24 Μαΐου 2016

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Ο δικηγόρος κ. Γεωργακάκης Αθανάσιος απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τις νέες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ

Ο συνάδελφος Σχης εα κ. Απόστολος Παπαπαρίσης ζήτησε τη βοήθεια του δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας, πρώην Προέδρου του Στρατοδικείου Λάρισας, Αθανασίου Γεωργακάκη, προκειμένου να ενημερώσει υπεύθυνα τους αναγνώστες του ιστολογίου που ο ίδιος διαχειρίζεται, επί της 1125 κ.ά./2016 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ που δικαιώνει για δεύτερη φορά τα εν ενεργεία και  αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ.
Υπόψη ότι το δικηγορικό γραφείο «Αθαν. Γεωργακάκης και Συνεργάτες», παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλη των χώρα σε θέματα Ποινικού, Διοικητικού και Αστικού δικαίου, ενώ εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ερώτηση: Κύριε Γεωργακάκη, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ότι δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου 2016 οι αποφάσεις 1125, 1126, 1127 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες έγινε αποδεκτή η αίτηση ακύρωσης του ν.4307/2014 (κρίθηκε αντισυνταγματικός), με τον οποίο είχαν υλοποιηθεί σε ποσοστό 50% οι προγενέστερες αποφάσεις 2192, 2193, 2194, 2195 και 2196/2014 του ΣτΕ.
Απάντηση: Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημάνω ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καθαρογραφεί ακόμη και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο των και ιδίως τις ειδικότερες σκέψεις  με βάση τις οποίες το Δικαστήριο οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης θα μπορέσουμε να συνάγουμε από αυτό περισσότερα συμπεράσματα. Ωστόσο, από ότι έχει κυκλοφορήσει σχετικά με το περιεχόμενο των τελευταίων αυτών αποφάσεων, μπορούμε να οδηγηθούμε στη σκέψη ότι  ανατρέπεται πλέον οριστικά  το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον Ν.4307/2014, ο οποίος περιόριζε τις μειώσεις που επήλθαν με τον Ν.4093/2012 στο 50%. Η σημασία των αποφάσεων 1125, 1126, 1127 και 1128/2016 θεωρώ ότι είναι σημαντική υπό την έννοια ότι συμπληρώνει τις παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ (2192/2014 κλπ), στις οποίες υπήρχε η επισήμανση ότι «σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών….. και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο ταμείο…», χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να είναι απεριόριστη. Έτσι με τις νεότερες αυτές αποφάσεις 1125/2016 κλπ οριοθετείται κατά κάποιο τρόπο και το ύψος των μειώσεων στις απολαβές των στρατιωτικών κλπ που μπορεί να είναι συνταγματικά ανεκτές. Συγκεκριμένα  από τις  αποφάσεις αυτές συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτό να επιβληθούν μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών των στρατιωτικών κλπ πέραν αυτών που είχαν επιβληθεί κατά το παρελθόν και κατά συνέπεια οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον περικοπή, έστω και με την μορφή νέου μισθολογίου,  υπερβαίνει τα επιτρεπτά συνταγματικά όρια. 
Ερώτηση: Θα μου επιτρέψετε λόγω και της εμπειρίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια η επόμενη ερώτηση να χωρισθεί σε δύο μέρη. (1) Μετά από τις παραπάνω αποφάσεις τυχόν νέο μισθολόγιο με πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ θα αφορά όλους; (2) Θα επιστραφούν σε όλους τα αναδρομικά που αφορούν στο υπόλοιπο 50% των μειώσεων του Ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 και εφεξής;
Απάντηση: (1) Χωρίς ενδοιασμούς, ναι. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για παρερμηνεία. Ένα νέο μισθολόγιο με πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, θα αφορά άπαντες. (2) Είναι σαφές ότι η σχετική παράγραφος του ν.4093/2012 και ο ν.4037/2014, έχουν κριθεί αντισυνταγματικά. Η πολιτεία οφείλει να επιστρέψει τα αναδρομικά του υπόλοιπου 50% σε όλους, όπως έπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση, έστω και μερικώς. Σε περίπτωση όμως που η πολιτεία κάτω από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες της χώρας, αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ σε ότι αφορά την αναδρομικότητα, τότε μεγαλύτερη πιθανότητα να δικαιωθούν θα έχουν όσοι έχουν προσφύγει ατομικά στα δικαστήρια  και θα έχουν τη δικαστική απόφαση «στα χέρια τους», προκειμένου να προβούν αν χρειασθεί σε περαιτέρω ενέργειες πχ. κατάσχεση κρατικής περιουσίας. Εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει και η οδός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που όπως άκουσα κάποια ομοσπονδία πιθανόν να προσφύγει αν το Ελληνικό Κράτος καταργώντας το Σύνταγμα δεν υπακούσει στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ερώτηση: Στην ίδια δημοσίευση αναγράφεται ότι απορρίφθηκαν συλλήβδην ως απαράδεκτες οι παρεμβάσεις που είχαν ασκηθεί από μεγάλο αριθμό στρατιωτικών ενώπιον της Ολομέλειας. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό;
Απάντηση: Με την επιφύλαξη της ανάγνωσης των καθαρογραμμένων κειμένων, με την κήρυξη ως απαράδεκτης της παρέμβασης των, δεν κατέστησαν αυτοί διάδικοι στην συγκεκριμένη δίκη και κατά συνέπεια η απόφαση που εκδόθηκε δεν θα  είναι και «δική» τους απόφαση. Υπό την έννοια αυτή θα έπρεπε ή θα πρέπει να  διεκδικήσουν τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου  με άλλη  δικαστική ενέργεια.
Ερώτηση: Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν αν πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια, τι θα τους συμβουλεύατε;
Απάντηση: Όσοι έχουν ασκήσει αγωγή για τα έτη 2012 έως και 2014 δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι που να αφορά αυτό το χρονικό αυτό διάστημα. Πλησιάζοντας όμως η  λήξη του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υποβάλουν νέα αγωγή για τις απαιτήσεις που προέρχονται από την επόμενη διετία 2015-2016. Αντίστοιχα όσοι δεν άσκησαν καμία αγωγή μπορούν να διεκδικήσουν με την διαδικασία αυτή τις διαφορές της τελευταίας διετίας.
Ερώτηση: Διεκδικούν τα ίδια ποσά τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη; Αναφέρομαι σε στελέχη που φέρουν ίδιο μισθολογικό – συνταξιοδοτικό βαθμό.
Απάντηση: Προφανώς όχι. Τα εν ενεργεία στελέχη διεκδικούν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που διεκδικούν τα εν αποστρατεία στελέχη και αυτό γιατί οι μειώσεις και οι κρατήσεις των συντάξεων είναι δαιδαλώδεις και πολυεπίπεδες. Να επισημάνω εδώ ότι επειδή μία αγωγή απαιτεί κάποιο κόστος, το οποίο μειώνεται δραστικά αν ενδιαφερθούν ταυτόχρονα πολλοί μαζί, θα πρέπει το κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος να εξετάσει, στο μέτρο του δυνατού, αν τον συμφέρει να προβεί σε κατάθεση αγωγής. Εύκολο για τα εν ενεργεία στελέχη (μεγαλύτερες περικοπές – μεγαλύτερες και οι διεκδικήσεις) και δυσκολότερο για τα εν αποστρατεία στελέχη.
Κύριε Γεωργακάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΑΑΣ ΣΤΟ ΣΚΑΪ

Η παρουσία του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΑΣ στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την 22 Μαϊ 2016, ΕΔΩ


19 Μαΐου 2016

Η ΕΑΑΣ για την απόφαση 1128/16 της Ολομέλειας του ΣτΕ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αρ. Πρωτ.: 07/2016
Αθήνα, 17 Μαΐου 2016
              
Η ΕΑΑΣ ανακοινώσει στα Μέλη της ότι η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε την 13 Μαΐου 2016 δημοσίευσε την υπ. αριθμ.1128/16 απόφαση  βάσει της οποίας κρίθηκε οριστικά η αντισυνταγματικότητα και του ν.4307/14.
 
 Όπως είναι γνωστό, με την υπ’αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε  είχε κριθεί η αντισυνταγματικότητα του Ν.4093/12 βάσει του οποίου είχαν επιβληθεί στις συντάξεις μας δυσβάσταχτες περικοπές.
 
Στη συνέχεια η κυβέρνηση αντί να εφαρμόσει την απόφαση εις το όλον, όπως προσδιόριζε η παραπάνω απόφαση, την εφήρμοσε μερικώς και προέβη στη θέσπιση του Ν.4307/14 βάσει του οποίου ρυθμιζόταν η καταβολή του 50% των παρανόμως  παρακρατηθέντων ποσών, σε 36 μηνιαίες δόσεις.  
 
Κατόπιν αυτού του δεδομένου, το Δ.Σ/ΕΑΑΣ κατέθεσε, με το Δικαστικό Μέλος Αντγο εα Θωμά Καρανίσα, νέα αίτηση ακύρωσης σε συνεργασία με το συντονιστικό συμβούλιο, βάσει της οποίας και εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ η οποία έκανε πλήρως αποδεκτή την αίτηση ακύρωσής μας και αναγνώρισε την αντισυνταγματικότητα και του Ν 4307/14.  
 
Η απόφαση αυτή τελεί υπό καθαρογραφή και όταν αυτό συντελεστεί θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για το περιεχόμενό της.  Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας η απόφαση εντέλλεται την επάνοδο των συντάξεων μας στο ύψος της 1-8-2012 και την καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων, τόσο για το ενδιάμεσο διάστημα όσο και για τον εφεξής χρόνο.
 
Η ΕΑΑΣ πιστή στις διακηρύξεις της για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της αγωνίζεται συνεχώς, ανεξάρτητα από κηδεμονίες και ανιδιοτελώς.  Ως Διοικητικό Συμβούλιο τονίζουμε ότι οφείλουμε όλοι να παραμένουμε σε αγωνιστική εγρήγορση και ετοιμότητα, ενώ επίσης διαβεβαιώνουμε τα Μέλη μας ότι διεκδικούμε ανελλιπώς την τήρηση της νομιμότητας που θα επικρατήσει μόνο με την πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.
                                  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Όπως είναι γνωστό, με το Ν.4307/14 εφαρμόστηκαν κατά 50% οι αποφάσεις του ΣτΕ 2192/14 & 2194/14 και επιστρέφονται αναδρομικά οφειλες στους εε και εα Στρατιωτικούς που αφορούν την χρονική περίοδο από 1-08-2012 έως 31-12-2014. 
Τα αναδρομικά βάσει του Ν4307/14, δίδονται σε δόσεις στα έτη 2015, 2016, και 2017 και είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις το 2016, το 2017 και το 2018 καθώς σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα.
Το Παράρτημα Λάρισας της ΕΑΑΑ ετοίμασε ενημερωτικό οδηγό, με κάθε επιφύλαξη καθώς δεν είναι ειδικοί,  για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι υπόχρεοι, προκειμένου να υποβάλουν τις συμπληρωματικές δηλώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες, ΕΔΩ.

Επισυνάπτονται: 

18 Μαΐου 2016

ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
Τιμούμε και φέτος την 19η Μαϊου, ως επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (ΦΕΚ 32 Α' / 1994), την 22 Μαϊου 2016.

Το επετειακό πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας (Νομαρχίας) Ημαθίας, περιλαμβάνει:
  • Γενικό σημαιοστολισμό από 08.00 έως τη δύση του ήλιου
  • Τέλεση μνημοσύνου από 09.45 στον ΙΝ Αγίου Αντωνίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπιλίτη Β, Ν & Κ κκ Παντελεήμονος.
  • Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων την 11.00 στο μνημείο των Ποντίων στην πλατεία Καπετανίδη. 
  • Λαμπαδηδρομία (Νάουσα-Αλεξάνδρεια-Βέροια) από 11.00
  • Από 18.00 και από 20.30, η παράσταση "οι ρίζες ποτέ δεν κόβονται" στο Χώρο Τεχνών Βεροίας.
Την Τετάρτη 25/5/2016, την 20.00ω, ομιλία του κ. Κων. Φωτιάδη, με θέμα "Η γενοκτονία  των Ελλήνων του Πόντου", στην Εύξεινο Λέσχη Βεροίας.

16 Μαΐου 2016

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΜΑΧΗΣ ΡΟΥΠΕΛ. 15-5-2016Ονειρική φύση με οργιαστική βλάστηση
Πολυβολείο

Ημιτελής χώρος


  

Το Ρούπελ είναι Μνημείο και ο Βάνδαλος Τσιλιώνης είναι εκεί...


Εκκένωση του Οχυρού Ρούπελ, με απόδοση τιμών από Γερμανικό απόσπασμα
H επιστροφή