30 Δεκεμβρίου 2014

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο βουλευτής κ. Κουράκος, κατέθεσε στις 22/12/2014, ερώτηση στη Βουλή (προς ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΘΑ) για τη μερική αποκατάσταση του  μισθολογίου των Στρατιωτικών...

Θα απαντήσουν άραγε οι "επερχόμενοι";;;;;27 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ (Άποψη Δικηγόρου κ. Αναστ. Μαλισάγκου)ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 (4ος όροφος), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΚ 546 24, ΤΗΛ- FAX:2310-508414,    ΚΙΝ:6974 366654
   e-mail:malisagos@yahoo.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ   Ν. 4093/2012

Το Δικηγορικό Γραφείο μας εδώ και πολλά έτη διεκπεραιώνει υποθέσεις τόσο των ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στα πλαίσια αυτά έχει ασκήσει πλήθος Αγωγών ενώπιον τόσο των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων για τα εν ενεργεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους εν αποστρατεία.
Προσφάτως, όπως γνωρίζετε έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί οι υπ’ αρ. 2192/2014 έως και 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας με τις οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν οι μειώσεις στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Όμως, πριν την ψήφιση του άνω Νόμου, η Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνέδριου, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία, κρίνονταν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την άνω μείωση των μισθών και των συντάξεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «…..στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας» (βλ. τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 και της 4ης Συνεδρίασης της 31-10-2012). Μάλιστα, από τη στιγμή που και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε επίπεδο Ολομέλειας έκρινε τις άνω διατάξεις αντισυνταγματικές θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες δικαίωσης και συνακόλουθα επιστροφής του ποσού των τελευταίων μειώσεων όσων προσφύγουν στα Δικαστήρια. Περαιτέρω, αναμένουμε και την δημοσίευση σχετικής απόφασης από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία το Δικαστήριο θα αποφαίνεται για την αντισυνταγματικότητα ή μη των άνω μειώσεων.
Συνεπώς, τόσο το ΣτΕ με τις άνω αποφάσεις του όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο (με την αναμενόμενη απόφασή του) ουσιαστικά ακυρώνουν τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012. Μάλιστα, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να επαναφέρει του μισθούς και τις συντάξεις στο ύψος που αυτές ήταν πριν την 01-08-2012, καθώς πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως στο διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ. Όμως, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, δε θα τελεστεί ολοκληρωτική επαναφορά αλλά επιστροφή ποσοστού των μειώσεων 50% σε βάθος τριετίας, όπως προβλέπεται και στη σχετική τροπολογία που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Συνεπώς, το υπολειπόμενο ποσό των μειώσεων που δε θα καταβληθεί πρέπει να διεκδικηθεί με υποβολή αγωγής στο κατά περίπτωση αρμόδιο Δικαστήριο. Για τη μείωση του κόστους και τον επιμερισμό των εξόδων προτιθέμεθα να υποβάλουμε ομαδικές αγωγές, όπως εκ του νόμου προβλέπεται. Το κόστος για κάθε ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€), όπου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της διαδικασίας μέχρι το αμετάκλητο αυτής. Το ποσοστό της αμοιβής του Γραφείου μας ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του επιδικασθέντος ποσού. 
 Εφόσον επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη διεκδίκηση με το Γραφείο μας πρέπει να μας αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Για εν αποστρατεία Στελέχη.
·        Φ/Α φύλλου μητρώου (εάν τούτο είναι εφικτό) .
·        Φ/Α πράξης αναπροσαρμογής του Ιανουαρίου 2013 καθώς και της σχετικής απόφασης παρακράτησης σύνταξης του Διευθυντή του ΓΛΚ του Φεβρουαρίου 2013. Καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης αναπροσαρμογής που πρόκειται να σας σταλεί και Φ/Α της αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο Κράτους (αν έχει υποβληθεί).
·        Φ/Α ενημερωτικού σημειώματος του πρώτου τριμήνου του 2013.
·        Φ/Α του δελτίου ταυτότητας.
·        Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις διπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
·           Το συνημμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης στο οποίο αναφέρεται ως ποσοστό δικηγορικής αμοιβής 2% από το επιδικασθέν ποσό, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
·        Φ/Α της απόδειξης καταβολής των χρημάτων.
Για εν ενεργεία Στελέχη.
     Φ/Α φύλλου μητρώου (εάν τούτο είναι εφικτό) .
     Φ/Α φύλλου μισθοδοσίας τόσο κατά το διάστημα προ της 01-08-2012 όσο και κατά το μετέπειτα διάστημα εφαρμογής των μειώσεων.
     Φ/Α του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.
     Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις διπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
     Το συνημμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης στο οποίο αναφέρεται ως ποσοστό δικηγορικής αμοιβής 2% από το επιδικασθέν ποσό, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
     Φ/Α της απόδειξης καταβολής των χρημάτων.

Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει στις εξής τράπεζες;
      Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR87 0172 2390 0052 3901 6034 879.
      Alpha IBAN GR21 0140 4120 4120 0210 1044 375.
      Eurobank IBAN GR85 0260 1180 0004 0010 1312 665.
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.
Με Εκτίμηση
Αναστάσιος Μαλισάγκος
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………….. του ………………….,
κάτοικος …………………………….., οδός …………………. , αριθμός .., με ΑΔΤ:…………………………,ΑΦΜ:…………………….ΔΟΥ...............................,
εξουσιοδοτώ τον Αναστάσιο Μαλισάγκο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ/ ΔΣΘ 7077) οδός Αριστοτέλους 11, Θεσσαλονίκη,  όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (είτε δικαστικώς, είτε εξωδίκως) για τη διεκδίκηση των μειώσεων που έχω υποστεί δυνάμει του Ν. 4093/2012 με δικαίωμα να παρίσταται αντί εμού και για λογαριασμό μου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως του ΓΛΚ ή του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), με δικαίωμα να ασκήσει στο όνομά μου αιτήσεις, ενστάσεις, εξώδικα, εφέσεις, αγωγές, προσφυγές και ένδικα μέσα, , αναγνωρίζοντας ως νόμιμη και αληθή την σχετική Αγωγή που πρόκειται να υποβληθεί, νομιμοποιώντας τον άνω πληρεξούσιο Δικηγόρο να την υποβάλει καθώς και να παραιτείται από ήδη ασκηθείσες αγωγές ή ένδικα μέσα κατά περίπτωση και να εισπράττει κάθε ποσό που τυχόν θα μου επιδικασθεί. Επίσης μπορεί να διορίζει και άλλους Δικηγόρους κατά την κρίση του, να καταθέτουν αυτοί ένδικα μέσα στα κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια, να παρίστανται κατά την δικάσιμο που θα προσδιοριστεί η αγωγή μου, όσο και στις μετ’αναβολή συζητήσεις.

……………..  ……/……/  201……

…. Εξουσιοδοτ……


ΘΕΩΡΗΣΗ
Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
Τ…   ……………………………..……………………
Ημερομηνία :
Υπογραφή :ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……/……/201…., ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………..  του …………………, κάτοικος ……………………..,  οδός …………….., αριθμός …………, κάτοχος του με αριθμό …………………. Δελτίου Ταυτότητας, τηλ. ……………………, ΑΦΜ: ……………………….. της Δ.Ο.Υ. ……………………………, δια του παρόντος και προκειμένου να διεκδικήσω δικαστικώς ή με κάθε νόμιμη ενέργεια, την καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο του ποσού των μειώσεων που έχω υποστεί δυνάμει του Ν. 4093/2012.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΩ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΤΟΝ :
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΙΣΑΓΚΟ, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 7077), Αριστοτέλους 11, Θεσσαλονίκη, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκδίκηση των χρηματικών ποσών για την ανωτέρω αιτία, είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως, με δικαίωμα να παρίσταται αντί εμού και για λογαριασμό μου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, με δικαίωμα να ασκήσει αιτήσεις, εξώδικα, αγωγές και ένδικα μέσα, καθώς και να παραιτείται από ήδη ασκηθείσες αγωγές ή ένδικα μέσα κατά περίπτωση και να εισπράττει κάθε ποσό που τυχόν θα μου επιδικασθεί.
            Περαιτέρω παρέχεται η εντολή στον ως άνω Δικηγόρο να παρακρατήσει ως αμοιβή του ποσοστό δύο τοις εκατό πλέον ΦΠΑ (2% + ΦΠΑ) από κάθε ποσό που τυχόν εισπράξω από την προκείμενη αιτία, πλέον τόκων, δικαστικών δαπανών και εξόδων του, σε περίπτωση δε επίλυσης της επίδικης διαφοράς με νομοθετική ρύθμιση δικαιούται το ίδιο ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση, όμως, που το αίτημά δεν γίνει δεκτό και δεν μου καταβληθούν ουδόλως αναδρομικά, ουδεμία αμοιβή οφείλω στον εντολοδόχο δικηγόρο. Ο εντολέας αναγνωρίζει και θεωρεί την ως άνω αμοιβή του εντολοδόχου δικηγόρου του δίκαια, εύλογη και ως ανταποκρινόμενη πλήρως στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την παρούσα σύμβαση.
            Το ανωτέρω συμφωνηθέν ποσοστό, ως αμοιβή του δικηγόρου, εκχωρείται με το παρόν από τώρα στον  πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος δικαιούται να το εισπράξει παρά του αρμοδίου φορέα δια της κοινοποιήσεως του παρόντος, κατά τις διατάξεις περί εκχωρήσεως του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που τα επιδικασθέντα ποσά καταβληθούν τμηματικά στον εντολέα, η αμοιβή του εντολοδόχου δικηγόρου θα δοθεί ολόκληρη με την πρώτη δόση.
            Ο εντολέας αναγνωρίζει ως έγκυρες και απρόσβλητες και ως γενόμενες αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον του, όλες τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου, τις σχετιζόμενες με την παρούσα σύμβαση και εις ουδεμία αντίθετη ενέργεια πρόκειται να προβεί (ο εντολέας) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του εντολοδόχου δικηγόρου.
            Ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί στον εντολοδόχο Δικηγόρο σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα προκειμένου αυτός να ενεργεί σε κάθε στάδιο της υποθέσεώς του, να παρίσταται στα Δικαστήρια, και να τον διευκολύνει όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να λάβει το ποσό που τυχόν επιδικασθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια.
Επίσης, ο εντολοδόχος δικηγόρος μπορεί να διορίζει και άλλους Δικηγόρους κατά την κρίση του, τόσο κατά την δικάσιμο που θα προσδιοριστεί η αγωγή μου, όσο και για τις μετ’ αναβολή συζητήσεις αυτής.
Η παραπάνω εντολή είναι ανέκκλητη, δεδομένου ότι αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου. Αν παρά ταύτα ο εντολέας για οποιοδήποτε λόγο, υπαίτιο ή ανυπαίτιο ανακαλέσει την εντολή του υποχρεούται στην καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε ευκρινώς το περιεχόμενό του και υπογράφεται ως κατωτέρω από αμφότερους τους συμβαλλομένους.

               Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                Ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ (Άποψη Δικηγόρου κ. Δημ. Κουιμιτζή)Δικηγορικό Γραφείο Δημητρίου Κουϊμιτζή
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 1, Τ.Κ. 106 77. Αθήνα
Τηλ: 210 3801325, Τηλ & Fax: 210 3801034, Κινητό 6974750367, mail:dkouimit@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4093/2012
.............................................................................................

1.   Επειδή αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπόψη θέμα.
2.   Επειδή αναμένεται η έκδοση της απόφασης της τριμελούς επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συμμόρφωση ή όχι του Ελληνικού Δημοσίου (με την αποκατάσταση κατά 50%) με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα των εν ενεργεία στρατιωτικών με το Ν. 4093/2012.
3.   Επειδή  αριθμός συνταξιούχων στρατιωτικών έχουν καταθέσει το 2013 ενστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω του Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους, όπως είχαμε προτείνει, για την επιστροφή των αναδρομικών περικοπών από 1 Αυγούστου 2012.
4.   Επειδή πολλοί έχουν καταθέσει, το καλοκαίρι του 2014, αιτήσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Γενικό Λογιστήριο  του Κράτους για επιστροφή των ποσών των μειώσεων που έγιναν σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή των αξιώσεων.
5.   Επειδή το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων (παράνομων περικοπών) επιδέχεται πολλές ερμηνείες (μέχρι  και η διετία παραγραφής να αρχίζει με τη δημοσίευση  του Ν. 4307/2014).
6.   Επειδή αναμένεται σύντομα, σε εφαρμογή του Ν. 4307/2014, η έκδοση και η αποστολή νέων τροποποιητικών συνταξιοδοτικών πράξεων σε κάθε συνταξιούχο στρατιωτικό.
7.   Επειδή με την αγωγή διεκδικούνται μόνο οι περικοπές των δύο (2) προηγούμενων ετών και τίποτε άλλο.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμάται ότι μέχρι την παραλαβή της νέας συνταξιοδοτικής πράξεως, θα έχουν δημοσιευθεί και εκδοθεί αντίστοιχα οι αναφερόμενες αποφάσεις και ως εκ τούτου προτείνεται, μετά την παραλαβή της νέας συνταξιοδοτικής πράξεως,  η κατάθεση Έφεσης – Αγωγής από τον καθένα ατομικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να επιτευχθεί οριστική λύση του θέματος με την ακύρωση της συνταξιοδοτικής πράξεως και ταυτόχρονη διεκδίκηση των συντάξεων που έχουν περικοπεί παράνομα με τον Ν.4093/2012 και δεν καταβλήθηκαν με το Ν.4307/20104.

                                                                                                Μετά τιμής
                                                                                    Δημήτριος Κουϊμιτζής26 Δεκεμβρίου 2014


Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Γνωστοποιούμε στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από 29/10/2014 σε θέματα που αφορούν:

  • Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους
  • Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος
  • Χορήγηση Ευρωπαϊκών Εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ΕΚΑΑ
  • Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας
θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για δε την περιοχή Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 
Υπ/μα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 - Πλ. Καραϊσκάκη, 
Υπ/μα Αλεξάνδρας, Πανόρμου & Καρύστου 7, 
Υπ/μα Συντάγματος, Ακαδημίας 21, 
Υπ/μα Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθνικής Αντίστασης, 
Υπ/μα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.
Επισημαίνεται, ότι μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.
Την Δευτέρα 27/10/2014, λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων Μητρώου ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού για τα ως άνω θέματα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ: 

Μπορούμε (και πρέπει σιγά - σιγά....) από το νέο χρόνο, να πάμε στο ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, γραφείο 207, στο  Τμήμα Μητρώου, να πάρουμε την κατάλληλη σειρά προτεραιότητος, έχοντας μαζί μας: 
α. Βιβλιάρια Ασθενείας, δικά μας και των μελών οικογενείας.
β. Ταυτότητα (καλό είναι να έχετε και τις ταυτότητες των μελών, μήπως και χρειασθούν).
γ. Εκκαθαριστικό της Εφορίας
δ. Για όσους έχουν φοιτητές (γιους-θυγατέρες) βεβαίωση σπουδών, για όσα παιδιά πήραν φέτος πτυχίο, αντίγραφο του πτυχίου τους.

Ο λόγος που πάμε είναι για να πάρουμε ΑΜΑ/ΙΚΑ (=Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ). 
Τον αριθμό αυτόν θα τον αναγράψει ο/η υπεύθυνος στην πρώτη σελίδα των βιβλιαρίων, διότι ήδη κυκλοφόρησε ΦΕΚ με το οποίο ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ο ΕΟΠΠΥ και τα συμπαραμαρτούμενά του (ΟΠΑΔ κλπ).
Η διαδικασία είναι απλή, διότι είναι ενημερωμένοι στο ΙΚΑ και έχουν ήδη μεταφερθεί τα δεδομένα μας από τον ΟΠΑΔ (ΕΟΠΠΥ)
Βεβαίως το θέμα ΔΕΝ ΕΠΕΙΓΕΙ, αλλά μεσούσης της νέας χρονιάς θα γίνει υποχρεωτικό με καταληκτική ημερομηνία, οπότε τις τελευταίες μέρες θα γίνεται "του Έλληνα", όταν ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα εφορμήσουν... Τώρα η δουλειά γίνεται σε 1΄. 

21 Δεκεμβρίου 2014

Ξένη δημοσίευση για τη διεκδίκηση μισθολογίου και αναδρομικών.

"Καταδρομικές" καταθέσεις αγωγών κατά του δημοσίου μέσα από το ΥΠΕΘΑ και τα Επιτελεία!

Image
“Μπαράζ” κατάθεσης αγωγών κατά του δημοσίου για τις περικοπές στους μισθούς των στρατιωτικών από στελέχη που υπηρετούν στο ΥΠΕΘΑ και στα Γενικά Επιτελεία! Το “μυστικό” της υπόθεσης είναι ότι πάρα πολλοί απ΄ όσους υπηρετούν στα…κεντρικά κι έχουν “υποστεί τις σχετικές συστάσεις” για αποφυγή προσφυγής στα δικαστήρια, έχουν επιλέξει να προσφύγουν μεμονώμενα σε “δικούς” τους δικηγόρους!

Αποφεύγουν δηλαδή να καταθέσουν την αγωγή τους μέσω των Ενώσεων Στρατιωτικών έχοντας ίσως τον φόβο ότι μπορεί να γίνει γνωστή η απόφασή τους και θεωρούν πιο ασφαλή την “μοναχική πορεία” η οποία όμως κοστίζει περισσότερο.

Η μέθοδος “μπαϊ πας” στις αγωγές των στρατιωτικών από το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία έγινε γνωστή από την “δικηγορική πιάτσα”.

Οι Ενώσεις Στρατιωτικών και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι έξι στρατιωτικοί που αποφάσισαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάνοντας …έρανο για τα δικαστικά έξοδα, πιθανόν δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι θα προκαλούσαν τέτοιο “τσουνάμι”.Οι συνάδελφοί τους που φοβούνται ακόμη να χρησιμοποιήσουν το “εργαλείο” των Ενώσεων Στρατιωτικών πάντως προσμετρώνται στο αποτέλεσμα που η προσφυγή των έξι προκλήθηκε.

Από την άλλη δεν μπορεί κανείς εύκολα να “κατηγορήσει” όσους προτίμησαν δικό τους δρόμο για την κατάθεση των αγωγών τους. Διαπιστώνοντας πρόσφατα ότι στις τάξεις των στρατιωτικών που εμπλέκονται με τις Ενώσεις υπάρχουν και …”ιεροεξεταστές” οι οποίοι για δικούς τους λογους προσπαθούν να αποτρέψουν συναδέλφους τους από την απόφαση κατάθεσης αγωγής, είναι λογικό να είναι προσεκτικοί.

Συμπέρασμα; Ο αριθμός των αγωγών που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής είναι αρκετά μεγαλύτερος απ΄ αυτόν που η κυβέρνηση εκτιμά. Κι επειδή οι αποφάσεις των δικαστηρίων με βάση την απόφαση του ΣτΕ θα είναι σίγουρα θετικές για όσους προσφύγουν ,όποια κυβέρνηση κληθεί να τις “καλύψει” θα έχει…θέμα.

Η ΕΑΑΣ για την αναδρομικότητα του εφάπαξ των ΕΜΘ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τη συνάντηση με την ΑΝΥΕΘΑ κ. Γεννηματά , σας γνωρίζω ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου ο Δντης του ΣΓ/ΑΝΥΕΘΑ, για να μου ανακοινώσει ότι πέρασε η τροπολογία στη Βουλή που αφορούσε το θέμα αναδρομικότητας  για λήψη "ΕΦΑΠΑΞ" από  ΕΜΘ
Ήταν μια καίρια παρέμβαση της Ε.Α.Α.Σ. και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο λιθαράκι για τη θετική έκβαση της.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Μελών μας.

Με εκτίμηση
Παντελής Κράγκαρης
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΒΚ:
Επ' αυτού δημοσίευση: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠ' ΩΜΟΥ