11 Μαΐου 2023

Νέα ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ: Τι αλλάζει για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση από 01-01-2023 (ενημέρωση της 22/5/2023)

Σύμφωνα με την ΝΕΑ ΚΥΑ της 05 Μάϊ 2023:
«...για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα,... Προστέθηκε η φράση: …εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».

Υπενθυμίζεται ότι (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), αρχικά, στην ΚΥΑ της 25-10-22 που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6694/23.12.2022 δεν συμπεριλαμβανόταν η παραπάνω φράση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΚΥΑ της 05 Μάϊ 2023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.951.1/101/1243962/Σ.5091/ 25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 6694),
ΑΔΑ: 9Λ7Δ6-Ι6Π

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Tην τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.951.1/101/1243962/Σ.5091/ 25-10-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 6694) και έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α΄ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 74), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ "ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ" ΕΔΩ👈 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δείτε επιπλέον την παρακάτω ανάρτηση της ΕΑΑΣ Λάρισας:

ΒΟΕΑ τέκνων Αξκων εα

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Γραμματέας του Παραρτήματος Λάρισας, Λγος εα Νασόπουλος Βασίλειος, επικοινώνησε με το Τμήμα Ειδικών Παροχών (ΒΟΕΑ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ζητώντας διευκρινίσεις για την πρόσφατη ΚΥΑ 6694/23/12/22.

Σύμφωνα με την προφορική (τηλεφωνική) ενημέρωση που έλαβε, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Το ύψος του καταβαλλόμενου βοηθήματος υπολογίζεται κατά το ήμισυ από 01 Ιαν 2023 και μετά και ΟΧΙ αναδρομικά από την ημερομηνία αποστρατείας του Αξκού.

β. Όσοι εκ των ε.α. Αξκων επιθυμούν τη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ στο ύψος που προβλέπεται για τους ε.ε. Αξκούς, θα πρέπει να το δηλώσουν και να καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό.

γ. Σύντομα, θα υπάρξει ανακοίνωση από το ΜΤΣ για το πως θα γίνει η δήλωση, ο καθορισμός και η καταβολή του επιπλέον ποσού.

2. Για τυχόν απορίες επί των παραπάνω, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΜΤΣ (Τμήμα Ειδικών Παροχών), τηλ 2111048265-278.

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας
Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.