31 Μαΐου 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΑΦ Β-Α-Ν

 

  • Η Θερινή ΛΑΦ Βεροίας-Αλεξανδρείας-Ναούσης θα λειτουργήσει από 01 Ιουνίου 2023.
  • Η πισίνα θα λειτουργήσει από 12 Ιουνίου (καιρού επιτρέποντος).
  • Τις βραδυνές ώρες το κυλικείο θα λειτουργεί ως μπυραρία (beer house).
  • Το σκεπαστό-κλειστό υπόστεγο μπροστά από τα μαγειρεία, θα διατίθεται για εκδηλώσεις, (ως wine bar).
  • Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ.
 
Περισσότερα εδώ 👈
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ:   Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ

ΣΧΕΤ :    ΝΔ 1171/72               

1.  Σε εκτέλεση σχετικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ, υποχρεούται να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών  Συμβουλίων (ΤΣ)  στα κατά τόπους Παραρτήματα της όπως ο νόμος ορίζει.

2.  Μερίμνη των σημερινών ΤΣ των Παραρτημάτων παρακαλούμε:

     α.   Να ενημερωθούν όλα τα μέλη σας ώστε οι επιθυμούντες ορισμού στα νέα ΤΣ να υποβάλλουν σχετικές αναφορές.

     β.  Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο αριθμός των επιθυμούντων για κάθε θέση να είναι επαρκής και ει δυνατόν μεγαλύτερος ώστε να δοθεί  η δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης και επαρκούς αξιολόγησής τους στην αντίστοιχη επιτροπή με μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής.

     γ.  Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν άπαντα τα μέλη της περιοχής ευθύνης σας και με τον προσφορότερο τρόπο , τηλεφωνικά , εγγράφως , ηλεκτρονικά κλπ.

3. Οι αναφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2023, είτε μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ (Χαρ Τρικούπη 18α, ΤΚ 10679 Αθήνα)  με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου έως και 30η  Ιουνίου 2023) ή στο  email  eaasgrammateia@gmail.com ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην  περίπτωση αυτή και στο Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.

4. Ταυτόχρονα με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ως συνημμένο στην αναφορά τους το Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου Μέλους που επισυνάπτεται στο παρόν ως «ΣΧΕΔΙΟ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ». Αντίγραφο του υποδείγματος θα χορηγούν  τα Παραρτήματα σε όσους το επιθυμούν και οφείλουν να το ελέγξουν για την ακρίβεια των στοιχείων πριν το υποβάλλουν.

5. Τονίζεται ότι τα Παραρτήματα ελέγχουν μόνο την ακρίβεια των στοιχείων , δεν εκφέρουν καμία άποψη επί των αναγραφομένων και δεν δέχονται εκπρόθεσμες αιτήσεις.

6. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός Μαΐου 2023 και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.eaas.gr από όπου θα είναι δυνατή και η φόρμα εκτύπωσης του Βιογραφικού Σημειώματος των υποψηφίων.

7. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των μελών των ΤΣ των Παραρτημάτων ανά την επικράτεια για τους ήδη υφιστάμενους  θα αποτελέσει, εφόσον επιθυμούν να επανυποβάλουν αίτηση, το έργο που παρήχθη καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους με παρακίνηση των μελών τους αλλά και τη φυσική τους παρουσία στις μεγάλες δράσεις της Ενώσεως που έλαβαν χώρα κατά την παρελθούσα 3τια όπως Ημερίδα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΘΑ κ.ο.κ

8. Επίσης σημαντικό κριτήριο για τους ανωτέρω θα αποτελέσει η πιστή εφαρμογή των όσων κατά καιρούς ζητήθηκαν από την Ένωση από τα ΤΣ όπως η επίδοση υπομνημάτων στους τοπικούς βουλευτές, η άσκηση σχετικής πίεσης προς επίτευξη των επιδιώξεών μας  κ.ο.κ.

9.  Τα Παραρτήματα παρακαλούνται για την με κάθε τρόπο άμεση αποστολή των υποψηφιοτήτων στην Ε.Α.Α.Σ. εντός των ημερομηνιών που έχουν καθοριστεί.

Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος                                                                                                                                     Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 👈

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 👈

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

28 Μαΐου 2023

*** ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Απόπειρα Απάτης (πάλι)

Πάλι μου έστειλαν μαίηλ οι καλοί μου φίλοι (από τη... Νιγηρία άραγε;)

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. 

Απλά σβήστε το μαίηλ.
11 Μαΐου 2023

Νέα ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ: Τι αλλάζει για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση από 01-01-2023 (ενημέρωση της 22/5/2023)

Σύμφωνα με την ΝΕΑ ΚΥΑ της 05 Μάϊ 2023:
«...για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα,... Προστέθηκε η φράση: …εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».

Υπενθυμίζεται ότι (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), αρχικά, στην ΚΥΑ της 25-10-22 που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6694/23.12.2022 δεν συμπεριλαμβανόταν η παραπάνω φράση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΚΥΑ της 05 Μάϊ 2023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.951.1/101/1243962/Σ.5091/ 25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 6694),
ΑΔΑ: 9Λ7Δ6-Ι6Π

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Tην τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.951.1/101/1243962/Σ.5091/ 25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 6694) και έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α΄ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 74), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ "ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ" ΕΔΩ👈 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δείτε επιπλέον την παρακάτω ανάρτηση της ΕΑΑΣ Λάρισας:

ΒΟΕΑ τέκνων Αξκων εα

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Γραμματέας του Παραρτήματος Λάρισας, Λγος εα Νασόπουλος Βασίλειος, επικοινώνησε με το Τμήμα Ειδικών Παροχών (ΒΟΕΑ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ζητώντας διευκρινίσεις για την πρόσφατη ΚΥΑ 6694/23/12/22.

Σύμφωνα με την προφορική (τηλεφωνική) ενημέρωση που έλαβε, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Το ύψος του καταβαλλόμενου βοηθήματος υπολογίζεται κατά το ήμισυ από 01 Ιαν 2023 και μετά και ΟΧΙ αναδρομικά από την ημερομηνία αποστρατείας του Αξκού.

β. Όσοι εκ των ε.α. Αξκων επιθυμούν τη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ στο ύψος που προβλέπεται για τους ε.ε. Αξκούς, θα πρέπει να το δηλώσουν και να καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό.

γ. Σύντομα, θα υπάρξει ανακοίνωση από το ΜΤΣ για το πως θα γίνει η δήλωση, ο καθορισμός και η καταβολή του επιπλέον ποσού.

2. Για τυχόν απορίες επί των παραπάνω, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΜΤΣ (Τμήμα Ειδικών Παροχών), τηλ 2111048265-278.

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας
Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος

 

10 Μαΐου 2023

Γεννέθλιον Κωνσταντινουπόλεως

 


Εορτάζεται κατ΄ έτος από τους Χριστιανούς στις 11 Μαΐου η ανάμνηση των εγκαινίων "της θεοφυλάκτου και θεομεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως, εξαιρέτως ανακειμένης την προστασία της Παναχράντου και Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και παρ΄ Αυτής διασωζομένης".

Είναι γνωστό, πως όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός Αυτοκράτορας, επέλεξε την πόλη του Βυζαντίου ως νέα πρωτεύουσα, έκτισε σε αυτή πολύ μεγαλύτερη πόλη, ονομάζοντάς την Νέα Ρώμη· οι επόμενοι την ονόμασαν Κωνσταντινούπολη

Όταν τελείωσε την περιτείχιση και καθόρισε τους χώρους των δημοσίων κτιρίων και εκκλησιών, αφιέρωσε την πόλη στην Θεοτόκο. Κατά τη χριστιανική παράδοση ο Αυτοκράτορας, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Θεό που τον αξίωσε σ΄ αυτό το έργο, στις 11 Μαΐου του 330 τέλεσε λιτανεία με προεξάρχοντα τον τότε επίσκοπο Αλέξανδρο και με την πάνδημη συμμετοχή του λαού. Ακολούθησαν επίσημες τελετές και αγώνες και ο λαός έφθασε στον Φόρο, όπου εκεί έστησε τον ανδριάντα του Αυτοκράτορα. Στο βάθρο του ανδριάντα τοποθέτησαν 12 καλάθια, εντός των οποίων υπήρχαν τεμάχια άρτου από αρτοκλασία.

Έκτοτε καθιέρωσε η Εκκλησία να εορτάζει κατ΄ έτος την ημέρα αυτή την ανάμνηση εκείνης της εορτής.

Στις 12 Μαΐου του 2010 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ευρισκόμενος στην Κοινότητα Ποτηρά Αντιφωνητού, όπου χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, αναφερόμενος στην επέτειο των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως, δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Έχουμε τις ημέρες αυτές και άλλα εορταζόμενα γεγονότα. Χθες 11 Μαΐου ήταν τα εγκαίνια, η γενέθλια ημέρα της Κωνσταντινουπόλεως. Η Πόλις μας αυτή, η μεγαλόπολις, η ιστορική, η όμορφη πόλις των πατέρων μας, έχει και αυτή, όπως ο καθένας μας, τα γενέθλιά της. Την εγκαινίασε ο Μέγας Κωνσταντίνος το 330 μ.Χ. και συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες πόλεις του κόσμου ολοκλήρου. Έχει μία μεγάλη και ανεξάντλητη ιστορία, ιδιαιτέρως από πλευράς του ιδικού μας Γένους, από πλευράς της Χριστιανοσύνης. Αυτή η Πόλις με τα μνημεία με τις μνήμες, με τόσα μέγιστα γεγονότα της Εκκλησιαστικής μας ιστορίας τα οποία συνετελέσθησαν εδώ, εόρτασε λοιπόν, χθες τα γενέθλιά της και εμείς είμαστε ευτυχείς, που μας αξίωσε ο Θεός να ζούμε και να εκπληρώνουμε την Οικουμενική αποστολή του Πατριαρχείου μας από αυτήν την Πόλη, εις την οποίαν το Πατριαρχείο εδρεύει από της ιδρύσεώς του, περίπου επί 1.700 χρόνια».

03 Μαΐου 2023

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2022

 


Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ και εγκρίσεως από τον κ. ΥΕΘΑ, θα χορηγήσει την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, στους μερισματούχους μηνός Δεκεμβρίου 2022, έκτακτο επίδομα ύψους ενός (1) μεικτού μερίσματος (χωρίς κρατήσεις) ΜΤΣ.

 

Αθήνα, 3 Μαϊ  2023

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος  Μπαράκος Λ. Κωνσταντίνος

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2023


Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, επέτειο της "Διακήρυξης Σουμάν" της 9ης Μαΐου 1950, οι χώρες της ΕΕ και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, γιορτάζουν την "Ημέρα της Ευρώπης". 

Δείτε 👉ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου της ΕΕ (Κομισιόν) για τους εορτασμούς στο 2023, που είναι όπως παρακάτω:

Στις 9 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εορτάσει την Ημέρα της Ευρώπης 2023, επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν της 9ης Μαΐου 1950. Για να σηματοδοτήσουν την ιδιαίτερη αυτή μέρα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, θα διοργανώσουν ευρύ φάσμα διαδικτυακών και επιτόπιων δραστηριοτήτων, παρέχοντας στους πολίτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να βιώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Ημέρα της Ευρώπης αυτόν τον Μάιο, οι πολίτες θα συγκεντρωθούν για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ στηρίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη δημοκρατία μέσω της αποφασιστικότητάς της απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και απέναντι σε άλλες εμφύλιες συρράξεις παγκοσμίως. Η Ημέρα της Ευρώπης 2023 θα δώσει επίσης στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν καλύτερα με τις προσπάθειες της ΕΕ να οικοδομήσει μια Ευρώπη πράσινη, ψηφιακή και ανταγωνιστική, δίκαιη και με δεξιότητες, καθώς και ισχυρή, ανθεκτική και ασφαλή. Φέτος, θα δώσει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 Μαΐου.

Ανήμερα την Ημέρα της Ευρώπης καθώς και τις μέρες πριν και μετά, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα διοργανώσουν ευρύ φάσμα διαδραστικών δραστηριοτήτων στους τόπους τους στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να γνωρίσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο:

  • Σάββατο 6 Μαΐου: Στις Βρυξέλλες, οι πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων διατίθενται εδώ.
  • Τρίτη 9 Μαΐου:  Οι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το ευρωπαϊκό χωριό στην πόλη του Λουξεμβούργου, το οποίο θα δημιουργήσει η αντιπροσωπεία της Επιτροπής από κοινού με τις εθνικές αρχές, τις πρεσβείες των κρατών μελών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και την κοινωνία των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Σάββατο 13 Μαΐου: Οι πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και να δουν από κοντά την έδρα του μεγαλύτερου δημοκρατικού οργάνου της Ευρώπης. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.

Στις 9 Μαΐου, η ΕΕ θα φιλοξενήσει επίσης το φεστιβάλ για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Το φεστιβάλ θα συνδεθεί με πολλές άλλες δραστηριότητες που έχουν σκοπό να θέσουν στο επίκεντρο τις δεξιότητες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Στον ειδικό ιστότοπο του EYS μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τους εταίρους και τα δίκτυά τους, θα γιορτάσουν την Ημέρα της Ευρώπης μέσω μιας σειράς δραστήριων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κέντρα Europe Direct και άλλους εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους, σχεδιάζουν διάφορες δράσεις για τον εορτασμό της ημέρας, όπως δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κουίζ, φεστιβάλ, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και συζητήσεις, αλλά και δραστηριότητες προβολής και εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα εορτάσουν την Ημέρα της Ευρώπης σε ολόκληρο τον κόσμο και θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ για την Ημέρα της Ευρώπης 2023, επισκεφθείτε τη διοργανική ιστοσελίδα για την Ημέρα της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ημέρα της Ευρώπης 2023

Διακήρυξη Σουμάν της 9ης Μαΐου 1950  

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Visit the EU (Επισκεφθείτε την ΕΕ) | Facebook

Χάσταγκ: #EuropeDay

Επαφές για πολίτες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τα ουκρανικά και τα ρωσικά: https://european-union.europa.eu/contact-eu_el

 ~~~

 

 

02 Μαΐου 2023

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΑΑΣ


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΤΓΟΥ εα ΔΕΒΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ


Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Αναλαμβάνοντας από 1ης Μαΐου 2023 την Προεδρία του 11ου Αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ για την επόμενη τριετία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες συναδέλφους που μου ανέθεσαν αυτή την αποστολή και να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη της Ένωσης ότι συναισθάνομαι πλήρως την ευθύνη που απορρέει από την πολυετή ιστορία της Ένωσης, αλλά και από την εντολή που έδωσαν οι χιλιάδες συνάδελφοι μέλη της.

Ξεκινά μια περίοδος ανασυγκρότησης και δημιουργικής συνεργασίας και ειλικρινά δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για θριαμβευτικές τυμπανοκρουσίες.

Γνωρίζω τις υψηλές προσδοκίες των μελών μας από το νέο ΔΣ για όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η ΕΑΑΣ.

Δεσμεύομαι συνειδητά, ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε!

Στον Πρόεδρο και τα Μέλη του απερχόμενου  ΔΣ θα ήθελα να εκφράσω τις προσωπικές μου  ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή τους, τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τα βήματα που κάναμε μπροστά. Τους διαβεβαιώνω ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί έντονα και θέλω να πιστεύω αποτελεσματικά.

Πρέπει να τονίσω ότι μετά τις εκλογές της 19ης Φεβ 2023, ΔΕΝ υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, αλλά μια θεμιτή και απαραίτητη για τον κλάδο, ανανέωση των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΣ!

Ως Πρόεδρος του νέου ΔΣ δηλώνω ότι θα λειτουργώ πάντα μέσα στα πλαίσια της Στρατιωτικής δεοντολογίας και κοινωνικής ευπρέπειας, με επιμονή γνώση και μαχητικότητα, όπου και όταν είναι απαραίτητο, με αποκλειστικό κίνητρο  και επιδίωξη την επιμέλεια των συμφερόντων των μελών μας. Δεν έχω πολιτικές επιδιώξεις και φυσικά δεν έχω καμία εξάρτηση και δέσμευση, εκτός από αυτές που ανέλαβα με τον Στρατιωτικό όρκο που έδωσα ως πρωτοετής Εύελπις και ως Ανθυπολοχαγός.

Η εξαετής ενασχόληση μου με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, το έχει άλλωστε αποδείξει.

Με όραμα, προσεκτικό σχεδιασμό, ορθολογικό προγραμματισμό και έντονη -  μεθοδική εργασία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της ΕΑΑΣ και τις προσδοκίες των συναδέλφων. Στην πορεία αυτή ελπίζω να βρούμε συνοδοιπόρους πολλούς από τους εξαιρετικούς συναδέλφους ανά την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων.

Είναι αναγκαίο με πνεύμα ομοψυχίας, δημιουργικής σύνθεσης και συναίνεσης, απαλλαγμένοι από σκοπιμότητες, εγωισμούς προσωπικές διχόνοιες και αγκυλώσεις, να συμμετέχουμε μαζικά στις δράσεις που προγραμματίζονται για να διαφυλάξουμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Ένωσή μας!

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να σπιλώσει την αξιοπρέπεια και να προσβάλλει την νοημοσύνη μας!

Είμαστε σκεπτόμενοι, ανεξάρτητοι και ενεργοί πολίτες της χώρας, είμαστε απόστρατοι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, σε καμία όμως περίπτωση δεν είμαστε απόμαχοι της Ζωής!

Η φιλοπατρία, η καρτερία, το ήθος, το πνεύμα πειθαρχίας, η ψυχική ανδρεία, το κύρος, το αίσθημα της τιμής, το ενδιαφέρον και η ανησυχία για τα σοβαρά κοινωνικά δρώμενα είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα του Έλληνα Αξιωματικού και δεν χάνονται με μια απλή διοικητική πράξη αποστρατείας.

Ζούμε τον παλμό της εποχής και μας απασχολούν τα σοβαρά εθνικά θέματα. Η επίκαιρη τραγωδία της Κύπρου παραμένει η μεγαλύτερη πληγή του Ελληνισμού, παράλληλα δε με την πανδημία, τα φορολογικά συνταξιοδοτικά θέματα, το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα καθώς και την κλιματική αλλαγή, είναι θέματα που μας απασχολούν έντονα.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι οι στοχευμένες και συνεχείς προσπάθειες, ο αγώνας για την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής μας θέσης είναι κοινός κι αδιαίρετος χωρίς ταμπέλες, διακρίσεις, διαχωρισμούς και ομαδοποιήσεις.

Η σύμπνοια και η συνεργασία είναι αρετές που πρέπει να υπερτερούν, στη διαχείριση και διαμόρφωση του μέλλοντος, όπως επιτάσσουν οι δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο κλάδος μας και η Πατρίδα.

Δεν περισσεύει ούτε ένας, τα δύσκολα υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε!

Κύριος και σπουδαιότερος στόχος της νέας Διοίκησης, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η διατήρηση των στενών αγαστών  σχέσεων της ΕΑΑΣ με όλα τα Παραρτήματα της, με τρόπο που θα συνιστούν μια Ένωση συσπειρωμένη σε ένα σώμα. Γιατί σε έναν συλλογικό φορέα ατόμων που δεν επικρατεί η σύμπνοια, η ομόνοια, η αλληλεγγύη και η συνεκτικότητα των μελών, κανένας στόχος ή πρόγραμμα δράσης δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί με επιτυχία. Όλοι οι συνάδελφοι, μέλη της Ένωσης, πρέπει να είναι υπερήφανοι γι αυτό που υπήρξαν, αλλά και γι΄αυτό που είναι σήμερα, να εμπιστεύονται και να τιμούν την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, η οποία με την σειρά της θα ανταποκρίνεται στους ιδρυτικούς της σκοπούς με συνέπεια, σοβαρότητα, σχέδια, όραμα και προοπτική.

 

Σας ευχαριστώ