25 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ/ Donate to support Greek wildfire victims

Χθες βράδυ συζητήθηκε με μέλη του Τοπικού μας Συμβουλίου η ιδέα της διευκόλυνσης συνεισφοράς των μελών μας που πιθανό να επιθυμούσαν να βοηθήσουν έμπρακτα τους πυροπαθείς συνανθρώπους μας στην Αττική, μετά την Εθνική Τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018.

Πρώτη επιλογή ήταν η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά θα προέκυπταν προβλήματα χειρισμού (μεταφορά, αποθήκευση, διανομή κλπ) που θα απαιτούσαν εθελοντές που ούτε εμείς, ούτε οι εκεί τοπικοί φορείς (Αυτοδιοίκηση) διαθέτουν, όπως ανακοίνωσε και τοπικός Δήμαρχος.

Δεύτερη επιλογή ήταν το άνοιγμα δικού μας λογαριασμού υπέρ των πυροπλήκτρων. Τα πιθανά εμπόδια των κεφαλαιακών ελέγχων όμως και η δυσκολία του μετέπειτα χειρισμού των χρημάτων, μας απέτρεψαν και από αυτή τη λύση.

Στρεφόμενοι στο ενδεχόμενο των ΜΚΟ, η μοναδική αξιόπιστη λύση που είδαμε, είναι η συγκέντρωση χρημάτων δια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η ιστορία του ΕΕΣ είναι μακρά και άμεπτη. Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με μεγάλη κοινωνική προσφορά εδώ και πολλά χρόνια και κυρίως είναι άξια εμπιστοσύνης, όπως δείχνει η μέχρι τώρα φήμη της.

Επιλέξαμε λοιπόν την τρίτη περίπτωση ως πρότασή μας και παρακινούμε τα Μέλη και τους γνωστούς μας, να συνεισφέρουμε από το υστέρημά μας στην ανάγκη συνανθρώπων μας που η Διοίκηση απέτυχε, για λόγους που ερευνά ο εισααγγελέας, να προφυλάξει και να σώσει.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, για να ανταπεξέλθουν σ' αυτή τη δύσκολη  κατάσταση.

Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά όλων.


~ ~ ~
The Hellenic Red Cross in order to facilitate all individuals or companies willing to support financially its operation in favor of the people affected by the wild fires of July 23 in Attica, has opened the following bank account:

Account Holder: HELLENIC RED CROSS
Account Number : 0026.0240.31.0201181388

Name of the Bank and it's Branch number: EUROBANK-ERGASIAS SA (0240)
Bank's complete address: Korai 7 & Panepistimiou 37, P.C. 10564, Athens, Greece
IBAN number: GR6402602400000310201181388
SWIFT Code:  ERBKGRAA

The Hellenic Red Cross remains in the affected areas having mobilized its human resources and the rescue equipment alongside the Greek state and the local authorities.We appreciate your vital support and solidarity.


 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Κων. Β. Κωνσταντάρας
Πρόεδρος ΤΣ


19 Ιουλίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018


Ώρα 11:20: Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων στο χώρο του Ηρώου της πόλης στην πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) 
Ώρα 11:25: Πέρας προσέλευσης επισήμων 
Ώρα 11:30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.


12 Ιουλίου 2018

Απασχόληση συνταξιούχων (του Γιάννη Αντωνιάδη)

Απασχόληση συνταξιούχων (πριν την ισχύ του ν.4387/2016)

Η απασχόληση των συνταξιούχων ρυθμίζεται καταρχήν από το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, το άρθρο 10 του Ν. 3865/2010 και το άρθρο 4 του Ν. 4151/2013. Αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, ισχύουν τα εξής:

1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία:

α) Συνταξιούχοι έως 55 ετών (47 ετών για τους Στρατιωτικούς) :
Για τους συνταξιούχους γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης οι οποίοι απασχολούνται ως μισθωτοί (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) αναστέλλεται η καταβολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους, μέχρις ότου συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

β) Συνταξιούχοι άνω των 55 ετών (47 ετών για τους Στρατιωτικούς):
Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω ηλικιακού ορίου, οι συνταξιούχοι (άνω των 55 ετών) ως προς την κύρια σύνταξή τους : λαμβάνουν μόνο το μεικτό ποσό της σύνταξης αυτής, το οποίο αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Το υπόλοιπο της κύριας σύνταξης τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Παρατηρήσεις:
Ο ανωτέρω περιορισμός των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σπουδές καθώς και για κάθε ανίκανο για βιοποριστική εργασία τέκνο.
Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατώτατων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ποσό για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, και εφόσον αυτή υπερβαίνει το 30πλασιο των ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη, τότε περικόπτεται αναλόγως.
Η καταβολή των εισφορών των συνταξιούχων στα ταμεία ασφάλισης, λόγω της απασχόλησής τους,
γίνεται κανονικά, με τους απασχολούμενους να καταβάλουν πλήρως τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως επίσης και οι εργοδότες αυτών.

2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται:

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται συνταξιούχοι οι οποίοι ασκούν παράλληλα με τη σύνταξή τους
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση είτε του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) είτε του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ). Για αυτούς ισχύουν τα εξής :

α) Συνταξιούχοι έως 55 ετών(47 ετών για τους Στρατιωτικούς) :
Αναστέλλεται η κύρια και η επικουρική σύνταξη και ο απασχολούμενος συνταξιούχος οφείλει να καταβάλει κανονικά τις εισφορές στα ταμεία ασφάλισης.

β) Συνταξιούχοι 55 ετών και άνω(47 ετών για τους Στρατιωτικούς) :
Περικόπτεται από την σύνταξής τους (ή τις συντάξεις τους ) το ποσό που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η επικουρική σύνταξη δεν συνυπολογίζεται για τον ανωτέρω περιορισμό και καταβάλλεται κανονικά. Για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σπουδές καθώς και για κάθε ανίκανο για βιοποριστική εργασία τέκνο τα ανωτέρω ημερομίσθια προσαυξάνονται κατά έξι.
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, οι απασχολούμενοι αυτής της κατηγορίας, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένος κατά 50%. Από την προσαύξηση αυτή απαλλάσσονται οι συνταξιούχοι που λόγω της απασχόλησής τους υπάγονταν σε περισσότερους του ενός φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ή το Δημόσιο και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα.

3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται:
 
Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής υφίστανται διακοπή της συνταξιοδότησής τους,
εφόσον από την εργασίας τους αποκερδαίνουν περισσότερα από έναν υγιή εργαζόμενο.

4. Ο χρόνος ασφάλισης των συνταξιούχων απασχολούμενων: 

Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων.
Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.

5. Διαδικασία:

Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να υποβάλουν σχετική δήλωση φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
Εφόσον παραληφθεί αυτή η υποχρέωση, καταλογίζεται σε βάρος του συνταξιούχου το ποσό
των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείται και επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο επί του ποσού αυτού, ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας . Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2)μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι  μικρότερο.

6. Εξαιρέσεις:

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται :
α) ο επιζών των συζύγων,
β) οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ,
γ) οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο, ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
δ) τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις περί διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, ε) τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
στ) οι συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την 31.12.2014.

7. Ισχύς:

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους ανέλαβαν εργασία από τις 15.7.2010 και εφεξής. Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτααπασχολούνται έως τις 14.7.2010 και για τους οποίους δεν ισχύει το καθεστώς του νόμου 2676/1999 (ως είχε έως τις 14.7.2010) καταλαμβάνονται από τις ανωτέρω διατάξεις από την 1η.1.2013. Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή  αυτοαπασχολούνται και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 όπως αυτό ίσχυε έως τις 14.7.2010, εφαρμόζεται το παρόν καθεστώς από 1η.1.2013.

8. Αναλογική εφαρμογή στους συνταξιούχους του Δημοσίου:

Οι διατάξεις που αφορούν την απασχόληση συνταξιούχων που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία (υπό 1 ως άνω), όπως ισχύουν έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται κατά δύο έτη. Στην περίπτωση των συνταξιούχων του Δημοσίου η δήλωση έναρξης της απασχόλησης υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απασχόληση συνταξιούχων (μετά την ισχύ του ν.4387/2016)

1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουνμισθωτή εργασία & Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται:

Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων,ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουνεργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σεποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων Δημοσίου και γενικής Κυβέρνησης

Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού μέρους της κύριαςσύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.4387/2016.
Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30. 

3. Τροποποίηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ορίσθηκε στα 26,18 για το 2016. Έτσι πλέον τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη θα ανέλθουν στο ύψος των 1570,8 ευρώ, ενώ τα 30 στο ποσό των 785,4 ευρω (από 1.007,10).

4. Ερμηνευτικές διατάξεις εγκυκλίου Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης ν. 4387/2016 

- Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Το νέο πλαίσιο του Ν. 4387/16 θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2025.
- Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων, μέχρι 12/05/2016, των λοιπών πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
- Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, μετά την 13η Μαΐου 2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 4.923,12 ευρώ. Το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε ετήσια βάση) που ισχύει για τους αγρότες, τίθεται ως όριο για τη διατήρηση της αγροτικής περιουσίας και δεν θεωρείται ως «επανένταξη» στην αγορά εργασίας.
- Δεν περικόπτονται, επίσης, οι συντάξεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα ούτε και οι συντάξεις των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε  ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα  παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος
Επιπλέον:
- Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για το  διάστημα που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες απασχολείται και ασφαλίζεται ο  συνταξιούχος.
- Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολούμενων συνταξιούχων αξιοποιείται για την  προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται γικάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη, πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και απασχολούνται από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά.
- Καταργείται για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

5. Λοιπές αποσαφηνίσεις

Η περικοπή σύνταξης στο νόμο 4387/2016 προβλέπεται εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για την αναληφθείσα εργασία. Οπότε για δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περικοπής, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα. π.χ. τετοιες περιπτώσεις θα μπορούσε να ήταν η συγγραφή ενος βιβλίου επ' αμοιβή, η αποζημίωση ως μέλους ΔΣ ΝΠΔΔ , τα μέλη-μέτοχοι μιας ΙΚΕ ή ΚΟΙΝΣΕΠ, οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων, οι μέτοχοι ΑΕ εισηγμένων στο χρηματιστηριο, κάποια πρόσωπα που εντασσονται σε προγενέστερες διαταξεις νόμων υποχρεωτικής ασφαλισης σε οικειους ασφαλιστικους φορέις, εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη εικαστικού επιμελητηρίου Ελλάδας, όσοι υπάγονται σε διαδικασία προαιρετικής ασφάλισης φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο  χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το εισόδημά του φορολογείται στην πηγή κλπ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΟΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ε.Α.Α.

ΠΗΓΗ: Θαλασσινοί Απόηχοι ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2018


21 μειώσεις συντάξεων (του Γιάννη Αντωνιάδη)


«Φτερά» έκαναν περίπου 10 δις ευρώ από τις τσέπες των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των 21 άδικων και αχρείαστων περικοπών των συντάξεων και της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Οι μειώσεις περιλαμβάνονται στο Ολιστικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, στο ΜΠΔΣ 2019-2022 και στην πρόσφατη Αναλογιστική Μελέτη για το Ασφαλιστικό.
 

Πιο συγκεκριμένα:

1. Αύξηση του ποσοστού εισφοράς υπέρ υγείας από 4% σε 6% (N. 4336/2015) για το σύνολο των κύριων συντάξεων που λαμβάνει ο συνταξιούχος και -για πρώτη φορά- επιβολή εισφοράς υπέρ υγείας στις επικουρικές συντάξεις, 6% (N. 4387/2016).

2. Σταδιακή αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1/1/2022. Τα νέα όρια 62 ετών για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης και 67 έτη με 15 έτη (Ν. 4336/2015).

3. Κατάργηση του ορίου κατώτατης σύνταξης (Υπουργική Απόφαση Χαϊκάλη 8/2015).

4. Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 και περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300€ μικτά).

5. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη (ETEA) κατά 1 ποσοστιαία μονάδα συνολικά (από 3% για ασφαλισμένο και 3% για εργοδότη, σε 3,5% και 3,5% αντίστοιχα) για 2016-2018 και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για 2019-2022, επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης.

6. Μειώσεις -από 1/1/2016- στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων μεσοσταθμικά κατά 35% , αύξηση μηνιαίας εισφοράς κατά 12,5% από 4% σε 4,5% και επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας

7. Μειώσεις στα εφάπαξ -μέχρι 31/12/2013- κατά τουλάχιστον 20%. Για τα εφάπαξ από 1/1/2014 ο υπολογισμός θα γίνεται σύμφωνα με το μοντέλο Νοητής Κεφαλαιοποίησης και μέχρι σήμερα επιστρέφονται μόνο οι καταβληθείσες εισφορές ατόκως.

8. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής μέχρι τις 31/12/2019. Οι μειώσεις από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019 θα ανέλθουν σε περίπου 900εκ.€.
Το 2018 η δαπάνη περιορίζεται σε 108 εκ.€ και το 2020 μηδενίζεται.

9. “Ψαλίδισμα” των συντάξεων χηρείας σύμφωνα με το N. 4387/2016 μετά 13/5/2016 τουλάχιστον κατά 42% σε σχέση με το 2014, με τη θέσπιση τόσο ηλικιακού ορίου όσο και περιορισμό της ηλικιακού ορίου όσο και περιορισμό της καταβαλλόμενης σύνταξης --- Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μετά από τον επανυπολογισμό της σύνταξης θανούντος- στον επιζώντα με μείωση στο 50% της σύνταξης ή στο 25% εάν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή.

10. Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος συζύγου στις κύριες συντάξεις, καθώς και πλήρης κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων στις επικουρικές συντάξεις

11. Επιβολή πλαφόν στα 2.000 ευρώ για τις κύριες συντάξεις και στα 3.000 ευρώ (καθαρά, προ φόρου) για κάθε συνταξιούχο που δικαιούται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής μέχρι 31/12/2018.

12. Μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 44% των επικουρικών από 1/1/2015. Συγκεκριμένα για το μέρος των νέων επικουρικών συντάξεων με ασφαλιστικό χρόνο μέχρι 31/12/2014 , με συντελεστή 0,45 ανά έτος και υπολογισμός της σύνταξης με ασφαλιστικό χρόνο και από 1/1/2015 βάσει ατομικού λογαριασμού, με την μοντέλο νοητής κεφαλαιοποίησης.

13. Μείωση της Εθνικής Σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας. Τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50%.

14. Αύξηση του κόστους εξαγοράς αναγνώρισης πλασματικών ετών. Μέχρι 13/5/2016 το μηνιαίο κόστος εξαγοράς ήταν στο 25πλάσιο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που είχε ορισθεί στις 31/12/2011. Με το N. 4387/2016 το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται με το μισθό ή εισόδημα του τελευταίου μήνα πριν την εξαγορά (δηλ. με τα όρια 586€ έως 5860€ μηνιαίως).

15. Μείωση σε ποσοστό 60% του ποσού της σύνταξης κύριας και επικουρικής των δικαιούχων, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και 100% στους δικαιούχους που απασχολούνται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

16. Αλλαγή στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.
α. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται από 1/1/2017 με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα( μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών), το 2018 στο μικτό εισόδημα με έκπτωση 15% και από 1/1/2019 στο μικτό εισόδημα (χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών), ενώ οι μελλοντικές παροχές θα είναι μειωμένες.
β. Σταδιακή προσαρμογή του ποσοστού 20% για κύρια σύνταξη στους αγρότες μέχρι το 2022, ενώ πλήρη εθνική σύνταξη (384€) θα λαμβάνουν από το 2031.
γ. Επιβολή εισφορών υπέρ Υγείας στους αγρότες και επιστήμονες 6,95% από το 2017. Η 1η αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016 που κατήργησε τη σταδιακή προσαρμογή.

17. Δημιουργία αντικινήτρων για ασφάλιση μετά τα 25 έτη και με αμοιβές πάνω από 1.300 ευρώ.

18. Η “προστασία” που προέβλεπε ο ν.4387/2016 στις περιπτώσεις που η νέα σύνταξη- σύμφωνα με ν.4387/2016- υπολείπεται τουλάχιστον 20% της σύνταξης με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, καταργείται στις 31/12/2018 και οι συντάξεις επανέρχονται στα επίπεδα πριν την προστασία.

19. Πάγωμα συντάξεων και το 2022 περιορισμό των μελλοντικών αυξήσεων ανάλογα με την ανάπτυξη (50%)και πληθωρισμό ( 50%) με ανώτερο τον εκάστοτε πληθωρισμό.

20. Οι συντάξεις που εκδίδονται από τις 12.5.2016 και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 35%-40% σε σχέση με το 2014.

21. Περικοπή τμήματος της προσωπικής διαφοράς κυρίων και επικουρικών καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι 18% και επιπλέον περικοπή οικογενειακών επιδομάτων από 1/1/2019. Oποιαδήποτε αύξηση μετά το 2022 θα συμψηφίζεται με το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς (μεγαλύτερο του 18%) μέχρι την πλήρη εξάλειψή του.ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κων. Β. Κωνσταντάρα:
  • Το άρθρο αφορά μειώσεις των ετών 2015 και εντεύθεν.
  •  Με έντονα γράμματα επισημαίνονται οι μειώσεις που αφορούν τους Στρατιωτικούς.
  • Η δημοσίευση έγινε σε κλειστή ομάδα στο Facebook.


10 Ιουλίου 2018

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, της 9 Ιουλίου 2018Στο χώρο που μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β’ πριν από 2354 χρόνια ανακηρύχθηκε στην ουσία Βασιλεύς των Μακεδόνων αλλά και Αρχιστράτηγος των Ελλήνων ο 20χρονος τότε Αλέξανδρος ο Γ’ , ο Μακεδνός που έμελλε να καταγραφεί ως Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων, δώσαμε το παρόν οι Έλληνες, οι σύγχρονοι  Μακεδόνες. Εκεί που η πραγματικότητα έγινε μύθος κι ο μύθος πραγματικότητα.

Ήμασταν εκεί που τον Οκτώβριο του 336 πΧ, σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του Φίλιππου, του ανθρώπου που ένωσε τους Έλληνες για πρώτη φορά. Είμαστε στον τάφο του Φιλίππου. Η παρουσία μας τον καθησύχασε. Τον άφησε στον αιώνιο ύπνο του, έκανε τα κόκκαλά του να μην τρίζουν. Η παρουσία μας έδειξε σε όλους, εντός και εκτός συνόρων, ότι εμείς είμαστε οι νόμιμοι κληρονόμοι. Δεν αποποιούμαστε την κληρονομιά μας. Είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε ακέραιο το φόρο για αυτή τη βαριά κληρονομιά.

Δεν έχει σημασία ποιος ανέβηκε στο βήμα, παρότι και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας αλλά και ο Καθηγητής κ. Μαλκίδης εξεφώνησαν εμπνευσμένους λόγους που δίδαξαν και ενθουσίασαν το πλήθος των συλλαλούντων. Σημασία έχει ότι ακούσθηκε  δυνατά η εικόνα της παρουσίας μας. Δεν έχει σημασία καν πόσοι ήμασταν… Σημασία έχει  ποιοί ήμασταν. Μακριά από διαχωρισμούς, αντεγκλήσεις και επεισόδια, η εικόνα μας, το πάθος  μας, η νηφάλια συμπεριφορά μας έδειξε την απόφασή μας. Το χαμόγελο κάθε παιδιού έδειχνε φωναχτά την αποφασιστικότητα των γονιών και των παππούδων του.

Σε νόμιμα πλαίσια, με συνταγματικά  μέσα, διατρανώσαμε την ελληνικότητα όλων των τόπων μας. Της Μακεδονίας, της Βορείου Ηπείρου, της Θράκης, των Δωδεκανήσων, της Κύπρου, των Διαπόντιων Νήσων, των Οθωνών, και της Στρογγύλης…

Θυμόμαστε ότι «το ελληνικόν εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι, ήθεά τε ομότροπα» και ισχύει σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης και όχι μόνο. 
Θυμόμαστε ότι σε εκείνες τις θρυλικές σύντονες πορείες των πεζών  του Αλέξανδρου, όταν ο λοχίας φώναζε στους στρατιώτες «Ποιος κέρδισε τη μάχη των Λεύκτρων;» εκείνοι απαντούσαν ρυθμικά «Ο Ε-πα-μει-νών-δας» κι έβγαζαν φτερά στα πόδια. Τόσο… Σλάβοι…
Θυμόμαστε ότι ο Αριστοτέλης έγραψε ότι αν χαθεί ο κορμός, δεν υπάρχουν ούτε χέρια, ούτε πόδια. Η Μακεδονία είναι ο ενεργειακός, δηλαδή ο οικονομικός κορμός της πατρίδας μας.

Έχουμε χαραγμένο στο μυαλό μας ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν είναι συγχωροχάρτι για τα λάθη του παρόντος. Τα παθήματα πρέπει να είναι μαθήματα, όχι φτηνές δικαιολογίες.
Είναι ήδη γνωστό ότι στις 3 Ιουλίου, ο κ. Ζάεφ, καλωσόρισε 125 νεοορκισθέντες στρατιώτες της πΓΔΜ στο «Μακεδονικό Στρατό» και στο ΝΑΤΟ… Και ναι, αντέδρασε το ΥΠΕΞ της Ελλάδος…

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, σε απόλυτη ομοφωνία με τα Τοπικά Συμβούλια των 43ων Παραρτημάτων της, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, καταλήξαμε, μεταξύ άλλων, ότι:
·      Η «συμφωνία των Πρεσπών» της 17.6.2018 αποτελεί διπλωματικό και Εθνικό ολίσθημα  και βλάπτει σοβαρά το εθνικό συμφέρον  και το μέλλον των Ελλήνων.
·      Ποτέ δεν έχει αναγνωρισθεί από Ελληνική κυβέρνηση, «Μακεδονική» εθνότητα και «Μακεδονική» γλώσσα, αυτά που αποτελούν την κορωνίδα των αλυτρωτικών βλέψεων της γείτονος.
·      Η συμφωνία των Πρεσπών στρεβλώνει την ιστορική πραγματικότητα, εκχωρεί την εθνότητα, τη γλώσσα και το όνομα της Μακεδονίας σε αλλότριους και διχάζει τους Έλληνες, σε κρίσιμους καιρούς.
·      Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων στο διεθνές γίγνεσθαι, με τη δική του όμως ιστορική κληρονομιά, όχι τη δική μας.
·      Εμείς, οι Έλληνες Απόστρατοι Αξιωματικοί, που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε εφ’ όρου ζωής την Πατρίδα, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη «συμφωνία των Πρεσπών» και:
·      Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, σε συνεργασία με άλλους φορείς, στο εσωτερικό  και στο εξωτερικό, για ενδελεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης, ηγετών των ξένων κρατών και των επικεφαλής  των διεθνών οργανισμών.
·      Απαιτούμε από τη Βουλή των Ελλήνων, να αφουγκρασθεί το κοινό αίσθημα και με εθνική ευθύνη και γενναιότητα, να μην επικυρώσει τη συμφωνία Κοτζιά-Δημητρώφ.   

Πρέπει για πάντα να θυμόμαστε ότι αυτή η Πατρίδα, είναι δανεική απ΄ τα παιδιά μας. Εμείς οι ζωντανοί, απλά τη χρωστάμε σ’ αυτούς που πέρασαν κι αυτούς που θα ‘ρθουν,  στους αγέννητους και τους νεκρούς. Τους χρωστάμε άυλα και ανεκτίμητα αγαθά. Θυσίες, αποκοτιές, ιστορία, επιστήμες, θέατρο, πολιτισμό εν τέλει. Οι  Έλληνες είμαστε προσωρινοί, είμαστε θνητοί, αλλά η Ελλάδα είναι αιώνια επειδή φρουρείται, από Θεούς κι Ανθρώπους.

Οι Μακεδόνες είμαστε εμείς. Οι  Έλληνες. Όσο υπάρχουν Έλληνες, υπάρχει Μακεδονία. Όσο υπάρχει Μακεδονία, θα υπάρχουν Έλληνες και η Γοργόνα θα μπορεί να ρωτάει αν «ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος» και ο ναύτης να απαντάει: «ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει» Στα Ελληνικά βεβαίως...

Αντγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ημαθίας της ΕΑΑΣ


04 Ιουλίου 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

Στο χώρο που μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β’ πριν από 2354 χρόνια ανακηρύχθηκε στην ουσία Βασιλεύς των Μακεδόνων, ου μην αλλά και Αρχιστράτηγος των Ελλήνων ο 20χρονος τότε Αλέξανδρος ο Γ’ , ο Μακεδνός που έμελλε να καταγραφεί ως Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων, καλούμεθα να δώσουμε τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018, στις 7.30 το απόγευμα, το παρόν οι σύγχρονοι Μακεδόνες.
 
Πρέπει με την παρουσία μας και μόνο, να καταδείξουμε σε όλους, εντός και εκτός συνόρων, ότι είμαστε εδώ, είμαστε οι νόμιμοι κληρονόμοι, ότι δεν αποποιούμαστε την κληρονομιά μας, ότι είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε όλο το φόρο για αυτή τη βαριά κληρονομιά. 

Όλες οι οργανώσεις επίσημες και ανεπίσημες, οι σύλλογοι, λαϊκοί και κληρικοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου πρέπει να είμαστε εκεί που σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του Φίλιππου, του ανθρώπου που ένωσε τους Έλληνες για πρώτη φορά. Πάμε στον τάφο του Φιλίππου, ώστε η παρουσία μας να τον καθησυχάσει, να τον αφήσει στον αιώνιο ύπνο του, να πάψουν να τρίζουν τα κόκκαλά του.
 
Δεν έχει σημασία ποιος θα ανεβεί στην εξέδρα και το βήμα, ούτε τι θα πει. Σημασία έχει να ακουστεί δυνατά η παρουσία μας. Μακριά από διαχωρισμούς, αντεγκλήσεις και επεισόδια, η αποφασιστικότητα πρέπει να φανεί στην εικόνα μας. Σε νόμιμα πλαίσια και με συνταγματικά μέσα, πρέπει όλοι, με όλη μας την οικογένεια να διατρανώσουμε την ελληνικότητα όλων των τόπων μας. Και της Μακεδονίας και της Βορείου Ηπείρου και της Θράκης και των Δωδεκανήσων και της Κύπρου και των Οθωνών και της Στρογγύλης…
 
Όλοι οι Έλληνες είμαστε προσωρινοί, αλλά η Ελλάδα είναι αιώνια γιατί και οι πριν και οι τώρα και οι μετά, έχουμε την ίδια γλώσσα, το ίδιο αίμα, τα ίδια ήθη, τα ίδια έθιμα, την ίδια θρησκεία. Η πατρίδα μας είναι δανεική απ΄ τα παιδιά μας. Χρωστάμε σ’ αυτούς που πέρασαν και θα ‘ρθουν, στους αγέννητους και τους νεκρούς. Τους χρωστάμε άυλα και ανεκτίμητα αγαθά. Τους χρωστάμε θυσίες, αποκοτιές, ιστορία, επιστήμες, θέατρο, πολιτισμό εν τέλει.
 
Τα μέλη της ΕΑΑΣ, με τις σημαίες μας και τη σημαία της Ενώσεώς μας να είμαστε εκεί, με όλη μας την οικογένεια και τους φίλους. Να δείξουμε ότι με κέφι, αισιοδοξία και δύναμη ψυχής πάμε να διατρανώσουμε την παρουσία μας και να κατοχυρώσουμε την ιστορία μας.

Κων. Β. Κωνσταντάρας 
Αντγος εα – Πρόεδρος Τ.Σ. Ημαθίας

02 Ιουλίου 2018

Συλλαλητήριο στη Βεργίνα. 9 Ιουλ 2018. 19.30ω

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ὁνόματος τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καί οἱ συμφωνίες πού ὑπογράφηκαν σέ βάρος τῆς Μακεδονίας μᾶς ἔχουν γεμίσει μέ βαθύτατη θλίψη. Ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική. Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα. Καμιά συμφωνία καί καμιά ὑπογραφή δέν μπορεῖ νά ἀκυρώσει αὐτή τήν μεγάλη ἀλήθεια.

Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε χρέος νά ὁμολογοῦμε καί βροντοφωνάζουμε αὐτήν τήν ἀδιαπραγμάτευτη ἀλήθεια. Γι’ αὐτό, σᾶς καλῶ ὅλους στήν μεγάλη συγκέντρωση γιά τή Μακεδονία πού θά πραγματοποιηθεῖ μέ τή σύμπραξη ὅλων τῶν συλλόγων τῆς Ἠμαθίας τή Δευτέρα 9 Ἰουλίου στίς 7:30 τό ἀπόγευμα στή Βεργίνα, στήν καρδιά τῆς Μακεδονίας, στήν πατρίδα τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Νά μήν λείψει κανείς.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων