26 Ιουλίου 2020

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΕΘΑ-ΕΑΑΣ

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Στρατού (ΕΑΑΣ), επισκέφθηκε τον κ. ΥΦΕΘΑ και τον ενημέρωσε επί των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας.
Ακολουθεί η εκδοθείσα από την Ένωση ανακοίνωση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΦΕΘΑ ΣΓΟ κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

1. Αναβάθμιση Κύρους ΕΑΑΣ
    α. Καθορισμός τακτικής ημερομηνίας επαφών ΥΦΕΘΑ με ΕΑΑΣ. Ήδη με πρωτοβουλία σας τον Δεκ 2019 έγινε για πρώτη φορά η κατάθεση απόψεων των ΕΑΑ και του Συντονιστικού τους, η καταγραφή των θέσεων και η ανάθεση έργου στους αρμόδιους επιτελείς των ΓΕ και του ΥΠΕΘΑ. Αιτούμεθα, λοιπόν, τη θεσμοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πχ ανά 4μηνο ή 6μηνο.
    β. Για θέματα που αφορούν αποστράτους Αξκούς του Σ.Ξ., να ζητείται η άποψη της Ε.Α.Α.Σ.
    γ. Για οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, που επηρεάζει τους αποστράτους Αξκούς του Σ.Ξ., να ζητείται εισήγηση της Ε.Α.Α.Σ., για ευρύτερα θέματα αποστράτων όλων των Κλάδων η εισήγηση του Συντονιστικού.

2. Οίκος Ευγηρίας
Δημιουργία Οίκου Ευγηρίας για τα μέλη της ΕΑΑΣ κατ’ αρχήν στην Αθήνα και ακολούθως στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το ΓΕΣ και το ΥΠΕΘΑ, αλλά δεν τελικά δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια. Θεωρούμε ότι αποτελεί ύψιστη φροντίδα για τους συναδέλφους που έμειναν μόνοι στη ζωή.

3. Κατανομή πόρων εισπρατομένων από εξοπλισμούς
Κατανομή των πόρων που εισπράτονται από τους εξοπλισμούς των ΕΔ και στα 3 ΕΚΟΕΜ, αναλόγως των μελών τους, καθόσον οι εξοπλισμοί είναι των ΕΔ και καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των Κλάδων.

4. Παρέμβαση στην Κυβέρνηση για απόδοση των οιονδήποτε αναδρομικών ανεξάρτητα από την πιθανή κατάθεση αγωγής μέρους εξ αυτών.

5. Εθνικά Θέματα
Δηλώνουμε το άμεσο ενδιαφέρον των μελών μας για τα παρακάτω θέματα Εθνικού Ενδιαφέροντος:
    α. Ελληνοτουρκικά
    β. Κυπριακό
    γ. Βορειοπειρωτικό
    δ. Συμφωνία Πρεσπών
    ε. Μεταναστευτικό
    στ. Επιχειρησιακή Ετοιμότητα ΕΔ.

6. Συνημμένα υποβάλλεται συνοπτικό υπόμνημα για άμεσες εκκρεμότητες επί των συνταξιοδοτικών των αποστράτων.

7. Υπάρχει και σωρεία άλλων θεμάτων, τα οποία έχουν εν πολλοίς τεθεί στην προαναφερθείσα σύσκεψη του Δεκ. 2019, επί των οποίων όμως κρίνεται σκόπιμο να μην τα επαναλάβουμε και θα σας απασχολήσουμε γι’ αυτά στο μέλλον.Εκ μέρους του ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αντγος εα Σταύρος Κουτρής
Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνονται οι Kostas Skarmos και Stavros Koutris, άτομα που στέκονται, κουστούμι και εσωτερικός χώρος


20 Ιουλίου 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Υπενθυμίζουμε στα Μέλη μας, ότι τα γραφεία μας λειτουργούν πλέον με τους εξής περιορισμούς:

α. ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, όταν η φυσική επαφή είναι αναπόφευκτη.

β. Στην περίπτωση της εισόδου στο γραφείο, αυτή γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΑΣΚΑ.05 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΣ

(ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ)


"" Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποφάσισε την πρόσληψη επαγγελματία δημοσιογράφου με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

Τα κριτήρια που αποφασίστηκαν από το ΔΣ της Ενώσεως ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και η ποιότητα  των ενδιαφερομένων για το προς ανάθεση έργο είναι τα παρακάτω:
           α.    Να ανήκει σε επαγγελματική ένωση δημοσιογράφων, κατά προτίμηση στην ΕΣΗΕΑ.
           β.    Να έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον 15ετή εμπειρία ως δημοσιογράφος.
           γ.    Να έχει ασχοληθεί με έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Να συμπεριλάβει στο βιογραφικό που θα προσκομίσει τον χρόνο απασχόλησης του/της και την εργασία που έκανε σε εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση ή ηλεκτρονικό τύπο. 
           δ.    Να εργάζεται σε καθημερινή βάση στην Ε.Α.Α.Σ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
           ε.    Να προσκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες συστατικές επιστολές μπορεί.
           στ.   Να έχει εργαστεί ως γραφείο τύπου σε ανάλογο του μεγέθους της Ε.Α.Α.Σ. Οργανισμό ή Φορέα.
           ζ.    Να έχει γνώση της Αγγλικής σε λειτουργικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα στο προς ανάθεση έργο περιλαμβάνονται:

           α.     Καθημερινή παρουσία στην Ένωση πλην αδειών, εκτάκτων περιστατικών ή αναθέσεως εξωτερικών αποστολών συναφών με την ΕΑΑΣ
           β.     Καθημερινή παρακολούθηση των ειδήσεων που μας αφορούν άμεσα ή και έμμεσα. Πχ τα συνταξιοδοτικά μας αφορούν και με τους 2 τρόπους.
           γ.     Καθορισμός ετήσιου εορτολογίου με εορτές που έχουμε ενδιαφέρον και συνέγερση για έκδοση αναλόγων ΔΤ ή ανακοινώσεων.
           δ.     Συμμετοχή στην οργάνωση  και διαχείριση της επικοινωνιακής τακτικής της ΕΑΑΣ.
           ε.     Παρακολούθηση και ανάλυση καθημερινά της εσωτερικής επικαιρότητας σε θέματα που μας αφορούν άμεσα η έμμεσα.
           στ.    Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου (ΔΤ), Ανακοινώσεων, Ομιλιών, σε θέματα που μας αφορούν και κριθεί ότι απαιτείται η παρέμβαση μας δια του τύπου.
           ζ.     Παρακολούθηση των πάσης φύσεως ΔΤ)και Ανακοινώσεων ώστε δια κατάλληλων ενεργειών να δημοσιεύονται   ή να προβάλλονται σε πολλά ΜΜΕ όλων των ειδών.
           η.     Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου.            
           θ.     Εξέταση αιτημάτων ελληνικών ΜΜΕ και ξένων ανταποκριτών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
           ι.      Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση έντυπου επικοινωνιακού υλικού.
           ια.    Προσπάθεια για συνεχή εκπροσώπηση της ΕΑΑΣ στα ΜΜΕ μέσω ραδιοφώνου ή τηλεόρασης.
           ιβ.    Διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερώνουμε το δυνατόν περισσότερο κόσμο για τις δράσεις μας.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  eaasgr@gmail.com ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Ενώσεως , Χαρ. Τρικούπη 18α, Αθήνα, ΤΚ 10679 προκειμένου να δώσουν συνέντευξη στην από το ΔΣ καθορισθείσα επιτροπή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών είναι η 10ηΙουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το μεσημέρι.""