28 Μαΐου 2024

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΦ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΗΣ

 

Η λειτουργία της Χειμερινής ΛΑΦ Β-Α-Ν αναστέλλεται από το Σάββατο, 01 Ιουνίου 2024 την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 (τελευταία μέρα λειτουργίας) για τη θερινή περίοδο.

Η λειτουργία της Θερινής ΛΑΦ Β-Α-Ν αρχίζει από την Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024.

Η πισίνα θα αρχίσει τη λειτουργία της με νεότερη διαταγή της Ι ΜΠ.  


23 Μαΐου 2024

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΜΕΑ εα ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Δελτίο Τύπου ΕΑΑΣ της

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από 22 Μαΐου 2024 ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδος  διασύνδεσης των συστημάτων μέσω των οποίων όποιος συνάδελφος, εε ή εα (και τα  μέλη των οικογενειών μας), εξετάζεται από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των ΕΔ και χαρακτηρίζεται με κάποιο βαθμό αναπηρίας, θα αποκτά όλα τα προνόμια και δικαιώματα που προκύπτουν από αυτό, ακριβώς όπως ισχύει και με τις αντίστοιχες γνωματεύσεις που εκδίδουν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Η διασύνδεση θα γίνεται μέσω των Ανωτάτων Υγειονομικών  Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας  και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του GOV.GR ώστε να εκδίδεται και αντίστοιχη κάρτα αναπηρίας, η δε ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η ΕΑΑΣ πρωτοστάτησε στο θέμα αυτό με συνεχείς και επίμονες επιτυχημένες παρεμβάσεις προς κάθε αρμόδιο επιτυγχάνοντας την αποκατάσταση της χρονίζουσας συντελούμενης αδικίας εις βάρος των ΑΜΕΑ εα συναδέλφων.

Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε  τον Τχη (ΠΖ) ε.α. Απόστολο Λένη που συνεισέφερε τα μέγιστα στην προσπάθεια μας αυτή καθώς και τη ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ που ασχολήθηκε εκτενώς και εξειδικευμένα με το σοβαρό αυτό θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των επικείμενων διαδικασιών θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους.

Συνεχίζουμε.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣ/ΕΑΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Δελτίο Τύπου της 23 Μαΐου 2024)

EAAS
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εδώ και δύο μήνες περίπου είμαστε μάρτυρες, οι απόστρατοι αξιωματικοί ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ., άπαντες μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)  της υλοποίησης ενός προμελετημένου σχεδίου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ),  απομείωσης της περιουσίας του ΜΤΣ και μείωσης των εισοδημάτων μας. Ειδικότερα:

α. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΛΗ:

 1. Στις 12 Μαρ 24 από το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, εκδόθηκε έγγραφο με εντολή προς το ΜΤΣ, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το ισόγειο και ο ημιώροφος του επί της Κολοκοτρώνη 13, κτηρίου του ΜΤΣ να παραχωρηθούν στην χωρίς καμία νομική οντότητα ΑΕ, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (ΕΛΚΑΚ ΑΕ) και χωρίς ούτε καν να είχε αναρτηθεί σχετικό νομοσχέδιο για διαβούλευση. Εν ολίγοις το ΥΠΕΘΑ εκ των προτέρων όχι μόνον είχε προδικάσει την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, που θα έφερνε στη ΒτΕ, αλλά το χειρότερο, έδειξε ότι η διαβούλευση θα γινόταν μόνον για τυπικούς λόγους, αφού τα οποιαδήποτε αντίθετα σχόλια ουδόλως θα τα ελάμβανε υπ΄όψιν. Στην ομιλία του δε ο κ. Υπουργός, ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, χαρακτήρισε τα σχόλια στη διαβούλευση ως «απίστευτο γαϊτανάκι παρατηρήσεων».

 1. Σε αυτήν την εντολή του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, το ΔΣ/ΜΤΣ που είναι το μόνο κατά νόμον αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ διάθεση της περιουσίας του, αποφάσισε σε συνεδρίασή του στις 28 Μαρ 24 και ζήτησε με έγγραφό του την εκπόνηση σχετικής μελέτης από το ΥΠΕΘΑ, για τυχόν μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ισογείου και του ημιωρόφου (όπου στεγάζονται νευραλγικές υπηρεσίες του ΜΤΣ, όπως ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.) και η Διεύθυνση Παροχών.

β. ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

 1. Από πληροφορίες στο διαδίκτυο, το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ  για δεύτερη φορά  στις 16 Απρ 24, απέστειλε ΑΠΟΡΡΗΤΟ έγγραφο προς το ΓΕΣ και το ΓΕΣ προς το ΜΤΣ στις 09 Μαΐ 24, με το οποία διατάσσουν την άμεση εκκένωση των χώρων ισογείου,  ημιωρόφου και  επιπλέον του  ισογείου  καταστήματος, για τις  ανάγκες της μελλοντικής ΑΕ (ΕΛΚΑΚ). Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας (ΔΚ 0-3/2005), ο χαρακτηρισμός «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» δίδεται σε υλικό και πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στην Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της συμφέροντα, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν για την αλληλογραφία του ΜΤΣ.

 1. Με το πρόσχημα της διαφύλαξης του «Απορρήτου» ο διορισμένος  Πρόεδρος του ΜΤΣ, όχι μόνο αρνήθηκε να ενημερώσει λεπτομερώς το ΔΣ/ΜΤΣ, για το περιεχόμενο των φερομένων προσχηματικά ως απορρήτων εγγράφων, αλλά ακόμη χειρότερα, καταργώντας πλήρως στην πράξη τη λειτουργία του ΔΣ και αντιποιούμενος ο ίδιος των αρμοδιοτήτων του τελευταίου στο σοβαρότατο και κρίσιμο θέμα της διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου, φέρεται, ότι έχει δώσει μία αγνώστου περιεχομένου απάντηση στον κ. ΥΦΕΘΑ, ο ίδιος προσωπικά και για μία ακόμη φορά εν αγνοία του ΔΣ / ΜΤΣ και των μερισματούχων του Ταμείου.

  γ. ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

 1. Με το άρθρο 7, παρ. 3, του Β΄ Μέρους του υπ’ όψιν νομοσχεδίου, επιχειρείται η παραχώρηση της περιουσίας του Ταμείου μας, στο ΕΛΚΑΚ, εις βάρος της παραγωγικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του ΜΤΣ. Συγκεκριμένα προβλέπεται: «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του». Η γενική διατύπωση του άρθρου, δεν διευκρινίζει αν η παραχώρηση θα γίνεται έναντι μισθώματος και κατόπιν διαγωνισμού, όπως δηλαδή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα ακίνητα των ΝΠΔΔ.

 1. Επιπλέον οι εισηγήσεις των καθ΄ ύλην αρμοδίων οργάνων του ΜΤΣ, δηλαδή του Δντού του Ε.ΛΟ.ΑΣ. (Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού), που έχει διαταχθεί να μετεγκατασταθεί σε στρατόπεδο στο Ρουφ καθώς και του Γενικού Διευθυντή του ΜΤΣ, ήταν πλήρως τεκμηριωμένες και αντίθετες σε κάθε μετακίνηση των ζωτικών υπηρεσιών του ΜΤΣ, μακράν της έδρας του).

 1. Στις 16 Μαΐ 24, ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, ο οποίος διορίζεται από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ χωρίς κριτήρια αξιολόγησης μεταξύ υποψηφίων για τη θέση αυτή, ζήτησε με προσωπικό του έγγραφο προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ, να αποφασίσουν τα 6 μέλη της (άπαντες διορισμένοι υπό του ΓΕΣ μόνιμοι αξιωματικοί) για την αναγκαιότητα μετακίνησης του Ε.ΛΟ.Α.Σ., όπως αναφέραμε στην παράγραφο β.(3). Εν ολίγοις παρέβη την απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 28 Μαρ 24, που ζητούσε να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης από το ΥΠΕΘΑ. (Θέτουμε υπ΄ όψιν σας ότι το ΜΤΣ διοικείται από το εννεαμελές ΔΣ του και όχι από τον πρόεδρο, ο οποίος λειτουργεί ως πρώτος μεταξύ ίσων -Primus Inter Pares- και κύριο καθήκον του είναι να υλοποιεί τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι του οποίου είναι υπόλογος, υπέχοντας πλήρεις αστικές και ποινικές ευθύνες, ως Δημόσιος Υπάλληλος).

 1. Όλες οι υπό του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ και ΓΕΣ  εκδοθείσες διαταγές  είναι ΑΘΕΜΙΤΕΣ. Επομένως Το ζήτημα είναι βαθύτατα θεσμικό, δηλαδή κατά πόσον μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας να παρεμβαίνει με διαταγές, στην εσωτερική λειτουργία του ΜΤΣ. Τέτοιες νοοτροπίες οδήγησαν το ΜΤΣ σε λήψη αποφάσεων κατά το παρελθόν, υπακούοντας σε εντολές της πολιτικής ηγεσίας, με καταστροφικά αποτελέσματα. Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τον ν. 2292/1995, άρθρο  5, παρα. 3(ιβ),  (Αρμοδιότητες ΥΕΘΑ): «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας». Άλλωστε όπως γνωρίζουμε, το ΜΤΣ έχει υπαχθεί σε εφαρμογή των ως άνω αρμοδιοτήτων του ΥΕΘΑ, σε Οικονομική Διεύθυνση για εποπτεία (ΓΕΣ/ΔΟΙ) και όχι σε διοικητική ή επιχειρησιακή.  Επομένως η επίμαχη εντολή του κ. ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ, όπως και κάθε επόμενη μέσω ΓΕΣ,  όπως και οι αυθαίρετες ενέργειες του προέδρου του ΜΤΣ, είναι  παράνομες και καταχρηστικές και δεν γεννούν έναντι του ΔΣ του ΜΤΣ υποχρέωση συμμόρφωσης. Σε αυτό το νομικό συμπέρασμα, καταλήγει και η γνωμοδότηση έγκριτου νομικού γραφείου, την οποία έχει στη διάθεσή της η ΕΑΑΣ.

 1. Με δεδομένο ότι η εξουσία του ΥΠΕΘΑ, διά των Γενικών Επιτελείων, έναντι των εποπτευομένων από αυτό Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και των αντιστοίχων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, εξαντλείται στην άσκηση των οικονομικών του αρμοδιοτήτων, βάσει ποιων διατάξεων της νομοθεσίας και αρμοδιοτήτων διοίκησης, προβαίνει ο κ. ΥΕΘΑ στην έκδοση διαταγών για «έξωση» των υπηρεσιών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από τον φυσικό χώρο λειτουργίας τους;

δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ:

 1. Ο κ. ΥΕΘΑ στην πρόσφατη ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, όπου συζητήθηκε το επίμαχο νομοσχέδιο για την ίδρυση του ΕΛΚΑΚ, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα τα 300 τμ που θα δοθούν από το ΜΤΣ για τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ, οπότε ευλόγως απορούμε γιατί τέτοια εμμονή με το ΜΤΣ, αφού το θέμα «δεν είναι μεγάλο». Γιατί θεωρεί ως αναγκαία την εγκατάσταση του ΕΛΚΑΚ, στο κτήριο του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ και όχι σε κάποιο άλλο από τα πολλά κτήρια  του ΥΠΕΘΑ, όπου μπορεί να στεγασθεί το ΕΛΚΑΚ;

 1.  Επίσης ο κ. ΥΕΘΑ, αναφέρθηκε στους κοινωνικούς πόρους που εισπράττει το ΜΤΣ κάθε χρόνο (όπως άλλωστε και τα άλλα Μετοχικά Ταμεία), από τις κρατήσεις που διενεργούνται επί των εξοπλιστικών δαπανών, χαρακτηρίζοντάς τους πόρους αυτούς ως «προερχόμενους από τον Έλληνα φορολογούμενο» και όχι από κρατήσεις, ενώ στην πραγματικότητα οι κρατήσεις αυτές αφαιρούνται από την τιμή προμήθειας και βαρύνουν τον προμηθευτή. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2023 στο ΜΤΣ αποδόθηκαν περίπου 19 εκατομ. ευρώ και το 2022 περί τα 15,50 εκατομ. ευρώ.  Δεν είπε όμως ο κ. Υπουργός ότι αν αντί αυτού του κοινωνικού πόρου υπήρχε  η εργοδοτική εισφορά 3% που δίδει το κράτος σε άλλα ταμεία, τότε το ΜΤΣ θα είχε εισπράξει για το 2022 και το 2023 περί τα 100 εκατομ. ευρώ. Δηλαδή αντί το κράτος να δίδει εργοδοτική εισφορά, έχουν θεσπισθεί οι κοινωνικοί πόροι ως αντιστάθμισμα, που  είναι  κατά  πολύ  χαμηλότεροι και  που παρακρατούνται  από  το ποσό που λαμβάνει ο προμηθευτής. Επομένως οι σχετικές ανακριβείς αναφορές του κ. ΥΕΘΑ, είχαν σκοπιμότητα, δηλαδή να επηρεάσουν την κρίση των μελών της επιτροπής, αφού κάποιος που δεν γνωρίζει τα θέματα αυτά να σκεφθεί «μα πόσο αχάριστοι είναι αυτοί οι απόστρατοι; Εδώ ο φορολογούμενος λαός τους δίνει τόσα χρήματα, το Υπουργείο τους δίνει τόσα χρήματα και αυτοί παραπονιούνται για 300 τμ κτηριακών εγκαταστάσεων;»

 1. Εάν το ύψος του ποσού των κοινωνικών πόρων, δηλαδή αυτών που προέρχονται από τις διενεργούμενες ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ επί των αμυντικών δαπανών, θα μπορούσε να αποτελέσει, κατά τον κ. Υπουργό,  κριτήριο ή επιχείρημα για την «κατάληψη» του κτηρίου του ΜΤΣ, τότε γιατί ο κ. Δένδιας δεν διαθέτει στο ΕΛΚΑΚ το ακίνητο άλλου ΝΠΔΔ, το οποίο το 2022 έλαβε από κοινωνικούς πόρους περί τα 93 εκατομ, και το 2023 περί τα 33 εκατομ. ευρώ; Με ποια κριτήρια επιλέγει να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου και όχι κάποιου άλλου πιο εύρωστου ΝΠΔΔ; Προηγήθηκε κάποια σχετική οικονομοτεχνική μελέτη;

 1. Επιπλέον ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε  αορίστως στο ότι «έτρεξε» τη δικαστική διαμάχη του ΜΤΣ για το  μίσθωμα του κτηρίου του Attica, προκειμένου να αποδείξει το αμέριστο ενδιαφέρον του για το ΜΤΣ, χωρίς όμως να έχει διευκρινίσει  με ποιον τρόπο το έκανε, αφού η αγωγή του ΜΤΣ κατατέθηκε το 2019, η πρωτόδικη απόφαση βγήκε το 2022 και όταν ανέλαβε ο κ. ΥΕΘΑ είχε ήδη δρομολογηθεί και η διαδικασία της εφέσεως του ΜΤΣ, την οποία και κέρδισε τελικά. (Η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει διότι ενδέχεται ο αντίδικος του ΜΤΣ να προσφύγει στον Άρειο Πάγο). Επομένως σε ποιες ενέργειες αναφέρεται ο κ. Υπουργός, που ανέλαβε πέραν των συνήθων υπηρεσιακών του καθηκόντων και της, εκ της θέσεώς του, υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, ώστε ως κίνηση αβρότητας και ευγνωμοσύνης εκ μέρους των «αχάριστων» μερισματούχων του ΜΤΣ και μελών της ΕΑΑΣ, να αδιαφορήσουμε όταν αναμειγνύεται στην εσωτερική διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού;

ε. ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕ/ΕΛΟΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ/ΜΤΣ:

 1.  Στις 16 Μαΐ 24, με προσωπικό του έγγραφο προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ (ΔΕ/ΕΛΟΑΣ), ο Πρόεδρος του ΜΤΣ ζήτησε να αποφασίσει αυτή για την αναγκαιότητα μετακίνησης του Ε.ΛΟ.Α.Σ. Όπως είναι επόμενο τα μέλη της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ πειθαναγκάστηκαν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από την πίεση που έχει ασκηθεί από τον κ. Υπουργό, καθόσον είναι όλοι υφιστάμενοι αξκοί. Παρά ταύτα στη συνεδρίαση της 21 Μαΐ 24 της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ τα τρία μέλη που προέρχονται από το Οικονομικό και Νομικό Σώμα, ψήφισαν κατά της μετακίνησης του ΕΛΟΑΣ εκτός της έδρας του ενώ ο Υποστράτηγος πρόεδρός της (με διπλή ψήφο λόγω ισοψηφίας) και τα άλλα δυο μέλη ψήφισαν να μετακινηθεί, παρά την τεκμηριωμένη και αντίθετη προς τούτο εισήγηση του Δντού του ΕΛΟΑΣ (Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού είναι 6 μόνιμοι αξιωματικοί, διοριζόμενοι άπαντες από το ΓΕΣ και επομένως υφιστάμενοι του εκάστοτε υπουργού).
 1.  Αντιστοίχως το 9μελές ΔΣ/ΜΤΣ είναι διοριζόμενο και όχι αιρετό και  αποτελείται κατά την πλειονότητα των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, που είναι απόστρατος αξιωματικός της επιλογής του εκάστοτε ΥΕΘΑ, από 4 μονίμους αξιωματικούς που διορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1 αξκό της ΕΛ.ΑΣ. και 1 υπάλληλο,  οπότε η οποιαδήποτε βούληση του κ. ΥΕΘΑ θα τύχει της ευνοϊκής απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, αφού δεν τολμούν λόγω θέσεως και βαθμού να αποφασίζουν αντίθετα. Αυτό το γεγονός ακυρώνει -  και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στο ΜΤΣ - τη λυσιτέλεια την οποία πρέπει να έχουν οι αποφάσεις του ΔΣ/ΜΤΣ προς όφελος των  μερισματούχων, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ/ΜΤΣ με μόνον 2 ψήφους εκ των συνολικά 9.

 1.   Εν ολίγοις, με την ειλημμένη αθέμιτη διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, περί εκκένωσης δυο ορόφων του κτηρίου του ΜΤΣ για να στεγασθεί η υπό ίδρυση «ΕΛΚΑΚ ΑΕ», σε «ισχύ», τα μέλη των ΔΕ/ΕΛΟΑΣ και ΔΣ/ΜΤΣ δεν αποφασίζουν με ελευθέρα βούληση για το καλό των μερισματούχων του Ταμείου, ως εκ της αποστολής τους οφείλουν, αλλά για τα συμφέροντα της ΕΛΚΑΚ ΑΕ, αφού υπό την πίεση του κ. Δένδια, πειθαναγκάζονται, αφού γνωρίζουν καλώς, ότι οποιαδήποτε έκφραση αντίθεσης ενδεχομένως να τους στοιχίσει ακριβά είτε με μια δυσμενή μετάθεση είτε ακόμη και με αποστρατεία.

 στ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

 1. Πριν καλά καλά εισαχθεί το επίμαχο νομοσχέδιο προς ψήφιση στη ΒτΕ, ο κ. ΥΕΘΑ υπέγραψε μόλις χθες το απόγευμα και φέρνει τροπολογία επί του νομοσχεδίου, για την οποία ουδόλως είχαν ενημερωθεί οι λεγόμενοι «κοινωνικοί εταίροι» με την οποία, όπως αποκαλύπτει η Ειδική Έκθεσή της: «Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (Μ.Τ.Σ.. Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α.). του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. και των Ειδικών Λογαριασμών Οικονομικής Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (Ε.Λ.Ο.Α.Σ.. Ε.Λ.Ο.Α.Ν. και Ε.Λ.Ο.Α.Α.)»

 1. Σας ενημερώνουμε σε αυτό το σημείο, ότι το ΜΤΣ είναι το μόνο Μετοχικό Ταμείο από τα τρία, που δεν χορήγησε 13ο έκτακτο μέρισμα στους μερισματούχους του για το 2024, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του και αυτό το Μετοχικό Ταμείο είναι που η κυβέρνηση, διά του αρμοδίου υπουργού, επιχειρεί να αποδυναμώσει έτι περισσότερο.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α. Το νομοσχέδιο για την καινοτομία του ΥΠΕΘΑ που ψηφίστηκε από την ΒτΕ στις 22 Μαϊ 24, εμπεριέχει διατάξεις που είναι εις βάρος των συμφερόντων χιλιάδων μερισματούχων

β. Είχε προκαλέσει την, εκ των προτέρων έκδοση αθέμιτων διαταγών, ώστε να εφαρμοσθεί στην πράξη μετά την ψήφισή του, νομιμοποιώντας αναδρομικά αυτές τις  διαταγές και τις αδιαφανείς διαδικασίες, οι οποίες ουδόλως υπηρετούν τις αρχές της ισονομίας, του σεβασμού των νόμων και των θεσμικών οργάνων, της διαφάνειας και της ελευθέρας βουλήσεως των μελών των ΔΕ/ΕΛΟΑΣ και ΔΣ/ΜΤΣ, που είναι και θεμελιώδεις αξίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος

γ. Ο κ. Δένδιας συνεχίζει την τακτική του προκατόχου του, δηλαδή της πλήρους περιφρόνησης των αποστράτων αξιωματικών ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ., αρνούμενος να αποδεχθεί αίτημα για συνάντησή μας, αφού ουδόλως απαντά. Ουδέποτε ως κλάδος ζητήσαμε ευνοϊκή μεταχείριση από τους κ. ΥΕΘΑ (τον νυν και τον προηγούμενο) ούτε να παραβιάσουν τις προτεραιότητες του προγράμματός τους για να δεχθούν να ακούσουν τα αιτήματά μας, όμως είναι απαράδεκτο να έχουν δεχθεί εκατοντάδες επισκέπτες και σε εμάς να αρνούνται την οποιαδήποτε επαφή. Τουλάχιστον ας δείξουν έναν ελάχιστο σεβασμό στα χρόνια που κουβαλάμε στις πλάτες μας για τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας, ΟΧΙ για εμάς, αλλά για το ηθικό των Μονίμων Υπαξιωματικών και Αξιωματικών που υπηρετούν γι’ αυτήν την ΠΑΤΡΙΔΑ και μας παρακολουθούν, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί αυτή η Χώρα, ως μοναδική εξαίρεση παγκοσμίως, απαξιώνει τα θεσμικά όργανα που θα εκπροσωπούν και τους ίδιους στο μέλλον, όταν θα τεθούν σε αποστρατεία.

            Τελειώνοντας, στεκόμαστε στην ομιλία σας κατά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος της ΝΔ, του οποίου ηγείσθε και το οποίον στις προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεκδικήσει και τις ψήφους περίπου 70.000 οικογενειών μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, όπου διατυπώσατε την άποψη αναφερόμενος στον λαϊκισμό: «Οι δημαγωγοί έχουν ένα σκοπό και μόνο: να κρύψουν την αλήθεια, να αμφισβητήσουν τελικά τους θεσμικούς πυλώνες της δημοκρατίας, τον ίδιο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και πάντα, όλοι οι λαϊκιστές δημαγωγοί θέλουν να υψώνουν τεχνητούς διαχωρισμούς, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο σε αυταρχικές λύσεις και σε αυταρχικές ηγεσίες».


Με βαθύ σεβασμό,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

 

 

18 Μαΐου 2024

Παραθερισμός τέκνων μελών ΕΑΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Υπεβλήθη ήδη από την ΕΑΑΣ στο ΓΕΣ η τελική κατάσταση των μελών μας που αιτούνται οικονομική επιδότηση για παραθερισμό των τέκνων τους σε κατασκηνώσεις.

Κάθε άλλη αίτηση είναι πλέον εκπρόθεσμη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
 
 
~~~~~


17 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ της 15 Μαΐου 2024

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις», στη δημόσια διαβούλευση του οποίου συμμετείχαμε ενεργά και ειδικότερα για το Β΄ Μέρος, άρθρο 7, παρ. 3,  αυτό έχει τροποποιηθεί όπως παρακάτω:

«Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του», δηλαδή αφαιρέθηκε η αρχική πρόταση «χωρίς αντάλλαγμα» και προστέθηκε η φράση «κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου διοίκησής του». 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ήταν αποτέλεσμα της αταλάντευτης στάσης μας ως ΕΑΑΣ, της έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και της μεγάλης συμμετοχής των μελών μας στη διαβούλευση, προς τα οποία εκφράζουμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας.

Επίσης, στο ίδιο Ν/Σ επετεύχθη και η, από πολλών ετών επιδίωξη της ΕΑΑΣ, επαναφορά της κράτησης του 2% επί των πληρωμών που πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις για προμήθειες, επισκευές και άλλους λόγους και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού Ξηράς.
Αυτός ο κοινωνικός πόρος, που είχε καταργηθεί το 2000, αποστέρησε από τον ΕΛΟΑΣ έσοδα 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου.  

Συνεχίζουμε να επαγρυπνούμε, ώστε:

α.  Η οποιαδήποτε σχετική απόφαση από το ΔΣ/ ΜΤΣ, να αποβλέπει στην ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ,  όπως οι νόμοι ορίζουν.

β. Το ΥΠΕΘΑ, ως εποπτεύον υπουργείο, να περιορίζεται στις οικονομικές αρμοδιότητές του και να μην διαταράσσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΤΣ, καθώς και των τμημάτων του (ΕΛΟΑΣ, Διεύθυνση Παροχών κλπ), η  αποδοτικότητα των οποίων έχει άμεση συνάφεια με την εξυπηρέτηση των μερισματούχων του Ταμείου.

 

Για το ΔΣ/ ΕΑΑΣ
Ο Πρόεδρος
Υπτγος εα Γιάννης Δεβούρος

10 Μαΐου 2024

ΓΕΝΝΕΘΛΙΟΝ (ΝΑΤΑΛΙΟΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - 11 Μαΐου 330.

 

Με το όνομα Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως εορτάζεται κατ΄ έτος από τους Χριστιανούς στις 11 Μαΐου η ανάμνηση των εγκαινίων "της θεοφυλάκτου και θεομεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως, εξαιρέτως ανακειμένης την προστασία της Παναχράντου και Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και παρ΄ Αυτής διασωζομένης".

Είναι γνωστό, πως όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός Αυτοκράτορας, επέλεξε την πόλη του Βυζαντίου ως νέα πρωτεύουσα, έκτισε σε αυτή πολύ μεγαλύτερη πόλη, ονομάζοντάς την Νέα Ρώμη· οι επόμενοι την ονόμασαν Κωνσταντινούπολη. Όταν τελείωσε την περιτείχιση και καθόρισε τους χώρους των δημοσίων κτιρίων και εκκλησιών, αφιέρωσε την πόλη στην Θεοτόκο.
Κατά τη χριστιανική παράδοση ο Αυτοκράτορας, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Θεό που τον αξίωσε σ΄ αυτό το έργο, στις 11 Μαΐου του 330 τέλεσε λιτανεία με προεξάρχοντα τον τότε επίσκοπο Αλέξανδρο και με την πάνδημη συμμετοχή του λαού. Ακολούθησαν επίσημες τελετές και αγώνες και ο λαός έφθασε στον Φόρο, όπου εκεί έστησε τον ανδριάντα του Αυτοκράτορα.

Έκτοτε καθιέρωσε η Εκκλησία να εορτάζει κατ΄ έτος την ημέρα αυτή την ανάμνηση εκείνης της εορτής. 

(από τη Wikipedia)

ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΤΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ


Επειδή υπάρχουν πολλές προσωπικές υποχρεώσεις, ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ και για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να σχολιάσει το Ν/Σ του ΥΠΕΘΑ με το οποίο παράνομα εκχωρείται ακίνητο του ΜΤΣ σε Ανώνυμη Εταιρεία του Υπουργείου ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ας μου στείλει ένα ΓΡΑΠΤΟ μήνυμα (SMS, Viber ή e-mail) για να το κάνω εγώ στο όνομά του.
Αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μέλη του Παραρτήματος.

 
Επειδή ως Στρατιωτικός δεν μπορώ να στείλω ψευδώνυμο σχόλιο, θα στείλω μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιστοίχου μέλους μας.
Όσοι επιθυμούν, πρέπει στο μήνυμά τους να αναγράφουν τη φράση:
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟΝ Κων. Β. Κωνσταντάρα ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΌ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΑΚ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΤΣ, ΑΝΤΙ ΕΜΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ................ ΟΝΟΜΑ ..........


Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής των σχολίων λήγει την Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024, στις  10 το πρωί, ενώ χρειάζομαι χρόνο περίπου ενός λεπτού για να στείλω το μήνυμα.

 

Κων.Β.Κωνσταντάρας

08 Μαΐου 2024

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν ασφυκτικές ημερομηνίες σας γνωρίζουμε/υπενθυμίζουμε ότι:

α.    Η προθεσμία της υποβολής των σχολίων μας για την αμισθί στέγαση της ΕΛΚΑΚ A.E.  σε χώρο του ΜΤΣ, λήγει την 13 Μαΐου 2024, στις 10.00 το πρωί. Λεπτομέρειες ΕΔΩ 👈

β.    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ξίφους Αξιωματικού παρατείνεται μέχρι την 17 Μαΐου 2024, στις 13.00ω.

γ.    Το Παράρτημα δεν μπορεί να απασχολείται με το θέμα του παραθερισμού στο ΚΑΑΥ μέχρι την 20η Μαΐου 2024.

~~~~~


07 Μαΐου 2024

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


 

Οι Στρατιωτικοί, νυν και πρώην, θα εορτάσουμε τη μνήμη του προστάτη του Ελληνικού Στρατού Αγίου Γεωργίου, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στο Στρατόπεδο "Καπετάν Αμύντα" της Βέροιας, στις 10.30ω το πρωί. 


Η προσέλευση είναι ελεύθερη.

~~~~~~~ 

 

06 Μαΐου 2024

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ του ΔΣ της ΕΑΑΣ προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΤΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ)


 
Παραθέτω ανακοίνωση της ΕΑΑΣ:

""Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Χριστός Ανέστη και κάθε καλό στις οικογένειές σας,
 
Όπως είχαμε δεσμευθεί στην προσπάθεια αρπαγής της περιουσίας του Ταμείου μας αντιδρούμε δυναμικά με όλους τους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας.
 
Ένας από αυτούς είναι και ο παρακάτω περιγραφόμενος διότι δυστυχώς το Υπουργείο μας, με τη συνέργεια του ΓΕΣ, του προέδρου του ΜΤΣ και των διορισμένων μελών του ΔΣ/ΜΤΣ προσπαθεί να αποσπάσει χωρίς αντάλλαγμα, τμήμα του κεντρικού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το ΜΤΣ και ο ΕΛΟΑΣ, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες μιας Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» (ΕΛΚΑΚ), που θα ιδρυθεί προσεχώς.
 
Πέραν των άλλων ενεργειών, που έχουν γίνει εν κρυπτώ, αφού ΥΠΕΘΑ, ΓΕΣ και ΜΤΣ δεν μας ενημερώνουν για τη διακίνηση των σχετικών εντολών τους, από το βράδυ αργά της Μεγάλης Τρίτης, αναρτήθηκε για ηλεκτρονική διαβούλευση το επίμαχο νομοσχέδιο, το Β΄ Μέρος του οποίου, αφορά αποκλειστικά το ΕΛΚΑΚ.
 
Στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 3 του Β΄Μέρους προβλέπει:
«3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου»
 
Όπως αντιλαμβάνεται και ο κάθε καλόπιστος, με αυτήν τη διάταξη θα μπορεί ο εκάστοτε ΥΕΘΑ να βάζει χέρι στα ακίνητα του Ταμείου μας, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
 
Αποτελεί πρωτοφανές νομικό πραξικόπημα αυτή η διάταξη διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

    α. Ο ΥΕΘΑ ασκεί στα εποπτευόμενα Μετοχικά Ταμεία (ΝΠΔΔ) μόνον οικονομικές αρμοδιότητες. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το ΜΤΣ εποπτεύεται από το ΓΕΣ, όχι από κάποια επιχειρησιακή Διεύθυνση αλλά από τη Διεύθυνση Οικονομικού (ΓΕΣ/ΔΟΙ)

    β. Το ΔΣ του ΜΤΣ είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ διάθεση της ακίνητης περιουσίας του, που σημαίνει ότι πρέπει να μεριμνά για την εκμίσθωση προς είσπραξη εσόδων υπέρ των μερισματούχων του και όχι να τη διαθέτει δωρεάν.

    γ. Τα ΝΠΔΔ διαθέτουν την ακίνητη περιουσία τους κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ τους και μόνον κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού και έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Για μια ακόμη φορά, ύστερα από όλα τα δεινά δεκαετιών και άστοχες πολιτικές επιλογές που έχουν φέρει το ΜΤΣ σε δυσχερή οικονομική θέση έναντι των άλλων μετοχικών ταμείων, επιχειρείται η αρπαγή της περιουσίας ΜΑΣ, διότι ως μερισματούχοι, μαζί με τους εν ενεργεία μετόχους, ΕΜΕΙΣ είμαστε οι ιδιοκτήτες του ΜΤΣ και όχι το κράτος ή η κυβέρνηση ή ο κάθε υπουργός.
 
Κτίρια του Δημοσίου υπάρχουν πολλά, όπου θα μπορούσε να στεγασθεί το ΕΛΚΑΚ! Όμως θέλουν το δικό μας. Ούτε λόγος για τα κτίρια του ΜΤΝ ή του ΜΤΑ.
 
Η ηλεκτρονική διαβούλευση άρχισε προμελετημένα εντός των εορτών, όπου όλος ο κόσμος βρίσκεται σε διακοπές του Πάσχα, για να μην μπορέσουμε να επηρεάσουμε τη διαβούλευση. Θα τους αφήσουμε;
ΟΧΙ! ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ.
 
Πρέπει να βομβαρδίσουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της διαβούλευσης με χιλιάδες σχόλια, όχι μόνον εμείς, βάλτε και τα παιδιά σας, τους φίλους σας να σχολιάσουν. Όποιος έχει ονοματεπώνυμο και email μπορεί να σχολιάσει!
 
Είναι τόσο εύκολο, αλλά αποτελεσματικό, διότι όταν στην προεδρία της Κυβερνήσεως δουν ότι τα σχόλια κατά της παραγράφου 3, του άρθρου 7, του Β΄μέρους του νομοσχεδίου πέφτουν βροχή, θα το ξανασκεφθούν.
 
Αν μείνουμε απαθείς, τότε το ΜΤΣ όχι μόνον δεν θα μπορεί μελλοντικά να δίνει έκτακτο μέρισμα, όπως κάνουν τα ταμεία ναυτικού και Αεροπορίας, αλλά θα περιορίσει σταδιακά και το ΒΟΕΑ ακόμη περισσότερο και τα μερίσματά μας θα μειωθούν, που ήδη είναι πολύ χαμηλότερα από τα μερίσματα των άλλων Κλάδων.
 
Θλίψη και οργή ταυτόχρονα μας προκαλεί το γεγονός ότι ο ΥΕΘΑ ακολουθεί τα πατήματα του προκατόχου του απαξιώνοντας τη σχέση του με τον μοναδικό κοινωνικό εταίρο από το Στρατό Ξηράς, την Ένωσή μας.
 
Αποφασίζει και διατάσσει, παρανόμως μάλιστα, για εμάς χωρίς εμάς με τη συνεπικουρία και τη στήριξη του Προέδρου του ΜΤΣ και επί 3 τριετίες μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΣ Ταξχου εα Δημητρίου Χατσίκα.
 
Για όλους του παραπάνω λόγους τυποποιήσαμε τη διαδικασία σχολιασμού στο opengov .gr ώστε να την ομαδοποιήσουμε αλλά και να την κάνουμε ευκολότερη.
 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να κινητοποιηθούν τα μέλη μας με κάθε τρόπο.
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φτάσει στα μέλη μας και αυτά να ενεργοποιηθούν ΠΑΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ!!
 
Στο έγγραφο που επισυνάπτεται, η διαδικασία περιγράφεται με ακρίβεια, βήμα προς βήμα . Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να το ανοίξουν και να σχολιάσουν, είναι μόνο 3-5 λεπτά από τον χρόνο τους.
 
Σας ευχόμαστε και πάλι Χριστός Ανέστη και καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ""
 
~~~~~~~~~~~~~~~~
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ👉 ΕΔΩ 👈ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΠΟΥ ΓΗΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
 
Το παράρτημα θα είναι ανοικτό 11.00 - 13.30ω από την Τετάρτη και μέχρι πέρατος της προθεσμίας, τις καθημερινές, για να βοηθήσει στη συμπλήρωση του σχολιασμού για όποιον επιθυμεί.
Αν υπάρξει μεγάλη προσέλευση, θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας.
 
Επισημαίνω ότι το θέμα είναι καυτό και αφορά ΟΛΟΥΣ τους Μετόχους και Μερισματούχους, ανεξάρτητα αν προέρχονται από το Στρατό ή την Αστυνομία. Επίσης, αφορά, ίσως όχι άμεσα αλλά σίγουρα στο μέλλον και τα άλλα δύο Μετοχικά Ταμεία, καθότι η ΕΛΚΑΚ ΑΕ πιθανότατα θα γιγαντωθεί στο ορατό μέλλον, κάτι που οπωσδήποτε θα αυξήσει τις στεγαστικές της ανάγκες.
 
Από την άλλη, το Υπουργείο ούτε που σκέφτηκε ότι σε πόλεις όπως η Βέροια και η Κοζάνη που υπήρξαν έδρες Σωμάτων Στρατού, (ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα των Βαλκανίων,  στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά) βρίσκονται στον άξονα της Εγνατίας και διαθέτουν αεροπορικές υποδομές, υπάρχουν  τεράστια κτίρια και εκτάσεις του ΤΕΘΑ που χάσκουν συνεχώς ερειπούμενα...
(Κατά τα άλλα θέλουμε αποκέντρωση και καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και αναγέννηση της υπαίθρου και...)

Παραθέτω τα δικά μου σχόλια στο Ν/Σ:Κων. Β. Κωνσταντάρας


01 Μαΐου 2024

ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΤΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ


Η ΕΑΑΣ μας ενημέρωσε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ αναρτήθηκε το προς δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση  Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΔΩ👈), με προθεσμία διαβούλευσης μέχρι 13 Μαΐου 2024.
Καλούμεθα όλοι να σχολιάσουμε πολλαπλά τα σημεία που επηρεάζουν αρνητικά τους Μερισματούχους του ΜΤΣ. Η ΕΑΑΣ μελετά το Νομοσχέδιο και θα κοινοποιήσει ανάλογες επισημάνσεις.

Επειδή η σχεδιασμένη στέγαση του παραπάνω Κέντρου (με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας) σε κτίριο του ΜΤΣ χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό με άλλους επίδοξους ενοικιαστές, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΜΤΣ και ουσιαστικά χωρίς αντίκρυσμα για το Ταμείο, προκαλεί οικονομική βλάβη στο Ταμείο και παρεπομένως στους Μετόχους και Μερισματούχους, 
Καλούμεθα να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας, έναντι της σκοπούμενης στέρησης πόρων του ΜΤΣ.

Ως δεύτερη (μετά την εξώδικη πρόσκληση της 27ης Μαρτίου 2024) αντίδραση στη διαφαινόμενη εκμετάλλευση των χώρων του ΜΤΣ από την ΕΛΚΑΚ ΑΕ, η ΕΑΑΣ στα πλαίσια της προάσπισης των συμφερόντων των Μελών της, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, την οποία το Παράρτημα θα προωθήσει στα τοπικά ΜΜΕ και τα ΜΚΔ, ενώ διανέμει και αντίτυπά της στα Γραφεία μας:


Ενημέρωση Μελών ΕΑΑΣ για τις Εξελίξεις στο ΜΤΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα παρακάτω γεγονότα, που έχουν λάβει χώρα από 12 Μαρ μέχρι 30 Απρ 24, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη, χωρίς αντάλλαγμα αρπαγή της περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), επ΄ωφελεία μιας εποπτευόμενης από το ΥΠΕΘΑ, Ανώνυμης Εταιρίας, με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (ΕΛΚΑΚ ΑΕ), για την οποία το νομοσχέδιο σύστασης μόλις αναρτήθηκε για διαβούλευση:

α. Στις 12 Μαρ 24 από το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, εκδόθηκε έγγραφο με εντολή προς το ΜΤΣ, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το ισόγειο και ο ημιώροφος τού, επί της Κολοκοτρώνη 13, κτηρίου του ΜΤΣ να παραχωρηθούν στην εν λόγω υπό ίδρυση ΑΕ.

β. Στις 27 Μαρ 24 η ΕΑΑΣ απέστειλε εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ, με την οποία πετύχαμε την αναστολή εφαρμογής της εντολής του ΥΦΕΘΑ. Όμως παρά την αντίθεσή μας, την αντίθετη θέση του εκπροσώπου των αποστράτων Αξκών ΕΛ.ΑΣ. και την αρνητική εισήγηση του πρώην Γενικού Διευθυντού του ΜΤΣ, το ΔΣ/ΜΤΣ αποφάσισε και έστειλε έγγραφο προς ΓΕΣ/ΔΟΙ με το οποίο ζητάει την εκπόνηση σχετικής μελέτης από το ΥΠΕΘΑ, για τυχόν μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του ισογείου και του ημιορόφου (Όπου στεγάζονται η, πολυπληθέστερη σε αριθμό υπαλλήλων και στελεχών, Διεύθυνση Παροχών και ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού(ΕΛΟΑΣ) για τον οποίο ο Δντης του, είχε εκφράσει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους ο ΕΛΟΑΣ δεν πρέπει να μετακινηθεί εκτός κτηρίου ΜΤΣ).

γ. Από πληροφορίες, που έχουν κυκλοφορηθεί στο διαδίκτυο, το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ,  αντί εκπόνησης μελέτης,  απέστειλε ΑΠΟΡΡΗΤΟ έγγραφο προς το ΜΤΣ, με το οποίο διατάσσει την άμεση εκκένωση των χώρων ισογείου, ημιορόφου και επιπλέον του ισογείου καταστήματος, που επρόκειτο να εκμισθωθεί επ΄ωφελεία των μερισματούχων. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας (ΔΚ 0-3/2005), ο χαρακτηρισμός «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» δίδεται σε υλικό και πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στην Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της συμφέροντα.

δ. Με το πρόσχημα της διαφύλαξης του «Απορρήτου» ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, όχι μόνο αρνήθηκε να ενημερώσει λεπτομερώς το ΔΣ/ΜΤΣ κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2024, για το περιεχόμενο του φερομένου προσχηματικά ως απορρήτου εγγράφου, με φερόμενο εκδότη το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ, αλλά ακόμη χειρότερα, καταργώντας πλήρως στην πράξη τη λειτουργία του ΔΣ και αντιποιούμενος ο ίδιος των αρμοδιοτήτων του τελευταίου στο σοβαρότατο και κρίσιμο θέμα της διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου, φέρεται, ότι έχει δώσει μία αγνώστου περιεχομένου απάντηση στον κ. ΥΦΕΘΑ, ο ίδιος προσωπικά και για μία ακόμη φορά εν αγνοία του ΔΣ / ΜΤΣ.

ε. Στις 30 Απρ 24, ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ στο ΔΣ/ΜΤΣ και Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ, με το οποίο καταδικάζει την πρακτική του Προέδρου του ΜΤΣ, δηλαδή ότι:

                   1/ Ουδόλως προκύπτει από οιαδήποτε διάταξη, ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ έχει δικαίωμα να αποκρύπτει έγγραφα από το ΔΣ, ιδίως όταν αυτά ανάγονται στον τομέα της διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου και ακόμη χειρότερα να απαντά ο ίδιος, ερήμην του ΔΣ.

                  2/ Στην προκειμένη περίπτωση ο Πρόεδρος του ΜΤΣ διεκδικεί και
ενσαρκώνει έναν ρόλο που δεν του ανήκει και βλάπτει τη λειτουργία της Διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Στρατού κατά τους όρους του άρθρου 13 παρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999), προβαίνοντας σε άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία του.          

          στ. Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμά του ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, θέτει τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ προ των ευθυνών τους, επισημαίνοντας τα εξής:

                    1/ Το ΔΣ/ΜΤΣ είχε και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να
μην ενδώσει σε οποιαδήποτε διαθετική και διαχειριστική της περιουσίας του προτροπή, από οπουδήποτε και εάν προέρχεται, εφόσον θίγονται τα συμφέροντα του Ταμείου και των μελών του.

                    2/ Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί, ότι ο όρος εποπτεία του ΝΠΔΔ ΜΤΣ από τον κ. ΥΕΘΑ, περιορίζεται μόνον στον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων του και όχι στη διαχείριση της περιουσίας του, πολύ δε περισσότερο όταν τίθεται ζήτημα πιθανής μείωσης – απαξίωσης της περιουσίας του Ταμείου.

          ζ. Τέλος, με το ηλεκτρονικό μήνυμά του ζητάει χορήγηση αντιγράφου του εκδοθέντος από το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ εγγράφου, καθώς και της απαντήσεως που έτυχε αυτό από τον Πρόεδρο του ΜΤΣ, με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχει πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στην Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της συμφέροντα.

ΕΑΑΣ/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων