20 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ: ΒΟΕΑ


Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ε.Α.Α.Σ. έχει προσβάλει με ένδικα μέσα την αρχική ΚΥΑ (ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2023), με την οποία αυθαίρετα μειώθηκε δραματικά και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, το ΒΟΕΑ των παιδιών μας.

Μετά από την έντονη και άμεση αντίδραση μας, η υπ’ όψιν ΚΥΑ τροποποιήθηκε με νέα ΚΥΑ (υπ΄αρ.Φ.951.1/61/1258767/ Σ.2320/05 Μαϊ 23) όσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της, ώστε από 1/1/23 οι μήνες που ο γονέας του δικαιούχου τέκνου είναι σε αποστρατεία, να λογίζονται κατά το ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως να ήταν εν ενεργεία.

Επειδή καμιά από τις κατατεθείσες στα ΥΠΕΘΑ και ΜΤΣ προτάσεις μας για τροποποίηση της αρχικής ΚΥΑ δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΒΟΕΑ συνεχίζει να πλήττει βάναυσα το προνοιακό κεκτημένο των παιδιών μας, σε μια εποχή που το εισόδημά μας έχει υποστεί δραματική μείωση, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προσβάλαμε και την ισχύουσα ΚΥΑ και αναμένουμε την εκδίκαση της υποθέσεως.

Είναι αδύνατο ως ΕΑΑΣ να αποδεχθούμε ημίμετρα και μπαλώματα τα οποία αποτελούν μόνο παραπλάνηση και στάχτη στα μάτια αποφεύγοντας να δώσουν οριστική λύση στην αδικία που συντελέστηκε.

                                                                                                                                                          Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2023
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΠΗΓΗ

 

18 Οκτωβρίου 2023

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Πρόσφατα κοινοποιήσαμε την απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ για κατάργηση της έντυπης αλληλογραφίας, με την ανάρτηση της 25ης Σεπ 2023.  👈

Στην πράξη διαπιστώσαμε ότι τα έγγραφα που έφταναν σε μας δεν ήταν καλής ποιότητας και ευανάγνωστα, παρά το γεγονός ότι με την τελευταία παράγραφο της παραπάνω δημοσίευσης (...""Επειδή δεν είναι όλα μας τα μέλη εξοικειωμένα με την αναγκαία τεχνολογία, το Παράρτημα Ημαθίας θα βοηθά τα μέλη του που  χρειάζονται τεχνική βοήθεια, μετά από συνεννόηση, ακόμα και επιτόπου όταν είναι δυνατόν, σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια""...) δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να ζητήσουν τη βοήθεια του Παραρτήματος, για εξασφάλιση της ποιότητας και αναγνωσιμότητας των αρχείων pdf που πρέπει να διακινούνται.

Γι' αποφυγή εξόδων και ταλαιπωρίας, επαναλαμβάνουμε ότι το Παράρτημα Ημαθίας μπορεί να βοηθήσει τεχνικά τα μέλη του, ώστε αυτά να συνθέτουν τα αιτήματά τους με αρτιότητα και καλή ποιότητα ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προς τούτο, όσοι έχουν αιτήματα μπορούν, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, να προσέρχονται στο παράρτημα με καλής ποιότητας και ευανάγνωστα/πρωτότυπα έγγραφα. Καλό είναι να έχετε και ένα στικάκι μνήμης των 32-64 Mb που πλέον είναι πάμφθηνα κι εκεί μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε. Επίσης καλό είναι, όταν έρχεστε στο Παράρτημα να έχετε μαζί σας τους κωδικούς TAXISnet που διευκολύνουν στην απόκτηση των δικαιολογητικών που χρειάζονται, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρωτάτε, κατά τις ώρες γραφείου για την επίλυση των αποριών σας.15 Οκτωβρίου 2023

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ(Πολεμικό Ημερολόγιο 3ου ΣΠ)Αποσπάσματα από το αυθεντικό Πολεμικό Ημερολόγιο του 3ου Συντάγματος Πεζικού (τώρα 3η Μ/Κ ΤΑΞΠΖ "ΡΙΜΙΝΙ"), τότε  της ΙΙ ΜΠ, όπως ψηφιοποιήθηκε από τη ΔΙΣ (Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού).

07 Οκτωβρίου 2023

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Μετοχικού Ταμείου Στρατού


Ανακοίνωση ΜΤΣ:


Παρουσίαση Έργου “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Με μεγάλη μας χαρά, χθες πραγματοποιήσαμε την ημερίδα στην οποία παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πύλη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και Ταμείου Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ) και η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου.

Στόχος του έργου είναι η συνολική εξυπηρέτηση όλων των Φορέων που σχετίζονται με το ΜΤΣ και η λειτουργία σε ένα κοινό δίκτυο εργασίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των επιμέρους φορέων, τόσο σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό των κατά περίπτωση χορηγούμενων παροχών, όσο και στην λογιστική παρακολούθηση και στην παρακολούθηση της περιουσίας.

Έτσι, οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται με πιο γρήγορη και αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πολιτών (Μετόχων-Μερισματούχων), καθώς και των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, ΗΔΙΚΑ, κλπ)