23 Δεκεμβρίου 2022

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Το Παράρτημά μας θα κόψει τη Βασιλόπιττα του έτους 2023,
θα βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες Β' και Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 2021-2022, τέκνα των μελών του
και θα δεξιωθεί τα Μέλη του

στη ΛΑΦ Β-Α-Ν

την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023, την 12.00 μεσημβρινή.

Οι επιθυμούντες να παρευρεθούν, παρακαλούμε να το δηλώσουν μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2022.


 

22 Δεκεμβρίου 2022

Το μεγάλο ατόπημα του ΜΤΣ επί 6,5 χρόνια για το Ν. 4093/12 και οι προτεινόμενες λύσεις. Του Νίκου Καρδούλα

Στο υπό δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρεται ότι από την 1.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με το ν. 4093/2012, στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για όσους αποστρατεύθηκαν πριν τις 13.5.2016.

Αν και στην ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι: «Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Εντούτοις, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι εξακολουθούν να επιβάλλουν τις υπόψη μειώσεις στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν.», τότε θα έπρεπε τα αναδρομικά να δοθούν από τις 13 Μαΐου του 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016, δηλαδή για 6,5 χρόνια αναδρομικά. Αντί αυτού τα αναδρομικά θα δοθούν σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο από 1/1/2022 (για ένα χρόνο) και όχι από 14/5/2016 (για 6,5 χρόνια).

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), με τίτλο «Ενημέρωση για Κρατήσεις Ν.4093/2012 στα Μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ» στις 5 Μαρτίου 2021, που απεικονίζεται παρακάτω, αναφέρεται:

«Από γραπτή ενημέρωση του ΜΤΣ προκύπτει ότι όντως υπάρχει διαφορά στις κρατήσεις του μερίσματος μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν προ της 13-5-2016 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.4093/2012 γίνονται κρατήσεις στο μέρισμά μας (προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στο παρόν). Οι νέοι συνταξιούχοι, μετά την 13-5-2016, οπότε ψηφίστηκε ο Ν.4387/16, δεν υποβάλλονται σε αυτές τις κρατήσεις. Επίσης κρατήσεις δεν επιβάλλονται στους αποστρατευθέντες πριν το ν.4387/2016, των οποίων το άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

Οι κρατήσεις που γίνονται στο μέρισμά μας επιστρέφουν σαν έσοδο στο ΜΤΣ, μέσω ΗΔΙΚΑ, και στην πράξη αναδιανέμονται την επομένη χρονιά σε όλους αδιακρίτως τους μερισματούχους, αλλά και για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου.

Ο μέχρι τώρα διαχωρισμός των μερισματούχων σε υπόχρεους δύο ταχυτήτων μας βρίσκει αντίθετους, όπως και κάθε προσπάθεια διαγραφής των κρατήσεων που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί μέχρι την 31/12/20.».

Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

  • Επί 6,5 χρόνια από τις 13/5/2016 μέχρι σήμερα, δεν αναρωτήθηκε κανείς από τους συμμετέχοντες στο ΔΣ του ΜΤΣ (Πρόεδρος ΜΤΣ, ΓΕΠΣ-Υ/ΓΕΣ, Δντής ΓΕΣ/ΔΓΚ, Αξκός Οικονομικού, Αξκός Νομικού, Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ, Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Εκπρόσωπος Δ.Ε.Ε.Ε. Υπουργείου Οικονομικών και ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου), από που προκύπτουν αυτά τα χρήματα που επιστρέφονται από την ΗΔΙΚΑ στο ΜΤΣ για τις κρατήσεις του Ν. 4093/12 και σε ποιους έπρεπε να αποδοθούν;
  • Ήταν δίκαιο που τα χρήματα από τις κρατήσεις ενός μέρους των μερισματούχων, μοιράζονταν αδιακρίτως σε όλους τους μερισματούχους του ΜΤΣ, ακόμα και σε αυτούς που δεν πλήρωναν τις εν λόγω κρατήσεις;
  • Μήπως θα ήταν δίκαιο όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι να γίνει η σημερινή νομοθετική ρύθμιση, να υπήρχαν δύο διαφορετικά μερίδια, ένα για αυτούς που αποστρατεύθηκαν πριν τις 13/5/2016 και ένα για όσους αποστρατεύθηκαν μετά τις 13/5/2016;
  • Η ευθύνη για τη μη απονομή ισονομίας στους μερισματούχους του ΜΤΣ όλα αυτά τα 6,5 χρόνια, μήπως ανήκει εξ ολοκλήρου στις διοικήσεις του ΜΤΣ και στους Προέδρους της ΕΑΑΣ που συμμετείχαν στο ΔΣ του ΜΤΣ;

Προτεινόμενες λύσεις

Εφόσον τα αναδρομικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δίνονται από 1/1/2022, υπολείπονται περίπου ακόμη αναδρομικά 5,5 χρόνων, ώστε να ικανοποιηθούν οι μερισματούχοι που αδικήθηκαν και τα οποία ανέρχονται στα 45 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις.

Προτείνονται λοιπόν οι παρακάτω λύσεις ώστε να επιστραφούν όλα τα αναδρομικά από 13/5/2016 μέχρι και 31.12.2021 (για τα υπόλοιπα 5,5 χρόνια):

  • 1η ΛΥΣΗ: Επειδή όπως πληροφορούμαι το ΜΤΣ δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να δώσει εφάπαξ όλα τα αναδρομικά σήμερα, προτείνεται αυτά να δοθούν με δόσεις στα επόμενα 5 χρόνια (60 δόσεις), δόσεις που θα καταβάλλονται στα μηνιαία μερίσματα όσων αποστρατεύθηκαν πριν τις 13/5/2016. Το κόστος ανά χρόνο είναι 9 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
  • 2η ΛΥΣΗ: Εάν το ΜΤΣ δεν έχει ούτε την οικονομική ευχέρεια να καταβάλει τα αναδρομικά σε 5 χρόνια, να αιτηθεί από την κυβέρνηση τα εν λόγω χρήματα, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης προς το ΜΤΣ.
  • 3η ΛΥΣΗ: Εάν η 2η λύση δεν ευοδωθεί από την Κυβέρνηση, να υπάρξουν δύο διαφορετικά μερίδια στα επόμενα 5 χρόνια, ένα για αυτούς που αποστρατεύθηκαν πριν τις 13/5/2016 και ένα για όσους αποστρατεύθηκαν μετά τις 13/5/2016.

Συμπεραίνοντας:

  • Εάν δεν προκύψει καμία λύση ώστε να αποδοθούν στους δικαιούχους όλες οι παράνομες κρατήσεις, θα πρόκειται για διοικητική αδυναμία, η οποία θα πρέπει να επιλυθεί αρμοδίως.
  • Αφήνω εκτός συζήτησης την πιθανή έντοκη επιστροφή των παράνομων κρατήσεων.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης εα.

 

ΠΗΓΗ👈 

 

 

20 Δεκεμβρίου 2022

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Παράρτημα Ημαθίας συγκροτήθηκε την 21η Δεκεμβρίου 1972 με το υπ’ αριθμόν 48 Πρακτικό Συνεδριάσεων του ΔΣ / ΕΑΑΣ, επί προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Αντγου εα Αθ. Δελαγραμμάτικα.

Την 28η Ιανουαρίου 1973 συνήλθε για πρώτη φορά η Επιτροπή που διορίσθηκε για τα οργανωτικά του Παραρτήματος. Τα πρώτα μέλη αυτής της επιτροπής, ήταν ο Ανχης εα Κολίτσας Γεώργιος, ο Τχης εα Κυριαζάκης Βασίλειος και ο Τχης (Χωροφ) εα Ελευθεριάδης Πέτρος. 

Το «Βιβλίο Καταχωρήσεων Πρακτικών Συνεδριάσεων» ανοίχθηκε την 31η Ιανουαρίου 1973.
Έκτοτε, το παράρτημα στεγάσθηκε στην πλατεία Ωρολογίου μέχρι το 1975, στην οδό Αντωνίου Καμάρα 17 μέχρι το 1982, στην οδό Ήρας 15 μέχρι το 1984, στην οδό Μαλακούση 6 μέχρι το 1998 και από 1-9-1998 εγκαταστάθηκε στο νυν γραφείο-εντευκτήριο ιδιοκτησίας ΕΑΑΣ, στο 2ο όροφο της πολυκατοικίας της οδού 16ης Οκτωβρίου αριθμός 1. Η αγορά του ακινήτου κόστισε 21.500.000 δρχ. Τα
εγκαίνια του χώρου έγιναν στις 11-3-1999 επί προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Αντγου εα Αλεξ. Καλεντερίδη.

Στις διάφορες επιτροπές για την αγορά του χώρου των γραφείων από την 2α Φεβρουαρίου 1998 και μέχρι πέρατος των διαδικασιών μετείχαν, σε ποικιλία καθηκόντων, οι:
- Ταξχος εα Παρθένης Αναστάσιος της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός Αντωνιάδης Στέφανος της Νομαρχίας Ημαθίας,
- Ανχης εα Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Λγος (ΜΧ) Κουτσαντάς Χρήστος της ΔΜΧ/Β΄ΣΣ,
- Ανχης εα Κασσελούρης Βασίλειος, της ΕΑΑΣ Ημαθίας, ως μέλη της Επιτροπής.
- Πολ.Υπομηχανικός Ιγνατιάδης Θεόδωρος ΔΤΥ/Ν. Ημαθίας
- Ανχης εα Λάμπρης Ευάγγελος της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Λγος Καραντζίδης Θεόδωρος του 1ουΕΓ/Β΄ΣΣ
- Ανχης εα Μαθιουδάκης Χριστόφορος, της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Τχης (ΔΒ) Κόκκας Βασίλειος του 3ουΕΓ/Β΄ΣΣ,
- Πολ. Υπομηχανικός Ιγνατιάδης Θεόδωρος, της Νομαρχίας Ημαθίας.

Από της ιδρύσεώς του το παράρτημα υπηρετεί με αφοσίωση και αδιάκοπα τους σκοπούς της ΕΑΑΣ και το Τοπικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τους αποστράτους αξιωματικούς που διαμένουν στην Ημαθία, όπου και όποτε η ΕΑΑΣ προσκαλείται ως ΝΠΔΔ και πλέον.

Από καιρού εις καιρόν το Παράρτημά μας εκδράμει εκτός ορίων Ημαθίας για ποικιλία λόγων: Προσκυνήματα στο Άγιο Όρος, συμμετοχή στα μνημόσυνα Βούρμπιανης και Βιτσίου, συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης της μάχης των Οχυρών σε Ρούπελ και Ιστίμπεη, επισκέψεις στα μουσεία της ευρύτερης περιοχής, όπως το Καταδρομικό «ΑΒΕΡΩΦ» όταν ναυλόχησε στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Την 27η και 28η Οκτωβρίου του 2016, ένα υπερπλήρες με μέλη και φίλους του Παραρτήματος λεωφορείο, είχε την ευλογία να πραγματοποιήσει
επίσκεψη - προσκύνημα στη Βόρειο Ήπειρο και να πάρει μέρος στον εκεί εορτασμό του «ΟΧΙ».
Συμμεθέξαμε στον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου από τη Νεολαία της Δρόπολης και χορέψαμε Ποντιακά, Θρακιώτικα, Ρουμελιώτικα, Νησιώτικα και Ηπειρώτικα στη Δερβιτσάνη.
Προσκυνήσαμε στο Νεκροταφείο της Κλεισούρας, στο Ύψωμα «731» και στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Βουλιαράτων.
Καταθέσαμε στέφανο και παρακολουθήσαμε την παρέλαση Βορειοηπειρωτών μαθητών.
Ψάλλαμε τον Εθνικό μας Ύμνο στα άγια χώματα της Βορείου Ηπείρου, ξανά και ξανά. Να ξαναπάμε.


Σταις του βίου πραγματίαις, μετείχαμε στα συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Πισωδέρι, διαμαρτυρόμενοι εναντίον της υπογραφής της συμφωνίας «των Πρεσπών» που ενέδωσε στις αβάσιμες απαιτήσεις της fYRoM.

Επίσης διαμαρτυρηθήκαμε και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, σε πολλαπλά συλλαλητήρια για τα βιοτικά μας θέματα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Η φιλανθρωπική δράση δεν μας είναι ξένη και ενεργούμε κατάλληλα.

Από πλευράς μεταβολών Προσωπικού και ενώ ήταν ενεργά μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, απεβίωσαν, σε διαφορετικούς χρόνους, ο Πρόεδρος Σχης εα Διαμάντης Γεώργιος, το μέλος Λγος εα Αθανασόπουλος Ηλίας και ο Γραμματέας Υπομοίραρχος εα Πέτσης Λάμπρος.

Στο Παράρτημα βραβεύθηκαν από το 1987, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ αριστούχοι μαθητές, τέκνα μελών μας.

Βραβεύθηκε από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ο ποιητής μας Τχης εα Μπρουκούμης Δημήτριος.

Ενδεικτικά γεγονότα της εξέλιξης του παραρτήματος:
Στις 22 Ιουν 1973, έγινε αγορά 1 πολυθρόνας γραφείου, 2 μεταλλικών γραφείων, 1 μεταλλικής βιβλιοθήκης και 5 καθισμάτων. Το 1991 αγοράσθηκε γραφομηχανή, το 1992 τηλεόραση, το 1996 FAX, το 1990 τοποθετήθηκε η θωρακισμένη πόρτα, το 1999 η φωτεινή επιγραφή και ο ιστός της σημαίας, το 2010 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής , το 2012 τα κλιματιστικά και το 2015 έγινε πλήρης ανακαίνιση του κυρίως χώρου, αναδιαμόρφωση και αντικατάσταση των επίπλων μας, επί προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Υπτγου εα Ευαγγέλου Δανιά. Το 2020 έγινε ριζική ανακαίνιση της τουαλέτας επί
προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Αντγου εα Σταύρου Κουτρή.

Στο παράρτημα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πληθώρα βιβλίων. Η συνεισφορά των μελών και των φίλων μας στον εμπλουτισμό της είναι σημαντικότατη και συνεχής. Κάνουμε προσπάθεια λειτουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά έχουμε τεχνικά προβλήματα. 

Την 20-11-2016 εγκαινιάσθηκε πανηγυρικά, παρουσία των τοπικών αρχών στη ΛΑΦ Βεροίας πολυθεματική έκθεση με τίτλο «Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ», στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και Αποστράτων. Την παρουσίαση γενικά και των επιμέρους ενοτήτων της έκθεσης έκαναν, εκπρόσωπος της Ι ΜΠ, ο Πρόεδρος του ΤΣ, ο συγγραφέας Γ. Κοτζαερίδης, οι αρχαιολόγοι κκ Εύα Κοντογουλίδου και Μαρία Χειμωνοποπούλου, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ευξείνου Λέσχης και της Θρακικής Εστίας Βεροίας. Οι επιμέρους εκθέσεις φωτογραφιών και αντικειμένων περιελάμβαναν τις ενότητες: Στρατιωτικοί Άγιοι, Μικρασιάτες Φιλόσοφοι, Μικρασιάτες Λογοτέχνες, Αξέχαστα Κουβούκλια, και Λαογραφικό υλικό από το Πόντο και τη Θράκη.

Από 20 Οκτωβρίου 2017 και εντεύθεν, γίνονται Συγκεντρώσεις Μελών και στα άλλα, πλην της Βεροίας, άστεα της Ημαθίας (Νάουσα και Αλεξάνδρεια) για αποφυγή πολλαπλών κινήσεων, ενημέρωση και παρακίνηση περισσοτέρων να συμμετάσχουν στα κοινά της Ενώσεως.

Εφαρμόζουμε κάθε δυνατή μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επαφών, προς πάσα κατεύθυνση.

Προσεγγίσαμε πολλούς βουλευτές Ημαθίας και τους ενημερώσαμε για τα προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζουμε, περιλαμβάνοντας ανάλογες προτάσεις επίλυσης και βελτίωσης των συνθηκών.

Έχουμε πολλαπλώς εισηγηθεί: 
· Να συνταχθεί επενδυτική μελέτη για το αποθεματικό της ΕΑΑΣ.
· Να καλύπτει η ΕΑΑΣ τη δαπάνη της σημαίας που σκεπάζει το φέρετρο του αποστράτου, όπως του εκ μέρους της στεφάνου.
· Να μετονομασθεί η Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ σε ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, να ενημερώνεται συνέχεια και να εμπλουτισθεί, ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς των αποστράτων και όχι μόνο. Για εξοικονόμηση πόρων, η έντυπη έκδοση της ΕΗ να γίνει τριμηνιαία.
· Να λειτουργήσει από το ΓΕΣ ή το ΓΕΕΘΑ “e-shop” Στρατιωτικό Φαρμακείο για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιουμένων. Η άυλη συνταγογράφηση έχει λύσει τα χέρια όλων.
· Να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος στις αρχαιρεσίες του ΔΣ/ΕΑΑΣ.
· Να συσταθεί Παράρτημα ΕΑΑΣ Κύπρου στη Λευκωσία και όλοι οι μαχητές της Κύπρου, να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη του.

Ευχόμαστε υγεία, χαρές, μακροημέρευση και ευημερία σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές σας και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σε όλους τους Έλληνες.


19 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Το φαρμακείο στο ΠΑΛΑΙΟ 424 ΓΣΝΕ (Γρηγορίου Λαμπράκη 3) θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής από 23 μέχρι και 30 Δεκεμβρίου 2022 (5 εργάσιμες ημέρες).

2. Το φαρμακείο στο ΝΕΟ 424 ΓΣΝΕ (περιοχή Ευκαρπίας) θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής από 2 μέχρι και 9 Ιανουαρίου 2023 (5 εργάσιμες ημέρες).

15 Δεκεμβρίου 2022

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ ΕΑΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών ανάδειξης του 11ου αιρετού ΔΣ της ΕΑΑΣ για την 19η Φεβρουαρίου αναμένουμε, όπως κάθε φορά, αιτήματα προώθησης υποψηφιοτήτων μέσω της ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) του Παραρτήματος.  

Για την αποφυγή υποψιών μεροληψίας, παραπόνων και δεδομένου ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε κάν τους υποψηφίους, το Τοπικό μας Συμβούλιο, ως υπεύθυνος της καλής χρήσης των ΜΚΔ του Παραρτήματος, θα εφαρμόσει τους εξής κανόνες που πιστεύουμε ότι δεν θα προκαλέσουν δυσάρεστα αισθήματα σε κανένα των συναδέλφων που θα εκτεθούν ως υποψήφιοι προς εκλογήν στο νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ: 

Προτιθέμεθα να αναρτήσουμε:

έχρι ΔΥΟ ανακοινώσεις εκάστου υποψηφίου Μέλους του ΔΣ

-Μέχρι ΤΡΕΙΣ ανακοινώσεις εκάστου υποψηφίου Αντιπροέδρου και 

-Μέχρι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ανακοινώσεις εκάστου υποψηφίου Προέδρου του ΔΣ

Οι ανακοινώσεις αυτές πρέπει να συνταχθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο και να μας αποσταλούν με πιστοποιημένο μέσο επικοινωνίας (πχ γνωστό σε μας εκ των προτέρων e-mail, Viber κλπ).
Οι αναρτήσεις θα υπογράφονται από το συντάκτη τους και έτσι θα δημοσιεύονται, με ευθύνη του υπογράφοντος για το περιεχόμενό τους.

Κάθε ανακοίνωση που θα πληρεί τις παραπάνω συνθήκες, θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα (https://eaasimathias.blogspot.com/ ) του Παραρτήματος και θα αναδημοσιεύεται στην Ομάδα (https://www.facebook.com/groups/459766081029271 ) και τη Σελίδα μας (https://www.facebook.com/eaasimathias ) στο Facebook, όπως και στους λογαριασμούς μας σε Twitter ( @EAAS_HMA ) και την Κοινότητα «Ανακοινώσεις ΤΣ ΕΑΑΣ Ημαθίας» που λειτουργούμε μόνο για τα Μέλη μας και πιστοποιημένους στο Viber.

 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος σχεδιάσει να επισκεφθεί το Παράρτημα, θα δημοσιεύσουμε επιπλέον των ανωτέρω, μία ανάρτηση για την αναγγελία της επισκέψεως και μία για τα αποτελέσματα της επισκέψεώς του, όπως θα τις συντάξει και θα μας τις στείλει ο ίδιος, με τον τρόπο και στα μέσα που προαναφέραμε.  

Θα οργανώσουμε, για όποιον υποψήφιο επιθυμεί, ENAspace” («χώρο») στο λογαριασμό μας στο Twitter με ομιλητές τον υποψήφιο και επιλεγμένα μετά από έγκαιρη αίτησή τους Μέλη του Παραρτήματος, σε ιδιαίτερο χρόνο για κάθε υποψήφιο, μετά από συνεννόηση με το ΤΣ.
Η αναγγελία του συμβάντος πρέπει να περιλαμβάνεται σε δημοσιευμένη ανακοίνωση του υποψηφίου, διότι δεν θα γίνει επιπλέον δημοσίευση για το γεγονός, παρά μόνο στο
Twitter μας, ως αναγγελία και υπενθύμιση.
Tospace” θα αναμεταδοθεί και μέσω της σελίδας και την ομάδας μας στο Facebook με σχετικούς συνδέσμους.
 

Το Παράρτημα δεν  θα προωθήσει σε ΜΜΕ της περιοχής μας οποιαδήποτε ανακοίνωση, αφού αυτό αποτελεί ιδία ευθύνη του υποψηφίου. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων και την με ενέργειές τους ενημέρωσή μας για τα αυθεντικά e-mails και τα τηλέφωνα/Viber αυτών, ώστε να αποφευχθούν δόλιες ενέργειες τρίτων στο όνομα υποψηφίων.

Ένας απλός τρόπος αυθεντικοποίησης των στοιχείων επαφής (e-mail, Viber, τηλέφωνα κλπ) των υποψηφίων, είναι η δια της ΕΑΑΣ ενημέρωσή μας.  

 

05 Δεκεμβρίου 2022

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του

 

Γράφει   :  Ο Γιώργος Γκορέζης*

Με αισθήματα οργής και θλίψης η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, την πρώτη γενικευμένη ένοπλη σύρραξη στον 21ο αιώνα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Διεθνείς αναλυτές είχαν προαναγγείλει το ρωσικό σχέδιο επίθεσης εναντίον του Κιέβου από το 1997 και μάλιστα το περιέγραψαν με αρκετή λεπτομέρεια, προβλέποντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ρωσόφωνων κατοίκων της ανατολικής Ουκρανίας. Αλλά ο πόλεμος δεν ήταν τόσο μακρινός για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Έχουν περάσει 32 χρόνια από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία οδήγησε στη βίαιη διάλυσή της και στην ανάδυση νέων κρατών. Όπως 48 χρόνια πέρασαν από τότε που η Τουρκία εισέβαλλε στην Κύπρο και από τότε κατέχει τμήμα εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.

Οι αιτίες για τη ρωσική εισβολή γεννήθηκαν την επόμενη ημέρα της κατάρρευσης του σοβιετικού οικοδομήματος το 1991 και της δημιουργίας του ανεξάρτητου Ουκρανικού κράτους. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014 και κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέληξε να είναι μια συνεχής και παρατεταμένη σύγκρουση, μέσο της οποίας η Ρωσία επιδιώκει  μια εκδοχή του δόγματος Μπρέζνιεφ για «περιορισμένη κυριαρχία για την Ουκρανία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή του συμφώνου της Βαρσοβίας πριν από την κατάρρευσή του». Η Ουκρανία θεωρείται από τη Ρωσία ως μέρος της σφαίρας επιρροής της και οι Ρώσοι ηγέτες πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας τους.

Μερικοί στρατηγικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επέμβαση της Δύσης στα εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας ήταν παράγοντας έντασης και αύξησης της ρωσικής επιθετικότητας προς την Ουκρανία. Ισχυρίζονται ότι η προσπάθεια επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά μέσω της Ουκρανίας ήταν επόμενο να συναντήσει την ρωσική άρνηση. Αντίθετα, άλλοι υποστήριξαν ότι ακόμα και αν το ΝΑΤΟ δεν επιδίωκε την προς Ανατολάς επέκτασή του, η Ρωσία θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, λόγω του μεγαλοϊδεατισμού και του σωβινισμού που υπάρχουν ενσωματωμένα στην πολιτική της από την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Είναι αλήθεια ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δημιούργησε ένα κενό ασφάλειας στη ευρύτερη περιοχή και η φανερή πρόθεση του ΝΑΤΟ να επεκταθεί στην Ουκρανία ουσιαστικά ανατρέπει την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος στην περιοχή. O διεθνολόγος  Kenneth Waltz σωστά είχε υποστηρίξει, ότι «η μη εξισορροπημένη ισχύς αποτελεί κίνδυνο για τα αδύναμα, αλλά και για τα ισχυρά κράτη. Μια έλλειψη ισορροπίας ισχύος με το να εκτρέφει τη φιλοδοξία κάποιων κρατών για επέκταση της επιρροής τους μπορεί να βάλει στον πειρασμό επικίνδυνων δραστηριοτήτων. Η ασφάλεια για όλα τα κράτη εξαρτάται από τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ αυτών».

Ερχόμενοι στις εξελίξεις στο στρατιωτικό μέτωπο μετά την εισβολή, η γενικά αποτυχημένη επιχειρησιακή τακτική των Ρώσων επιτελών υποδηλώνει προχειρότητα και ερασιτεχνισμό σε έναν ολέθριο συνδυασμό. Με αποτέλεσμα η γεωπολιτική αποτίμηση των εξελίξεων να φιλοτεχνεί αργά αλλά σταθερά την στρατηγική ήττα της Ρωσίας, με ευρύτερες επιπτώσεις και εξελίξεις. Αυτές οι εξελίξεις θα έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής, αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο, σε ότι αφορά τη μοίρα των λαών και την ισορροπία ισχύος την επόμενη μέρα.

 Όσο περισσότερο υποχωρούν οι ρωσικές δυνάμεις τόσο εντείνεται ο φόβος ότι ο πρόεδρος της Βλαντιμίρ Πούτιν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία, όπως κατά καιρούς έχει απειλήσει να κάνει. Όπως το έθεσε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο κόσμος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή «Αρμαγεδδώνα» από την κουβανική πυραυλική κρίση του 1962. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα υπάρξει κάποια προειδοποίηση όταν ο κ. Πούτιν πρόκειται να περάσει τον πυρηνικό Ρουβίκωνα. Τα οπλοστάσια «στρατηγικών» όπλων μεγάλης εμβέλειας της Ρωσίας και της Αμερικής παρακολουθούνται στενά βάσει της συνθήκης New start, η οποία περιορίζει κάθε πλευρά σε 1.550 αναπτυγμένες κεφαλές σε πυραύλους, βομβαρδιστικά και υποβρύχια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα και μπορούν να εκτοξευθούν απροειδοποίητα.

Μια πιο εφικτή επιλογή θα ήταν περιορισμένο πυρηνικό χτύπημα χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα περίπου 2.000 «τακτικά» πυρηνικά όπλα της Ρωσίας, τα οποία έχουν γενικά μικρότερη εκρηκτική ισχύ και μικρότερο βεληνεκές. Το ΝΑΤΟ έχει περίπου 100 τέτοια όπλα αποθηκευμένα στην Ευρώπη. Οι τακτικές κεφαλές της Ρωσίας βρίσκονται σε αρκετές δεκάδες αποθηκευτικές. Βετεράνοι των δυτικών δεξαμενών σκέψης αναφέρουν ότι θα ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η όποια μεγάλη κίνηση κεφαλών θα εντοπιζόταν. Αλλά προσθέτουν ότι η Ρωσία δεν θα είναι ποτέ βέβαιη ότι παρακολουθείται. Σε κάθε περίπτωση  η απόκρυψη της κίνησης των κεφαλών θα ήταν ενάντια στους σκοπούς της Ρωσίας: Υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν θα ήθελε να γνωρίζουμε ότι προετοιμάζεται για πυρηνική χρήση. Θα προτιμούσε πολύ να απειλήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και να αποσπάσει παραχωρήσεις, παρά να τα χρησιμοποιήσει στην πραγματικότητα.

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκάλεσε παγκόσμια επισιτιστική και ενεργειακή κρίση και ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Οδήγησε στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με 6,7εκ. Ουκρανούς πολίτες να εγκαταλείπουν τη χώρα και σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της Ουκρανίας να εκτοπίζεται. Η εισβολή καταδικάστηκε διεθνώς από χώρες της Δύσης, όπως και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το δε Συμβούλιο της Ευρώπης απέβαλε τη Ρωσία. Ανακοινώθηκαν οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά τόσο τη Ρωσία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Στις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής ένωσης εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται η απαγόρευση κάθε συναλλαγής με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, ο αποκλεισμός των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, το κλείσιμο των εναέριων χώρων σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και ο περιορισμός στις εμπορικές αγοραπωλησίες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας επέβαλαν και οι πολυεθνικές εταιρίες. Το δε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία από το 2013, καθώς και κατά τη διάρκεια της εισβολής το 2022.

Οι αποκλεισμοί επεκτάθηκαν και στους χώρους του πολιτισμού, του αθλητισμού και της επιστήμης. Τη διακοπή των συνεργασιών με τα ρωσικά καλλιτεχνικά σχήματα αποφάσισαν η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, η βασιλική όπερα του Λονδίνου, η κρατική όπερα της Βαυαρίας, η σκάλα του Μιλάνου και άλλοι οργανισμοί. Αποκλεισμοί επιβλήθηκαν κατά Ρώσων αθλητών και αθλητικών ομοσπονδιών. Στις αρχές Μαρτίου του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παγώσει τη συνεργασία της με ρωσικούς ερευνητικούς οργανισμούς και Ρώσους επιστήμονες στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», κάτι που έπραξαν και αρκετές εθνικές κυβερνήσεις. Η δε χώρα μας θα συνεχίσει με κάθε ευκαιρία να στέλνει μήνυμα καταδίκης του αναθεωρητισμού απ’ όπου κι’ αν προέρχεται, και να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας.

Την στήριξή τους στην Ρωσική Ομοσπονδία ή την ανοχή τους στις στρατιωτικές της ενέργειες διακήρυξαν ελάχιστοι αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί από τη Λατινική Αμερική και από χώρες όπως το Ιράν, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Λευκορωσία. Η Σερβία καταδίκασε την εισβολή χωρίς να επιβάλει κυρώσεις. Το Ισραήλ δεν έχει καταδικάσει την ρωσική εισβολή, αλλά αποστέλλει μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Διαδήλωση υπέρ της εισβολής πραγματοποιήθηκε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η δε Τουρκία με την αλλοπρόσαλλη και φιλορωσική πολιτική του Ερντογάν  πήρε ουδέτερη θέση, κλείνοντας τα στενά του Βοσπόρου και αρνούμενη να μετάσχει στο πλέγμα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Διαψεύδοντας το πολιτικάντικο επιχείρημα ότι «ο πόλεμος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τον αφήσουμε στους στρατιωτικούς»,ο επικεφαλής των Αμερικανικών ΕΔ στρατηγός Μίλεϊ φέρεται να έχει επαναφέρει το θέμα των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα-οι στρατιωτικοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι προκαλεί ο πόλεμος. Οι απόψεις του περίπου δραχμοποιήθηκαν στη Δύση. Δεν έχουν την υποστήριξη συμβούλων του Μπάιντεν, ειδικά τώρα που οι Ουκρανοί εμφανίζονται να έχουν δυναμική. Δεν είναι προφανώς μόνο αυτός ο λόγος. Πολλοί κερδίζουν πάρα πολλά από αυτόν τον πόλεμο.

Το Πεντάγωνο συνεχίζει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία . Μεταξύ των όπλων που θα αποσταλούν θα είναι τα πρώτα κινητά συστήματα αεράμυνας Avenger που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και πύραυλοι για συστήματα αεράμυνας HAWK που ήδη παρέχονται από την Ισπανία, όλμοι, βλήματα πυροβολικού, Humvee, εκτοξευτές χειροβομβίδων, εξοπλισμός κρύου καιρού και πυρομαχικά για τα συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας ή HIMARS, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην απώθηση των Ρώσων.

Ο στρατηγός Milley έχει επισημάνει ότι οι Ρώσοι σκάβουν χαρακώματα προετοιμάζοντας την κατάσταση για τον χειμώνα, όταν τα μέτωπα πιθανώς θα σταθεροποιηθούν. Η οπισθοχώρηση φάνηκε να στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής αμυντικής θέσης. Ο στρατηγός υποστηρίζει ότι οι μάχες μπορεί να χαλαρώσουν τους κρύους μήνες με λιγότερες πιθανότητες για περαιτέρω θεμελιώδεις αλλαγές στο έδαφος, και προσφέρουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για συνομιλίες. Στις συζητήσεις του Λευκού Οίκου, επικαλέστηκε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι δύο πλευρές συμμετείχαν επί χρόνια σε πόλεμο χαρακωμάτων με ελάχιστες αλλαγές στο έδαφος, αλλά με εκατομμύρια άσκοπες απώλειες.

Με την Ρωσική εισβολή συντελείται μια θηριωδία στην ουκρανική γη, με εκατόμβες θυμάτων και άμαχους να σκοτώνονται ή να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι κάθε πόλεμος είναι μια πραγματικότητα που ενυπάρχει στη φύση του ανθρώπου, αλλά μπορεί να προβλεφθεί και να αποτραπεί Η συμπεριφορά των κρατών δεν έχει αλλάξει, όσο κι αν κάποιοι ευαγγελίζονται ένα ελεγχόμενο διεθνές σύστημα, με θεσμούς και αρχές. Ο Θουκυδίδης έγραψε για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ότι η άνοδος της Αθήνας και η απειλή της κυριαρχίας της Σπάρτης ήταν η αιτία του πολέμου, και αυτό είναι που μένει κι’ έχει διαχρονική αξία.-

 

*Ο Γεώργιος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., αρθρογράφος, συγγραφέας, απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών της Αμερικής, τ. Διευθυντής Πληροφοριών της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ ( AFSOUTH ).

e-mail    :  ggorezis@yahoo.gr

web        :  ggore.wordpress.com

 

24 Νοεμβρίου 2022

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 2023-2026

Στο τεύχος Οκτωβρίου 2022 της ΕΗ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ👈) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ, με θητεία από το 2023 ως το 2026.

Ενημερωθείτε και για τα άλλα, ενδιαφέροντα δημοσιεύματα της ΕΗ. 

 


 

16 Νοεμβρίου 2022

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 (ενημέρωση της 21 ΝΟΕ 2022)

 


Την 21η Νοεμβρίου 2022 θα εορτασθεί η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως κάθε χρόνο. 

Κατά την εορτή θα λάβει χώρα γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση στην  Επικράτεια. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού.

Εντός και στον ευρύτερο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Β-Α-Ν θα λειτουργήσει έκθεση/επίδειξη μέσων και των τριών Κλάδων των ΕΔ κατά τις ημέρες Δευτέρα (21/11/22) μέχρι Τετάρτη (23/11/22), επισκέψιμη από το κοινό.

Η επίσημη δοξολογία θα γίνει στον Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Βεροίας και τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του ΤΣ του Παραρτήματος ΕΑΑΣ  Ημαθίας.
 

Πρόγραμμα των επισήμων εκδηλώσεων, όπως παρακάτω:

~ ~ ~ ~ ~

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 21 ΝΟΕ 2022


Ο Πανηγυρικός της Ημέρας των ΕΔ, όπως εκφωνήθηκε στον Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου από τον Αντγο εα Κων. Β. Κωνσταντάρα, Πρόεδρο του ΤΣ Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σεβασμιώτατε, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Στρατηγέ, Κύριοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων και συλλόγων, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Αγαπητοί Συμπολίτες.

Στις 21 Νοεμβρίου, που η ορθόδοξη Χριστιανοσύνη γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου, το Έθνος μας τιμά και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Στη μακρά και πολυτάραχη ιστορία του Ελληνισμού, το λαϊκό αίσθημα έχει συνδέσει το έθνος με τη θρησκεία, αναδεικνύοντας έτσι μια διαχρονική σύζευξη μεταξύ της Πατρίδας και της Ορθοδοξίας. Αυτή η παράδοση και η πίστη του λαού μας καθιέρωσε ως προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία, την Υπέρμαχο Στρατηγό.

Όταν ανέλαβα την τιμή να εκφωνήσω τον πανηγυρικό αυτής της ημέρας, προβληματίσθηκα έντονα διότι θα έπρεπε να εξηγήσω τα πως και γιατί του αυτονόητου. Τι γιορτάζει σήμερα η Ελλάδα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της; Το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον; Η αλήθεια δεν είναι στη μέση.Είναι στο σύνολο.   

Μπορούμε να πούμε ότι ο Ελληνικός λαός, η διαχρονική ελληνική εθνική συνείδηση, έχει κάθε καλό λόγο να γιορτάζει την ύπαρξη, την ιστορική διαδρομή, το βροντερό παρόν και την προσδοκώμενη συνέχεια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η Ελληνική Πολιτεία, δεν είναι αυθύπαρκτη, αυτονόητη και δεδομένη. Είναι το αποτέλεσμα, είναι η συνισταμένη των παραγόντων ισχύος του Κράτους μας, με προεξάρχοντα το σκληρό πυρήνα του, τη στρατιωτική ισχύ και είναι αποτέλεσμα χιλιετηρίδων ειρηνικής και ηρωικής προσπάθειας και ιδρώτα των Ελλήνων πάνω στο πανέμορφο, σεισμογενές και άγονο έδαφος της Ελλάδος. Ο Χένρυ Μίλλερ έγραφε ότι «παντού ο Θεός ήταν απλόχερος με την πέτρα αλλά στην Ελλάδα φάνηκε απίστευτα σπάταλος". 

Η ιστορική μας διαδρομή είναι αποτέλεσμα πολλής πίκρας στην ξενιτειά, για εκατομμύρια Ελλήνων διαχρονικά. Το 750 πΧ, πριν από 2777 χρόνια, πριν από 93 γενιές, οι Κυμαίοι ίδρυσαν την πρώτη τους αποικία στη Σικελία.
Φυσικά, ο ιδρώτας στα προγονικά χώματα αφ ενός και ο πόλεμος επιβίωσης και ο νόστος στα ξένα αφ ετέρου, δεν είναι αρκετά για να χτιστεί ένα έθνος και να επιβιώσει ένας λαός.
Ποτάμια ελληνικού αίματος έχουν ποτίσει όλα τα πεδία των μαχών στην περιοχή μας και όχι μόνο. Το περισσότερο αίμα που έχει χυθεί στη χερσόνησο του Αίμου, είναι ελληνικό. Και αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας γιορτάζουμε σήμερα. Τη στρατιωτική μας ιστορία που είναι η μακρότερη, η πιο τιμημένη στην ανθρώπινη ιστορία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχουν για να πολεμούν όταν η περίστασις το απαιτεί.  «Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστί, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε, τοὺς δὲ ἐλευθέρους» όπως μας άφησε ο Ηράκλειτος.
Υπάρχουμε, επειδή πολεμούμε για να ζούμε ελεύθεροι. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Την ιστορία την πρωτοέγραψαν Έλληνες. Από τότε, αδιάλειπτα τη γράφουν Έλληνες, γιατί τυχαίνει θάλεγε κανείς, να βρίσκει τους Έλληνες  πάντα στην πλευρά των νικητών. Ή μήπως η πλευρά αυτή νικάει  επειδή τη διαλέγουν οι Έλληνες;     

Η στρατιωτική μας ιστορία, αρχίζει στα βάθη του χρόνου, από τα κατάλοιπα των αρχαίων Ερυμνών και συνεχίζεται με τους Μινωίτες από το 2200 πΧ, όταν εγκαθίδρυσαν την αυτοκρατορία τους με κυριαρχία στο Αιγαίο και μεγάλο μέρος της Μεσογείου, αφού πιθανότατα αντιμετώπισαν τους Αιγυπτίους στη θάλασσα. Από τότε αρχίζει να οικοδομείται η πανάρχαια ελληνική ναυτική παράδοση. Τότε δημιουργήθηκε και ο μύθος του Δαίδαλου και του Ίκαρου, αν ήταν μύθος και όχι ιστόρηση γεγονότος.
Ακολούθησαν οι Μυκηναίοι από το 1600 περίπου, ενώ το 1200 πΧ ξεσπά ο Τρωικός Πόλεμος, ο πρώτος ίσως εμφύλιος και η πρώτη αμφίβια επιχείρηση του κόσμου. Σάρωναν ο Αίας και ο Αχιλλέας. Τον τελείωσε ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ο πρώτος Μηχανικός και πρώτος Καταδρομέας. Από τότε και μέχρι σήμερα, οι Έλληνες κυριαρχούν στο θαλάσσιο εμπόριο της περιοχής, μεταφέροντας σιτηρά από τις παραδουνάβιες περιοχές, τη Σκυθία, τη Ρωσσία και την Ουκρανία στη Μεσόγειο, χαλκό από την Κύπρο και κεχριμπάρι από τη Βαλτική.

Λίγο αργότερα, η Πελοπόννησος εποικίζεται από τους Δωριείς, των οποίων ο σίδηρος κατισχύει του Μυκηναϊκού χαλκού και αρχίζουν οι «Σκοτεινοί Χρόνοι».

Με την αναγέννηση του Ελληνικού πνεύματος περί τον 8οπΧ αιώνα, αρχίζει στην ξηρά ν’ απλώνεται η Σπαρτιατική πολεμική μηχανή και στη θάλασσα η Αθηναϊκή ισχύς. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος, ενδοελληνικά και μόνο, καθιερώνονται οι αθλητικοί αγώνες για την ανάδειξη των αρίστων, με πρώτο καταγεγραμμένο ολυμπιονίκη τον Κόροιβο τον Ηλείο το 776 πΧ. Οι πόλεις που γεννούσαν ολυμπιονίκες, δεν είχαν ανάγκη τειχών. ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΟΥ ΤΕΙΧΗ, ΟΥΔΕ ΝΗΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΕΝΑΙ, λέει ο Θουκυδίδης.

Η ελληνική άνθηση και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, προκαλεί την επανάσταση των Ιωνικών πόλεων, άρα την αντίδραση της περσικής ισχύος και οι Έλληνες, εκόντες–άκοντες, εμπλέκονται επί δέκα χρόνια στο απαράμιλλο έπος των περσικών πολέμων. Από το 490 ως το 479 πΧ, οι Πέρσες εξαναγκάζονται σε απανωτές ήττες σε ξηρά και θάλασσα. Θερμοπύλες, Μαραθώνας, Σαλαμίνα, Πλαταιές, Μυκάλη. Ελληνικοί τόποι θυσίας Περσών, με επίκεντρο το Αιγαίο, την ουσιαστική πατρίδα μας. 

Η Αθηναϊκή ενδο-ελληνική κατίσχυση εκδηλώνεται με τη συμμαχία της Δήλου και τη ναυτική κυριαρχία. Χρειάσθηκαν δέκα χρόνια για να ηττηθούν οι Πέρσες και τριάντα για ν’ αλληλοσπαραχθούν οι Έλληνες σε πεδία αναμετρήσεων ανά τη Μεσόγειο. Ο Πελοπονησιακός πόλεμος κράτησε από το 431 ως το 404 πΧ. Ερήμωσε η Ελλάδα, αλλά άνθισε η Μακεδονική δυναστεία. Ο Φίλιππος έχτισε και ο Αλέξανδρος τράβηξε το ελληνικό άρμα παραπέρα απ’ όπου θα μπορούσε άνθρωπος να περπατήσει. Η μακεδονική σάρισσα καρφώθηκε στον Ινδό. Επί τριακόσια χρόνια ο ελληνικός πολιτισμός απλωνόταν όπου υπήρχε γη Οικουμένη.
‘Υστερα, ήλθε η Ρωμαϊκή Λεγεώνα και στην Πύδνα και στις Κυνός Κεφαλές, η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, που κατακτήθηκαν από το ελληνικό πνεύμα κι έτσι άνθισε η Βυζαντινή εποχή, άλλη μια ένδοξη χιλιετία. Πέρσες, Άβαροι, Σλάβοι, Σταυροφόροι, Τούρκοι, αντιμετωπίσθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.
Η Κωνσταντινούπολη ήταν Βασιλεύουσα από το 324 μέχρι το 1453.

Εκατοντάδες ξεσηκωμοί, επαναστάσεις, επεισόδια και σφαγές ακολούθησαν μέχρι το ευλογημένο 1821, μόλις 200 χρόνια πριν, που το γιορτάσαμε πέρυσι. Άλλα δέκα χρόνια πολέμου μέχρι την αναγνώριση του ελληνικού κράτους το 1830. Αμέσως μετά, άρχισε ο ατέλειωτος αγώνας της αποκατάστασης του εθνικού εδάφους, της λύτρωσης των σκλάβων Ελλήνων. 1897, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία για να αποτρέψουμε τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας και του Πόντου από τους Νεότουρκους & μετά η Καταστροφή, ο ενταφιασμός της Μεγάλης ιδέας. Όμως, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και να ‘την πάλι το 1940 στην Πίνδο, το 1941 στα Οχυρά, στην κοιλάδα του Στρυμόνα, στην Κρήτη, στη Μέση Ανατολή. Πολυδάκρυτος ο αγώνας μέχρι να απαλλαγούμε από την τριπλή Κατοχή. 

Συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας και από τη δεκαετία του ‘80 ξανάρχισε η συμμετοχή μας στις ανά τον κόσμο ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Κοσσυφοπέδιο, Γεωργία, Αλβανία, Σκόπια, Σομαλία, Δυτική Αφρική, επιχείρηση CONCORDIA, επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ τώρα. Μετέχουμε σ’ όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. 

Από παλιότερα όμως, είχε αρχίσει ο αγώνας για την απελευθέρωση της Κύπρου. ΕΟΚΑ, τουρκική εισβολή το ‘74.
Έκτοτε, ψυχρός πόλεμος, ψυχολογικός πόλεμος, πόλεμος φθοράς σε κάθε επίπεδο, παραβιάσεις, παραβάσεις, μεθοριακά επεισόδια, θυσία τόσων πιλότων, δολοφονία Καραγώγου, υβριδικός πόλεμος…
Δείξε μου το γείτονά σου να σου πω τι στρατό χρειάζεσαι… 

Σ’ αυτή την απαράμιλλη ιστορική διαδρομή οι νεκροί είναι πολλοί και οι τραυματίες περισσότεροι... Χαροκαμένες μανάδες, αδελφές και σύζυγοι του Αλβανικού μετώπου, ακόμη ζούν ανάμεσά μας.
Όλες όμως οι μανάδες της Ελλάδας είναι Σπαρτιάτισες.
Όλες θέλουν το δικό τους γιό, να ‘ναι ο καλύτερος. Όλες τον θέλουν πίσω με την ασπίδα ή πάνω της.
Καμμιά δεν θέλει ο δικός της γιός να είναι ο κιοτής... με τι πρόσωπο θα βγεί μετά αυτή στην κοινωνία;
Να γιατί οι Έλληνες νικούν αντί να πεθάνουν και   πεθαίνουν αντί να σκλαβωθούν. Γιατί το λέει κάθε μάνα, σε κάθε γιό. Αυτόν τον «κάθε γιό» τιμούν σήμερα οι Έλληνες. Ελληνικός Στρατός δεν υπάρχει χωρίς επαγγελματίες, εφ’ όρου ζωής αλτρουιστές και χωρίς κληρωτούς, επί θητεία αλτρουιστές.
Η θητεία δεν είναι υποχρέωση. Είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων που μπορούν. Είναι η ύψιστη μορφή αλτρουισμού.
 

Η ημέρα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι μέρα τιμής προς την Ελληνική Ιστορία, η οποία υπάρχει επειδή οι Έλληνες την υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια όπως ο Κυναίγειρος κρατούσε τον Περσιάνο στο Μαραθώνα.
Είναι ημέρα μνήμης του ατέλειωτου καταλόγου των νεκρών και των αναπήρων.

Δεν πρέπει ν’ αναφέρουμε καν ονόματα. Ο Διάκος του 1821 δεν είναι λιγότερο ήρωας από το Λεωνίδα του 480 πΧ, κι ας απέχουν μεταξύ τους 2300 χρόνια.

Όμως, το κυριότερο, είναι ημέρα χρέους για τους σύγχρονους Έλληνες. Κυρίως, αλλά όχι μόνο τους στρατιωτικούς. Μην ξεχνάμε ότι οι στρατιωτικοί, είμαστε εσείς οι πολίτες. Παιδιά Ελλήνων πολιτών γεννηθήκαμε και γονείς Ελλήνων πολιτών γινόμαστε. 

Μπαίνοντας κανείς στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ανατριχιάζει στη θέα των κειμηλίων του Λάμπρου Κορομηλά, του Παύλου Μελά και  του Τέλλου Άγρα. Μένει όμως άλλαλος στη θέα των στίχων του Κωστή Παλαμά: 
«Χρωστάμε  σ΄ όσους ήρθανε,

θα ‘ρθούνε, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν,
οι αγέννητοι, οι νεκροί
».

Τη γη που παραλαμβάνουμε από τους νεκρούς, πρέπει να την παραδίδουμε στους αγέννητους.
Έχει σημασία το τι αφήνει καθένας στο παιδί του… απ’ αυτό εξαρτάται το τι θα παραλάβουν αυτοί που θα στέκονται εδώ στις 21 Νοεμβρίου του 2222.
Θα τους βλέπουμε από ψηλά και θα καμαρώνουμε ή θα τους βλέπουμε και θα ντρεπόμαστε; Θα στέκονται κάποιοι εδώ;

Η 21η Νοεμβρίου είναι ημέρα τιμής των κρατικών δυνάμεων τις οποίες οι Έλληνες πολίτες εξουσιοδοτούμε  να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσον, τα τιμημένα όπλα μας εναντίον των όποιων εχθρών, για να εξασφαλίζουν την ελευθερία, την ακεραιότητα, τη συνέχεια και τα δίκαια της Φυλής, του Γένους και του Έθνους.
Το ανέφελο παρόν και το ιστορικό μέλλον είναι η αποστολή του στρατευμένου, του εφέδρου και του αποστρατευμένου.
Γι αυτό υπάρχει και το κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά την πρόβλεψη και ύπαρξη Πολιτικής Προστασίας και άλλων μέσων.
Το Κράτος πρέπει να χρησιμοποιεί ότι έχει διαθέσιμο κάθε στιγμή υπέρ του κοινωνικού καλού.

Ιστορικά, οι ήρωες είναι καθημερινοί άνθρωποι, σε ιδιαίτερες συνθήκες. 100 χρόνια πριν, πολλοί Έλληνες νόμιζαν για τους εαυτούς τους, ότι δεν είναι φτιαγμένοι για πόλεμο! Η φράση «πώς να περιγράψω την ορμήν και το πάθος των Ευζώνων;  Ήλλαξεν η Ελληνική φυλή΄; άλλως δεν εξηγείται» είναι φράση του Διοικητή της 10ης Μεραρχίας Συνταγματάρχη Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων. Ένας έμπειρος στρατιωτικός, διοικητής χιλιάδων ανδρών, νόμιζε στον καιρό της ειρήνης και με την πικρή εμπειρία του εθνικού ευτελισμού του 1897, ότι οι Έλληνες της εποχής του, δεν θα ήθελαν να πολεμήσουν. Φαίνεται ότι οι Έλληνες είμαστε καλύτεροι απ’ όσο νομίζουμε…
Στα εύκολα χαλαρώνουμε, επαναπαυόμαστε, τα θαλασσώνουμε και πάλι από την αρχή, αλλά το τελευταίο δεν είναι αυτόματο και εκ Θεού επιταγή.
Με υπομονή και επιμονή σε λάθος επιλογές, μπορούμε κι εμείς να αφανιστούμε. Θέμα Δημοκρατικής επιλογής είναι. Αν θέλουμε, αν το επιλέξουμε, χανόμαστε όπως τόσοι άλλοι στον Καιάδα της Ιστορίας.
Η ιστορία δεν αστειεύεται.
Δεν πρέπει να βαυκαλιζόμαστε.
Δεν πρέπει να βλέπουμε τον ίσκιο μας το πρωί και να τον λογίζουμε για μπόϊ.
Θέλει δουλειά πολλή η συνέχιση της Ιστορίας.
Θέλει οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.
"Οι δικές μας μέρες πέρασαν. Σε σας μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο" είπε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα. 

Να παιδευόσαστε,
Να ακριβοπληρώνουμε,
Να οργανωνόμαστε, 
Να αποτρέπετε αντί να επουλώνουμε πληγές,
Να μην ξεχάσουμε  ποτέ τον εκτός συνόρων άκοντα Ελληνισμό και τις ιστορικές πατρίδες.
Πρέπει να είσαστε έτοιμοι από πριν.
Έτσι θα θερίσετε αυτόν που θέλει να «έρθει νύχτα».
Αν δεν είσαστε όλοι έτοιμοι, οι ήρωες που σίγουρα θα εμφανιστούν μεταξύ σας, δεν θα είναι αρκετοί να μας σώσουν.

Η Ιστορία της Ελλάδας εξασφαλίζεται μόνο με ρωμαλέο Κράτος, ο σκληρός πυρήνας του οποίου είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Για να ζήσει το ελληνικό κράτος  λοιπόν, για να μπορείτε Έλληνες να τιμάτε τις Ένοπλες Δυνάμεις σας, για να μπορούμε να ευχόμαστε στους Στρατευμένους, πρέπει να ζουν ελεύθερες οι επόμενες γενιές.

Την ημέρα αυτή που το Έθνος τιμά τους αμέτρητους ήρωες και υπερασπιστές του και την έχει αφιερώσει στην τιμή προς τις ένοπλες δυνάμεις, ας αναλογιστούμε το σεβασμό που οφείλουμε στο συμβολισμό της στολής του Έλληνα στρατιώτη διαχρονικά, σε όλους αυτούς που  στάθηκαν, στέκουν και θα στέκουν μέρα-νύκτα ακοίμητοι φρουροί της ξηράς, του αέρα και της θάλασσάς μας, για να κοιμόμαστε εμείς ήσυχοι, για να απολαμβάνουμε την ευημερία, την ασφάλεια, την ειρήνη, τη  δημοκρατία, την πρόοδο που μας εξασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας και ιδιαίτερα η καλύτερη και τρομερότερη όλων, η Ιη Μεραρχία, η αιχμή του δόρατος του Στρατού μας, η Σιδηρά Μεραρχία των Βαλκανικών Πολέμων, αυτή που αμύνθηκε του 731.

Στρατηγέ, επειδή εκπροσωπείτε όλους τους Στρατιώτες, Ναύτες και Αεροπόρους μας, θέλουμε να σας απευθύνουμε ένα πελώριο ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας και τις καλύτερες ευχές μας για καλή δύναμη στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας. 

Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις -- ΖΗΤΩ η Ελλάς.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~