Αναρτήθηκε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (04-2023) του έτους 2023 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι για να «κατεβάσετε» το ενημερωτικό σας σημείωμα εισέρχεσθε (με χρήση κωδικών TAXISNET) κάνοντας κλικ ΕΔΩ: https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.

1. Σύμφωνα με την ΠΟΣ:

Κατάργηση κρατήσεων ν.4093/2012 και επίπτωση στην κύρια σύνταξη

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων που είδαν αύξηση στη κύρια σύνταξη τους, της τάξης των 10-48 ευρώ, οι οποίοι έχουν θετική προσωπική διαφορά, κατόπιν επικοινωνίας της ΠΟΣ με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, γνωρίζεται ότι αυτή η αύξηση προέκυψε λόγω της κατάργησης των μειώσεων του ν.4093/2012 από τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων και του βοηθήματος ΕΚΟΕΜ, η οποία επηρεάζει τη συνολική κράτηση του ν.4093/2012. Επομένως δεν είναι η αναμενόμενη ενίσχυση 200-300 ευρώ, που θα δοθεί (δόθηκε) σε εκείνους που δεν πήραν αύξηση 7,75%.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:
Η κράτηση ν.4093/2012 είναι το άθροισμα κύριας σύνταξης (αφού αφαιρεθούν ΕΑΣ και μειώσεις) και μερισμάτων (ακαθάριστα ποσά) και κλιμακώνεται από 1.000 ευρώ και πάνω . Άρα δεν πιάνει όσους είχαν κάτω από 1.000 ευρώ σύνολο. Τα κλιμάκια και η κράτηση αντίστοιχα είναι 5% (1.000-1.500 ευρώ), 10% (1.500,01-2000 ευρώ), 15% (2.000,01-3.000 ευρώ), 20% (3.000,01 ευρώ και άνω). Επομένως όταν από τον υπόψη υπολογισμό αφαιρούνται μερίσματα ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, μειώνεται η συνολική κράτηση και αυτό πολλάκις, οδηγεί στην αλλαγή κλιμακίου, δηλ. πέφτεις κλιμάκιο και μειώνεται η κράτηση της κύριας σύνταξης, πχ από 10% σε 5% και προκύπτει η αύξηση που εμφανίστηκε.

2. Επιπρόσθετα, όπως μας ενημέρωσε αναγνώστης του ιστολογίου μας staratalogia.gr:

Με τα νέα προκύψαντα δεδομένα στα σημειώματα των συντάξεων του Απριλίου 2023, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την κατάργηση της κράτησης του ν. 4093/12, από τα μερίσματα των παλιών συνταξιούχων (άρθρο 34 του Ν.5018/2023), προέκυψαν τα εξής στους έχοντες ακόμη θετική προσωπική διαφορά (+ πδ):

α)
Μικρή αύξηση της κύριας σύνταξης (στο πληρωτέο) και

β) αυξήθηκε πάλι η θετική προσωπική διαφορά (+ πδ), που ΔΕΝ συμφωνεί πλέον με αυτή που αναγράφονταν στη ΣΤΗΛΗ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης του Μαρτίου 2023, η οποία είχε μειωθεί λόγω της αύξησης του 7,75% από 1/1/2023.

Δηλαδή το νέο ποσό της θετικής προσωπικής διαφοράς (+ πδ) που προέκυψε είναι αρκετά υψηλότερο!! Ξανά - μανά δηλαδή από την αρχή.

Δείτε στα παρακάτω ενημερωτικά Μαρτίου (03-2023) και Απριλίου (04-2023) που μας έστειλε ο αναγνώστης μας που έχει θετική προσωπική διαφορά (+ πδ):

1) Έχουμε αύξηση πληρωτέου σύνταξης: 1.139,92 - 1.100,52 = 39,40€, αλλά και

2) Αύξηση Προσωπικής Διαφοράς: 222,71 - 159,13 = 63,58€.

Κλικ για μεγέθυνση:

Επίσης, γεννάται και ζήτημα αναδρομικών στο πληρωτέο της κύριας σύνταξης, αφού η κατάργηση της κράτησης ν.4093/12 ισχύει αναδρομικά από 1/1/2021.