχουν αρχική μικτή κύρια σύ­νταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 €. Για τους απόστρατους που έχουν και τελεσίδικη απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τυχόν διακοπή της ΕΑΣ θα επιφέρει:

Καθαρή αύξηση σύνταξης 40 ευρώ το μήνα σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη 1.450 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 97 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύρια σύνταξη 1.730 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 199 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύ­ρια σύνταξη 2.360 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 256 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύ­ρια σύνταξη 2.720 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 420 € το μήνα σε όσους είχαν αρχική μικτή κύρια σύνταξη 3.440 €.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
ΠΗΓΗ: Ιστολόγιο ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ


~~~

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κ.Β.Κωνσταντάρα
Ακούστε εδώ το ηχητικό.13 Αυγούστου 2018

Επιστολή στο kranosgr του Ταξίαρχου εα Όθωνος Κυπριωτάκη


Όταν αποστρατεύθηκα το Μάρτιο 2017, ατυχώς υπό το νόμο Κατρούγκαλου, η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι σε ένα μήνα θα έπαιρνα προσωρινή σύνταξη και σε έξι μήνες θα είχε υπολογισθεί η κανονική. Η αλήθεια είναι ότι η προσωρινή διευθετήθηκε σε ΠΕΝΤΕ μήνες και ήδη έχουν περάσει 17 ΜΗΝΕΣ και η οριστική δεν έχει υπολογισθεί. Σε χθεσινό άρθρο η υπουργός Αχτσιόγλου έκανε γνωστό ότι έδωσε "παράταση" έως το Δεκέμβριο 2018 για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συντάξεων. 

Παρ' ότι εργάσθηκα πλήρη 36 έτη (χωρίς να υπολογίζονται τα διπλά), σαν να είμαι άνεργος ή άεργος, έχω προσωρινό βιβλιάριο υγείας, που είμαι αναγκασμένος να ανανεώνω στο ΕΦΚΑ, ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ με ΙΧ μακρυά από το σπίτι μου. 

Τέλος, τα Μετοχικά Ταμεία δεν δίδουν ούτε μέρισμα ούτε ΕΚΟΕΜ γιατί περιμένουν τη συνταξιοδοτική πράξη. 

Εάν εμείς, με καθαρό συνταξιοδοτικό σχήμα, χωρίς διαδοχική ασφάλιση, τραβάμε αυτό το μαρτύριο, ανησυχώντας μήπως κάποια στιγμή μας πουν ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ, τότε οι υπόλοιποι ατυχείς τί κάνουν? 

Με θλίβει ότι ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ ΥΠΕΘΑ και οι Αρχηγοί των Επιτελείων ΣΙΩΠΟΥΝ. Δεν αποτελεί δημοκρατική παράβαση να τολμήσουν δημόσια να διεκδικήσουν τα δικαιώματα του στρατιωτικού προσωπικού, ούτε θα συρθούν στα στρατοδικεία εάν απαιτήσουν από τον ΥΕΘΑ να παρέμβει.  Όταν θα έλθει η σειρά τους να σταθούν στην ουρά, να ξέρουν ότι θα βρουν πολλούς εμπρός τους και ίσως εκλείψει ο σεβασμός λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς τους. Τότε θα δούμε τί θα έχουν να απαντήσουν. 

Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος της πειθαρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Δεν περιμένω πραγματικά ουσιαστική απάντηση, γιατί έχω ήδη πάρει επιστολές που μου συνιστούν υπομονή.
Με ελάχιστη εκτίμηση για την παρατεινόμενη αφωνία.

Ταξίαρχος (ΔΕ) εα Όθων Κυπριωτάκης
Πτυχιούχος Νομικής
πρώην Δντης Δνσεως του ΓΕΣ επί 8ετία

03 Αυγούστου 2018

TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ "Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ" ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε στην "Εθνική Ηχώ" (τεύχος Ιουλίου), άρθρο του προέδρου της ΕΑΑ Στρατού, Αντγου εα κ. Β. Ροζή που εξέθετε τις απόψεις του για τις διαφορές μεταξύ των παροχών ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ στους αντίστοιχους μερισματούχους τους. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ.

Ακολούθησε ανακοίνωση της ΕΑΑ Αεροπορίας, ως "απάντηση" στο παραπάνω. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ,

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΑΑ Ναυτικού ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ.

Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε η είδηση της ψήφισης τροπολογίας, με άρθρα που αφορούν τα ΜΤ των ΕΔ (άρθρα 57, 58, 59 και 60 του Ν. 4557/2018, ΦΕΚ 139Α). ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ.

Ταυτόχρονα σχεδόν, ο Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού των τριών ΕΑΑ (ΝΠΔΔ) κ. Ιω. Αντωνιάδης είχε δημοσιεύσει τις απόψεις του για τα αίτια της κατάρρευσης του ΜΤΣ, όπως και δικές του λεπτομερείς προτάσεις θεραπείας. ΔΕΙΤΕ ΤΕΣ ΕΔΩ. 


Από τη συνεκτίμηση των τάσεων/απόψεων που διαγράφουν οι παραπάνω δημοσιεύσεις, προκύπτει μάλλον εύκολα το συμπέρασμα ότι το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ουδεμία πρόθεση δείχνει να εφαρμόσει την πλήρη διακλαδικότητα, να διαχωρίσει τα του οίκου του από τα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και γενικά να προβεί σε οδυνηρές μεν, αναγκαίες δε μεταρυθμίσεις που θα επέλυαν σωρεία προβλημάτων και θα συνέβαλαν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. 

Η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των ΕΔ, όπως βεβαίως και των Ταμείων Διαχείρισης των Ακινήτων των Κλάδων των ΕΔ, συνιστά "πεδίον δόξης λαμπρόν" για όποιον τολμήσει να κόψει το Γόρδιο Δεσμό (που δεν λύνεται)...

Κων.Β. Κωνσταντάρας
Αντγος εα