22 Δεκεμβρίου 2023

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ  ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  ΔΙΈΘΕΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΊΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ.


ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΈΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ  ΕΩΣ 10 ΙΑΝ 2024, ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΎΝ   ΣΤΟ ΓΕΣ ΜΟΝΟ  ΟΙ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΗΣ Β'  ΚΑΙ  Γ'  ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΑ  ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΑΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΣ

20 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΤΣ, ΤΗΣ 20 ΔΕΚ 2023

Με αφορμή το θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 5018/2023/ ΦΕΚ 25 Α΄ με το οποίο αποδίδονται επιπλέον μερίδια και αντίστοιχες οικονομικές παροχές αποκλειστικά και μόνο στους αποστρατευτικούς βαθμούς  μόνο των Ανωτάτων Αξκων από το ΜΤΣ, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ανακοινώνει τα παρακάτω:

1.    Το 2017 ψηφίσθηκε ο ν. 4472/2017/ ΦΕΚ 74 Α’ ο οποίος στα άρθρα 124 -126 καθόρισε τις κατηγορίες της μισθολογικής κατάταξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2.    Η κατάταξη έγινε με βάση τον τρόπο εισαγωγής στις ΕΔ και τα ΣΑ,  τα χρόνια υπηρεσίας ενός εκάστου και τον Διοικητικό βαθμό που έφερε ο καθένας την ημέρα της ψήφισης του νόμου .

3.    Η κατάταξη αυτή δημιούργησε τέσσερις κατηγορίες μισθωτών Δημοσίου Τομέα των ΕΔ και ΣΑ όπως παρακάτω :
α. Κατηγορία Α' προελεύσεως ΑΣΕΙ. 
β. Κατηγορία Β' προελεύσεως ΑΣΣΥ. 
γ. Κατηγορία Γ' προελεύσεως ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ - ΕΠΥ
δ. Κατηγορία Δ' προελεύσεως Ειδικών Φρουρών κλπ 

4.    Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι μέχρι τότε ως βάση υπολογισμού μισθού αλλά και συντάξεως λαμβανόταν ο Μισθολογικός βαθμός του στελέχους τόσο ε.ε όσο και ε.α. (Πχ Κάποιος Ανχης έπαιρνε μισθό 2/3 Ταξχου και άρα με την αποστρατεία του είχε δικαίωμα να πάρει μέρισμα από το ΜΤΣ ένα βαθμό παραπάνω αλλά βαθμός Ταξχου δεν υπήρχε οπότε έπαιρνε Υποστρατήγου και κατέβαλε κάποια χρήματα ώστε η μετοχική σχέση του με το Ταμείο να ήταν ολοκληρωμένη).

5.    Η ισχύς του νόμου άρχιζε από 01/01/2017.

6.    Τα μέλη μας που αποστρατευόντουσαν από το 1-1-2017 και μετά άρχισαν να λαμβάνουν από το ΜΤΣ, προσωρινό μέρισμα και προσωρινό ΒΟΕΑ διότι δεν υπήρχε θεσπισμένος τρόπος υπολογισμού του και αναμενόταν η ψήφισή του από τα συναρμόδια Υπουργεία

7.    Οι αποστρατευθέντες  μέχρι 31 Δεκ. 2016, με Διοικητικό βαθμό Ταξχου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 5018/2023/ΦΕΚ 24 Α’, έλαβαν αναδρομικά  ένδεκα (11) μηνών διότι ο νόμος είχε ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής του. 

8.    Αναδρομικά πιθανόν να έλαβαν και  όσοι αποστρατεύτηκαν από την 01 Ιαν 2017 και εντεύθεν, εφόσον μετά από την εκκαθάριση που γίνεται μεταξύ  του προσωρινού μερίσματος και του ΒΟΕΑ που λάμβαναν και αυτού που δικαιούνται με την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου, προκύπτει θετική διαφορά. Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον προκύψει αρνητική διαφορά, κάποιοι συνάδελφοι καλούνται να  επιστρέψουν διάφορα ποσά στο ΜΤΣ. 

9.    Συμπερασματικά, είναι γεγονός ότι ακόμη και το ΜΤΣ αναγνωρίζοντας ότι πιθανόν να υπάρχουν αδικίες στην αναλογική κατανομή των μεριδίων εισήγαγε στο  ν. 5018/2023/ΦΕΚ 24 Α’ και στο άρθρο 95 παράγραφος 13 την εξής  δυνατότητα:
« Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δύναται να ανακαθορίζεται ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων του άρθρου 28»

10.    Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αναγνωρίζοντας τα προβλήματα ανισονομίας και ανισοκατανομής  που δημιουργήθηκαν με την ψήφιση του ανωτέρω νόμου και συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες, θα προτείνει στο ΜΤΣ την επανεξέταση του θέματος και την υποβολή σχετικής πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς ώστε η κατανομή των μεριδίων να γίνει δικαιότερη.

                                                              Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΠΗΓΗ: Σταράτα λόγια

Δένδιας: Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης θεσμοθετήθηκε η αύξηση αριθμού μεριδίων στους ανώτατους διοικητικούς βαθμούς

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν.5018/23 (Α΄25), εναρμονίστηκαν οι καταστατικές διατάξεις του ΜΤΣ, που αφορούν στα μερίσματα των μετόχων του Ταμείου που εξέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄74) περί του νέου μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Ειδικότερα, με το άρθρο 28 καθορίστηκε ο αριθμός μεριδίων ανά Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) του ν.4472/17, με εισαγωγή του διοικητικού βαθμού του Ταξιάρχου, που μέχρι τότε δεν προβλεπόταν ως βαθμός μερίσματος στη νομοθεσία του Ταμείου.

Προς εναρμόνιση των παροχών στους ήδη μερισματούχους στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, με το άρθρο 29 θεσμοθετήθηκε η αύξηση του αριθμού μεριδίων στους ανώτατους διοικητικούς βαθμούς για τους αποστρατευθέντες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων με τις αντίστοιχες περιπτώσεις δικαιούχων που κατέστησαν μερισματούχοι μεταγενέστερα από την 01 Ιανουαρίου 2017.

Επιπλέον, με την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 29, διασφαλίστηκε ότι δεν θα καταβληθεί μικρότερο μέρισμα, καθώς και Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, σε σχέση με το καταβαλλόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις είτε πριν την 01 Ιανουαρίου 2017, είτε σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις αντίστοιχα.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν προϊόν διυπουργικής επιτροπής των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και Προστασίας του Πολίτη (ΥΠΠΡΟΠΟ), το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ (ΔΣ/ΜΤΣ) και έγινε αποδεκτό από την Στρατιωτική Ιεραρχία και την Πολιτική Ηγεσία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΔΕΙΤΕ Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ👈

ΣτΔ:
1. Η αντίδραση κάποιων κατωτέρων και ανωτέρων αποστράτων αξιωματικών στην εξομάλυνση των μερισμάτων του ΜΤΣ με την προσθήκη του βαθμού του Ταξιάρχου (εδώ να γίνει γνωστό ότι ο αριθμός των μεριδίων ανά βαθμό είχε καθορισθεί το 1938 επί Μεταξά και τότε δεν υπήρχε ο βαθμός του Ταξιάρχου στην ιεραρχία) με το Νόμο 5018/2023, δηλαδή με καθυστέρηση 89 ετών από την απελευθέρωση από τους Γερμανούς (οπότε ανασυγκροτήθηκε ο ΕΣ και καθιερώθηκε ο βαθμός του Ταξιάρχου) σημαίνει ότι η αποκατάσταση των  νόμιμων και λογικών, δεν βρίσκει γόνιμο έδαφος στη σύγχρονη χώρα των συμπατριωτών του Αριστοτέλη.
2. Πάντα να θυμόμαστε ότι όλες και οι συντάξεις και όλα τα μερίδια, προέρχονται από τις κρατήσεις μας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου.
Δεν υπάρχει περίπτωση συναίνεσης στην ισοκατανομή ανίσων παρακρατήσεων.
  

19 Δεκεμβρίου 2023

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ '23 στη ΛΑΦ Β-Α-Ν


 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) 

ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚ 2023, ΣΤΗ ΛΑΦ ΒΕΡΟΙΑΣ, από 20:00ω.

Τιμή πρόσκλησης 13€. Παιδική, 7€. Περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, γλυκό, μουσική.

Δηλώσεις συμμετοχής στη Λέσχη έως την Τετάρτη 20 Δεκ.
Παραλαβή προσκλήσεων από τη Λέσχη.

15 Δεκεμβρίου 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Το φαρμακείο στο ΠΑΛΑΙΟ 424 ΓΣΝΕ (Γρηγορίου Λαμπράκη 3) θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής  από  21 μέχρι και 29 Δεκεμβρίου 2023 (5 εργάσιμες ημέρες).

2. Το φαρμακείο στο ΝΕΟ 424 ΓΣΝΕ (περιοχή Ευκαρπίας)  θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής από  2 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2024 (5 εργάσιμες ημέρες).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των απογραφών.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

 
Ανχης (ΥΦ)
  Μανδρά Βαρβάρα

Δικαστικοί: Αυξήσεις έως 30% σε ειδικά επιδόματα από 1ης Ιανουαρίου 2024

Οι αυξήσεις έρχονται σύμφωνα με το άρθρο 39 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.

Αυξήσεις 10% έως 30% στα ειδικά επιδόματα των δικαστικών λειτουργών και του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή

1. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος των δικαστικών (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) ως εξής:

Eιρηνοδίκες Γ’ και Δ’ Τάξης, δόκιμος εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι: από 344,08 ευρώ σε 447,30 ευρώ
Εισηγητής του ΣτΕ και αντίστοιχοι: από 487,97 ευρώ σε 634,36 ευρώ
Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι: από 563,04 ευρώ σε 731,95 ευρώ
Πάρεδρος του ΣτΕ και αντίστοιχοι: από 594,32 ευρώ σε 772,61 ευρώ
Πρόεδρος Εφετών, σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι: από 625,60 ευρώ σε 813,28 ευρώ
Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι: από 656,88 ευρώ σε 853,94 ευρώ
Πρόεδρος και αντίστοιχοι: από 688,16 ευρώ σε 894,61 ευρώ.

2. Αυξάνεται κατά 10% η πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές).
Προβλέπεται, επίσης, αύξηση του ανώτατου ορίου συνολικών αποδοχών του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, μέχρι το 80% των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου ή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, εφόσον είναι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί.


Πηγή: https://www.ot.gr/2023/12/14/oikonomia/dikastikoi-ayksiseis-eos-30-se-eidika-epidomata-apo-1is-ianouariou-2024/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΣτΔ: Όποιος πατάει το πόδι του στη Μεθόριο αμοίβεται, πλην Στρατιωτικών (αυτοί "το διάλεξαν" - οι άλλοι ....δεν ήθελαν)

14 Δεκεμβρίου 2023

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2023

 


Αξιότιμη/ε Συνάδελφε Καλημέρα, 
 Σας κοινοποιούμε το Φύλλο της ΕΗ  Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
που περιλαμβάνει μεταξύ  άλλων και τα παρακάτω ενδιαφέροντα θέματα:

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Συντονιστικού μετά τη Συνάντηση με Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΚΑ με ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ων ΕΑΑ

Από το Facebook του Ιωάννης Δεβούρος (προέδρου του ΔΣ/ΕΑΑΣ):

""Την 5 Δεκεμβρίου 2023, το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πλήρης κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) των Ν. 3863/10 & Ν. 3865/10, η πλήρης επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών που μας μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2012 (λόγω μείωσης των μισθολογικών κλιμακίων των εν ενεργεία στελεχών), όπως προβλέπουν οι ακυρωτικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν τουςαπόστρατ ους Αξιωματικούς.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε τη θετική πλευρά της κατάργησης της παρακράτησης του 30% της σύνταξης των εργαζομένων συνταξιούχων καθώς και την επικείμενη νομοθέτηση μείωσης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ώστε να μην επιβάλλεται από το «πρώτο ευρώ» αλλά μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου.

Θα παραμείνουν ανοιχτά όλα τα πεδία συζήτησης και για όλα τα θέματα.""
 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ/ΕΑΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ο/Σ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΣΣΕ

Την 7η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην έδρα της Ε.Α.Α.Σ με τους Προέδρους των Συνδέσμων Όπλων και Σωμάτων, τους Προέδρους Συνδέσμων Τάξεων ΣΣΕ  και άλλων  Στρατιωτικών Συνδέσμων και Ενώσεων.

Σκοπός της συγκεντρώσεως ήταν η ενημέρωση επί των στόχων που έθεσε το ΔΣ της ΕΑΑΣ στη  θητεία του και κυρίως η συνέγερση όλων των αποστράτων του Στρατού Ξηράς  και η επίτευξη συστράτευσης απέναντι στα χρονίζοντα προβλήματα που  αφορούν  το ΜΤΣ.
Στην έναρξη της συγκέντρωσης ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις επί όλων των εν θεμάτων, εστιάζοντας  στην πιεστική απαίτηση που υπάρχει στους Αποστράτους του Στρατού Ξηράς  για ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση τους από την  επίσημη  Πολιτεία. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα του ΜΤΣ και υιοθετήθηκε από όλους τους παρισταμένους η άποψη της ΕΑΑΣ περί ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων σε ένα αντίστοιχο Ενόπλων Δυνάμεων με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις :

(α) Την αποχώρηση των εκ της ΕΛΑΣ προερχομένων μετοχομερισματούχων ώστε να παραμείνουν μόνο όσοι σχετίζονται με το ΥΠΕΘΑ.

(β) Την αναλογική κατανομή των εξοπλιστικών προγραμμάτων ώστε κάθε συνάδελφος που υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις να λαμβάνει κατά την έξοδό του από αυτές ακριβώς το ίδιο μέρισμα, όταν φέρει τον αυτό βαθμό και έχει τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

Υπογραμμίστηκε ότι κύριος στόχος του ΔΣ/ΜΤΣ πρέπει να είναι η διαρκής μέριμνα για την αύξηση των εσόδων του, προκειμένου να έχει την δυνατότητα κοινωνικής πολιτικής, επ' ωφελεία των μετόχων και μερισματούχων του, όπως ο ιδρυτικός του νόμος ορίζει.

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος προέβη σε πλήρη ενημέρωση των παρισταμένων επί των θεμάτων του Μ.Τ.Σ.  με αναλυτικά στοιχεία και ενημερωτικά διαγράμματα για την πλήρη κατανόηση όλων των σχεδιαζόμενων εξελίξεων και ενεργειών.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων για το τι δέον γενέσθαι για τα επείγοντα θέματα που απασχολούν την Ένωση.

Η Ένωση αναγνωρίζοντας τη δυσκολία μετακίνησης της σημερινής μέρας στο κέντρο της Αθήνας, ευχαριστεί  τους συναδέλφους που προσήλθαν αλλά και αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Επίσης τους ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση και διάθεση συνδρομής που επέδειξαν για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Θεωρούμε ότι οι προσπάθειές μας έχουν ανταπόκριση και ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να επικρατήσει το δίκαιο και η λογική.

Το ραντεβού με τους Προέδρους ανανεώθηκε για τον Φεβρουάριο του επομένου έτους σε ημερομηνία που εγκαίρως θα καθοριστεί.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

06 Δεκεμβρίου 2023

ΜΤΣ: Πως θα δηλωθούν στην Εφορία τα αναδρομικά ποσά από μερίσματα και αύξηση μεριδίων

Διευκρινίσεις για τη Φορολογική Τακτοποίηση των Αναδρομικών του Ν.5018/2023

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) τα αναδρομικά ποσά, όπως των μερισμάτων του άρθρου 28 του Ν.5018/2023 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) που αφορούν τα έτη 2017-2022, θα πρέπει να δηλωθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ/ Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος (Υποβολή Τροποποιητικής) στα έτη που αφορούν. Αντίθετα τα αυξημένα ποσά που προκύπτουν λόγω αύξησης των μεριδίων των ανωτάτων Αξιωματικών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.5018/2023 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), αφορούν εισοδήματα φορολογικού έτους 2023 καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 2023 και θα πρέπει να δηλωθούν στη δήλωση Ε1 2024.

2. Υπενθυμίζεται ότι :

α. Το Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) και το Βοήθημα Θανάτου δεν φορολογούνται, σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν.4172/2013.

β. Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από την κατάργηση των μειώσεων του Ν.4093/2012 φορολογούνται κατά την καταβολή (συντελεστής 20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για αυτά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013.

Αθήνα, 6 Δεκ 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ ΜΤΣ
Ταξίαρχος εα Δημήτριος Σ. Χατσίκας

 

~~~~~~~~~~~

ΣτΔ:
Όλα τα εισοδήματα, φορολογητέα ή όχι, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ στη φορολογική δήλωση. Αφού τα δηλώσουμε σωστά, παρακολουθούμε την ορθότητα της φορολόγησης.
Κ.Β.Κωνσταντάρας04 Δεκεμβρίου 2023

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ/ ΜΤΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών  Πεζικού είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρώην Προέδρου του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ανώτατο αξιωματικό εα κ. Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, σχετικά με τα εν εξελίξει οικονομικά θέματα που απασχολούν τους Μερισματούχους και μπορείτε να την δείτε κάνοντας κλικ εδώ!

 

Ο κ. Κουτσογιαννόπουλος, δίνει εξηγήσεις και απαντά στις εξής ερωτήσεις:

[1] Ποιά είναι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των αναλογιστικών μελετών που έχουν καταγράψει τις παθογένειες του ΜΤΣ.

[2] Ποιοί είναι οι πόροι και οι εισφορές των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς και από την ΕΛΑΣ.

[3] Σε ποιό ποσοστό συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο ΜΤΣ οι απόφοιτοι των Σχολών της ΕΛΑΣ.

[4] Ποιές μελέτες έχουν γίνει σε διακλαδικό επίπεδο για την συνένωση των Μετοχικών Ταμείων του ΣΞ του ΠΝ και της ΠΑ.

[5] Προτάσεις για την αύξηση των εσόδων του ΜΤΣ.