20 Φεβρουαρίου 2024

Νέο Προεδρικό Διάταγμα λειτουργίας ΛΑΕΔ και Στρατιωτικών Λεσχών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α/ αριθ. Φύλλου 28/ 19 Φεβ 2024) το ΠΔ 9/2024. Δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο.

Σε πρώτη ανάγνωση θα χαρακτήριζα κάποιες διατάξεις τουλάχιστον ασαφείς, διότι:

Α.  Το ΠΔ 9/2024 (Κώδικας νομοθεσίας για τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και τις στρατιωτικές λέσχες του Στρατού Ξηράς). αναφέρει:

1)
Κεφάλαιο Δ’
Μέλη ΛΑΕΔ - Υποχρεώσεις μελών
Άρθρο 29
Μέλη ΛΑΕΔ
Μέλη της ΛΑΕΔ είναι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 1, εκτός από αυτούς που αποτάσσονται ή διαγράφονται από το στέλεχος της εφεδρείας συνεπεία καταδίκης ή απόφασης Πειθαρχικού Συμβουλίου:
α) Υποχρεωτικώς όλοι οι εν ενεργεία αξιωματικοί και ανθυπασπιστές των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον μισθό των οποίων κρατείται και αποδίδεται κάθε φορά η προβλεπόμενη συνδρομή.
β) Οι εν αποστρατεία αξιωματικοί των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον έχουν δελτίο ταυτότητας της αντίστοιχης Ένωσης Αποστράτων και έχουν κάρτα εισόδου.
γ) Οι αξιωματικοί ξένων συμμαχικών στρατών ...

2)
Άρθρο 30
Υποχρεώσεις μελών
1. Οι αξιωματικοί μέλη της ΛΑΕΔ εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, καθώς και κάθε εισερχόμενο μέλος της οικογένειάς τους υποχρεούνται:...
2. Οι εν αποστρατεία αξιωματικοί, όταν προσέρχονται στη ΛΑΕΔ, οφείλουν να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή την ταυτότητα της Ένωσης Αποστράτων του Κλάδου από τον οποίο προέρχονται.
3. Τα μέλη των οικογενειών των αξιωματικών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, εισέρχονται χωρίς διατυπώσεις όταν συνοδεύονται από τον αξιωματικό. Όταν προσέρχονται μόνα τους, οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με ατομικό δελτίο αναγνώρισης και εισόδου, όπως αυτό έχει καθορισθεί από το Δ.Σ. της ΛΑΕΔ και χορηγείται από τη ΛΑΕΔ
...

3)
Άρθρο 54
Μέλη στρατιωτικών λεσχών
1. Όλοι οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί, μόνιμοι ή έφεδροι ανθυπασπιστές, οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί και οι επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν σε φρουρά στην οποία λειτουργούν στρατιωτικές λέσχες, είναι υποχρεωτικά μέλη αυτών, καταβάλλοντας την καθοριζόμενη στο άρθρο 69 συνδρομή. Οι πολιτικοί υπάλληλοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Λεσχών χωρίς την καταβολή συνδρομής.
2. Μέλη στρατιωτικών λεσχών δύνανται να είναι οι εν ενεργεία αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον το επιθυμούν, και καταβάλλουν όπως και οι αξιωματικοί του Στρατού ξηράς την εισφορά που προβλέπεται για τον βαθμό τους. Οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Στρατιωτικών Λεσχών χωρίς την καταβολή συνδρομής
... (ΣΣ:πρόβλεψη του Ν. 5018/2023, Άρθρο 20).

Β.  Το ΠΔ 434/1981 "Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού" (ΦΕΚ 118Α) αναφέρει:


 

Γ.  Με διαταγές του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, προβλέπεται η χρήση των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, ως εξής:  

  • Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ (εδώ), όλες οι εκτός Στρατοπέδων Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις, όλων των Κλάδων (Σ-Ν-Α) είναι διαθέσιμες στους εε και εα Στρατιωτικούς και τα Μέλη των οικογενειών τους, εφόσον αυτοί φέρουν Δελτίο Ταυτότητας Στρατιωτικού ή Αποστράτου ή Ενιαία Κάρτα Εισόδου.

  • Με διαταγή του ΓΕΣ (εδώ), εγκρίνεται η είσοδος των αξιωματικών εα και των μελών των οικογενειών τους που φέρουν Δελτίο Ταυτότητας εα Αξιωματικού οι μεν ή Ενιαία Κάρτα Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις τα δε, στις εκτός Στρατοπέδων Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις του ΓΕΣ με την επίδειξη των παραπάνω παραστατικών και ταυτοποίηση με το Δελτίο της Αστυνομικής των Ταυτότητας.

 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Οι εν αποστρατεία αξιωματικοί είναι Μέλη της ΛΑΕΔ και των κατά τόπους Στρατιωτικών Λεσχών των Κλάδων τους και έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων. 

2) Η ιδιότητα του Αποστράτου Αξιωματικού και του Μέλους Οικογενείας Αποστράτου Αξιωματικού, τεκμαίρεται από την ύπαρξη Ταυτότητας ή Ενιαίας Κάρτας Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (ΕΚΕΣΕ), για την έκδοση των οποίων είναι αρμόδιες και μοναδικές υπεύθυνες οι οικείες Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών.

3) Η κατοχή Δελτίου Ταυτότητας και ΕΚΕΣΕ (που η ταυτοπροσωπεία τους διαπιστώνεται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ.

4) Αναγκαιεί λοιπόν, η τροποποίηση των διατυπώσεων του ΠΔ 9/2024, ώστε να είναι απόλυτα σαφείς οι κανόνες και οι δικαιούχοι χρήσεως των διαθεσίμων Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων. Ταυτόχρονα, η ΛΑΕΔ πρέπει να εκδώσει νέα ανακοίνωση στον ιστότοπό της, που να συνάδει με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ΠΔ 9/2024.

 

Κων. Β. Κωνσταντάρας
Αντγος εα

ΥΓ: Κάθε άποψη που θα ισχυροποιούσε τα παραπάνω επιχειρήματα, είναι ευπρόσδεκτη. 

03 Φεβρουαρίου 2024

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Η κοπή της Βασιλόπιττας του Παραρτήματος Ημαθίας και η βράβευση των αριστούχων μαθητών για το έτος 2024, θα λάβει χώρα την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024 και 13.30 ώρα σε αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας.

Θα παρατεθεί γεύμα (πλήρες μενού και κρασί) στην τιμή των 7Ε κατ' άτομο. Το γεύμα  θα προσφερθεί από την ΕΑΑΣ στους βραβευόμενους Αριστούχους και στα αδέλφια τους, χωρίς αντίτιμο.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβ 2024, στο  τηλέφωνο του Παραρτήματος (23310-27463) ή με  μήνυμα στο: eaasveroias@yahoo.gr