31 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας της με το ΥΠΕΘΑ, προβλέπεται :

1. Η πρόσληψη από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατ' έτος, πέντε (5) αριστούχων αποφοίτων προπτυχιακού επιπέδου (και όχι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) Ελληνικών Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή τμήματος, με ευθύνη-αρμοδιότητα της Τράπεζας για την τελική επιλογή , οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά και αποκλειστικά τα εξής κριτήρια:

α. Να είναι τέκνα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στρατιωτικών.

β. Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (8,5 και άνω).

γ. Το αντίστοιχο δικαιολογητικό (Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών) να έχει εκδοθεί τα δύο (2) τελευταία έτη (από 22/6/2014 έως 22/6/2016).


2. Η παροχή Χρηματικού Βραβείου σε αριστούχους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ οι οποίοι έχουν ορκισθεί Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά τη χρονική περίοδο από 22/6/2016 έως 23/6/2017. Το συνολικό χρηματικό ποσό που διατέθηκε στο ΥΠΕΘΑ για διανομή στους δικαιούχους, είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€).


3. Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν μόλις διατίθενται.

21 Ιουλίου 2017

ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

  • Με διαταγή του ΓΕΣ (εδώ), εγκρίνεται η είσοδος των αξιωματικών εα και των μελών των οικογενειών τους που φέρουν Δελτίο Ταυτότητας εα Αξιωματικού οι μεν ή Ενιαία Κάρτα Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις τα δε, στις εκτός Στρατοπέδων Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις του ΓΕΣ με την επίδειξη των παραπάνω παραστατικών και ταυτοποίηση με το Δελτίο της Αστυνομικής των Ταυτότητας.

  • Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ (εδώ), όλες οι εκτός Στρατοπέδων Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις, όλων των Κλάδων (Σ-Ν-Α) είναι διαθέσιμες στους εε και εα Στρατιωτικούς και τα Μέλη των οικογενειών τους, εφόσον αυτοί φέρουν Δελτίο Ταυτότητας Στρατιωτικού ή Αποστράτου ή Ενιαία Κάρτα Εισόδου.
     

 
  • Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του Ν. 5018/ 2023 άρθρα 19 και 20 (Περί Λεσχών). Κλικ ΕΔΩ