Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ιης ΜΠΣτο Στρατηγείο της Ιης Μεραρχίας Πεζικού θα λάβει χώρα την 12 18.00 Δεκ 2018 η τελετή Αφής του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου. Ελεύθερη η προσέλευση των συναδέλφων.

~~~

Στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουρών Βεροίας-Αλεξανδρείας-Ναούσης, διοργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (τύπου "ταβέρνας"), τα βράδια της Παραμονής των Χριστουγέννων (24 Δεκ 2018) και της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκ 2018). Θα διοργανωθεί και παιδικός χορός για παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, την 27 17.00 Δεκ 2018.

Τιμή πρόσκλησης, περίπου 6€ για τους ενήλικες και 5€ για τα παιδιά.

Η συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 άτομα ανά εκδήλωση.

Δηλώσεις συμμετοχής, απευθείας στη ΛΑΦ.
 

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2012-2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ΦΕΚ 5503 Β'/07-12-2018 η ΚΥΑ με Aριθμ. 170285/0092 που αφορά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ) του ν. 4575/2018,👈 (μέρος της συμμόρφωσης προς τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΣτΕ).
Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:

α.


β.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΥΠΕΚΚ

Απόφαση-«ράπισμα» από το ΣτΕ κατά της κυβέρνησης!


Με τα υπ’αριθ. 18 και 19/12-11-2018 Πρακτικά-Αποφάσεις του (άρθρου 2 ν. 3068/2002) το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά εξέλιξη, αποφαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση ΔΕΝ έχει συμμορφωθεί πλήρως –ως όφειλε- με τις υπ’αριθ. 1127/2016 και 1125/2016 (αντιστοίχως) αποφάσεις τής Ολομελείας του, οι οποίες είχαν διατάξει αφενός μεν τη χορήγηση αναδρομικών στους στρατιωτικούς και τις άλλες κατηγορίες των ενστόλων εργαζομένων και αφετέρου την επαναφορά των μισθών τους στα προ Αυγούστου του 2012 επίπεδα.
Συγκεκριμένα αποφαίνεται ότι:

«… το Συμβούλιο κρίνει (….) ότι πρέπει να αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως και να παράσχει στη Διοίκηση, ως τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή κυρώσεως, νέα προθεσμία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η αρξαμένη διαδικασία και να έχει χωρήσει πλήρης, κατά τα προεκτεθέντα, συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση


Για τους λόγους αυτούς
Αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως για την συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019.
Καλεί εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί πλήρως προς την 1127/2016 απόφαση τής Ολομελείας τού Συμβουλίου τής Επικρατείας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.».


Ιδού τα Πρακτικά-Αποφάσεις του ΣτΕ


Η ΕΝΥΠΕΚΚ χαιρετίζει την τόλμη και την ευρύνοια που διαπνέει την πλειοψηφία των λειτουργών της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης.


Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της ΕΑΑΣ , παρατίθενται  με επιγραμματικό και απλό τρόπο οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν, όσα από τα μέλη επιθυμούν να διεκδικήσουν νομικά τις παράνομες κρατήσεις που έγιναν.

          1.  Διεκδικούμε κατ’ αρχήν τις περικοπές που έγιναν με τους Ν 4093/2012 και 4307/2014 (είχαν εκδοθεί τότε πράξεις αναπροσαρμογής των συντάξεών).
Οι παραπάνω νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 11208/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. 
Μέρος των περικοπών αυτών πρόκειται να επιστραφεί με την υλοποίηση της πρόσφατης τροπολογίας που ψηφίστηκε από την Βουλή.
Ωστόσο, παραμένει έδαφος συνολικής διεκδίκησης ολόκληρου του ποσού, ακόμα και για όσους δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα αγωγή. 
Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν κάνει ήδη αγωγή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται άσκηση αγωγής ανά διετία, καθόσον κατά την κρατούσα άποψη οι χρηματικές αξιώσεις από συντάξεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου παραγράφονται μετά από 2 έτη από την ημερομηνία γέννησης της αξίωσης καταβολής (προσοχή παραγράφεται κάθε μήνας ξεχωριστά γιατί είναι περιοδικές παροχές και όχι ολόκληρο το έτος).

         2.  Συναφώς, με το Ν 4024/2011 επιβλήθηκε μείωση κατά 20% στις συντάξεις για συντάξεις άνω των 1200 ευρώ και 40% για τους κάτω των 55 ετών.  Οι μειώσεις αυτές είναι ομοίως παράνομες και μπορούν να διεκδικηθούν με άσκηση αγωγής. 

       3.  Περαιτέρω, με το Ν 4051/2012 επιβλήθηκε μείωση 12% για συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ. Και για την αντισυνταγματική αυτή μείωση μπορεί να ασκηθεί αγωγή αναδρομικής επιστροφής τους. 

         4.  Όσον αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου (ΕΑΣ) με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε την 8-2-2017 κρίθηκε ότι η επιβολή της είναι αντισυνταγματική. Επομένως, για το κεφάλαιο αυτό τα μέλη θα πρέπει να την διεκδικήσουν μέσω άσκησης αγωγών το αργότερο μέχρι την 7-2-2019 (για χρονικό διάστημα από 8-2-2017 έως 7-2-2019 για όσους ουδέποτε έχουν κάτι δικαστική ενέργεια). Όσοι όμως έχουν κάνει κάτι σχετικό πρέπει να ενημερωθούν ειδικώς από το δικηγόρο για το χρονικό διάστημα διεκδίκησής της. 

         5.  Δυστυχώς με το Ν 4093/2012 που όπως σημειώθηκε κρίθηκε αντισυνταγματικός, γίνονται ανάλογες κρατήσεις και στα μέρισμα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει έδαφος διεκδίκησης από τα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με άσκηση αγωγής. (Η ΕΑΑΣ αναπτύσσει πρωτοβουλία εξωδικαστικής επίλυσης του θέματος και θα ενημερωθούν τα μέλη έγκαιρα για την πιθανή ευόδωσή της).

Εντέλει, σε σχέση με τα επιδόματα αδείας, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα είναι γεγονός ότι έχουν εκδοθεί αρκετές πρωτοβάθμιες αποφάσεις που δικαιώνουν άλλης κατηγορίας συνταξιούχους που είχαν κάνει σχετικές αγωγές. Σε ό,τι αφορά όμως τους στρατιωτικούς συνταξιούχους ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δημοσιεύθηκε ήδη η υπ’ αριθμ. 1388/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου, που διεκδικούσε από το 2010 και εντεύθεν την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 17, 22, 25 παρ. 1 και 3, 28 παρ. 1 και 2 και 36 παρ. 2 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην αρχή της αναλογικότητας ούτε δε στα άρθρα 15 παρ. 1, 17 και 31 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται έτσι φανερό ότι η προοπτική διεκδίκησης επαναχορήγησης των παραπάνω δώρων είναι ιδιαίτερα δυσχερής αν όχι αποκλεισμένη. Εναπόκειται στην πρωτοβουλία κάθε μέλους εάν θα εξακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακοπής παραγραφής και διεκδίκησης των παραπάνω δώρων  (π.χ Ευρωπαϊκά δικαστήρια).
         
Καταληκτικά κρίνεται σκόπιμο να τονιστούν οι εξής Γενικοί Κανόνες:

       - Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν , ότι αιτήσεις διακοπής παραγραφής διακόπτουν απλά τη συνέχιση της παραγραφής για ένα εξάμηνο. Δεν εξαναγκάζουν τη Διοίκηση σε επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.
          - Απεναντίας η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη κατά το άρθρο 95 του Συντάγματος να εκτελεί τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. Κάθε μέλος που δικαιώνεται με δικαστική απόφαση μπορεί επιπλέον είτε να συμψηφίσει το ποσό δικαίωσής του με οφειλές του προς το Δημόσιο, είτε να επιδιώξει την εκτέλεση της απόφασης μέσω της νόμιμης διαδικασίας (με σύμπραξη Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή).
         - Από μερίδα Νομικών ,υποστηρίζεται και φαίνεται εύλογο ότι η παραγραφή των αξιώσεων από μισθούς και συντάξεις των ιδιωτών προς το Δημόσιο είναι 5ετής, ωστόσο η διαφωνία έχει ήδη λυθεί από το Αρμόδιο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), που ρητά ορίζει ότι η παραγραφή είναι 2ετής.
          - Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται φανερή η υπεροχή της έγερσης της αγωγής έναντι της απλής αίτησης και εναπόκειται στα μέλη μας να επιλέξουν την προσφυγή τους σε Νομικό παραστάτη.
          
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΑΣ έχει προσβάλει τον Νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου), για αντισυνταγματικότητα στο ΣτΕ. Η απόφαση της ολομέλειας αναμένεται από μέρα σε μέρα. Μόλις δημοσιευθεί, θα μελετηθεί από το Νομικό Γραφείο της Ένωσης και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εφόσον απαιτείται.
          
Επίσης αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ στο οποίο προσέφυγε η Ένωση για τη μη εφαρμογή μέχρι σήμερα από την Διοίκηση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ των υπ΄άριθμ. 2192/14 (Ν.4093/12)και 1128/16 (Ν.4307/14).
         
Σε ότι αφορά την πρόσφατη τροπολογία επιστροφής των παράνομων περικοπών στις συντάξεις, η Ένωση θα μελετήσει την σχετική εκτελεστική της τροπολογίας ΚΥΑ  και θα σταθμίσει τη νομική δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ.

Νομικό Γραφείο ΕΑΑΣ

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΥΠΕΚΚ, 30 Νοε 2018

30/11/2018
 

Δώστε πίσω αναδρομικά-Δώρα!

Τέσσερις (4) νέες αποφάσεις!

Μαζική δικαίωση από τα Δικαστήρια για συνταξιούχους-εργαζομένους !
Mε καταιγιστικό ρυθμό όλα τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας δικαιώνουν όσους συνταξιούχους και εν ενεργεία εργαζομένους προσφεύγουν και ζητούν την αναδρομική καταβολή των τριών Δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας) καθώς και την εφεξής και κατ’έτος καταβολή τους.
Όλα τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας μας συμμορφώνονται, όπως οφείλουν άλλωστε κατά το Σύνταγμα, με τις αμετάκλητες αποφάσεις τής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’αριθ. 2287-2290/2015), με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (υπ’αριθ. 1-4/2018) και με τις υπ’αριθ. 127/2016 και 1227/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η κυβέρνηση, αντί να ζητά με απαράδεκτο έγγραφό της προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ στις 25/10/2018 την εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων κατά των θετικών αποφάσεων για τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία υπαλλήλους, δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από το να παραιτηθεί από το δικαίωμα της έφεσης κατά των πρωτόδικων αποφάσεων και να προβεί στην ολοσχερή ή κατά τμήματα καταβολή των αναδρομικών και την εφεξής κατ’έτος καταβολή τους.
Μπορεί άλλωστε να συμψηφίσει τις απαιτήσεις που έχουν οι συνταξιούχοι (μετά την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων των μνημονιακών νόμων που έκριναν παράνομες τις περικοπές των συντάξεών τους και την κατάργηση των Δώρων τους) με απαιτήσεις που έχει το κράτος από αυτούς και τις οικογένειές τους. Αυτό επιβάλλει η υποχρέωση για συμμόρφωση προς αμετάκλητες και μη ανατρέψιμες δικαστικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Η κυβέρνηση και οι Διοικήσεις των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4159/2011 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας (τμήμα Α), απειλείται με υψηλά πρόστιμα όταν, παρά την έκδοση αμετακλήτων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ για το ίδιο θέμα, δίνει εντολή για άσκηση “προφανώς αβασίμων ενδίκων μέσων”. Με την ίδια απόφαση έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο και η πρώην Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γιατί, παρά την ύπαρξη σχετικής νομολογίας, επέμενε στην άσκηση αβασίμων ενδίκων μέσων, όπως κάνει και η σημερινή κυβέρνηση.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ δίνει στη δημοσιότητα σήμερα τέσσερις (4) νέες πρωτόδικες αποφάσεις που δικαίωσαν εν ενεργεία εργαζομένους και συνταξιούχους του Δημοσίου και ακολούθησαν της έκδοσης της υπ’αριθ. 3037/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης που δικαίωνε έναν ακόμη συνταξιούχο.
Ιδού οι τέσσερις νέες αποφάσεις !

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ
Ο Πρόεδρος
Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ


Δείτε το ενημερωμένο άρθρο της 4ης Νοεμβρίου για τη συμπλήρωση των αιτήσεων προς ΝΣΚ και ΕΦΚΑ, στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου μας, στην κορυφή της δεξιά στήλης, με τίτλο:

" ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ (μέρος Γ') "

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΩΣ 487 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ. ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Συντάξεις με προσωπικές διαφορές που ξεκινούν από 37 ευρώ και φτάνουν ως και 487 ευρώ θα λάβουν τον επόμενο μήνα 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι (όλων των Ταμείων πλην του ΟΓΑ) καθώς στα ενημερωτικά τους σημειώματα θα αποτυπωθεί ο επανυπολογισμός των αποδοχών τους με το νόμο Κατρούγκαλου.
Τις προσωπικές διαφορές θα τις δουν οι περισσότεροι συνταξιούχοι τυπώνοντας το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, με την πληρωμή της 19-21 Δεκεμβρίου 2018.
Οι παλαιοί συνταξιούχοι
Τα νέα ποσά που θα δουν οι συνταξιούχοι αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, δημοσιεύοντας δύο ενδεικτικούς πίνακες από το αρχείο συνταξιούχων Δημοσίου, ΙΚΑ και ΔΕΚΟ, με τις προσωπικές διαφορές που περάστηκαν στις συντάξεις.
Οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων χωρίζονται σε τρία μέρη:
• Την ανταποδοτική που υπολογίστηκε βάσει ετών ασφάλισης και μισθού.
• Την εθνική σύνταξη που είναι μεταξύ 346 και 384 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει με 15 ως 20 έτη και άνω με πλήρες όριο ηλικίας, ενώ για όσους αποχώρησαν με μειωμένο όριο ηλικίας το ποσό κυμαίνεται από 242 ευρώ ως 268 ευρώ.
• Την «προσωπική διαφορά», που δεν αποτελεί πλέον ποσό σύνταξης, αλλά είναι η μείωση που προκύπτει στη νέα σύνταξη (ανταποδοτική+εθνική) σε σχέση με τη σύνταξη που λαμβάνουν σήμερα. Η προσωπική διαφορά βάσει του νόμου 4472/2017 που ψήφισε η κυβέρνηση καταργείται από την 1η/1/2019, χωρίς όμως η συνολική μείωση της σύνταξης να υπερβαίνει το 18%. Ο νόμος αυτός δεν καταργείται, παρά μόνον αναστέλλεται για το 2019 και για το λόγο αυτόν οι προνομοθετημένες μειώσεις συντάξεων δεν θα εφαρμοστούν για το 2019. Αν σήμερα ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ παίρνει 1.100 ευρώ αλλά με τον επανυπολογισμό βάσει νόμου Κατρούγκαλου η σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) βγαίνει στα 830 ευρώ, σημαίνει ότι τα 1.100 που παίρνει υπερβαίνουν κατά 270 ευρώ το ποσό που του βγάζει ο «νόμος Κατρούγκαλου».
Η προσωπική διαφορά δηλαδή είναι 270 ευρώ. Στην πληρωμή του επόμενου μήνα θα δει στο ενημερωτικό του ότι η σύνταξη των 1.100 ευρώ μειώθηκε στα 830 ευρώ και τα άλλα 270 ευρώ θα του καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά. Στην πράξη θα παίρνει το ίδιο με σήμερα σύνολο (830+270=1.100), αλλά ως σύνταξη θα θεωρούνται τα 830 ευρώ και τα 270 ευρώ θα είναι η προσωπική διαφορά. Σήμερα στο ενημερωτικό του, η σύνταξη είναι 1.100 ευρώ χωρίς να υπάρχει κανένας διαχωρισμός.
Από τη στιγμή που η σύνταξη έχει προσωπική διαφορά, αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει το ψαλίδι ανάλογα με το αν πιάνονται ή δεν πιάνονται οι στόχοι των πλεονασμάτων.
Μελλοντικές περικοπές
Το κέρδος για τους συνταξιούχους είναι ότι αποφεύγουν τις μειώσεις, αλλά το κόλπο της κυβέρνησης είναι ότι πέρασε τις προσωπικές διαφορές στις συντάξεις που κρύβουν μελλοντικές περικοπές. Οι μειώσεις θα ακυρώνονταν για πάντα μόνον με κατάργηση των άρθρων 1 και 2 του νόμου 4472/2017, που τις προβλέπουν. Αυτό όμως το έχουν απαγορεύσει στην κυβέρνηση οι δανειστές, δίνοντάς της άδεια μη περικοπών για το 2019 και υπό τον όρο ότι θα πιάνει τα πλεονάσματα που προέρχονται από τη φοροεξόντωση των νοικοκυριών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ποιες είναι οι προσωπικές διαφορές και πώς εξαφανίστηκαν τα οικογενειακά επιδόματα
ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΔΟΥΝ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ


ΤΟ ΚΟΛΠΟ στον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι ότι εξαφανίζονται τα επιδόματα συζύγου και τέκνων τα οποία δεν θα καταβάλλονται πλέον ως κομμάτι της σύνταξης, αλλά ως τμήμα της προσωπικής διαφοράς!
Στην ουσία, οι συνταξιούχοι θα έχουν ξερή σύνταξη, και ό,τι άλλο συγκαταβαλλόταν μέχρι σήμερα περνάει στην προσωπική διαφορά. Οι μεταβολές φαίνονται στα παραδείγματα που προέρχονται από τους πίνακες με τις πραγματικές προσωπικές διαφορές συντάξεων που εξασφάλισε και αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» σήμερα:
• Συνταξιούχος του Δημοσίου με 39 έτη, ΔΕ κατηγορίας, παίρνει σήμερα προ φόρου και πριν από την εισφορά ασθένειας 1.276 ευρώ. στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 35 ευρώ επίδομα συζύγου και 46 ευρώ επίδομα εξομάλυνσης. Ο επανυπολογισμός που έγινε του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 647 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ, χωρίς κανένα επίδομα. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 1.031 ευρώ. Σε σύγκριση με τα 1.276 ευρώ που παίρνει σήμερα, έχει μείωση 245 ευρώ. Αυτά τα 245 ευρώ είναι η προσωπική διαφορά, που περιλαμβάνει και τα επιδόματα τα οποία αφαιρέθηκαν από τη σύνταξη.
• Συνταξιούχος του Δημοσίου με 40 έτη, ΠΕ κατηγορίας παίρνει σήμερα προ φόρου και εισφοράς ασθένειας 1.306 ευρώ, με επίδομα συζύγου και επίδομα εξομάλυνσης. Ο επανυπολογισμός που έγινε του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 680 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ. χωρίς κανένα επίδομα. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 1.064 ευρώ με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 242 ευρώ, από τη σημερινή σύνταξη των 1.306 ευρώ. Στην προσωπική διαφορά των 242 ευρώ μπήκαν και τα επιδόματα τα οποία αφαιρέθηκαν από τη σύνταξη.
• Συνταξιούχος του Δημοσίου με 36 έτη, ΔΕ κατηγορίας, παίρνει σήμερα προ φόρου και εισφοράς ασθένειας 1.284 ευρώ, με επίδομα συζύγου και επίδομα εξομάλυνσης. Ο επανυπολογισμός που έγινε του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 567 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ, χωρίς κανένα επίδομα. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 951 ευρώ με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 322 ευρώ. από τη σημερινή σύνταξη των 1.284 ευρώ. Στην προσωπική διαφορά των 322 ευρώ μπήκαν και τα επιδόματα τα οποία αφαιρέθηκαν από τη σύνταξη.
• Συνταξιούχος της ΔΕΗ με 32,5 χρόνια, παίρνει σήμερα προ φόρου και εισφοράς ασθένειας 1.661 ευρώ, με επίδομα συζύγου 200 ευρώ. Ο επανυπολογισμός που έγινε του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 936 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ, χωρίς το επίδομα συζύγου. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 1.320 ευρώ με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 341 ευρώ, από τη σημερινή σύνταξη των 1.661 ευρώ. Στην προσωπική διαφορά των 341 ευρώ μπήκε και το επίδομα συζύγου, το οποίο αφαιρέθηκε από τη σύνταξη και μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγμή γιατί δεν υφίσταται πλέον ως επίδομα αλλά ως προσωπική διαφορά!
• Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 25 έτη παίρνει σήμερα μειωμένη σύνταξη προ φόρου 627 ευρώ χωρίς επίδομα συζύγου. Ο επανυπολογισμός του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 267 ευρώ και εθνική σύνταξη 361 ευρώ. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 590 ευρώ με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 37 ευρώ, από τη σημερινή σύνταξη των 627 ευρώ.
• Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 27 έτη παίρνει σήμερα πλήρη σύνταξη προ φόρου 1.246 ευρώ. με επίδομα συζύγου. Ο επανυπολογισμός του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 540 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 924 ευρώ χωρίς επίδομα συζύγου με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 323 ευρώ, από τη σημερινή σύνταξη των 1.246 ευρώ. Στην προσωπική διαφορά απορροφήθηκε και το επίδομα συζύγου.
• Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 30 έτη παίρνει σήμερα πλήρη σύνταξη προ φόρου 1.497 ευρώ με επίδομα συζύγου. Ο επανυπολογισμός του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 626 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 1.010 ευρώ χωρίς επίδομα συζύγου με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 487 ευρώ, από τη σημερινή σύνταξη των 1.497 ευρώ. Στην προσωπική διαφορά απορροφήθηκε και το επίδομα συζύγου. Το καταβαλλόμενο ποσό θα είναι η νέα σύνταξη των 1.010 ευρώ συν την προσωπική διαφορά των 487 ευρώ.
• Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 30 έτη παίρνει σήμερα πλήρη σύνταξη προ φόρου 939 ευρώ. Ο επανυπολογισμός του βγάζει ανταποδοτική σύνταξη στα 409 ευρώ και εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Στο σύνολο η νέα σύνταξη είναι 745 ευρώ με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 194 ευρώ από τη σημερινή σύνταξη των 1.246 ευρώ. Το καταβαλλόμενο ποσό θα είναι από τον Δεκέμβριο, η σύνταξη των 745 ευρώ συν την προσωπική διαφορά των 194 ευρώ.
Στον επανυπολογισμό συντάξεων ΔΕΚΟ εντοπίστηκαν λάθη και το σχετικό αρχείο διορθώνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης της ανταποδοτικής σύνταξης για όσους κατέβαλαν υψηλότερη εισφορά.
Ποιοι θα δουν αυξήσεις... σε μια 5ετία!
ΕΚΤΟΣ μειώσεων βγαίνουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι που έχουν είτε πολύ χαμηλή σύνταξη, ως 650 ευρώ, είτε παίρνουν μικρή σύνταξη χηρείας είτε είχαν βαρέα ένσημα είτε προέρχονται από ΔΕΚΟ και άλλα Ταμεία (πχ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και ευνοούνται λόγω υψηλών εισφορών και αποδοχών με καλύτερο ποσό σύνταξης στον επανυπολογισμό. Αυξήσεις θα έχουν και όσοι βγήκαν με πάνω από 42 έτη και υψηλό μισθό από το ΙΚΑ και άλλους φορείς.
Την αύξηση αυτή όμως θα την πάρουν σε πέντε ετήσιες δόσεις από το 2019 ως το 2023. Αν κάποιος έχει αύξηση 30 ευρώ, θα παίρνει 6 ευρώ το χρόνο από το 2019 ως το 2023. Αν η αύξηση είναι 200 ευρώ, θα λαμβάνει 40 ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο από το 2019 ως το 2023. Στις περιπτώσεις αυξήσεων οι προσωπικές διαφορές θα έχουν το πρόσημο μείον (-) που υποδηλώνει ότι η σημερινή τους σύνταξη είναι μικρότερη από αυτή που βγάζει ο επανυπολογισμός και αυτή η διαφορά θα επιστραφεί εντός 5ετίας.
Οι κρατήσεις στις νέες συντάξεις
ΣΤΑ ΝΕΑ ποσά επιβάλλεται μείωση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων εφόσον το άθροισμα ανταποδοτικής σύνταξης εθνικής και προσωπικής διαφοράς υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ. Η εισφορά ασθένειας 6% επιβάλλεται στο άθροισμα της ανταποδοτικής και εθνικής σύνταξης, χωρίς την προσωπική διαφορά. Ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για πάνω από 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα επιβάλλονται στο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς.
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ

               ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  51

        Πραγματοποιήθηκε  στα Γραφεία της ΕΑΣΣ στις 23 Νοεμβρίου 2018, επίσκεψη του ΥΕΘΑ κ. Πάνου Καμένου συνοδευόμενου από αρμόδιους Επιτελείς  και συνάντησή του με το Διοικητικό  Συμβούλιο της  Ενώσεως , για ενημέρωση θεμάτων  που απασχολούν την Ένωση και τα Μέλη της .

       Από τον Πρόεδρο της Ενώσεως , παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα παρακάτω θέματα:
        1.    Υλοποίηση αποφάσεως του ΣτΕ (Καταβολή Αναδρομικών).
        2.    Υλοποίηση απόφασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου).
        3.    Διεκδίκηση Αναδρομικών Επιδομάτων Δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος Αδείας).
        4.    Απονομή βαθμού Συνταγματάρχη σε Αξιωματικούς προερχόμενους από Υπαξιωματικούς και εξέταση επέκτασης και σε άλλες κατηγορίες (Eιδικής Mονιμότητας).
  5.    Εξεύρεση πόρων για το ΜΤΣ :
              α. Διαχωρισμός απόδοσης μερισμάτων αναλογικά βάσει εξόδων - εσόδων Μερισματούχων ΣΞ & ΕΛ.ΑΣ. 
              β.    Κατανομή Πόρων Εξοπλιστικών Προγραμμάτων Αναλογικά στα ΜΤ )
              γ.    Έκδοση ΚΥΑ για απόδοση στο ΜΤΣ ποσοστού 5% από παραβάσεις ΚΟΚ και επέκταση και σε άλλους τομείς (εξαγορά πάσης φύσεως ποινών κλπ).
        6.   Διάθεση κατάλληλου χώρου πλησίον ΜΜΜ  για ανέγερση κτιρίου Αποστράτων.
        7.   Κάλυψη δικαστικών εξόδων αθωωθέντων Στρατιωτικών για αδικήματα που τελέσθηκαν εν ενεργεία (Απαιτείται τροποποίηση ΠΔ 87/2017).
        8.    Απονομή ξιφών σε Αξιωματικούς προερχόμενους από Υπαξιωματικούς.
        9.    Παρέμβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για ταχύτερη απονομή συντάξεως.
       10.   Συντάξεις Χηρείας (Άρθρο 12 του Ν. 4387/2016).
       11.   Συμφωνία «Πρεσπών». 

      Ο κ. Υπουργός σε θετικό κλίμα τοποθετήθηκε στο σύνολο των θεμάτων όπως παρακάτω:
-    Θα ενεργοποιηθεί εκ νέου  στο ΥΠΕΘΑ η Γραμματεία Αποστράτων – Βετεράνων Αξιωματικών.       
-    Για τα θέματα Οικονομικού ενδιαφέροντος ,έχουν δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες για υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της Χώρας.
-     Για τα θέματα του  ΜΤΣ , δρομολογούνται ενέργειες για επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων του και ειδικά για την βιωσιμότητά του . Θα δρομολογηθεί η έκδοση ΚΥΑ για απόδοση στο ΜΤΣ ποσοστού 5% ,από παραβάσεις ΚΟΚ και με επέκταση και σε άλλους τομείς.
 -      Άμεση αντιμετώπιση για την ανέγερση Νέου Κτιρίου της Ενώσεως ,σε εγκαταστάσεις του Άλσους Στρατού .
 -      Έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο Νόμου το θέμα της απονομής του βαθμού του Σχη σε Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς ή Αξιωματικούς Ειδικής Μονιμότητας.
 -       Έκδοση Διαταγής για κατάργηση της εισφοράς για τους αποστράτους στις Στρατιωτικές Λέσχες .
 -      Η απονομή ξιφών σε Αξιωματικούς προερχόμενους από Υπαξιωματικούς ,έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 50% και σε συνεννόηση με το ΓΕΣ προχωρά η ολοκλήρωση της διαδικασίας .


Γρ. Τύπου ΕΑΑΣ


Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

ΣτΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ-«ΒΟΜΒΑ» !

ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28/11/2018


Αντισυνταγματικός, χωρίς αναδρομικότητα, ο νόμος Κατρούγκαλου! Επιστροφή αναδρομικών ΜΟΝΟ σε όσους είχαν καταθέσει αιτήσεις-αγωγές μέχρι τη δημοσίευση της απόφασής του!

 Αντισυνταγματικός κρίθηκε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ),  ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/2016  σε αρκετά από τα άρθρα του.
Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν συζητηθεί στις 4/10/2017 προσφυγές φυσικών προσώπων και συλλογικοτήτων που είχαν ζητήσει την ακύρωση επιμέρους άρθρων του. Οι διασκέψεις τής Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν προ καιρού ολοκληρωθεί, οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί (μάλιστα και με ισχυρές μειοψηφίες), η καθαρογραφή τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται η δημοσίευσή τους, καθώς φαίνεται, εντός ολίγων ημερών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Επιστημονικής μας Ένωσης, μεγάλο τμήμα τού σκεπτικού των υπό έκδοση αποφάσεων αφιερώνεται στο ζήτημα της αναδρομικότητας των διεκδικήσεων για όσες διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου κριθούν αντισυνταγματικές.
Επί του κεφαλαιώδους αυτού ζητήματος για τη ζωή και την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων συνταξιούχων και εργαζομένων, φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστές έχουν καταλήξει στο ίδιο ακριβώς σκεπτικό με αυτό της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης της Ολομέλειας, δηλαδή την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων για τις περικοπές των συντάξεων του β’ Μνημονίου και την κατάργηση των Δώρων.
Ίδια, εξάλλου, επιχειρηματολογία είχαν αναπτύξει αργότερα και οι υπ’αριθ.  431/2018  και 479/2018 αποφάσεις του ΣτΕ, για τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους καθηγητές ΤΕΙ αντίστοιχα, ενώ πανομοιότυπη ήταν και η κρίση της πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017 που κήρυξε αντισυνταγματικό τον θεσμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
Ενόψει της δημοσίευσης, εντός των επομένων ημερών, των αποφάσεων του ΣτΕ για τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, η ΕΝΥΠΕΚΚ δημοσιεύσει πάλι (βλ. την από 6-11-2018 ανακοίνωσή μας) σημαντικό τμήμα τού σκεπτικού  τής πολύ σημαντικής υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασής του, που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και οι επικείμενες αποφάσεις.


Ιδού το επίμαχο απόσπασμα της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης για την απαγόρευση της αναδρομικότητας των διεκδικήσεων στο οποίο έχει καταλήξει η Ολομέλεια του ΣτΕ και για τον νόμο Κατρούγκαλου

«(…) Στην προκειμένη περίπτωση, η, κατά τα ανωτέρω, διάγνωση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012 θα συνεπήγετο υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί με αναδρομική καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών που περιεκόπησαν, βάσει των αντισυνταγματικών αυτών διατάξεων, όχι μόνον στην ενάγουσα, αλλά και σε ιδιαιτέρως ευρύ κύκλο προσώπων που αφορά η παρούσα πρότυπη δίκη. Εν όψει των δεδομένων τούτων, το Δικαστήριο, μετά στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος, αναφερομένου στην οξυμένη δημοσιονομική κρίση και στην κοινώς γνωστή ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού Κράτους, ορίζει ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των επιμάχων διατάξεων θα επέλθουν μετά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως. Οίκοθεν νοείται ότι για τους ενάγοντες και όσους άλλους έχουν ασκήσει ένδικα μέσα ή βοηθήματα μέχρι το χρόνο δημοσιεύσεως της αποφάσεως, η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. 

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει επίκληση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών για τη θεμελίωση αποζημιωτικών αξιώσεων άλλων συνταξιούχων, που αφορούν περικοπείσες, βάσει των εν λόγω διατάξεων, συνταξιοδοτικές παροχές τους, για χρονικά διαστήματα προγενέστερα του χρονικού σημείου δημοσιεύσεως της παρούσης αποφάσεως. Η κρατήσασα δε αυτή άποψη δεν συγκρούεται ούτε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί της αξιώσεως δικαστικής προστασίας, αλλ’ ούτε και με το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, διότι αφ’ ενός μεν η αναδρομικότητα των συνεπειών των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι αυτονόητη και αποκλειστική κάθε άλλης ρυθμίσεως, αφ’ ετέρου δε με τον ως άνω τιθέμενο περιορισμό, δεν διαταράσσεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων, εφόσον αυτοί δεν αποστερούνται των δικαιωμάτων τους, τα οποία απλώς περιορίζονται, για τους προαναφερόμενους λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος (βλ. ΣτΕ 4741/2014 Ολομ.)(...)».


~~~
Σημείωση Κων. Β. Κωνσταντάρα
Πολλά μαζεύονται για τους επόμενους...
 
 
 

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΑΞΚΟΥ εα

Σας ενημερώνουμε ότι μόλις αναρτήθηκε η νέα (interactive) έκδοση του Εγκολπίου μας.

Στην αρχική μας σελίδα, στη δεξιά στήλη, (προβολή έκδοσης ιστού στα κινητά) κάντε κλικ στην εικόνα του Εγκολπίου και μετά πλοηγηθείτε επιλέγοντας (κλικ) τα αντίστοιχα κεφάλαια.  
Αν δεν αποκρίνονται οι υπερσύνδεσμοι, απλώς κυλίστε προς τα κάτω το δείκτη/κέρσορα. 
Το θέμα της μη-λειτουργίας ερευνάται.

Χρήστες i-pad: ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ > CONTINUE TO WEBSITE > πάνω δεξιά στις τελίτσες (...) > DIRECT DOWNLOAD > ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ "ΒΙΒΛΙΟ"  και τώρα οι υπερσύνδεσμοι λειτουργούν.

Η κατάλληλη για εκτύπωση σε φυλλάδιο (χαρτί μεγέθους Α5) μορφή του βρίσκεται στο tab "ΕΝΤΥΠΑ" του blog μας. 

Είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας να υιοθετήσουμε τις προτάσεις σας για βελτίωση και σας προτρέπουμε να το χρησιμοποιείτε ολόκληρο ή τμηματικά για τις ανάγκες σας.Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Τα νέα του ΜΤΣ

 

Κλικ ΕΔΩ 👈 για να δείτε τα νεώτερα του ΜΤΣ...

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ 29 Νοε 2018


To ΜΤΣ έχασε τη μάχη με την PICAR

Δυστυχώς έχασε το ΜΤΣ τη δίκη στον Άρειο Πάγο από την Πειραιώς! 60 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στο ΜΤΣ για τα έτη 2015, 2016 και 2017. 

του Απ. Παπαπαρίση

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, όπως πληροφορηθήκαμε η PICAR (Πειραιώς-Καρούζος) κέρδισε τη δικαστική μάχη στον Άρειο Πάγο εις βάρος των Μετόχων και Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αν δεν βρεθούν άμεσα νέα έσοδα για το ΜΤΣ να αναμένουμε και νέα μείωση στο μέρισμα.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι αντί να καταβάλει η PICAR στο ΜΤΣ, εάν τηρείτο η αρχική σύμβαση, για τα έτη 2015, 2016 και 2017 το ποσό των 82.448.177€ (26.412.326€, 27.468.819€ και 28.567.572€ αντίστοιχα), θα καταβληθούν μόνον 22.854.057€ (καθορισθείσα τιμή 7.618.019,07€ Χ 3). Δηλαδή 60 εκατομμύρια ευρώ ζημιά μόνον για τρία έτη. Όπως καταλαβαίνετε θα χαθούν τεράστια ποσά με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα του ΜΤΣ σε βάθος χρόνου. 
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Ας θυμηθούμε τι είχαμε γράψει ένα χρόνο πριν 12-10-2017 μεταξύ άλλων [ΕΔΩ]. «Πολύ δυσάρεστη η εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης ΜΤΣ με PICAR που το τελευταίο διάστημα, ονομάσθηκε δικαστική διαμάχη ΜΤΣ-ΕΑΑΣ-ΠΟΑΣΑ με PICAR. Έξυπνη κίνηση. Έκανε συνενόχους αυτούς που όταν ζητούσαν να βοηθήσουν το ΜΤΣ στη δικαστική διαμάχη, ο πολιτικός προϊστάμενος που είχε ορισθεί από τον ΥΕΘΑ κ. Καμμένο αρνιόταν τη βοήθεια. Όταν όμως άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα άρχισαν να στραβώνουν κάλεσαν την ΕΑΑΣ και την ΠΟΑΣΑ να βοηθήσουν. Φυσικά και η ΕΑΑΣ και ΠΟΑΣΑ δήλωσαν παρών. Έτσι έπρεπε. Κλικ ΕΔΩ και μπορείτε να δείτε 20 αναρτήσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα
Δυσάρεστη λοιπόν η εξέλιξη. Όπως μας ενημερώνει η ΕΑΑΣ πρέπει το ΜΤΣ να επιστρέψει 17,5 εκατ. ευρώ. Να λοιπόν γιατί δεν αυξήθηκε το μέρισμα το 2017 αν και υπήρχε πλεόνασμα (Διαβάστε ΕΔΩ). Το ήξεραν ή το μάντευαν το αποτέλεσμα, τουλάχιστον πριν να τελειώσει το 2016. 

Το παρόν blog πάντως τους είχε προειδοποιήσει. πάμπολλες φορές. Η τελευταία στις 13/1/2017. Δικαστική «μάχη» ΜΤΣ και PICAR τον Απρίλιο του 2017! Απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία! (Διαβάστε ΕΔΩ).»


Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018