23 Δεκεμβρίου 2022

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Το Παράρτημά μας θα κόψει τη Βασιλόπιττα του έτους 2023,
θα βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες Β' και Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 2021-2022, τέκνα των μελών του
και θα δεξιωθεί τα Μέλη του

στη ΛΑΦ Β-Α-Ν

την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023, την 12.00 μεσημβρινή.

Οι επιθυμούντες να παρευρεθούν, παρακαλούμε να το δηλώσουν μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2022.


 

22 Δεκεμβρίου 2022

Το μεγάλο ατόπημα του ΜΤΣ επί 6,5 χρόνια για το Ν. 4093/12 και οι προτεινόμενες λύσεις. Του Νίκου Καρδούλα

Στο υπό δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρεται ότι από την 1.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με το ν. 4093/2012, στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για όσους αποστρατεύθηκαν πριν τις 13.5.2016.

Αν και στην ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι: «Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Εντούτοις, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι εξακολουθούν να επιβάλλουν τις υπόψη μειώσεις στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν.», τότε θα έπρεπε τα αναδρομικά να δοθούν από τις 13 Μαΐου του 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016, δηλαδή για 6,5 χρόνια αναδρομικά. Αντί αυτού τα αναδρομικά θα δοθούν σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο από 1/1/2022 (για ένα χρόνο) και όχι από 14/5/2016 (για 6,5 χρόνια).

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), με τίτλο «Ενημέρωση για Κρατήσεις Ν.4093/2012 στα Μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ» στις 5 Μαρτίου 2021, που απεικονίζεται παρακάτω, αναφέρεται:

«Από γραπτή ενημέρωση του ΜΤΣ προκύπτει ότι όντως υπάρχει διαφορά στις κρατήσεις του μερίσματος μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν προ της 13-5-2016 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.4093/2012 γίνονται κρατήσεις στο μέρισμά μας (προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στο παρόν). Οι νέοι συνταξιούχοι, μετά την 13-5-2016, οπότε ψηφίστηκε ο Ν.4387/16, δεν υποβάλλονται σε αυτές τις κρατήσεις. Επίσης κρατήσεις δεν επιβάλλονται στους αποστρατευθέντες πριν το ν.4387/2016, των οποίων το άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

Οι κρατήσεις που γίνονται στο μέρισμά μας επιστρέφουν σαν έσοδο στο ΜΤΣ, μέσω ΗΔΙΚΑ, και στην πράξη αναδιανέμονται την επομένη χρονιά σε όλους αδιακρίτως τους μερισματούχους, αλλά και για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου.

Ο μέχρι τώρα διαχωρισμός των μερισματούχων σε υπόχρεους δύο ταχυτήτων μας βρίσκει αντίθετους, όπως και κάθε προσπάθεια διαγραφής των κρατήσεων που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί μέχρι την 31/12/20.».

Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

  • Επί 6,5 χρόνια από τις 13/5/2016 μέχρι σήμερα, δεν αναρωτήθηκε κανείς από τους συμμετέχοντες στο ΔΣ του ΜΤΣ (Πρόεδρος ΜΤΣ, ΓΕΠΣ-Υ/ΓΕΣ, Δντής ΓΕΣ/ΔΓΚ, Αξκός Οικονομικού, Αξκός Νομικού, Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ, Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Εκπρόσωπος Δ.Ε.Ε.Ε. Υπουργείου Οικονομικών και ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου), από που προκύπτουν αυτά τα χρήματα που επιστρέφονται από την ΗΔΙΚΑ στο ΜΤΣ για τις κρατήσεις του Ν. 4093/12 και σε ποιους έπρεπε να αποδοθούν;
  • Ήταν δίκαιο που τα χρήματα από τις κρατήσεις ενός μέρους των μερισματούχων, μοιράζονταν αδιακρίτως σε όλους τους μερισματούχους του ΜΤΣ, ακόμα και σε αυτούς που δεν πλήρωναν τις εν λόγω κρατήσεις;
  • Μήπως θα ήταν δίκαιο όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι να γίνει η σημερινή νομοθετική ρύθμιση, να υπήρχαν δύο διαφορετικά μερίδια, ένα για αυτούς που αποστρατεύθηκαν πριν τις 13/5/2016 και ένα για όσους αποστρατεύθηκαν μετά τις 13/5/2016;
  • Η ευθύνη για τη μη απονομή ισονομίας στους μερισματούχους του ΜΤΣ όλα αυτά τα 6,5 χρόνια, μήπως ανήκει εξ ολοκλήρου στις διοικήσεις του ΜΤΣ και στους Προέδρους της ΕΑΑΣ που συμμετείχαν στο ΔΣ του ΜΤΣ;

Προτεινόμενες λύσεις

Εφόσον τα αναδρομικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δίνονται από 1/1/2022, υπολείπονται περίπου ακόμη αναδρομικά 5,5 χρόνων, ώστε να ικανοποιηθούν οι μερισματούχοι που αδικήθηκαν και τα οποία ανέρχονται στα 45 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις.

Προτείνονται λοιπόν οι παρακάτω λύσεις ώστε να επιστραφούν όλα τα αναδρομικά από 13/5/2016 μέχρι και 31.12.2021 (για τα υπόλοιπα 5,5 χρόνια):

  • 1η ΛΥΣΗ: Επειδή όπως πληροφορούμαι το ΜΤΣ δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να δώσει εφάπαξ όλα τα αναδρομικά σήμερα, προτείνεται αυτά να δοθούν με δόσεις στα επόμενα 5 χρόνια (60 δόσεις), δόσεις που θα καταβάλλονται στα μηνιαία μερίσματα όσων αποστρατεύθηκαν πριν τις 13/5/2016. Το κόστος ανά χρόνο είναι 9 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
  • 2η ΛΥΣΗ: Εάν το ΜΤΣ δεν έχει ούτε την οικονομική ευχέρεια να καταβάλει τα αναδρομικά σε 5 χρόνια, να αιτηθεί από την κυβέρνηση τα εν λόγω χρήματα, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης προς το ΜΤΣ.
  • 3η ΛΥΣΗ: Εάν η 2η λύση δεν ευοδωθεί από την Κυβέρνηση, να υπάρξουν δύο διαφορετικά μερίδια στα επόμενα 5 χρόνια, ένα για αυτούς που αποστρατεύθηκαν πριν τις 13/5/2016 και ένα για όσους αποστρατεύθηκαν μετά τις 13/5/2016.

Συμπεραίνοντας:

  • Εάν δεν προκύψει καμία λύση ώστε να αποδοθούν στους δικαιούχους όλες οι παράνομες κρατήσεις, θα πρόκειται για διοικητική αδυναμία, η οποία θα πρέπει να επιλυθεί αρμοδίως.
  • Αφήνω εκτός συζήτησης την πιθανή έντοκη επιστροφή των παράνομων κρατήσεων.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης εα.

 

ΠΗΓΗ👈 

 

 

20 Δεκεμβρίου 2022

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Παράρτημα Ημαθίας συγκροτήθηκε την 21η Δεκεμβρίου 1972 με το υπ’ αριθμόν 48 Πρακτικό Συνεδριάσεων του ΔΣ / ΕΑΑΣ, επί προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Αντγου εα Αθ. Δελαγραμμάτικα.

Την 28η Ιανουαρίου 1973 συνήλθε για πρώτη φορά η Επιτροπή που διορίσθηκε για τα οργανωτικά του Παραρτήματος. Τα πρώτα μέλη αυτής της επιτροπής, ήταν ο Ανχης εα Κολίτσας Γεώργιος, ο Τχης εα Κυριαζάκης Βασίλειος και ο Τχης (Χωροφ) εα Ελευθεριάδης Πέτρος. 

Το «Βιβλίο Καταχωρήσεων Πρακτικών Συνεδριάσεων» ανοίχθηκε την 31η Ιανουαρίου 1973.
Έκτοτε, το παράρτημα στεγάσθηκε στην πλατεία Ωρολογίου μέχρι το 1975, στην οδό Αντωνίου Καμάρα 17 μέχρι το 1982, στην οδό Ήρας 15 μέχρι το 1984, στην οδό Μαλακούση 6 μέχρι το 1998 και από 1-9-1998 εγκαταστάθηκε στο νυν γραφείο-εντευκτήριο ιδιοκτησίας ΕΑΑΣ, στο 2ο όροφο της πολυκατοικίας της οδού 16ης Οκτωβρίου αριθμός 1. Η αγορά του ακινήτου κόστισε 21.500.000 δρχ. Τα
εγκαίνια του χώρου έγιναν στις 11-3-1999 επί προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Αντγου εα Αλεξ. Καλεντερίδη.

Στις διάφορες επιτροπές για την αγορά του χώρου των γραφείων από την 2α Φεβρουαρίου 1998 και μέχρι πέρατος των διαδικασιών μετείχαν, σε ποικιλία καθηκόντων, οι:
- Ταξχος εα Παρθένης Αναστάσιος της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός Αντωνιάδης Στέφανος της Νομαρχίας Ημαθίας,
- Ανχης εα Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Λγος (ΜΧ) Κουτσαντάς Χρήστος της ΔΜΧ/Β΄ΣΣ,
- Ανχης εα Κασσελούρης Βασίλειος, της ΕΑΑΣ Ημαθίας, ως μέλη της Επιτροπής.
- Πολ.Υπομηχανικός Ιγνατιάδης Θεόδωρος ΔΤΥ/Ν. Ημαθίας
- Ανχης εα Λάμπρης Ευάγγελος της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Λγος Καραντζίδης Θεόδωρος του 1ουΕΓ/Β΄ΣΣ
- Ανχης εα Μαθιουδάκης Χριστόφορος, της ΕΑΑΣ Ημαθίας,
- Τχης (ΔΒ) Κόκκας Βασίλειος του 3ουΕΓ/Β΄ΣΣ,
- Πολ. Υπομηχανικός Ιγνατιάδης Θεόδωρος, της Νομαρχίας Ημαθίας.

Από της ιδρύσεώς του το παράρτημα υπηρετεί με αφοσίωση και αδιάκοπα τους σκοπούς της ΕΑΑΣ και το Τοπικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τους αποστράτους αξιωματικούς που διαμένουν στην Ημαθία, όπου και όποτε η ΕΑΑΣ προσκαλείται ως ΝΠΔΔ και πλέον.

Από καιρού εις καιρόν το Παράρτημά μας εκδράμει εκτός ορίων Ημαθίας για ποικιλία λόγων: Προσκυνήματα στο Άγιο Όρος, συμμετοχή στα μνημόσυνα Βούρμπιανης και Βιτσίου, συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης της μάχης των Οχυρών σε Ρούπελ και Ιστίμπεη, επισκέψεις στα μουσεία της ευρύτερης περιοχής, όπως το Καταδρομικό «ΑΒΕΡΩΦ» όταν ναυλόχησε στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Την 27η και 28η Οκτωβρίου του 2016, ένα υπερπλήρες με μέλη και φίλους του Παραρτήματος λεωφορείο, είχε την ευλογία να πραγματοποιήσει
επίσκεψη - προσκύνημα στη Βόρειο Ήπειρο και να πάρει μέρος στον εκεί εορτασμό του «ΟΧΙ».
Συμμεθέξαμε στον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου από τη Νεολαία της Δρόπολης και χορέψαμε Ποντιακά, Θρακιώτικα, Ρουμελιώτικα, Νησιώτικα και Ηπειρώτικα στη Δερβιτσάνη.
Προσκυνήσαμε στο Νεκροταφείο της Κλεισούρας, στο Ύψωμα «731» και στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Βουλιαράτων.
Καταθέσαμε στέφανο και παρακολουθήσαμε την παρέλαση Βορειοηπειρωτών μαθητών.
Ψάλλαμε τον Εθνικό μας Ύμνο στα άγια χώματα της Βορείου Ηπείρου, ξανά και ξανά. Να ξαναπάμε.


Σταις του βίου πραγματίαις, μετείχαμε στα συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Πισωδέρι, διαμαρτυρόμενοι εναντίον της υπογραφής της συμφωνίας «των Πρεσπών» που ενέδωσε στις αβάσιμες απαιτήσεις της fYRoM.

Επίσης διαμαρτυρηθήκαμε και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, σε πολλαπλά συλλαλητήρια για τα βιοτικά μας θέματα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Η φιλανθρωπική δράση δεν μας είναι ξένη και ενεργούμε κατάλληλα.

Από πλευράς μεταβολών Προσωπικού και ενώ ήταν ενεργά μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, απεβίωσαν, σε διαφορετικούς χρόνους, ο Πρόεδρος Σχης εα Διαμάντης Γεώργιος, το μέλος Λγος εα Αθανασόπουλος Ηλίας και ο Γραμματέας Υπομοίραρχος εα Πέτσης Λάμπρος.

Στο Παράρτημα βραβεύθηκαν από το 1987, ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ αριστούχοι μαθητές, τέκνα μελών μας.

Βραβεύθηκε από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ο ποιητής μας Τχης εα Μπρουκούμης Δημήτριος.

Ενδεικτικά γεγονότα της εξέλιξης του παραρτήματος:
Στις 22 Ιουν 1973, έγινε αγορά 1 πολυθρόνας γραφείου, 2 μεταλλικών γραφείων, 1 μεταλλικής βιβλιοθήκης και 5 καθισμάτων. Το 1991 αγοράσθηκε γραφομηχανή, το 1992 τηλεόραση, το 1996 FAX, το 1990 τοποθετήθηκε η θωρακισμένη πόρτα, το 1999 η φωτεινή επιγραφή και ο ιστός της σημαίας, το 2010 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής , το 2012 τα κλιματιστικά και το 2015 έγινε πλήρης ανακαίνιση του κυρίως χώρου, αναδιαμόρφωση και αντικατάσταση των επίπλων μας, επί προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Υπτγου εα Ευαγγέλου Δανιά. Το 2020 έγινε ριζική ανακαίνιση της τουαλέτας επί
προεδρίας ΔΣ/ΕΑΑΣ του Αντγου εα Σταύρου Κουτρή.

Στο παράρτημα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πληθώρα βιβλίων. Η συνεισφορά των μελών και των φίλων μας στον εμπλουτισμό της είναι σημαντικότατη και συνεχής. Κάνουμε προσπάθεια λειτουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά έχουμε τεχνικά προβλήματα. 

Την 20-11-2016 εγκαινιάσθηκε πανηγυρικά, παρουσία των τοπικών αρχών στη ΛΑΦ Βεροίας πολυθεματική έκθεση με τίτλο «Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ», στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και Αποστράτων. Την παρουσίαση γενικά και των επιμέρους ενοτήτων της έκθεσης έκαναν, εκπρόσωπος της Ι ΜΠ, ο Πρόεδρος του ΤΣ, ο συγγραφέας Γ. Κοτζαερίδης, οι αρχαιολόγοι κκ Εύα Κοντογουλίδου και Μαρία Χειμωνοποπούλου, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ευξείνου Λέσχης και της Θρακικής Εστίας Βεροίας. Οι επιμέρους εκθέσεις φωτογραφιών και αντικειμένων περιελάμβαναν τις ενότητες: Στρατιωτικοί Άγιοι, Μικρασιάτες Φιλόσοφοι, Μικρασιάτες Λογοτέχνες, Αξέχαστα Κουβούκλια, και Λαογραφικό υλικό από το Πόντο και τη Θράκη.

Από 20 Οκτωβρίου 2017 και εντεύθεν, γίνονται Συγκεντρώσεις Μελών και στα άλλα, πλην της Βεροίας, άστεα της Ημαθίας (Νάουσα και Αλεξάνδρεια) για αποφυγή πολλαπλών κινήσεων, ενημέρωση και παρακίνηση περισσοτέρων να συμμετάσχουν στα κοινά της Ενώσεως.

Εφαρμόζουμε κάθε δυνατή μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επαφών, προς πάσα κατεύθυνση.

Προσεγγίσαμε πολλούς βουλευτές Ημαθίας και τους ενημερώσαμε για τα προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζουμε, περιλαμβάνοντας ανάλογες προτάσεις επίλυσης και βελτίωσης των συνθηκών.

Έχουμε πολλαπλώς εισηγηθεί: 
· Να συνταχθεί επενδυτική μελέτη για το αποθεματικό της ΕΑΑΣ.
· Να καλύπτει η ΕΑΑΣ τη δαπάνη της σημαίας που σκεπάζει το φέρετρο του αποστράτου, όπως του εκ μέρους της στεφάνου.
· Να μετονομασθεί η Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ σε ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, να ενημερώνεται συνέχεια και να εμπλουτισθεί, ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς των αποστράτων και όχι μόνο. Για εξοικονόμηση πόρων, η έντυπη έκδοση της ΕΗ να γίνει τριμηνιαία.
· Να λειτουργήσει από το ΓΕΣ ή το ΓΕΕΘΑ “e-shop” Στρατιωτικό Φαρμακείο για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιουμένων. Η άυλη συνταγογράφηση έχει λύσει τα χέρια όλων.
· Να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος στις αρχαιρεσίες του ΔΣ/ΕΑΑΣ.
· Να συσταθεί Παράρτημα ΕΑΑΣ Κύπρου στη Λευκωσία και όλοι οι μαχητές της Κύπρου, να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη του.

Ευχόμαστε υγεία, χαρές, μακροημέρευση και ευημερία σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές σας και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σε όλους τους Έλληνες.


19 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Το φαρμακείο στο ΠΑΛΑΙΟ 424 ΓΣΝΕ (Γρηγορίου Λαμπράκη 3) θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής από 23 μέχρι και 30 Δεκεμβρίου 2022 (5 εργάσιμες ημέρες).

2. Το φαρμακείο στο ΝΕΟ 424 ΓΣΝΕ (περιοχή Ευκαρπίας) θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής από 2 μέχρι και 9 Ιανουαρίου 2023 (5 εργάσιμες ημέρες).

15 Δεκεμβρίου 2022

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ ΕΑΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών ανάδειξης του 11ου αιρετού ΔΣ της ΕΑΑΣ για την 19η Φεβρουαρίου αναμένουμε, όπως κάθε φορά, αιτήματα προώθησης υποψηφιοτήτων μέσω της ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) του Παραρτήματος.  

Για την αποφυγή υποψιών μεροληψίας, παραπόνων και δεδομένου ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε κάν τους υποψηφίους, το Τοπικό μας Συμβούλιο, ως υπεύθυνος της καλής χρήσης των ΜΚΔ του Παραρτήματος, θα εφαρμόσει τους εξής κανόνες που πιστεύουμε ότι δεν θα προκαλέσουν δυσάρεστα αισθήματα σε κανένα των συναδέλφων που θα εκτεθούν ως υποψήφιοι προς εκλογήν στο νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ: 

Προτιθέμεθα να αναρτήσουμε:

έχρι ΔΥΟ ανακοινώσεις εκάστου υποψηφίου Μέλους του ΔΣ

-Μέχρι ΤΡΕΙΣ ανακοινώσεις εκάστου υποψηφίου Αντιπροέδρου και 

-Μέχρι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ανακοινώσεις εκάστου υποψηφίου Προέδρου του ΔΣ

Οι ανακοινώσεις αυτές πρέπει να συνταχθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο και να μας αποσταλούν με πιστοποιημένο μέσο επικοινωνίας (πχ γνωστό σε μας εκ των προτέρων e-mail, Viber κλπ).
Οι αναρτήσεις θα υπογράφονται από το συντάκτη τους και έτσι θα δημοσιεύονται, με ευθύνη του υπογράφοντος για το περιεχόμενό τους.

Κάθε ανακοίνωση που θα πληρεί τις παραπάνω συνθήκες, θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα (https://eaasimathias.blogspot.com/ ) του Παραρτήματος και θα αναδημοσιεύεται στην Ομάδα (https://www.facebook.com/groups/459766081029271 ) και τη Σελίδα μας (https://www.facebook.com/eaasimathias ) στο Facebook, όπως και στους λογαριασμούς μας σε Twitter ( @EAAS_HMA ) και την Κοινότητα «Ανακοινώσεις ΤΣ ΕΑΑΣ Ημαθίας» που λειτουργούμε μόνο για τα Μέλη μας και πιστοποιημένους στο Viber.

 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος σχεδιάσει να επισκεφθεί το Παράρτημα, θα δημοσιεύσουμε επιπλέον των ανωτέρω, μία ανάρτηση για την αναγγελία της επισκέψεως και μία για τα αποτελέσματα της επισκέψεώς του, όπως θα τις συντάξει και θα μας τις στείλει ο ίδιος, με τον τρόπο και στα μέσα που προαναφέραμε.  

Θα οργανώσουμε, για όποιον υποψήφιο επιθυμεί, ENAspace” («χώρο») στο λογαριασμό μας στο Twitter με ομιλητές τον υποψήφιο και επιλεγμένα μετά από έγκαιρη αίτησή τους Μέλη του Παραρτήματος, σε ιδιαίτερο χρόνο για κάθε υποψήφιο, μετά από συνεννόηση με το ΤΣ.
Η αναγγελία του συμβάντος πρέπει να περιλαμβάνεται σε δημοσιευμένη ανακοίνωση του υποψηφίου, διότι δεν θα γίνει επιπλέον δημοσίευση για το γεγονός, παρά μόνο στο
Twitter μας, ως αναγγελία και υπενθύμιση.
Tospace” θα αναμεταδοθεί και μέσω της σελίδας και την ομάδας μας στο Facebook με σχετικούς συνδέσμους.
 

Το Παράρτημα δεν  θα προωθήσει σε ΜΜΕ της περιοχής μας οποιαδήποτε ανακοίνωση, αφού αυτό αποτελεί ιδία ευθύνη του υποψηφίου. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων και την με ενέργειές τους ενημέρωσή μας για τα αυθεντικά e-mails και τα τηλέφωνα/Viber αυτών, ώστε να αποφευχθούν δόλιες ενέργειες τρίτων στο όνομα υποψηφίων.

Ένας απλός τρόπος αυθεντικοποίησης των στοιχείων επαφής (e-mail, Viber, τηλέφωνα κλπ) των υποψηφίων, είναι η δια της ΕΑΑΣ ενημέρωσή μας.  

 

05 Δεκεμβρίου 2022

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του

 

Γράφει   :  Ο Γιώργος Γκορέζης*

Με αισθήματα οργής και θλίψης η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, την πρώτη γενικευμένη ένοπλη σύρραξη στον 21ο αιώνα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Διεθνείς αναλυτές είχαν προαναγγείλει το ρωσικό σχέδιο επίθεσης εναντίον του Κιέβου από το 1997 και μάλιστα το περιέγραψαν με αρκετή λεπτομέρεια, προβλέποντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ρωσόφωνων κατοίκων της ανατολικής Ουκρανίας. Αλλά ο πόλεμος δεν ήταν τόσο μακρινός για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Έχουν περάσει 32 χρόνια από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία οδήγησε στη βίαιη διάλυσή της και στην ανάδυση νέων κρατών. Όπως 48 χρόνια πέρασαν από τότε που η Τουρκία εισέβαλλε στην Κύπρο και από τότε κατέχει τμήμα εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.

Οι αιτίες για τη ρωσική εισβολή γεννήθηκαν την επόμενη ημέρα της κατάρρευσης του σοβιετικού οικοδομήματος το 1991 και της δημιουργίας του ανεξάρτητου Ουκρανικού κράτους. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014 και κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέληξε να είναι μια συνεχής και παρατεταμένη σύγκρουση, μέσο της οποίας η Ρωσία επιδιώκει  μια εκδοχή του δόγματος Μπρέζνιεφ για «περιορισμένη κυριαρχία για την Ουκρανία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή του συμφώνου της Βαρσοβίας πριν από την κατάρρευσή του». Η Ουκρανία θεωρείται από τη Ρωσία ως μέρος της σφαίρας επιρροής της και οι Ρώσοι ηγέτες πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας τους.

Μερικοί στρατηγικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επέμβαση της Δύσης στα εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας ήταν παράγοντας έντασης και αύξησης της ρωσικής επιθετικότητας προς την Ουκρανία. Ισχυρίζονται ότι η προσπάθεια επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά μέσω της Ουκρανίας ήταν επόμενο να συναντήσει την ρωσική άρνηση. Αντίθετα, άλλοι υποστήριξαν ότι ακόμα και αν το ΝΑΤΟ δεν επιδίωκε την προς Ανατολάς επέκτασή του, η Ρωσία θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, λόγω του μεγαλοϊδεατισμού και του σωβινισμού που υπάρχουν ενσωματωμένα στην πολιτική της από την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Είναι αλήθεια ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δημιούργησε ένα κενό ασφάλειας στη ευρύτερη περιοχή και η φανερή πρόθεση του ΝΑΤΟ να επεκταθεί στην Ουκρανία ουσιαστικά ανατρέπει την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος στην περιοχή. O διεθνολόγος  Kenneth Waltz σωστά είχε υποστηρίξει, ότι «η μη εξισορροπημένη ισχύς αποτελεί κίνδυνο για τα αδύναμα, αλλά και για τα ισχυρά κράτη. Μια έλλειψη ισορροπίας ισχύος με το να εκτρέφει τη φιλοδοξία κάποιων κρατών για επέκταση της επιρροής τους μπορεί να βάλει στον πειρασμό επικίνδυνων δραστηριοτήτων. Η ασφάλεια για όλα τα κράτη εξαρτάται από τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ αυτών».

Ερχόμενοι στις εξελίξεις στο στρατιωτικό μέτωπο μετά την εισβολή, η γενικά αποτυχημένη επιχειρησιακή τακτική των Ρώσων επιτελών υποδηλώνει προχειρότητα και ερασιτεχνισμό σε έναν ολέθριο συνδυασμό. Με αποτέλεσμα η γεωπολιτική αποτίμηση των εξελίξεων να φιλοτεχνεί αργά αλλά σταθερά την στρατηγική ήττα της Ρωσίας, με ευρύτερες επιπτώσεις και εξελίξεις. Αυτές οι εξελίξεις θα έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής, αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο, σε ότι αφορά τη μοίρα των λαών και την ισορροπία ισχύος την επόμενη μέρα.

 Όσο περισσότερο υποχωρούν οι ρωσικές δυνάμεις τόσο εντείνεται ο φόβος ότι ο πρόεδρος της Βλαντιμίρ Πούτιν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία, όπως κατά καιρούς έχει απειλήσει να κάνει. Όπως το έθεσε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο κόσμος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή «Αρμαγεδδώνα» από την κουβανική πυραυλική κρίση του 1962. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα υπάρξει κάποια προειδοποίηση όταν ο κ. Πούτιν πρόκειται να περάσει τον πυρηνικό Ρουβίκωνα. Τα οπλοστάσια «στρατηγικών» όπλων μεγάλης εμβέλειας της Ρωσίας και της Αμερικής παρακολουθούνται στενά βάσει της συνθήκης New start, η οποία περιορίζει κάθε πλευρά σε 1.550 αναπτυγμένες κεφαλές σε πυραύλους, βομβαρδιστικά και υποβρύχια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα και μπορούν να εκτοξευθούν απροειδοποίητα.

Μια πιο εφικτή επιλογή θα ήταν περιορισμένο πυρηνικό χτύπημα χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα περίπου 2.000 «τακτικά» πυρηνικά όπλα της Ρωσίας, τα οποία έχουν γενικά μικρότερη εκρηκτική ισχύ και μικρότερο βεληνεκές. Το ΝΑΤΟ έχει περίπου 100 τέτοια όπλα αποθηκευμένα στην Ευρώπη. Οι τακτικές κεφαλές της Ρωσίας βρίσκονται σε αρκετές δεκάδες αποθηκευτικές. Βετεράνοι των δυτικών δεξαμενών σκέψης αναφέρουν ότι θα ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η όποια μεγάλη κίνηση κεφαλών θα εντοπιζόταν. Αλλά προσθέτουν ότι η Ρωσία δεν θα είναι ποτέ βέβαιη ότι παρακολουθείται. Σε κάθε περίπτωση  η απόκρυψη της κίνησης των κεφαλών θα ήταν ενάντια στους σκοπούς της Ρωσίας: Υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν θα ήθελε να γνωρίζουμε ότι προετοιμάζεται για πυρηνική χρήση. Θα προτιμούσε πολύ να απειλήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και να αποσπάσει παραχωρήσεις, παρά να τα χρησιμοποιήσει στην πραγματικότητα.

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκάλεσε παγκόσμια επισιτιστική και ενεργειακή κρίση και ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Οδήγησε στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με 6,7εκ. Ουκρανούς πολίτες να εγκαταλείπουν τη χώρα και σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της Ουκρανίας να εκτοπίζεται. Η εισβολή καταδικάστηκε διεθνώς από χώρες της Δύσης, όπως και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το δε Συμβούλιο της Ευρώπης απέβαλε τη Ρωσία. Ανακοινώθηκαν οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά τόσο τη Ρωσία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Στις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής ένωσης εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται η απαγόρευση κάθε συναλλαγής με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, ο αποκλεισμός των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, το κλείσιμο των εναέριων χώρων σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και ο περιορισμός στις εμπορικές αγοραπωλησίες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας επέβαλαν και οι πολυεθνικές εταιρίες. Το δε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία από το 2013, καθώς και κατά τη διάρκεια της εισβολής το 2022.

Οι αποκλεισμοί επεκτάθηκαν και στους χώρους του πολιτισμού, του αθλητισμού και της επιστήμης. Τη διακοπή των συνεργασιών με τα ρωσικά καλλιτεχνικά σχήματα αποφάσισαν η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, η βασιλική όπερα του Λονδίνου, η κρατική όπερα της Βαυαρίας, η σκάλα του Μιλάνου και άλλοι οργανισμοί. Αποκλεισμοί επιβλήθηκαν κατά Ρώσων αθλητών και αθλητικών ομοσπονδιών. Στις αρχές Μαρτίου του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παγώσει τη συνεργασία της με ρωσικούς ερευνητικούς οργανισμούς και Ρώσους επιστήμονες στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», κάτι που έπραξαν και αρκετές εθνικές κυβερνήσεις. Η δε χώρα μας θα συνεχίσει με κάθε ευκαιρία να στέλνει μήνυμα καταδίκης του αναθεωρητισμού απ’ όπου κι’ αν προέρχεται, και να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας.

Την στήριξή τους στην Ρωσική Ομοσπονδία ή την ανοχή τους στις στρατιωτικές της ενέργειες διακήρυξαν ελάχιστοι αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί από τη Λατινική Αμερική και από χώρες όπως το Ιράν, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Λευκορωσία. Η Σερβία καταδίκασε την εισβολή χωρίς να επιβάλει κυρώσεις. Το Ισραήλ δεν έχει καταδικάσει την ρωσική εισβολή, αλλά αποστέλλει μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Διαδήλωση υπέρ της εισβολής πραγματοποιήθηκε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η δε Τουρκία με την αλλοπρόσαλλη και φιλορωσική πολιτική του Ερντογάν  πήρε ουδέτερη θέση, κλείνοντας τα στενά του Βοσπόρου και αρνούμενη να μετάσχει στο πλέγμα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Διαψεύδοντας το πολιτικάντικο επιχείρημα ότι «ο πόλεμος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τον αφήσουμε στους στρατιωτικούς»,ο επικεφαλής των Αμερικανικών ΕΔ στρατηγός Μίλεϊ φέρεται να έχει επαναφέρει το θέμα των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα-οι στρατιωτικοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι προκαλεί ο πόλεμος. Οι απόψεις του περίπου δραχμοποιήθηκαν στη Δύση. Δεν έχουν την υποστήριξη συμβούλων του Μπάιντεν, ειδικά τώρα που οι Ουκρανοί εμφανίζονται να έχουν δυναμική. Δεν είναι προφανώς μόνο αυτός ο λόγος. Πολλοί κερδίζουν πάρα πολλά από αυτόν τον πόλεμο.

Το Πεντάγωνο συνεχίζει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία . Μεταξύ των όπλων που θα αποσταλούν θα είναι τα πρώτα κινητά συστήματα αεράμυνας Avenger που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και πύραυλοι για συστήματα αεράμυνας HAWK που ήδη παρέχονται από την Ισπανία, όλμοι, βλήματα πυροβολικού, Humvee, εκτοξευτές χειροβομβίδων, εξοπλισμός κρύου καιρού και πυρομαχικά για τα συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας ή HIMARS, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην απώθηση των Ρώσων.

Ο στρατηγός Milley έχει επισημάνει ότι οι Ρώσοι σκάβουν χαρακώματα προετοιμάζοντας την κατάσταση για τον χειμώνα, όταν τα μέτωπα πιθανώς θα σταθεροποιηθούν. Η οπισθοχώρηση φάνηκε να στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής αμυντικής θέσης. Ο στρατηγός υποστηρίζει ότι οι μάχες μπορεί να χαλαρώσουν τους κρύους μήνες με λιγότερες πιθανότητες για περαιτέρω θεμελιώδεις αλλαγές στο έδαφος, και προσφέρουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για συνομιλίες. Στις συζητήσεις του Λευκού Οίκου, επικαλέστηκε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι δύο πλευρές συμμετείχαν επί χρόνια σε πόλεμο χαρακωμάτων με ελάχιστες αλλαγές στο έδαφος, αλλά με εκατομμύρια άσκοπες απώλειες.

Με την Ρωσική εισβολή συντελείται μια θηριωδία στην ουκρανική γη, με εκατόμβες θυμάτων και άμαχους να σκοτώνονται ή να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι κάθε πόλεμος είναι μια πραγματικότητα που ενυπάρχει στη φύση του ανθρώπου, αλλά μπορεί να προβλεφθεί και να αποτραπεί Η συμπεριφορά των κρατών δεν έχει αλλάξει, όσο κι αν κάποιοι ευαγγελίζονται ένα ελεγχόμενο διεθνές σύστημα, με θεσμούς και αρχές. Ο Θουκυδίδης έγραψε για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ότι η άνοδος της Αθήνας και η απειλή της κυριαρχίας της Σπάρτης ήταν η αιτία του πολέμου, και αυτό είναι που μένει κι’ έχει διαχρονική αξία.-

 

*Ο Γεώργιος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., αρθρογράφος, συγγραφέας, απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών της Αμερικής, τ. Διευθυντής Πληροφοριών της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ ( AFSOUTH ).

e-mail    :  ggorezis@yahoo.gr

web        :  ggore.wordpress.com