22 Δεκεμβρίου 2023

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ  ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  ΔΙΈΘΕΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΊΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ.


ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΈΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ  ΕΩΣ 10 ΙΑΝ 2024, ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΎΝ   ΣΤΟ ΓΕΣ ΜΟΝΟ  ΟΙ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΗΣ Β'  ΚΑΙ  Γ'  ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΑ  ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΑΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΣ

20 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΤΣ, ΤΗΣ 20 ΔΕΚ 2023

Με αφορμή το θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 5018/2023/ ΦΕΚ 25 Α΄ με το οποίο αποδίδονται επιπλέον μερίδια και αντίστοιχες οικονομικές παροχές αποκλειστικά και μόνο στους αποστρατευτικούς βαθμούς  μόνο των Ανωτάτων Αξκων από το ΜΤΣ, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ανακοινώνει τα παρακάτω:

1.    Το 2017 ψηφίσθηκε ο ν. 4472/2017/ ΦΕΚ 74 Α’ ο οποίος στα άρθρα 124 -126 καθόρισε τις κατηγορίες της μισθολογικής κατάταξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2.    Η κατάταξη έγινε με βάση τον τρόπο εισαγωγής στις ΕΔ και τα ΣΑ,  τα χρόνια υπηρεσίας ενός εκάστου και τον Διοικητικό βαθμό που έφερε ο καθένας την ημέρα της ψήφισης του νόμου .

3.    Η κατάταξη αυτή δημιούργησε τέσσερις κατηγορίες μισθωτών Δημοσίου Τομέα των ΕΔ και ΣΑ όπως παρακάτω :
α. Κατηγορία Α' προελεύσεως ΑΣΕΙ. 
β. Κατηγορία Β' προελεύσεως ΑΣΣΥ. 
γ. Κατηγορία Γ' προελεύσεως ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ - ΕΠΥ
δ. Κατηγορία Δ' προελεύσεως Ειδικών Φρουρών κλπ 

4.    Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι μέχρι τότε ως βάση υπολογισμού μισθού αλλά και συντάξεως λαμβανόταν ο Μισθολογικός βαθμός του στελέχους τόσο ε.ε όσο και ε.α. (Πχ Κάποιος Ανχης έπαιρνε μισθό 2/3 Ταξχου και άρα με την αποστρατεία του είχε δικαίωμα να πάρει μέρισμα από το ΜΤΣ ένα βαθμό παραπάνω αλλά βαθμός Ταξχου δεν υπήρχε οπότε έπαιρνε Υποστρατήγου και κατέβαλε κάποια χρήματα ώστε η μετοχική σχέση του με το Ταμείο να ήταν ολοκληρωμένη).

5.    Η ισχύς του νόμου άρχιζε από 01/01/2017.

6.    Τα μέλη μας που αποστρατευόντουσαν από το 1-1-2017 και μετά άρχισαν να λαμβάνουν από το ΜΤΣ, προσωρινό μέρισμα και προσωρινό ΒΟΕΑ διότι δεν υπήρχε θεσπισμένος τρόπος υπολογισμού του και αναμενόταν η ψήφισή του από τα συναρμόδια Υπουργεία

7.    Οι αποστρατευθέντες  μέχρι 31 Δεκ. 2016, με Διοικητικό βαθμό Ταξχου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 5018/2023/ΦΕΚ 24 Α’, έλαβαν αναδρομικά  ένδεκα (11) μηνών διότι ο νόμος είχε ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής του. 

8.    Αναδρομικά πιθανόν να έλαβαν και  όσοι αποστρατεύτηκαν από την 01 Ιαν 2017 και εντεύθεν, εφόσον μετά από την εκκαθάριση που γίνεται μεταξύ  του προσωρινού μερίσματος και του ΒΟΕΑ που λάμβαναν και αυτού που δικαιούνται με την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου, προκύπτει θετική διαφορά. Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον προκύψει αρνητική διαφορά, κάποιοι συνάδελφοι καλούνται να  επιστρέψουν διάφορα ποσά στο ΜΤΣ. 

9.    Συμπερασματικά, είναι γεγονός ότι ακόμη και το ΜΤΣ αναγνωρίζοντας ότι πιθανόν να υπάρχουν αδικίες στην αναλογική κατανομή των μεριδίων εισήγαγε στο  ν. 5018/2023/ΦΕΚ 24 Α’ και στο άρθρο 95 παράγραφος 13 την εξής  δυνατότητα:
« Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δύναται να ανακαθορίζεται ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων του άρθρου 28»

10.    Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αναγνωρίζοντας τα προβλήματα ανισονομίας και ανισοκατανομής  που δημιουργήθηκαν με την ψήφιση του ανωτέρω νόμου και συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες, θα προτείνει στο ΜΤΣ την επανεξέταση του θέματος και την υποβολή σχετικής πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς ώστε η κατανομή των μεριδίων να γίνει δικαιότερη.

                                                              Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΠΗΓΗ: Σταράτα λόγια

Δένδιας: Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης θεσμοθετήθηκε η αύξηση αριθμού μεριδίων στους ανώτατους διοικητικούς βαθμούς

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν.5018/23 (Α΄25), εναρμονίστηκαν οι καταστατικές διατάξεις του ΜΤΣ, που αφορούν στα μερίσματα των μετόχων του Ταμείου που εξέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄74) περί του νέου μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Ειδικότερα, με το άρθρο 28 καθορίστηκε ο αριθμός μεριδίων ανά Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) του ν.4472/17, με εισαγωγή του διοικητικού βαθμού του Ταξιάρχου, που μέχρι τότε δεν προβλεπόταν ως βαθμός μερίσματος στη νομοθεσία του Ταμείου.

Προς εναρμόνιση των παροχών στους ήδη μερισματούχους στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, με το άρθρο 29 θεσμοθετήθηκε η αύξηση του αριθμού μεριδίων στους ανώτατους διοικητικούς βαθμούς για τους αποστρατευθέντες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων με τις αντίστοιχες περιπτώσεις δικαιούχων που κατέστησαν μερισματούχοι μεταγενέστερα από την 01 Ιανουαρίου 2017.

Επιπλέον, με την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 29, διασφαλίστηκε ότι δεν θα καταβληθεί μικρότερο μέρισμα, καθώς και Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, σε σχέση με το καταβαλλόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις είτε πριν την 01 Ιανουαρίου 2017, είτε σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις αντίστοιχα.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν προϊόν διυπουργικής επιτροπής των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και Προστασίας του Πολίτη (ΥΠΠΡΟΠΟ), το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ (ΔΣ/ΜΤΣ) και έγινε αποδεκτό από την Στρατιωτική Ιεραρχία και την Πολιτική Ηγεσία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΔΕΙΤΕ Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ👈

ΣτΔ:
1. Η αντίδραση κάποιων κατωτέρων και ανωτέρων αποστράτων αξιωματικών στην εξομάλυνση των μερισμάτων του ΜΤΣ με την προσθήκη του βαθμού του Ταξιάρχου (εδώ να γίνει γνωστό ότι ο αριθμός των μεριδίων ανά βαθμό είχε καθορισθεί το 1938 επί Μεταξά και τότε δεν υπήρχε ο βαθμός του Ταξιάρχου στην ιεραρχία) με το Νόμο 5018/2023, δηλαδή με καθυστέρηση 89 ετών από την απελευθέρωση από τους Γερμανούς (οπότε ανασυγκροτήθηκε ο ΕΣ και καθιερώθηκε ο βαθμός του Ταξιάρχου) σημαίνει ότι η αποκατάσταση των  νόμιμων και λογικών, δεν βρίσκει γόνιμο έδαφος στη σύγχρονη χώρα των συμπατριωτών του Αριστοτέλη.
2. Πάντα να θυμόμαστε ότι όλες και οι συντάξεις και όλα τα μερίδια, προέρχονται από τις κρατήσεις μας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου.
Δεν υπάρχει περίπτωση συναίνεσης στην ισοκατανομή ανίσων παρακρατήσεων.
  

19 Δεκεμβρίου 2023

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ '23 στη ΛΑΦ Β-Α-Ν


 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) 

ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚ 2023, ΣΤΗ ΛΑΦ ΒΕΡΟΙΑΣ, από 20:00ω.

Τιμή πρόσκλησης 13€. Παιδική, 7€. Περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, γλυκό, μουσική.

Δηλώσεις συμμετοχής στη Λέσχη έως την Τετάρτη 20 Δεκ.
Παραλαβή προσκλήσεων από τη Λέσχη.

15 Δεκεμβρίου 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Το φαρμακείο στο ΠΑΛΑΙΟ 424 ΓΣΝΕ (Γρηγορίου Λαμπράκη 3) θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής  από  21 μέχρι και 29 Δεκεμβρίου 2023 (5 εργάσιμες ημέρες).

2. Το φαρμακείο στο ΝΕΟ 424 ΓΣΝΕ (περιοχή Ευκαρπίας)  θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής από  2 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2024 (5 εργάσιμες ημέρες).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των απογραφών.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

 
Ανχης (ΥΦ)
  Μανδρά Βαρβάρα

Δικαστικοί: Αυξήσεις έως 30% σε ειδικά επιδόματα από 1ης Ιανουαρίου 2024

Οι αυξήσεις έρχονται σύμφωνα με το άρθρο 39 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.

Αυξήσεις 10% έως 30% στα ειδικά επιδόματα των δικαστικών λειτουργών και του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή

1. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος των δικαστικών (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) ως εξής:

Eιρηνοδίκες Γ’ και Δ’ Τάξης, δόκιμος εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι: από 344,08 ευρώ σε 447,30 ευρώ
Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι: από 487,97 ευρώ σε 634,36 ευρώ
Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι: από 563,04 ευρώ σε 731,95 ευρώ
Πάρεδρος του ΣτΕ και αντίστοιχοι: από 594,32 ευρώ σε 772,61 ευρώ
Πρόεδρος Εφετών, σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι: από 625,60 ευρώ σε 813,28 ευρώ
Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι: από 656,88 ευρώ σε 853,94 ευρώ
Πρόεδρος και αντίστοιχοι: από 688,16 ευρώ σε 894,61 ευρώ.

2. Αυξάνεται κατά 10% η πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές).
Προβλέπεται, επίσης, αύξηση του ανώτατου ορίου συνολικών αποδοχών του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, μέχρι το 80% των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, εφόσον είναι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί.


Πηγή: https://www.ot.gr/2023/12/14/oikonomia/dikastikoi-ayksiseis-eos-30-se-eidika-epidomata-apo-1is-ianouariou-2024/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΣτΔ: Όποιος πατάει το πόδι του στη Μεθόριο αμοίβεται, πλην Στρατιωτικών (αυτοί "το διάλεξαν" - οι άλλοι ....δεν ήθελαν)

14 Δεκεμβρίου 2023

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2023

 


Αξιότιμη/ε Συνάδελφε Καλημέρα, 
 Σας κοινοποιούμε το Φύλλο της ΕΗ  Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
που περιλαμβάνει μεταξύ  άλλων και τα παρακάτω ενδιαφέροντα θέματα:

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Συντονιστικού μετά τη Συνάντηση με Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΚΑ με ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ων ΕΑΑ

Από το Facebook του Ιωάννης Δεβούρος (προέδρου του ΔΣ/ΕΑΑΣ):

""Την 5 Δεκεμβρίου 2023, το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πλήρης κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) των Ν. 3863/10 & Ν. 3865/10, η πλήρης επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών που μας μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2012 (λόγω μείωσης των μισθολογικών κλιμακίων των εν ενεργεία στελεχών), όπως προβλέπουν οι ακυρωτικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν τουςαπόστρατ ους Αξιωματικούς.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε τη θετική πλευρά της κατάργησης της παρακράτησης του 30% της σύνταξης των εργαζομένων συνταξιούχων καθώς και την επικείμενη νομοθέτηση μείωσης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ώστε να μην επιβάλλεται από το «πρώτο ευρώ» αλλά μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου.

Θα παραμείνουν ανοιχτά όλα τα πεδία συζήτησης και για όλα τα θέματα.""
 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ/ΕΑΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ο/Σ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΣΣΕ

Την 7η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην έδρα της Ε.Α.Α.Σ με τους Προέδρους των Συνδέσμων Όπλων και Σωμάτων, τους Προέδρους Συνδέσμων Τάξεων ΣΣΕ  και άλλων  Στρατιωτικών Συνδέσμων και Ενώσεων.

Σκοπός της συγκεντρώσεως ήταν η ενημέρωση επί των στόχων που έθεσε το ΔΣ της ΕΑΑΣ στη  θητεία του και κυρίως η συνέγερση όλων των αποστράτων του Στρατού Ξηράς  και η επίτευξη συστράτευσης απέναντι στα χρονίζοντα προβλήματα που  αφορούν  το ΜΤΣ.
Στην έναρξη της συγκέντρωσης ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις επί όλων των εν θεμάτων, εστιάζοντας  στην πιεστική απαίτηση που υπάρχει στους Αποστράτους του Στρατού Ξηράς  για ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση τους από την  επίσημη  Πολιτεία. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα του ΜΤΣ και υιοθετήθηκε από όλους τους παρισταμένους η άποψη της ΕΑΑΣ περί ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων σε ένα αντίστοιχο Ενόπλων Δυνάμεων με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις :

(α) Την αποχώρηση των εκ της ΕΛΑΣ προερχομένων μετοχομερισματούχων ώστε να παραμείνουν μόνο όσοι σχετίζονται με το ΥΠΕΘΑ.

(β) Την αναλογική κατανομή των εξοπλιστικών προγραμμάτων ώστε κάθε συνάδελφος που υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις να λαμβάνει κατά την έξοδό του από αυτές ακριβώς το ίδιο μέρισμα, όταν φέρει τον αυτό βαθμό και έχει τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

Υπογραμμίστηκε ότι κύριος στόχος του ΔΣ/ΜΤΣ πρέπει να είναι η διαρκής μέριμνα για την αύξηση των εσόδων του, προκειμένου να έχει την δυνατότητα κοινωνικής πολιτικής, επ' ωφελεία των μετόχων και μερισματούχων του, όπως ο ιδρυτικός του νόμος ορίζει.

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος προέβη σε πλήρη ενημέρωση των παρισταμένων επί των θεμάτων του Μ.Τ.Σ.  με αναλυτικά στοιχεία και ενημερωτικά διαγράμματα για την πλήρη κατανόηση όλων των σχεδιαζόμενων εξελίξεων και ενεργειών.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων για το τι δέον γενέσθαι για τα επείγοντα θέματα που απασχολούν την Ένωση.

Η Ένωση αναγνωρίζοντας τη δυσκολία μετακίνησης της σημερινής μέρας στο κέντρο της Αθήνας, ευχαριστεί  τους συναδέλφους που προσήλθαν αλλά και αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Επίσης τους ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση και διάθεση συνδρομής που επέδειξαν για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Θεωρούμε ότι οι προσπάθειές μας έχουν ανταπόκριση και ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να επικρατήσει το δίκαιο και η λογική.

Το ραντεβού με τους Προέδρους ανανεώθηκε για τον Φεβρουάριο του επομένου έτους σε ημερομηνία που εγκαίρως θα καθοριστεί.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

06 Δεκεμβρίου 2023

ΜΤΣ: Πως θα δηλωθούν στην Εφορία τα αναδρομικά ποσά από μερίσματα και αύξηση μεριδίων

Διευκρινίσεις για τη Φορολογική Τακτοποίηση των Αναδρομικών του Ν.5018/2023

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) τα αναδρομικά ποσά, όπως των μερισμάτων του άρθρου 28 του Ν.5018/2023 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) που αφορούν τα έτη 2017-2022, θα πρέπει να δηλωθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ/ Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος (Υποβολή Τροποποιητικής) στα έτη που αφορούν. Αντίθετα τα αυξημένα ποσά που προκύπτουν λόγω αύξησης των μεριδίων των ανωτάτων Αξιωματικών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.5018/2023 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), αφορούν εισοδήματα φορολογικού έτους 2023 καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 2023 και θα πρέπει να δηλωθούν στη δήλωση Ε1 2024.

2. Υπενθυμίζεται ότι :

α. Το Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) και το Βοήθημα Θανάτου δεν φορολογούνται, σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν.4172/2013.

β. Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από την κατάργηση των μειώσεων του Ν.4093/2012 φορολογούνται κατά την καταβολή (συντελεστής 20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για αυτά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013.

Αθήνα, 6 Δεκ 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ ΜΤΣ
Ταξίαρχος εα Δημήτριος Σ. Χατσίκας

 

~~~~~~~~~~~

ΣτΔ:
Όλα τα εισοδήματα, φορολογητέα ή όχι, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ στη φορολογική δήλωση. Αφού τα δηλώσουμε σωστά, παρακολουθούμε την ορθότητα της φορολόγησης.
Κ.Β.Κωνσταντάρας04 Δεκεμβρίου 2023

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ/ ΜΤΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών  Πεζικού είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρώην Προέδρου του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ανώτατο αξιωματικό εα κ. Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, σχετικά με τα εν εξελίξει οικονομικά θέματα που απασχολούν τους Μερισματούχους και μπορείτε να την δείτε κάνοντας κλικ εδώ!

 

Ο κ. Κουτσογιαννόπουλος, δίνει εξηγήσεις και απαντά στις εξής ερωτήσεις:

[1] Ποιά είναι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των αναλογιστικών μελετών που έχουν καταγράψει τις παθογένειες του ΜΤΣ.

[2] Ποιοί είναι οι πόροι και οι εισφορές των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς και από την ΕΛΑΣ.

[3] Σε ποιό ποσοστό συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο ΜΤΣ οι απόφοιτοι των Σχολών της ΕΛΑΣ.

[4] Ποιές μελέτες έχουν γίνει σε διακλαδικό επίπεδο για την συνένωση των Μετοχικών Ταμείων του ΣΞ του ΠΝ και της ΠΑ.

[5] Προτάσεις για την αύξηση των εσόδων του ΜΤΣ.

26 Νοεμβρίου 2023

Νέα αναδρομικά στους Αποστράτους για τις κύριες συντάξεις–Τι αναφέρει έγγραφο του ΕΦΚΑ

 

-ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ
-ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
-ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com

Νέα αναδρομικά και μόνιμες αυξήσεις που θα δοθούν πιθανότατα ως προσαύξηση της «προσωπικής διαφοράς» ή και ως νέα καθαρή αύξηση, αν η προσωπική διαφορά έχει μηδενιστεί, έρχονται για δεκάδες χιλιάδες απόστρατους στους οποίους θα επανυπολογιστεί η μείωση του νόμου 4093 και θα γίνει μικρότερη σε σύγκριση με αυτή που είχαν όταν η κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα σύνταξης και μερίσματος.

Ο επανυπολογισμός προαναγγέλλεται σε επίσημο έγγραφο του ΕΦΚΑ που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις». Οι αυξήσεις που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό και τη μείωση των κρατήσεων μπορεί να φτάσουν ως και τα 97 ευρώ το μήνα με αναδρομικά σχεδόν 3.500 ευρώ μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», ώστε να γίνει αντιληπτό στους απόστρατους ποιοι και πόσα θα κερδίσουν.

Οι μειώσεις του νόμου 4093 επιβλήθηκαν σε συντάξεις ή άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων πάνω από τα 1.000 ευρώ με ποσοστά 5%, 10%, 15% και 20%.

Ο επανυπολογισμός της μείωσης θα γίνει με τα ίδια ποσοστά μεν, αλλά μόνον με βάση το ποσό της κύριας σύνταξης και όχι με βάση το άθροισμα σύνταξης και μερίσματος, γιατί με το νόμο 5018/2023 η κράτηση του νόμου 4093 καταργήθηκε για τα μερίσματα. Στον επανυπολογισμό θα είναι μόνον η σύνταξη χωρίς το μέρισμα.

Αν διαπιστωθεί ότι οι κύριες συντάξεις εξακολουθούν να είναι στην ίδια κλίμακα περικοπών, π.χ. πάνω από 1.000 ευρώ ή πάνω από τα 1.500 ευρώ ή πάνω από τις 2.000 ευρώ, και χωρίς να υπολογίζεται το μέρισμα, τότε δεν θα αλλάξει τίποτα στις κρατήσεις του νόμου 4093 και οι απόστρατοι θα παίρνουν τα ίδια ποσά.

Αν όμως αλλάξει η κλίμακα των περικοπών επειδή η σύνταξη από μόνη της είναι κάτω από 1.000 ευρώ ή κάτω από 1.500 ευρώ ή κάτω από 2.000 ευρώ, τότε η μείωση θα μηδενιστεί ή θα γίνει μικρότερη, οι απόστρατοι θα δικαιούνται αύξηση και αυτή θα δοθεί είτε ως μεγαλύτερη προσωπική διαφορά είτε ως νέα αύξηση, αν έχει μηδενιστεί η προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, όταν ήταν και το μέρισμα στο άθροισμα, ένας συνταξιούχος με 950 ευρώ κύρια σύνταξη και άλλα 170 ευρώ από μέρισμα ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ και έφτανε στα 1.120 ευρώ. Η μείωση ήταν 5% τόσο στη σύνταξη όσο και στο μέρισμα. Από τη στιγμή που το μέρισμα έπαψε να έχει τη μείωση, μένει μόνον η σύνταξη, και η περικοπή που θα προκύψει με τον επανυπολογισμό της κράτησης θα είναι μηδενική, διότι από μόνη της η σύνταξη είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ και δεν την πιάνει ο νόμος 4093.

Αντίστοιχα, αν η σύνταξη με το μέρισμα άθροιζαν 1.600 ευρώ ενώ από μόνη της η σύνταξη είναι στα 1.250 ευρώ, ο συνταξιούχος θα έχει κατά τον επανυπολογισμό μείωση 5% στην κύρια σύνταξη, ενώ πριν η μείωση ήταν 10%. Πάλι κερδίζει αύξηση δηλαδή, καθώς η μείωση γίνεται μικρότερη.

Τα αναδρομικά των αυξήσεων που θα προκύψουν στις κύριες συντάξεις των αποστράτων θα πληρωθούν από 1ης/1/2021, την ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία εφαρμόστηκε αναδρομικά η κατάργηση της μείωσης του νόμου 4093 από τα μερίσματά τους.

Η αύξηση που θα προκύψει θα είναι μόνιμη, έστω και αν δοθεί με τη μορφή μεγαλύτερης προσωπικής διαφοράς.

Κλικ για μεγέθυνση:

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ

Ο επανυπολογισμός της μείωσης του νόμου 4093 θα ξεκινήσει σύντομα και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Εκτιμάται ότι οι απόστρατοι που δικαιούνται αύξηση και αναδρομικά θα τα εισπράξουν μέχρι το Πάσχα.

Σύμφωνα με παραδείγματα από τον πίνακα:

1. Απόστρατος με παλιά κύρια σύνταξη 950 ευρώ και άθροισμα 1.120 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση κύριας σύνταξης 5% και έχανε 47,5 ευρώ. Σήμερα παίρνει 874 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και 76 ευρώ προσωπική διαφορά ώστε να μην πέσει κάτω από τα 950 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό της μείωσης του νόμου 4093, στην κύρια σύνταξη η κράτηση θα μηδενιστεί, γιατί από μόνη της η σύνταξη είναι κάτω από 1.000 ευρώ και δεν προβλέπεται μείωση. Το κέρδος είναι 47,5 ευρώ και θα προστεθούν στην προσωπική διαφορά, που θα γίνει 123,5 ευρώ, οπότε στο σύνολο η σύνταξη θα είναι 997,3 ευρώ. Τα αναδρομικά της αύξησης είναι 1.710 ευρώ.

2. Απόστρατος με παλιά κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση κύριας σύνταξης 15% και έχανε 291 ευρώ. Σήμερα παίρνει 1.784,8 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και 155,2 ευρώ προσωπική διαφορά. Με τον επανυπολογισμό της μείωσης του νόμου 4093 μόνο στη σύνταξη θα κερδίσει 97 ευρώ, γιατί η μείωση πέφτει στο 10% αντί 15%. Τα 97 ευρώ θα προστεθούν στην προσωπική διαφορά, που θα γίνει 252,2 ευρώ, οπότε μαζί με τα 1.784,8 ευρώ θα παίρνει τελική σύνταξη και προσωπική διαφορά 2.037 ευρώ. Τα αναδρομικά της αύξησης είναι 3.492 ευρώ.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Η αρμόδια διεύθυνση κύριων συντάξεων Δημοσίου του ΕΦΚΑ, απαντώντας σε αναφορά που έκανε για το θέμα των κρατήσεων του νόμου 4093 η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), αναφέρει μεταξύ άλλων σε έγγραφό της τα εξής:

«Με τη διάταξη του νόμου 5018/2023 καταργήθηκε η επιβολή περικοπής επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τα Μετοχικά Ταμεία από 1ης/4/2023, με αναδρομική όμως ισχύ από 1ης/1/2021. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη εκκαθάρισης και καταβολής των αναδρομικών στους δικαιούχους. Σας γνωρίζουμε ότι από 10/10/2023 έχει δοθεί εντολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης να προβεί στον επανυπολογισμό των περικοπών του νόμου 4093/2012 και να γίνει εκκαθάριση και απόδοση των δικαιούμενων αναδρομικών στους δικαιούχους».

Κλικ για μεγέθυνση:

Ο επανυπολογισμός των μειώσεων του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις των αποστράτων θα γίνει ως εξής: Με την παλιά μείωση του νόμου 4093 ένας απόστρατος είχε σύνταξη προ φόρου 1.100 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό της σύνταξης παίρνει 1.050 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και 50 ευρώ προσωπική διαφορά ώστε να μην πέσει κάτω από τα 1.100 ευρώ που είχε παλιά. Με τον επανυπολογισμό της μείωσης του νόμου 4093, η κράτηση θα μειωθεί κατά 70 ευρώ, οπότε η αρχική του σύνταξη αυξάνεται στα 1.170 ευρώ. Η αύξηση των 70 ευρώ θα δοθεί επάνω στην προσωπική διαφορά, που θα γίνει 120 ευρώ, οπότε ο απόστρατος θα έχει την ίδια ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με 1.050 ευρώ, μεγαλύτερη προσωπική διαφορά στα 120 ευρώ και συνολικά θα παίρνει 1.170 ευρώ.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ: ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που είχαν άθροισμα σύνταξης και μερίσματος πάνω από 2.000 ευρώ και είχαν μείωση 15% από το νόμο 4093, ενώ μόνο η σύνταξή τους ήταν κάτω από 2.000 ευρώ και θα έπρεπε να έχουν περικοπή 10%, βγαίνουν κερδισμένοι γιατί η κράτηση θα πέσει σημαντικά και θα πάρουν τις υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση με άλλους απόστρατους. Εξίσου κερδισμένοι είναι και όσοι παίρνουν κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ, γιατί η κράτηση θα μηδενιστεί, ενώ με το μέρισμα περνούσαν τα 1.000 ευρώ και είχαν μείωση 5%.

ΧΑΜΕΝΟΙ: ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ απόστρατοι που βρίσκονται και πριν και μετά τον επανυπολογισμό της μείωσης εντός των ίδιων κλιμακίων και δεν μεταβάλλονται οι κρατήσεις βγαίνουν χαμένοι με το σκεπτικό ότι δεν θα κερδίσουν τίποτα από τον επανυπολογισμό της μείωσης του νόμου 4093. Για παράδειγμα, αν η κύρια σύνταξη είναι 1.100 ευρώ και το μέρισμα 300 ευρώ, το άθροισμα ήταν 1.400 ευρώ και η μείωση ήταν 5%. Με τον επανυπολογισμό της μείωσης στην κύρια σύνταξη, το ποσοστό θα είναι πάλι 5%, γιατί ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ άλλες κρατήσεις στις κύριες συντάξεις των αποστράτων λόγω του επανυπολογισμού της μείωσης του νόμου 4093;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι ναι. Η κράτηση που ενδέχεται να επηρεαστεί και να αυξηθεί οριακά είναι το 6% για την ασθένεια που επιβαλλόταν μετά τις μειώσεις με τελευταία αυτή του νόμου 4093. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει επανυπολογισμός στη μείωση του νόμου 4093 και προκύψει αύξηση στην παλιά σύνταξη, η κράτηση ασθένειας θα έρθει να επανυπολογιστεί σε αυξημένη σύνταξη και θα βγει μεγαλύτερη κατά μερικά ευρώ. Η ουσία όμως δεν αλλάζει, καθώς το κέρδος που θα έχουν οι απόστρατοι θα υπερκαλύψει την αύξηση της εισφοράς ασθένειας, που θα είναι αμελητέα, της τάξης των 3 ως 5 ευρώ.

~~~~~~~~~~~~~~

Σημ. του Διαχ/στή:
1. Το άρθρο αλιεύθηκε στο Ιστολόγιο  ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
2. Όπου ακούμε "πολλά κεράσια" κρατάμε μικρό καλάθι.

 

 

20 Νοεμβρίου 2023

21 Νοε 2023: ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ


 Στις 21 Νοεμβρίου κάθε χρόνο, ο Ελληνικός Λαός εορτάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Ενόπλων του Δυνάμεων.

Ως απόστρατοι, ευχόμαστε τα καλύτερα στους εν ενεργεία συναδέλφους, για την τιμή και τη δόξα των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ εα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Ιστοσελίδα "Σταράτα Λόγια" αλιεύσαμε το "Ενημερωτικό Εγχειρίδιο για Αποστράτους Συνταξιούχους" που συνέταξε ο κ. Ιωάννης Αντωνάκης, Απόστρατος Αξιωματικός ΠΑ, που μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο που παρατίθεται:
 

👉 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ εα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

08 Νοεμβρίου 2023

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ (εφημερίδας)

 


Ανακοινώνουμε  ότι λόγω του διπλασιασμού των ταχυδρομικών τελών, η ΕΑΑΣ αποφάσισε τον περιορισμό της διακίνησης της εφημερίδας που εκδίδει ( ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ) και έτσι αυτή δεν θα κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή κάθε μήνα, αλλά κάθε δίμηνο.

Στην ηλεκτρονική της μορφή, θα εκδίδεται και θα διανέμεται με e-mail κάθε μήνα, όπως μέχρι τώρα και βεβαίως, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ (👉 https://www.eaas.gr/  )

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του Παραρτήματος, αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε την έντυπη μορφή (ταχυδρομικά) ή όχι.

Ενημερώστε μας απαραίτητα μέχρι την 15 Νοε 2023:
Τηλεφωνικά στο 23310-27463, καθημερινές 11.00 - 13.00
Ηλεκτρονικά στο eaasveroias@yahoo.gr


ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΑΑΣ 2023-2026

Η ΕΑΑΣ, ως ώφειλε, έθεσε στόχους και προτεραιότητες για το που και πως θα πορευθεί. Ως Πρόεδρος του ΤΣ θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω σε απλά λόγια τις οδηγίες που πήραμε, προκειμένου να προκληθούν τα μέλη μας να συμμετάσχουν εναργέστερα και να βοηθήσει καθένας όπως και όπου μπορεί, με κοινό βηματισμό και σε κοινό πλαίσιο.

Πάγιες θέσεις της Ενώσεώς μας και επιδιώξεις γι’ αυτήν την τριετία είναι: 

α. Ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και δημιουργία ενός Ενιαίου Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων, για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ Α’ 166).

β. Κατάργηση της ισχύουσας ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ και επανασχεδιασμός της από την αρχή με βάση τις προτάσεις που έχει υποβάλλει η ΕΑΑΣ.
 
γ. Αύξηση του αριθμού των μελών μας ώστε οι συνάδελφοι να καταλάβουν ότι σε κάθε επίσκεψη σε πολιτικά και μη πρόσωπα που επηρεάζουν με τις αποφάσεις τους τα συμφέροντά μας η πρώτη ερώτηση είναι «Πόσοι είστε, πόσους επηρεάζετε και τι ψηφίζετε» και ανάλογα με την απάντηση, εισπράττουμε αντίστοιχη συμπεριφορά.

δ. Βελτίωση της επικοινωνιακής μας πολιτικής.
 
ε. Βελτίωση του τρόπου έκδοσης ταυτοτήτων και ΕΚΕ ώστε στο τέλος της 3τίας τα παραπάνω να εκτυπώνονται από τα Παραρτήματα και να μην απαιτείται η τήρηση αρχείου στην Έδρα.

στ. Έκδοση του υπό κατάρτιση κανονισμού των ΚΑΑΥ και απόκτηση λογισμικού ώστε και στα Παραρτήματα τα αποτελέσματα να εξάγονται ηλεκτρονικά.

ζ. Ανακαίνιση των Παραρτημάτων και της Έδρας.

η. Εκμετάλλευση δεσμών με παράγοντες της κοινωνίας ώστε αυτοί να συνδράμουν στις προσπάθειές μας.

θ. Ενίσχυση της επικοινωνίας Έδρας και Παραρτημάτων.

ι. Συμμετοχή των Παραρτημάτων σε διαβούλευση για τα σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν ώστε οι αποφάσεις να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποδοχή από όλους.

 

Η Ένωση :
1. Χρειάζεται τη στήριξη όλων με ομοψυχία στον αγώνα για τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Ευχή όλων είναι, οι δυσκολίες των χρόνων που πέρασαν να μας κάνουν σοφότερους , να αντιληφθούμε ότι αξίζουμε περισσότερα και ότι ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ θα τα καταφέρουμε!!!
2. Επιζητά την ανταλλαγή απόψεων και την εποικοδομητική σύνθεση ρεαλιστικών προτάσεων, για όλα τα σοβαρά θέματα που μας απασχολούν.
3. Ελπίζει, οι δυσκολίες των χρόνων που έρχονται, να μας βρουν αλληλέγγυους, ενωμένους, ώριμους και διεκδικητικούς, για το δικαίωμά μας στην αξιοπρέπεια.

Ας κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει, ώστε τουλάχιστον με την συνείδησή μας, να είμαστε εντάξει.

20 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ: ΒΟΕΑ


Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ε.Α.Α.Σ. έχει προσβάλει με ένδικα μέσα την αρχική ΚΥΑ (ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2023), με την οποία αυθαίρετα μειώθηκε δραματικά και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, το ΒΟΕΑ των παιδιών μας.

Μετά από την έντονη και άμεση αντίδραση μας, η υπ’ όψιν ΚΥΑ τροποποιήθηκε με νέα ΚΥΑ (υπ΄αρ.Φ.951.1/61/1258767/ Σ.2320/05 Μαϊ 23) όσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της, ώστε από 1/1/23 οι μήνες που ο γονέας του δικαιούχου τέκνου είναι σε αποστρατεία, να λογίζονται κατά το ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως να ήταν εν ενεργεία.

Επειδή καμιά από τις κατατεθείσες στα ΥΠΕΘΑ και ΜΤΣ προτάσεις μας για τροποποίηση της αρχικής ΚΥΑ δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΒΟΕΑ συνεχίζει να πλήττει βάναυσα το προνοιακό κεκτημένο των παιδιών μας, σε μια εποχή που το εισόδημά μας έχει υποστεί δραματική μείωση, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προσβάλαμε και την ισχύουσα ΚΥΑ και αναμένουμε την εκδίκαση της υποθέσεως.

Είναι αδύνατο ως ΕΑΑΣ να αποδεχθούμε ημίμετρα και μπαλώματα τα οποία αποτελούν μόνο παραπλάνηση και στάχτη στα μάτια αποφεύγοντας να δώσουν οριστική λύση στην αδικία που συντελέστηκε.

                                                                                                                                                          Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2023
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΠΗΓΗ

 

18 Οκτωβρίου 2023

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Πρόσφατα κοινοποιήσαμε την απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ για κατάργηση της έντυπης αλληλογραφίας, με την ανάρτηση της 25ης Σεπ 2023.  👈

Στην πράξη διαπιστώσαμε ότι τα έγγραφα που έφταναν σε μας δεν ήταν καλής ποιότητας και ευανάγνωστα, παρά το γεγονός ότι με την τελευταία παράγραφο της παραπάνω δημοσίευσης (...""Επειδή δεν είναι όλα μας τα μέλη εξοικειωμένα με την αναγκαία τεχνολογία, το Παράρτημα Ημαθίας θα βοηθά τα μέλη του που  χρειάζονται τεχνική βοήθεια, μετά από συνεννόηση, ακόμα και επιτόπου όταν είναι δυνατόν, σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια""...) δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να ζητήσουν τη βοήθεια του Παραρτήματος, για εξασφάλιση της ποιότητας και αναγνωσιμότητας των αρχείων pdf που πρέπει να διακινούνται.

Γι' αποφυγή εξόδων και ταλαιπωρίας, επαναλαμβάνουμε ότι το Παράρτημα Ημαθίας μπορεί να βοηθήσει τεχνικά τα μέλη του, ώστε αυτά να συνθέτουν τα αιτήματά τους με αρτιότητα και καλή ποιότητα ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προς τούτο, όσοι έχουν αιτήματα μπορούν, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, να προσέρχονται στο παράρτημα με καλής ποιότητας και ευανάγνωστα/πρωτότυπα έγγραφα. Καλό είναι να έχετε και ένα στικάκι μνήμης των 32-64 Mb που πλέον είναι πάμφθηνα κι εκεί μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε. Επίσης καλό είναι, όταν έρχεστε στο Παράρτημα να έχετε μαζί σας τους κωδικούς TAXISnet που διευκολύνουν στην απόκτηση των δικαιολογητικών που χρειάζονται, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρωτάτε, κατά τις ώρες γραφείου για την επίλυση των αποριών σας.15 Οκτωβρίου 2023

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ(Πολεμικό Ημερολόγιο 3ου ΣΠ)Αποσπάσματα από το αυθεντικό Πολεμικό Ημερολόγιο του 3ου Συντάγματος Πεζικού (τώρα 3η Μ/Κ ΤΑΞΠΖ "ΡΙΜΙΝΙ"), τότε  της ΙΙ ΜΠ, όπως ψηφιοποιήθηκε από τη ΔΙΣ (Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού).