ΑΜΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  • ΚΥΑ Φ850/22/210497/10-9-1991


ΓΕΝΙΚΑ

Η ΕΑΑΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  Tο 1938, με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 ιδρύθηκε η «Ένωσις Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών». Σ’ αυτήν μετείχαν οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Χωροφυλακής). Απετέλεσε κατ’ ουσίαν την πρώτη  πολεμιστική οργάνωση της χώρας. Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε  με το ΝΔ 1171/ 1972, σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκαν επιμέρους Κλαδικές. Με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν οι ονομασίες των νέων Ενώσεων σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αντίστοιχα. Η ΕΑΑΣ εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΣ και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας. Από το 1992 το Διοικητικό Συμβούλιο (για το τωρινό κλικ ΕΔΩ) αναδεικνύεται σε πανελλαδική ψηφοφορία των Μελών της Ενώσεως.

Τα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΣ βρίσκονται στην Αθήνα. Η Ένωση έχει πάνω από 40 παραρτήματα, σε όλη την Ελλάδα. Τα παραρτήματα διοικούνται από τοπικά συμβούλια διοριζόμενα από το ΔΣ της ΕΑΑΣ. Τακτικά μέλη της ΕΑΑΣ (από τον βαθμό του Ανθυπασπιστή μέχρι του Στρατηγού) είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόστρατοι  του Στρατού Ξηράς και προαιρετικά συνάδελφοι οι προερχόμενοι από την  Ελληνική Αστυνομία. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται  και τα ορφανικά μέλη των αποβιωσάντων (χήρες/οι). Το σύνολο των μελών ανέρχεται σε 42.000 περίπου. Κύριο  έσοδο της ΕΑΑΣ, οι υποχρεωτικές συνδρομές των τακτικών μελών (1% του μερίσματος του ΜΤΣ).  

Σκοποί της ΕΑΑΣ βάσει του καταστατικού της, είναι:
  • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους. 
  • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της.
  • Η παροχή οικονομικής βοήθειας και η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά μελών κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων.
  • Η βράβευση με οικονομική ενίσχυση των τέκνων των μελών που επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
  • Η μέριμνα για διατήρηση της κοινωνικής θέσεως των μελών.
  • Η διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και η συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Παράρτημα Ημαθίας ιδρύθηκε την 21 Δεκεμβρίου 1972. 
To ΤΣ ορίζεται ανά τριετία από το ΔΣ της ΕΑΑΣ. 
Στερείται ιδίων πόρων. Χειρίζεται πόρους ανά Κωδικό που διατίθενται από το ΔΣ της ΕΑΑΣ, σύμφωνα με του κανόνες του Δημοσίου και Στρατιωτικού Λογιστικού.

Τοπικό Συμβούλιο Παραρτήματος (Ιουλ 2014-Ιουλ 2017):
Πρόεδρος: Αντγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας. Τηλ: *774257
Αντιπρόεδρος: Ταξχος εα Κατίνα Βύζα
Γραμματέας/Ταμίας: Ανχης εα Ιωάννης Πανταζής
Μέλος: Αστ. Δντης εα Ταράσιος Παπαδόπουλος
Μέλος: Ανχης εα Δημήτριος Κιορπές


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.